En gruppe av 146 prester oppfordrer til å bryte samarbeidet med biskop Tor Berger Jørgensen i Sør-Hålogaland fordi han nylig ordinerte en kvinne som lever i samboerskap til prest.

Tips oss 2400

En gruppe av 146 prester oppfordrer til å bryte samarbeidet med biskop Tor Berger Jørgensen i Sør-Hålogaland fordi han nylig ordinerte en kvinne som lever i samboerskap til prest.

En gruppe som kaller seg Carissimi reagerer kraftig på ordinasjonen. De ber prester frasi seg Tor Berger Jørgensens tilsyn.

- Vi håper den anarkistiske, splittende og helt ubibelske og økumeniske måten Jørgensen utfører sin bispegjerning på, vil få flere prester, vigslede medarbeidere og menighetsråd i Sør-Hålogaland spesielt, og i hele Den norske kirke generelt, til å våkne, uttaler Carissimi ifølge Vårt Land.

Striden gjelder ordinasjonen av 26 år gamle Silje Meisal. Hun ble ordinert til prest 18. januar og startet som prest i Hamarøy etter nyttår. Meisal er samboer med en mann som også er far til hennes barn. Det skal være første gang en prest som lever åpent i samboerskap blir ordinert.

I 1995 slo landets biskoper fast at en samboer ikke kan ordineres. Preses i Den norske kirke Olav Skjevesland sier at biskopene ikke har noen myndighet til å overprøve andre biskopers handlemåte eller embetsførsel, men vil ikke si noe konkret om tilliten til Jørgensen er svekket.

- Vi har i bispemøtet fastholdt vår holdning, og i det ligger det vel en implisitt melding til ham om at dette var ugreit, sier Skjevesland til avisen.

Biskop Tor Berger Jørgensen sier selv at han handlet etter beste skjønn, og at han ikke tror at samlivsreglene er statiske. (NTB)

 

Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen
John Arne Markussen

Velkommen til debatt
Tusen takk for at du ønsker å delta i vårt kommentarfelt.
Vi holder imidlertid nå stengt. Dette gjør vi for at moderatorene våre skal kunne ha raskere responstid i debattfeltenes åpningstid.
Åpningstiden er hverdager fra 10:00 til 20:00.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør