Ap vil at ofrene skal bli varslet når den dømte nærmer seg.

Tips oss 2400

Bør voldsdømte bære fotlenke?

 Ja
 Nei
 Vet ikke
Se resultatet
PAKKE: Ap-nestleder Helga Pedersen presenterer i morgen partiets tiltakspakke for voldsofre. Foto: Scanpix

PAKKE: Ap-nestleder Helga Pedersen presenterer i morgen partiets tiltakspakke for voldsofre. Foto: Scanpix

Regjeringskvartalet, Norge


Går alt etter planen kan fotlenkene tas i bruk allerede i 2009 på det som kan være så mange som tusen norske menn.

Dette er bare et av forslagene Pedersen kommer med når hun i morgen legger fram nytt forslag til program for Arbeiderpartiet.

- Vi vil at folk som dømmes for vold i nære relasjoner, skal bære fotbøyle. Det betyr at vi vil voldsofferet skal få slippe og gå med alarm, og heller gi den som er ansvarlig for volden den byrden, sier Helga Pedersen til Dagbladet.

940 brudd i fjor
Hadia Tajik er politisk rådgiver i Justisdepartementet og sitter i programkomitéen til Ap. Hun har vært aktiv i utformingen av en egen pakke for voldsofre. Der er fotlenke for menn dømt for vold i nære relasjoner en del av tiltakspakken.

En fotlenke kan bare idømmes hvis det er brudd på besøksforbud. I 2007 var det 940 slike brudd. Dermed kan det, på det meste, være snakk om tusen menn som må gå med alarm på foten.

Den domfelte vil da bære en fotbøyle eller lenke med GPS-mottaker koblet til en sender, som må lades opp hver dag. Alarmen går når vedkommende beveger seg innenfor det området hvor han har besøksforbud eller når batteriene lades ut.

- Det er noe vi i vårt parti ønsker å fremme og få på plass, sier Tajik og understreker:

- Men bruk av omvendt voldsalarm vil måtte være et av flere tiltak. De som ønsker å beholde trygghetsalarmen skal selvsagt få lov til det, men disse trygghetsalarmene skal bli langt mer praktiske å bruke.

Så langt har det ikke vært forsøk med domfelte voldsutøvere i Norge. Etter flere besøksforbud må tøffere tiltak settes i verk.

Voldsofferpakke
- Vi vil ha et høyere straffenivå for grov vold og sedelighetsforbrytelser. Vi vil foreslå en rekke ordninger, blant opprette en krisetelefon for kriminalitetsofre og en voldskoordinator i hvert politidistrikt i full stilling, sier Pedersen.

I tillegg til disse og forslaget om fotlenke har Pedersen og Tajik følgende ideer:

• Flere rådgivningskontor for ofre.

• Overgangsboliger for kvinner og barn i kommunene.

• Utvide retten til bistandsadvokat for voldtektsofre.

• Tilgjengelige voldtekts- og voldsmottak over hele landet.

• Kostnadsfri psykolog/psykiater utover akuttfasen etter voldtekt.

Vil ha anmeldelser
- Da er det viktig at de som tar det skrittet får god oppfølging. Hvis kvinner som blir slått vet at det finnes et tilbud til dem, blir terskelen lavere for at de tør å bryte ut og anmelde, sier Pedersen.

Hun og Tajik er opptatt av at antallet anmeldte voldssaker i nære relasjoner øker.

- Vi ønsker å få høyere tall på anmeldelser på dette området, fordi vi vet at mørketallene er store. For eksempel kommer 90 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk aldri til politiets kjennskap. Det sier noe om hvor lang vei vi har å gå, sier Tajik.

Positiv
Leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, er positiv til at fotlenke skal prøves ut Norge.

- Når mennene må gå med fotlenke, slipper kvinnene voldsalarm. Da plasseres ansvaret der det hører hjemme. Jeg håper dette vil gi voldsofre mer trygghet, sier hun.


• Les hva Hadia Tajik svarte i møte med leserne:

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Hadia Tajik nedenfor.

Vennligst forstyrr!
  Vil denne fotlenken kun gjelde til offerets bostedsadresse eller vil den også kunne gjelde i områder som skole, idrettsplasser o.l. der hvor gjerningpersonens barn oppholder seg?
  Innsendt av: monica borg
Hei Monica,
det vil gjelde der kontaktforbudet gjelder, altså kan det også omfatte skole/ arbeidsplass ol.


- Hadia
 

Korstog mot menn, eller reell omsorg for ofrene?
  Sitat fra Dagbladets artikkel:

  "Hun og Tajik er opptatt av at antallet anmeldte voldssaker i nære relasjoner øker. (...) Når mennene må gå med fotlenke, slipper kvinnene voldsalarm."

  Tidligere i år stod det på trykk at kvinner faktisk oftere bruker vold enn menn i forhold. Likevel uttaler du deg som om det alltid - i 100% av tilfellene - er menn som skal gå med fotlenke.

  Det finnes faktisk menn som prøver å slippe unna kvinner uten kontroll over seg selv, og jeg er tilfeldigvis en av dem. Slik dette er formulert, virker det mest som et korstog mot menn enn et reelt ønske om å bedre de fornærmedes situasjon. Sånn sett passer dette pent inn i et mønster, for som vi vet: Alle kvinner er ofre til det motsatte er bevist.
  Innsendt av: Hallo
Det Helga Pedersen og jeg er opptatt av i denne artikkelen er at de som er utsatt for vold, skal få det tryggere, og at de som er dømt for det og har et kontaktforbud, skal kunne måtte bære en omvendt voldsalarm.

Om det er en mann eller en kvinne som står for volden, er helt irrelevant.

I en norsk landsomfattende undersøkelse viste det seg at ni prosent av kvinner og to prosent av menn har blitt utsatt for vold med alvorlig skadepotensiale fra nåværende eller tidligere partner (kvelertak, bruk av kniv eller våpen, eller at hodet ble banket mot veggen eller gulvet) og at langt flere er blitt utsatt for mindre alvorlig volds- og maktbruk.


- Hadia
 

Stå på Hadia!
  Hei Hadia!

  Jeg følger nøye med på deg i media. Må si jeg har stor tro på hva du kan få til, og håper noe inderlig at du vil komme inn på Stortinget i høst. Jeg blir stadig like imponert over hvor ung du er, og hvor mye du har klart å få til allerde, så stå på!

  Storberget fortjener all skryt for hans engasjement rundt vold i nære relasjoner. Vi på Alternativ til vold har stor tillit til ham!

  Det var veldig hyggelig da vi møttes hos oss i Sandvika for en evighet siden. Håper vi kan få til et treff en gang!

  Som pakistansk kvinne føler jeg jo en annen nærhet til det du oppnår og føler meg veldig stolt. Stå på, du har et godt hjerte!

  Klem
  Innsendt av: Nadia Ansar
Hei Nadia,
takk for fin melding.

Knut Storberget er også veldig glad for den jobben Alternativ til Vold gjør. Hadde han sittet her nå er jeg sikker på at han ville sendt en hilsen til deg og de andre på ATV. Vold i nære relasjoner er dessverre fortsatt et skambelagt tema for mange - da er det viktig, og bra at man har folk som dere som setter fokus på dette, og bidra til å få det fram i lyset. Jobben dere gjør er helt uvurderlig.

Ser fram til å sees igjen - alt godt til deg, Abid og de nydelige barna.

- Hadia
 

Voldsomt
  Løser ikke dette feil problem? Fotlenke løser problemet "dømt voldsmann beveger seg i et område han ikke kan være i". Vil ikke terapi være bedre? Da løser man problemet "en mann er voldelig".

  Dessuten synes jeg kvinner som anmelder voldtekter som ikke har blitt begått bør ha en liknende lenke, slik at jeg kan varsles om de er i nærheten av meg -- ønsker jo ikke å risikere å bli anmeldt uten grunn. Hadde kanskje vært fint om fundamentale kristne kunne hatt en slik lenke også, så jeg som ateist slapp å menge meg med disse.
  Innsendt av: August Lilleaas
Hei August,

Det er bra at du nevner terapi - det er viktig. Bare gjennom tett oppfølging, behandling og hjelp kan vi bidra til at den som utøver volden tar aktivt ansvar og avstår fra fortsatt vodlsbruk. Justisministeren vil etablere et landsdekkene hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere. Stiftelsen Alternativ til Vold, er sentral i dette arbeidet.

I 2008 er det etablert tre nye behandlingstilbud i ATV-regi, henholdsvis i Stavanger, Arendal og Kristiansand. Dette kommer i tillegg til allerede eksisterende virksomhet i Oslo, Drammen, Vestfold, Asker/ Bærum og Telemark. For 2009 har vi økt bevilgningen med 5 mill. kr og planlegger nå åpning av ytterligere fire tilbud lokalisert i Hordaland, Troms, Nordland og Hedmark/ Oppland. De nordligste landsdelene har i dag få tilbud, og det skal derfor utvikles et hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere også her.- Hadia
 

Frihetsberøvelse
  Hva med å sette fotlenke på alle mennesker, samt kameraer i hjemmene, så kan vi få et perfekt totalitært samfunn? Kanskje man bør ha registrert stemming under valg også, så man ser om folk stemmer feil og kan rette det opp så den sittende regjering blir ved makta? Supert! Gleder meg til å se 1000 menn gå med fotlenke på sommeren for å bli skjøvet ut av samfunnet til total isolering! Bør man ikke tenke på å merke kriminelle også, en gul stjerne lett synlig på klærne kanskje? Hadde det vært noe?
  Innsendt av: Tom
Hei Tom.

Det du beskriver høres ut som en veldig dårlig idé.


- Hadia
 

Kan ha en forebyggende effekt
  Hei Hadia,

  Jeg er absolutt enig i at et slikt tiltak vil ramme den ansvarlige, slik at offeret( uavhengig av kjønnet) kan leve et liv med delvis mindre frykt.

  Må nesten bare si at du gjør en veldig inspirerende jobb ellers!
  Innsendt av: Kiran
Hei Kiran,

godt å høre, og tusen takk. Det er riktig som du skriver i tittelen, at dette kan ha en forebyggende effekt. Man jobber også med å utvikle enda bedre risikovurderinger i saker som handler om alvorlig partnervold, slik at man bedre skal kunne identifisere de farlige faktorene og målrette forebyggende tiltak.

Vi må dog ikke lene oss på ett tiltak alene - men se på summen av gode, og treffsikre tiltak.


- Hadia
 

Bade
  Kan man bade med fotlenke?
  Innsendt av: Martin
Hei Martin,

man skal kunne leve et ganske alminnelig liv med fotbøyle. Man skal bare ikke overtre kontaktforbudet man er idømt etter å ha utsatt noen for vold.


- Hadia
 

Dømt
  Er det et krav at voldsmannen må være domfelt for vold for at fotlenke skal tas i bruk, eller holder det at personen har framsatt trusler om vold?
  Innsendt av: Max
Hei Max,

Elektronisk kontroll i form av en omvendt voldsalarm skal kunne ilegges sammen med et kontaktforbud etter straffeloven §33. Det vil altså ikke kunne idømmes alene eller uavhengig av et kontaktforbud.


- Hadia
 

Likestilling
  Diverre er det slik at menn er i sterkt overtall i valdssaker, men at det utelukka er fokusert på menn undrar meg. Om ei kvinne er valdeleg skal ho sleppa denne typen sankjsonsformer?
  Kva med førebygging i staden for reperasjon/hindring av gjentaking? Innerst inne trur eg det er få som ynskjer å verte valdeleg - kanskje dei er utanfor og har opplevd mange vonde ting? Dei lyt få hjelp før dei gjer dumme ting. Tiltaket er greitt, men langt frå godt nok!
  Innsendt av: Sjefen
Hei Sjefen,

Arbeiderpartiet er helt enig med deg i at dette alene ikke er nok. Omvendt voldsalarm må sees i sammenheng med en rekke andre tiltak, bl.a. bedre oppfølging av de som har opplevd vold, tilgjengelige voldtekts- og voldsmottak over hele landet, flere rådgivningskontorer for kriminalitetsofre, at politidistriktene får familievoldskoordinatorer i full stilling, osv.

Det er også viktig at man bidrar til å endre atferden til de som slår. Selv om man selvsagt ikke skal "offerliggjøre" menn eller kvinner som slår, kan enkelte, som du sier, selv ha en forhistorie der de er blitt utsatt for vold. De bør også få oppfølging. F.eks. gjennom Alternativ til Vold som er et kjent og anerkjent behandlingstilbud.


- Hadia
 

Bra!
  Synes det er et godt tiltak, men er det en viss periode de må gå med denne lenken eller mener du at de skal gå med den livet ut? Og blir "offeret"notifisert hver gang batteriet går? Det må jo bli nervepirrende.

  Har en nabo jeg er rimelig sikker på blir slått av samboeren sin, regner med at et slikt tilbud vil gjøre det lettere å ta avgjørelsen med å forlate han.
  Innsendt av: Michael
Hei Michael,

de må bære den omvendte voldsalarmen så lenge det er reell fare for at de utsetter offeret for vold igjen.

Varigheten av elektronisk kontroll bør med andre ord fastsettes etter rettens skjønn, på samme måte som varigheten av selve kontaktforbudet. At elektronisk kontroll er mer inngripende og representerer en større belastning for den domfelte, vil da være ett av flere momenter retten må ta hensyn til når den skal fastsette varigheten.

Det er politiet som skal få varsel når den som bærer den omvendte voldsalarmen overtrer kontaktforbudet, eller batteriet går ut.

Til slutt vil jeg legge til: Hvis du er rimelig sikker på at naboen din blir slått av samboeren sin, bør du ta det opp med vedkommende, eller endog vurdere å melde det til politiet. Vi trenger flere naboer som "bryr seg om" hverandre (som er noe annet enn å "bry seg med").


- Hadia
 

Norwegische Sozial Demokratische Arbeiterpartei
  NSDAP

  Dere virker som fascister i deres iver etter å utøve makt mot kriminelle som har sonet ferdig sin dom.

  Er det slik at dere er tilhengere av at målet helliger middelet? Ønsker dere på sikt kanskje å innføre dødsstraff, tortur og avkappelse av lemmer da dette visserlig reduserer kriminalitet?
  Innsendt av: Thomas Wiborg-Thune
Hei Thomas,

Dette er konseptet: Hvis domfelte beveger seg innenfor områdene som kontaktforbudet gjelder for, eller dersom signalene fra fotbøylen opphører, utløses en alarm hos politiet.

Kontrollen skal være begrenset til disse forholdene, og åpner ikke for kontinuerlig overvåking av domfelte. Det foreslås også regler om sletting av opplysninger som er registrert i forbindelse med elektronisk kontroll i straffeprosessloven.

Så. Selv om jeg forstår at du er skeptisk, kan jeg betrygge deg med at dette skal være godt innenfor rammen av hva som er etisk akseptabelt. Og forslaget er til for å sikre at de som er utsatt for vold, og som står i reell fare for å bli utsatt for det igjen, skal ha mindre å frykte.


- Hadia
 

Gjennomføring
  Hei,

  Endelig et forslag som plasserer ansvar og "byrder" hos den som faktisk utgjør en trussel. Kjempeforslag!!!

  Når forventer Dere å kunne innføre dette?

  Håper virkelig det blir innført og ikke bare blir gjenstand for diskusjon og renner ut i sanden...

  Lykke til og nok en gang, gratulere med kjempeforslag!!!
  Innsendt av: Ole
Hei Ole - så flott at du har sansen for dette.

Knut Storberget har allerede fremmet et lovforslag for Stortinget som muliggjør bruken av omvendte voldsalarmer. Honnør til ham for at han er i front! Dette må da behandles i Stortinget, før man kan ta i bruk omvendte voldsalarmer. I tillegg må teknologien være på plass. Vi tar sikte på å få dette til i løpet av 2009.


- Hadia
 

Direkte varsling til andre? Kun etter brudd på besøksforbud=
  Kan det ikke være en ekstra byrde også for ofrene at man nærmest går i konstant frykt for at alarmen skal pipe? Burde ikke varslingen heller gå til en vaktsentral e.l. som deretter ringer ofrene og forklarer dem hva som skjer...? Og; om dette kun skal kunne idømmes etter brudd på besøksforbud, betyr det at skade (eller drap) allerede kan ha skjedd før overgriper får alarm. Burde man ikke kunne bli idømt dette som et tiltak før brudd på besøksforbud, f.eks. etter en vurdering av grovhetsgrad på forbrytelse, tidligere voldelige tendenser, gjentakelsesfare o.l. Jeg er veldig for denne ordningen, men er litt skeptisk til hvor godt gjennomtenkt den er. Dette fremkommer det lite av i artikkelen over.....
  Innsendt av: Elisabeth
Hei Elisabeth,
takk for gode spørsmål.

Alarmen skal pipe hos politiet hvis den domfelte med fotbøyle beveger seg innenfor områder der han/ hun har kontaktforbud, og politiet skal reagere raskt.

Tiltak som fotbøyle vil måtte inngå som en del av en større risikovurdering av den domfelte: Altså, hans/ hennes egnethet, partenes forhistorie, uttalelser fra domfelte, eller tidligere brudd på besøks-/ kontaktforbud, samt gjentakelsesfare, er en del av den vurderingen.

Elektronisk kontroll er inngripende, men det er likevel etter sin art først og fremst et tiltak som skal sørge for at det underliggende kontaktforbudet overholdes.

Husk også at omvendt voldsalarm vil måtte være en del av en rekke andre tiltak, som skal redusere faren for vold og sikre den som er blit utsatt for dette. Det er med andre ord ikke nok alene.
- Hadia
 

Ulovlig.
  Om man begår et lovbrudd burde man sperres inne, om det er fare for gjentagelse burde man bli gitt psykiatrisk hjelp.
  En fotlenke vil ødelegge for mannen, eller kvinnenes sosiale liv og kan ødelegge andre forhold, hvorfor skal man bli fortsatt straffet for et lovbrudd, når det finnes andre måter å forhindre dette på?
  Innsendt av: Emil Mona
Hei Emil Mona,

Det som er viktig er å forhindre at lovbrudd forekommer og forebygge framtidige lovbrudd. Da må man se forslaget om å innføre en slik omvendt voldsalarm, sammen med de andre forslagene til Arbeiderpartiets programkomite og det arbeidet Justisministeren allerede gjør.

F.eks. satsingen på Alternativ til Vold, som er et behandlingstilbud til dem som slår. Vi må sørge for atferdsendring hos overgriperen, samtidig som vi sørger for at den som er utsatt for vold er trygg.

De aller farligste voldsutøverne vil selvsagt ikke bære fotbøyle - de trenger strengere tiltak.


- Hadia
 

Litt lettvint?
  I dag har vi utrolig mange teknologiske muligheter for overvåking av enkeltpersoner. I de fleste tilfellene vil det kunne anføres gode grunner for det. Men jeg savner en grunnleggende filosofisk og etisk debatt om denne ny teknologiens plass i regulering av ulike parters rett til frihet. Og mellom individ og samfunn. Burde ikke Arbeiderpartiet være en drivende kraft i en slik prosess? I stedet for at tiltakene former praksis og lovgivningen okmmer diltende etter?
  Innsendt av: Nils-Henrik Andersen
God tenkt Nils-Henrik, og det er en viktig debatt å ta. Den tar vi gjerne.

Det er viktig å merke seg at det IKKE er meningen at man med en omvendt voldsalarm til enhver tid skal følge med på hvor den domfelte er, eller hva han/ hun gjør. Det er både upraktisk, og kan fort være i grenseland for hva som er etisk riktig. I stedet er tanken at hvis domfelte beveger seg innenfor områdene som kontaktforbudet gjelder for, eller dersom signalene fra fotbøylen opphører, utløses en alarm hos politiet.

- Hadia
 

Forskjell på menn og kvinner?
  Er klar over at menn er parten som oftest utfører vold i et forhold mellom mann og kvinne. Jeg har også erfaring med voldlige og truende kvinner.Er det slik at forslaget om fotlenke kun skal gjelde for voldlige menn, eller skal man også ha mulighet til og sette på voldlige (farlige) kvinner en slik fotlenke?
  Innsendt av: Kari Aas
Hei Kari.
Fotbøyle skal absolutt også kunne brukes av voldelige/ farlige kvinner, ikke bare menn.

Hensikten med en slik omvendt voldsalarm er todelt: for det første skal elektronisk merking av personer som er domfelt for brudd på kontaktforbud bedre sikkerheten til den som er utsatt for vold. For det andre er hensikten å flytte byrden i en trusselsituasjon fra offeret til overgriperen ved at det er den som utøver vold og trusler som pålegges å bære alarmenheten.

- Hadia
 

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.