Underskrifter fra 25 prosent av befolkningen skal kunne kaste Stortinget. Nettmøte klokka 13.

Tips oss 2400

Trenger vi mer direkte demokrati i Norge?

 Ja, dagens løsning gir velgerne altfor lite innflytelse
 Nei, vi har jo valgt stortingspolitikerne til å representere oss
 Vet ikke
Se resultatet

Stortinget, Norge


Værmelding for Stortinget

I dag I morgen Fredag Lørdag
Skyet17°Enkelte regnbyger, perioder med sol16°Lett regn13°Lett regn14°

Deltakende budsjettering

• I løpet av de tre første årene i den spanske kommunen Sevilla, ble hele 52 millioner euro fordelt gjennom deltakende budsjettering. Eldreomsorg og sosiale tjenester holdes utenfor.

• I Porto Alegre stemmer folkeforsamlingene over hvilke saksfelt som skal prioriteres. Deretter må politikerne komme tilbake med konkrete forslag.

Kilde: «Deltakerne. En reise i demokratiets framtid». Manifest forlag.
(Dagbladet): - Vi politikere må bli mye flinkere til å dele makt. Folk i dag vet mye mer, kan mye mer og har tilgang på mye mer informasjon enn før. Det er på høy tid å gi vanlige folk en mulighet til å delta mer enn bare hvert fjerde år, sier SVs nestleder Audun Lysbakken til Dagbladet.

Deltakende demokrati
Lysbakken har sammen med partivenn, sykepleier og tidligere journalist Ingvar Skjerve skrevet boka «Deltakerne. En reise i demokratiets framtid». For å få til det de to kaller et deltakende demokrati, foreslår de følgende tiltak:

• Folkelig oppløsningsrett av Storting, fylkesting og kommunestyrer.

• Folk skal kunne reise saker i Stortinget. Med tusen underskrifter skal folk kunne levere inn forslag til Stortinget.

• Flere folkeavstemninger. En viss andel av velgerne skal kunne kreve en sak lagt ut til folkeavstemning.

• Deltakende budsjettering i kommunene.

Krise i demokratiet
Lysbakken og Skjerve mener at finanskrisen har aktualisert behovet for å tenke nytt om demokratiet.

- Vi mener den viser at vi også har en demokratikrise, på den måten at noen med fryktelig mye penger har fått altfor mye makt, sier Lysbakken.

Men også dyptgripende politiske reformer som pensjonsreformen, og større politiske grep som EØS-avtalen, har gitt de to forfatterne grunn til å se etter alternativer.

- Det er dessverre slik i dag at det politiske flertall kan gjennomføre store og viktige reformer uten å ha støtte i befolkningen, sier de.

- Men er ikke det å ha mistillit til dagens representative demokrati?

- Nei, men det er i hvert fall en påfallende observasjon at få bruker stemmeretten sin. Det er et smalt sosial sjikt som befinner seg i partiene i dag. Det betyr ikke at det representative systemet skal skrotes eller er ubrukelig, men vi ønsker å utvide det, sier Ingvar Skjerve.

Lysbakken og Skjerve mener det nå er på høy tid at disse tiltakene blir innført, og har også sikret seg gjennomslag for flere av dem i SVs arbeidsprogram.

- Det er en klar erkjennelse på norsk venstreside at et mer deltakende demokrati skal være vårt politiske prosjekt. Det er det beste forsvar for offentlig sektor, sier de to.

Deltakende budsjettering
Lysbakken og Skjerve mener det bør innføres deltakende budsjettering i alle norske kommuner.

Forfatterne har reist til blant annet Sevilla i Spania, hvor 10 000 innbyggere får være med og vedta budsjettet i kommunen, og til Porto Alegre i Brasil, byen som tre ganger har arrangert Verdens sosiale forum.

- Det er ingenting i veien for at en kunne ha gjort det samme i Bergen, Stavanger og Oslo, sier Lysbakken og Skjerve, og peker på det omdiskuterte Barcode-prosjektet som et godt tema for et forsamlingsmøte i Oslo.

Grand Prix-vedtak
«Grand Prix-prinsippet trer i kraft på folkeforsamlingsmøtene som avgjør prioriteringene på kommunebudsjettet,» skriver de i boka. «Et forsamlingsmøte begynner med at representanter for byrådet forklarer opplegget, hvilke politikkområder som skal behandles, og hvor mye penger som er til disposisjon.»

- I Sevilla har de fått til et bredt engasjement og inkludert de gruppene som vet hvor skoen trykker. Resultatene viser at folk er mye mer fornøyd, sier Lysbakken.

Hver forslagsstiller får tildelt taletid, og debatten om fordelingen av pengene er i gang. Beslutningene tas etter poengfordeling à la Grand Prix.


- Også de som ikke deltar på slike møter, sier at de har større tillit til det politiske systemet, fordi de vet at de har anledning til å delta, sier Skjerve.

Les Lysbakken og Skjerves debattinnlegg i dagens papir-Dagblad.

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Audun Lysbakken nedenfor.

Ett politisk flertall på Stortinget overkjører folkemeningen.
  "Det er dessverre slik i dag at det politiske flertall kan gjennomføre store og viktige reformer uten å ha støtte i befolkningen, sier de."
  Ja det er helt sikkert korrekt dette når det gjelder den nye ekteskapsloven der homofile og lesbiske får samme rett til å inngå ekteskap som heterofile og staten gir aksept for at ett homofilt par kan fjerne ett barn fra sin mor, og at ett lesbisk par kan fjerne ett barn fra sin far.


  Innsendt av: Peder Aas.
Hei Peder,

Det der er et dårlig eksempel. Jeg vet at en del av motstanderne har vondt for å innse det, men meningsmålingene tyder på at flertallet på Stortinget har støtte i et bredt flertall i folket når det gjelder den nye ekteskapsloven. Den er kommet for å bli!

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Når skal du trekke deg så vi får politikere med litt vett!

  Dagens utspill tilsier vi ikke trenger deg i politikken når skal du trekke deg, så vi kan få inn personer som har skjønt basic logikk?

  Innsendt av: Jon
Det er i grunnen opp til velgerne ved stortingsvalget i Hordaland til høsten. Hvis du har noen venner i Bergen kan du jo be dem om å ikke stemme på meg :)

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 


  Hei!

  Spennende tema. Jeg synes mange av forslagene virker fornuftige, men lurer på om dere bare er opptatt av den representative parlamentarismen. Sier dere noe om demokrati på andre arenaer også, f.eks. innflytelse på arbeidsplassen?
  Innsendt av: Henrik Karlstrøm
Hei Henrik!

Neida, det Dagbladet skriver om i dag er bare en del av boken. Vi sette fokus på deltakende demokrati på mange forskjellige steder i samfunnet. For eksempel har vi et kapittel om bedrifter eid og ledet av de ansatte selv, og et kapittel om hvordan vi kan snu hierarkiene i offentlig sektor.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

For lav prosent
  Er ikke 25% alt for lavt? Vil ikke dette føre til at FRP kan mobilisere sine velgere til å kaste stortinget hver gang det kommer en regjering de ikke liker? Når det er å kaste hele Stortinget burde det da være en majoritet som avgjør dette og ikke en minoritet
  Innsendt av: Jon Peder
Hei Jon Peder

Viser til de andre svarene mine om dette. 25% vil være flere hundre tusen mennesker, og kreve en enorm mobilisering. Jeg tror ikke Frp ville klart det. Derimot kunne en svær organisasjon som LO klart det den gangen pensjonsreformen var på dagsorden, og folkebevegelsen Nei til EU kunne klart det da EØS ble trumfet gjennom på tvers av folkeviljen.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Nyvalgsordning
  Er det ikke mer naturlig at Statsministeren gis rett til å skrive ut nyvalg slik det er i stort sett alle andre land i Europa..

  Jeg liker ideen om "folkedemokrati", men dette medfører bl.a. at FrP kan orge nyvalg bare bensinprisen blir høy nok..

  Dessuten må det spesifiseres nærmere hva du mener - mener du at alle stemmeberettigede kan kreve nyvalg, eller befolkningen som helhet?
  Innsendt av: henrik
Hei Henrik,

I SVs program har vi foreslått en ordning hvor det er 25 prosent av velgerne som kan kreve nyvalg. Som jeg har skrevet i et par tidligere innlegg vil dette være en høy terskel, så jeg tror ikke litt svingninger i bensinprisen vil være nok.

At regjeringen skal kunne oppløse Stortinget er jeg imot. Da vil den kunne skrive ut nyvalg som del av et taktisk, politisk spill. Det vi foreslår er å lage en folkelig oppløsningsrett i stedet, og det synes jeg er en mye bedre idé.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

heisann!
  Vil dere også se på mulighet til å legge ned demokratiet hvis flertallet ønsker slik?


  Innsendt av: lars
Hei Lars,

nei, vi er opptatt av hvordan vi kan skape mye mer demokrati. De som vil ha mindre får skrive sine egne bøker.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Manglende tillit
  "Nei, men det er i hvert fall en påfallende observasjon at få bruker stemmeretten sin"

  Manglende tillit, gidder ikke å stemme på ryggløse flipp-floppere, noe som tilsvarer alle politikere.

  Vis meg en (1) stortingspolikter som ikke har flippfloppet noen gang og jeg skal vise deg en ekte levende gris med vinger som kan fly.
  Innsendt av: Andreas
Hei Andreas

Flippflopper er vel et begrep som ofte brukes i amerikansk politikk, om politikere som har skiftet mening. Jeg er vel litt redd for at det ofte er omvendt av det du skriver, at mange politikere nesten aldri skifter mening. Jeg synes i grunnen det er mer skummelt, enn om vi av og til kan innrømme at vi tok feil og har fått et annet syn på en sak.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

reelt demokrati i den borgerlige staten
  Hei!
  Mener du at det er mulig å bygge et reelt demokrati innafor den borgerlige staten?
  Da mener jeg selvfølgelig et demokrati det det er folket som styrer priser, produksjon, etc, og der privat (ikke personlig) eiendomsrett er avskaffa.
  Innsendt av: Knut M
Hei Knut,

I boken diskuterer vi hva sosialisme bør bety i framtiden. Vårt håp er at venstresiden skal samle seg om en forståelse av sosialisme som et samfunn med mye mer demokrati, på en rekke plan, enn i dag. Det betyr blant annet mer demokrati i arbeidslivet, i politikken og i offentlig sektor. Alle disse tingene skriver vi om i Deltakerne.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Folkeavstemninger
  ¿ Folk skal kunne reise saker i Stortinget. Med tusen underskrifter skal folk kunne levere inn forslag til Stortinget.

  Du foreslår mye som ikke er nødvednig her og nå. Men dette punkt mener jeg er en god ide. Kanskje ikke 1000 men 5000 underskrifter.

  Det kan å bidra til flere folkeavstemninger om innvandring osv. Går du videre på denne så har du en vinnersak mener jeg.
  Innsendt av: Bekker
Hei Bekker,

Det nøyaktige tallet må diskuteres. Vi har ikke foreslått at kravet skal være tusen. det må nok være betydelig høyere. Men jeg har tro på at folkeavstemninger kan være en styrke for demokratiet.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Politikerforakt
  Det går knapt en uke uten at min politikerforakt får næring gjennom uttalelser fra folkevalgte og hobbypolitikere. Partiene som nå sitter i posisjon kommer med visjoner og gode tanker på rekke og rad nå når valget nærmer seg, mens snart fire år ved makten så til de grader har vist manglende evne til å lede.
  Lyst til å lede er derimot ingen mangelvare. Lysten er faktisk så stor at når dere nå skjønner at egne tanker og visjoner er i utakt med folket og at posisjonen er truet, så importerer dere ideer fra FrP og Høyre og presenterer dem som egne tanker.

  I denne perioden har vi også sett hårreisende eksempler på grådighet, arroganse og rett og slett dumskap. Et eget demokratisenter der jyplinger, primært fra sosialistiske partier, har reist rundt i verden for å opplyse om vårt fortreffelige demokrati. Dette er gjort mens fagpersoner har kalt prosjektet for ferieturer i naivitetens ånd. I dette prosjektet og andre har politikere reist i sus og dus, mens resultatene har uteblitt. Tidligere gateprostituerte transvestitter i Nepal er sikkert fornøyde, men dette er ikke i nærheten av det våre folkevalgte er stemt inn for å gjøre.

  Mitt spørsmål: Den sittende regjeringen har så mange uløste oppgaver og dårlig tid til å få gjort jobben. Er det ikke bedre å bruke siste rest av tid til å levere varene før dere kommer med visjoner vi velgere bare ler av? Klarer dere ikke å lede uten å ta folket med på råd eller er dette bare nok et populistisk innspill der det viktigste er å synes i media?

  Innsendt av: Borgar Lorvik
Hei Borgar,

Disse ideene er på ingen måte importert fra høyresiden. Tvert om vil du se at alle forslagene baserer seg på konkrete eksempler fra virkeligheten, rundt om i Norge og Europa, og høyresiden går alltid imot slik forslag om deltakende demokrati.

Jeg ser ingen motsetning mellom å levere det vi har lovet tidligere, noe regjeringen jobber for hver dag, og å ha visjoner for framtiden. Jeg vil gjøre begge deler.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Hehehe... Det komplette galskap!
  Nå velger vi partier som skal få muligheten til å styre i 4 år av gangen. Skal vi nå kune handle partier en gang i mnd. bare ved å samle inn underskrifter? VG kjører en meningsmåling, her finner man ut at 25% er i mot og så skifter vi ut hele greia?
  Dette vil aldri fungere i dagens tabloid Norge. Om vi mener at politikerne ikke alltid er på rett kjøl så tror jeg virkelig ikke at folket har så forferdelig mye mer peiling de heller.

  Nei vi har valgt partier til å sitte i 4 år. La de få gjøre det og.
  Innsendt av: bloker joker
Er det nødvendigvis så demokratisk at vi som er politikere på heltid skal sitte urokkelig i våre posisjoner i fire år? Uansett hva som skjer?

Hvis du ser nærmere på forslaget vårt vil du se at terskelen for å utløse nyvalg vil være svært høy. 25 prosent av velgerne må aktivt kreve dette. Det vil slett ikke skje hver måned. I de landene og de amerikanske delstatene som har dette systemet har det vært benyttet ganske sjelden. Poenget er at det er en sikkerhetsventil for demokratiet, som også gjør at politikerne må ta hensyn til folkeviljen i enda større grad enn i dag.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Demokrati?
  Dere bommer totalt spør du meg. Hovedutfordringen til stortinget er ikke prosessene dere nevner, men armoden i lokaldemokratiet. En lokalpolitiker som deltar med stor tyngde, har gjerne 5-6 ulike verv ved siden av kommunestyre får kr. 250 pr møte, huden full av kjeft av befolkningen for armod som ikke er hans feil.

  Rydd opp i forskjellene mellom Rolls Royce politikerene på fylke og stortingsnivå og de som gjør jobben lokalt. Lønn gjerne demokratiet etter faste satser for innsats (etter verv, møtefrekvens, ledelse osv). Ta med lokalpolitikere i større grad og verdsett det arbeidet grasrotpolitikken gjør.

  Slik får du med ungdom, engasjerer distriktene til egen utvikling osv....

  Du snakker om deltakelse....hvem vil delta når 80% av lokalpolitikken dreier seg om nedskjæring og man høster utrykk som "idiot, ødelegger, utviklingsmotstander osv" på butikken hver dag....

  Våkn opp Lysbakken og Skjerven......kom dere ned på grasrota og finn ut hva som skjer i lokaldemokratiet!!!


  Innsendt av: Lokalpolitiker
Jeg tror ikke lønnsnivået er det viktigste for å vitalisere lokalpolitikken, men heller å få opp det lokale engasjementet. I Porto Alegre og Sevilla har vi sett at deltakende budsjettering ikke gjør det mindre interessant, men mer spennende å være lokalpolitiker. Disse lokalsamfunnene syder av politisk aktivitet!

For øvrig er jeg enig i at økonomisk handlingsrom i kommunene er helt avgjørende. Der må vi få til forbedringer. Også våre forslag er avhengige av for eksempel god kommuneøkonomi, ellers blir det få prioriteringer å invitere folk med på.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Kommunevalg.
  Jeg regner med at det samme må kunne gjelde ved kommunevalg, men ikke med så mange underskrifter. Slik det nå er, sitter det små grupper på sine kontorer og diskuterer seg fram til hva byens innbyggere må godta! Enhver protest fra massene blir glatt oversett!
  Hva med et skotsk valgsystem, hvor man velger sine egne representanter til Stortinget, hvor disse utgjør 51% av stemmene og partiene disponerer 49%. Man kan her henvende seg til til sin representant og kreve at denne følger opp det han/hun har gått til valg på. Slik det fungerer i dag, virker det som om ansvarsfraskrivelse er et av hovedfagene på partienes eliteskoler!
  Innsendt av: Terje Simonsen
Hei Terje,

I boken foreslår vi nettopp det første du skriver. Vi vil ha samme ordninger for nyvalg, folkeinitiativ og folkeavstemninger på alle tre politiske nivå i Norge. Men kravene til hvor mange som må stille seg bak må selvsagt justeres etter ulike innbyggertall.

Jeg kjenner ikke det skotske systemet godt nok, men forholdstallsvalg sørger for at hele befolkningen blir representert i større grad enn for eksempel i det britiske parlamentet i London. Men jeg er enig i at vi kunne trengt en tydeligere lokal forankring for stortingsrepresentantene i Norge, slik at flere hadde følelsen av at de kunne ringe eller møte "sin" representant.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Herlig
  FRP aleine kan kreve kommunistregjeringen kastet!
  Innsendt av: Marius
For eksempel. Men de måtte jo vunnet nyvalget også. Og det skulle vi snytt dem for. Se ellers mitt forrige svar om dette.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Demokrati
  Hei, lurer på hva du personlig legger i ordet demokrati? Hvordan definerer du demokrati, og hvor setter man grensene for demokratiske avgjørelsers innflytelse og makt i samfunnet?
  Innsendt av: Martin
Hei Martin
Interessant spørsmål. Dette skriver vi også en del om i boken, hvor vi blant annet ser på hvordan ulike demokratisyn har kjempet mot hverandre opp gjennom historien. Vi definerer demokrati som folkestyre, i betydningen at flest mulig folk virkelig skal styre så mye som mulig. Derfor mener vi at demokratiet kan bli mye mer demokratisk enn det er i dag. Vi mener dessuten at demokratiet må være sosialt, at et samfunn ikke kan være demokratisk uten noenlunde rettferdig fordeling og like muligheter for alle.

Hvor setter vi grensene? Den enkeltes privatliv og ulike mindretall i samfunnet må ha et klart vern mot flertallstyranni, dessuten finnes det jo mange avgjørelser som krever spesiell kompetanse. Det ville jo for eksempel være dumt å ha avstemninger på sykehus om hvilken behandling en pasient skal få.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

langsiktige mål ?
  Hvis underskrifter fra 25 prosent av befolkningen skal kunne kaste Stortinget så vil aldri upopulære, langsiktige og globalt fornuftige løsninger og mål bli gjennomført eller aktuelle. Folk vil heller stemme på ting som er kortsiktig vinning for dem selv, til og med jeg tenker slik etter jeg ble far. Enda jeg vet at det bør tenke langsiktig og globalt skal det skje endringer i hvordan klima, terror, forskning, økonomi etc.

  Demokratiets feil har bestandig vært at den er offer for kortsiktige mål pga valgene hvert 4 år.

  Så mitt spørsmål er hvordan skal man da kunne få igjennom langsiktige mål som koster mye nå, som ikke gir øyeblikkelig gevinst og som sannsynligvis redde verden engang i framtiden?
  Innsendt av: clifton
Det er jeg ikke enig i. Nord-Korea har et svært stabilt styre, men de gjør bare ufornuftige ting. Skal vi følge den tankerekken helt ut ville jo diktatur vært løsningen for å få til f.eks. en fornuftig miljøpolitikk. Jeg tror tvert om at mye mer demokrati også vil utfordre hver enkelt av oss til å ta mer ansvar, og tenke mer helhetlig. Jeg tror dessuten ikke fornuftige løsninger trenger å være upopulære. Jeg har i grunnen stor tro på at vi alle vokser på å få ansvar.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

gitt opp?
  Har dere gitt opp å vinne valget til høsten? Det ligger an til at FRP får over 25% til høsten, så om dere skulle fått flertall for de rødgrønne vil jo regjeringen bare bli veltet igjen av skuffete freppere, gitt at dette forslaget faktisk var gjeldende.
  Innsendt av: kåre
Hei Kåre,
Faktisk mener vi at dersom våre motstandere hadde klart å skape et så stort engasjement, så måtte vi gått inn i en sånn fight. Sånn er demokrati, det kan også brukes til å gjøre dumme ting. Så tror jo jeg vi hadde vunnet det neste valget også. Viktig å huske på at det vil kreve en enorm mobilisering å samle 25 % av folket om et slikt krav, så det vil bare kunne brukes når det virkelig oppleves som viktig av svært mange mennesker.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Du verden!
  Dette var en forfriskende god idé fra uventet hold! Mulighet for nyvalg er ok, og flere folkeavstemninger er veldig bra, Lysbakken!

  Etter min mening avgjøres for mange fundamentale spørsmål av en politisk elite. De handler gjerne på tvers av hva velgerne deres (ja, hele folket) ønsker.

  La oss kunne stemme over tiltak for kollektivtrafikk (jernbaneutbygging), så vil kanskje ting begynne å skje.

  Kan vi i tillegg få besluttet automatisk utvisning av utenlandske voldsforbrytere ville integrering bli lettere og rasismen bli betydelig mindre.

  Stå på - dere har ihvertfall min fulle støtte!
  Innsendt av: Terje Davik
Takk for det, Terje.
Vi er sikkert ikke enige i alle spørsmål, men jeg er svært bekymret for at politikken i for stor grad blir noe som en liten krets i samfunnet er opptatt av og driver med. Våre forslag er ment som motgift mot en sånn utvikling.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

feil forslag
  det vi ønsker oss er at folkeavstemming blir mer brukt. F.eks burde det vært en folkeavstemming før idiotiske politikere kan sende våre innbyggere i krig. At politikere kaller det politiaksjon eller om krigen har så mye fn mandat det bare vil så bør folket avgjøre selv om vi ønsker at våre sønner skal dø i krig for andre.

  Våre politikere er blitt altfor arrogante og lytter ikke til folket lenger. Derfor synes jeg at du burde foreslå at folket kan kreve folkeavstemming på saker og at folkeavstemming burde brukes i endel saker helt automatisk.

  Hva syns du?
  Innsendt av: karoline
Hei Karoline

Kult at du nevner det forslaget, for det er vi faktisk helt enig i. Vi har skrevet litt om det i boken også. Det vi foreslår er at et bestemt, riktignok høyt, antall innbyggere skal kunne kreve folkeavstemning om en sak. Dessuten vil vi at et mindre antall innbyggere skal kunne kreve en sak reist og behandlet i Stortinget.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 


  Hei begge to. Er dere begge tilknyttet SV?
  Og - er det generelt i SV's ånd å tenke i de baner?
  Mvh
  Innsendt av: sissel
Ja, vi er begge med i SV. Ingvar var sentralstyremedlem i SU sammen med meg for en del år tilbake. Vi mener å stå trygt plantet i partiets tradisjon når vi kommer med disse forslagene. Det har alltid vært minst to tendenser på venstresiden: En for statlig styring ovenfra i samfunnet, og en for deltakende demokrati nedenfra. SVs nye program plasserer oss trygt i den siste.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

men Audun da?
  Dette er jo blåkopi av Samfunnspartiets program..

  Burde du ikke først invitert Øystein Meier Johannessen og Espen Thoresen Hversågod Takkskalduha til å fronte denne debatten?
  Innsendt av: Stein
Jeg er ikke så bevandret i Samfunnspartiets program, men forslagene vi skriver om i boken finner du også i SVs program for kommende valg. Så kanskje de heller burde bli med hos oss?

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Greit forslag
  Jeg har lenge ønsket oppløsning for Stortinget og mulighet til å arrangere nyvalg. Men hvordan skal man kvalitetssikre underskriftene? Hvem som helst kan jo bare skrive under med et hvilket som helst navn. Hvis folk skal møte opp et spesielt sted og vise legitimasjon vil det fort bli et kjempeproblem. Underskriften min vil da ta like mye av min tid som en vanlig valgdag.
  Innsendt av: eivind, lapu-lapu
Ideen bak dette er at velgerne skal kunne kalle tilbake de de har valgt. Jeg synes det ville være rimelig, at vi som politikere må stå til ansvar for folk også når det ikke er valg. Det vil gjøre det langt vanskeligere å snike store og upopulære saker gjennom uten å være tema i en valgkamp. Det har dessverre skjedd en del ganger i norsk politikk, for eksempel med pensjonsreformen og EØS-avtalen.

Hvordan kvalitetssikrer man? Det finnes en del land som har et slikt system som vi foreslår. For eksempel kan presidentene i Bolivia og Venezuela tilbakekalles. Dessuten er det flere amerikanske delstater som har systemet. Arnold Schwarzenegger ble guvernør etter et tilbakekallelsesvalg mot forgjengeren. Det vanlige er å ha en offentlig kommisjon som godkjenner underskriftene etter nøye etterprøving.

Audun, les mer om Deltakerne på www.manifest.no
 

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen

Sted: