Vinner de rødgrønne valget, lover SV å gjøre barnehagene enda billigere.

Tips oss 2400
HELT GRATIS:Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil gjerne at Diya Chawla (4) og Aghata Peksa-Countreras (4) til slutt skal få gratis barnehageplass. Foto: Jacques Hvistendahl

HELT GRATIS:Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil gjerne at Diya Chawla (4) og Aghata Peksa-Countreras (4) til slutt skal få gratis barnehageplass. Foto: Jacques Hvistendahl

SV-leder Kristin Halvorsen og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er ikke i tvil: Sitter de fortsatt med makta etter valget i sommer, skal barnehageplassene bli enda billigere enn i dag.

- Vi kan vise til hva vi har fått til siden vi fikk til den store barnehagereformen. Siden den gang har bevilgningene gått opp til 23 milliarder i året. Det har vært et kjempeløft. Neste stopp er bedre kvalitet og gratis kjernetid til alle barn i barnehage, sier SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen.

Totalt vil det koste samfunnet 6 milliarder årlig å gi alle barn gratis kjernetid, slik Forderingsutvalget har foreslått. I praksis betyr det at staten sponser 20 barnehagetimer i uka.
Se pressemelding her.

Mottok rapport

Halvorsen mottok i dag Fordelingsutvalgets utredning som viser at barnehage har avgjørende betydning for sosiale forskjeller seinere i livet og for den økonomiske fordelingen generelt i samfunnet.

- For det første viser dette utvalget at barnehager er en gigantisk suksess. Det er en anerkjennelse av SVs politikk og av dem som jobber i barnehage. De anbefaler gratis kjernetid, likelønn og ser på en bør vurdere obligatorisk førskole for femåringer, sier Solhjell.

- Er det et første steg mot gratis barnehage på lik linje med gratis utdanning?


- Det er et langsiktig mål for oss, men jeg tror alle skjønner at vi har langt å gå før vi kan komme dit. Men hvis vi får innført gratis kjernetid er det et skritt på vei i riktig retning, sier han.


For dyr barnehage

SSB-direktør Ådne Cappelen og resten av utvalget går langt i å hevde at foreldrebetaling i barnehagen forhindrer barn i gå i barnehage og ta del i det godet de mener barnehage er for barn.

-Barn som ikke har gått i barnehage, i hvert fall ett år før skolestart, vil i mange sammenhenger ha gått glipp av viktig sosial trening og skoleforberedelse, noe som kan gjøre overgangen til skole tøff for disse barna. Det er derfor prinsipielt uheldig at foreldrenes økonomi skal bidra til å stenge noen ute fra dette tilbudet, skriver utvalget.


Flere læringsaktiviteter

Derfor foreslår utvalget følgende:

• innføre gratis kjernetid i barnehagen for alle

• avskaffe kontantstøtten

• flere læringsaktiviteter i barnehagen

• flere førskolelærere

• likelønnspott for kvinner i offentlig sektor

Avvikle kontantstøtta

Utvalget skriver at «kontantstøtten bidrar til å redusere bruken av barnehage» og at den «gjør det langt mer lønnsomt å benytte uformelt barnepass i stedet for barnehager. Fordelingsutvalget mener at kontantstøtten derfor bør avvikles gradvis»
Se hele rapporten her

- SV kommer til å bli garantisten for dette. Nå er tida inne for at kontantstøtten må bort. Det er åpenbart at når en snakker om omfordeling og kunnskap, så er barnehage nøkkelen. Gratis kjernetid i barnehagen må innføres eller i gangsettes i neste stortingsperiode, sier Solhjell.


Teisenparken barnehage

Dagbladet har tatt turen til Teisenparken barnehage sammen med de to SV-statsrådene. I denne barnehagen snakker barna til sammen 15 forskjellige språk, i tillegg til norsk. Flere av barna har nettopp begynt å si sine første norske ord. I bydel Alna i Oslo er det allerede innført gratis kjernetid for alle fire- og femåringer.

- Foreldrene får en reduksjon på rundt 1000 kroner i måneden i barnehageprisen som en følge av gratis kjernetid. Dessuten har vi et økt fokus på språkopplæring. Vi har dessuten oppsøkt foreldre som ikke har søkt barnehageplass selv. Deltakelsen blant fire- og femåringene har gått fra 70 til 97 prosent, sier styrer Helga Tømmerbakke.

-Tenk på de SV-mødrene som fikk kjeft i sin tid fordi de ville ha ungene i barnehage, sier Kristin Halvorsen, ikke akkurat så veldig spørrende.
Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.