Hvert minutt blir det 138 flere mennesker på jorda.

Tips oss 2400
-VI UNDERGRAVER VÅR EGEN EKSISTENS:

-VI UNDERGRAVER VÅR EGEN EKSISTENS:

— Hvis vi analyserer de store problemene som verden står overfor i dag, som temperaturøkning og stigende havnivå, som ødeleggelse av regnskog, utryddelse av arter og rovfiske, som fattigdom, tørkekatastrofer og mangel på rent vann, viser det seg at det i høy grad er én grunnleggende årsak. Overbefolkning. Det er rett og slett altfor mange mennesker på jorda.

Det er biologiprofessor Harald Kryvi (64) ved Universitetet i Bergen som mener dette, og han er ikke alene. I april ble den legendariske BBC-programlederen David Attenborough kritisert for å fronte den omstridte tenketanken Optimum Population Trust. Den britiske organisasjonen har som mål å begrense antall mennesker på jorda og beskylder verdens ledere og miljøvernorganisasjoner for å unnlate å diskutere det egentlige problemet — den eksplosive befolkningsveksten.

— Noen må reise disse spørsmålene, selv om de er ubehagelige. For realiteten er at menneskene er i ferd med å undergrave sin eksistens, sier Harald Kryvi. Han mener at miljøbevegelsen og politiske ledere bare tar opp symptomene på problemene verden står overfor.

— Man legger sminke på åpne sår i stedet for å kurere. Den diskusjonen som pågår nå om klimatrussel og temperaturøkning, er etter mitt syn grenseløs uinteressant og meningsløs hvis vi ikke diskuterer årsaken til det hele. CO2 og temperaturøkning er egentlig ganske uviktige spørsmål.

— Uviktige?

— For naturen som sådan, betyr de jo fint lite. Hva er konsekvensen av at temperaturen stiger? For fire-fem tusen år siden var det skog på Hardangervidda og ingen isbreer i Norge. Så kan man spørre: Var det en katastrofe for naturen? Nei, det var det ikke. Naturen tålte det helt fint. For ti-tolv tusen år siden var halve Europa dekket av is. Det var selvsagt en midlertidig katastrofe for Europa som område, men naturen tålte det elegant. Det naturen derimot ikke tåler, er den enorme overbefolkningen av mennesker. Så kan vi spørre: Hvorfor lever vi så godt i Norge?

— Hvorfor gjør vi det?

— Jo, fordi det er en noenlunde balanse mellom det vi produserer og det vi konsumerer. Ikke på alle områder, men i det store og hele er det balanse. Hvis Norge derimot skulle hatt samme befolkningsutvikling som Bangladesh, med samme antall mennesker per areal, ville det
vært cirka 370 millioner mennesker i Norge. Hva ville det ført til: Jo, matmangel, vannmangel og arealmangel, som igjen ville ført til en enorm forurensing og et fullstendig ødelagt naturmiljø. Og nå skal jeg berøre et veldig følsomt tema: Hvorfor kommer det så mange innvandrere til Norge?
— Hvorfor gjør det dét?

— Jo, fordi det er altfor mange innbyggere der de kommerfra. Det var det samme som skjedde i blant annet Irland, Norge og Sverige på 1800-tallet. Europa hadde et befolkningsoverskudd som de ikke klarte å brødfø. Den gang utvandret vi til Nord-Amerika. Pakistan har i de siste ti åra hatt et befolkningsoverskudd på 30 millioner, og da er det forståelig at noen vil flytte ut. I Afrika er det enda større misforhold mellom befolkningstetthet, areal og ressurser. Resultatet er jevnlige sultkatastrofer og tørkekatastrofer, og helt uverdige leveforhold i de store byene. Det sies at Afrika produserer for lite mat. Vi kan imidlertid snu problemstillingen: Kanskje det er for mange munner å mette?
— Det skyldes vel også vanstyre av landene?
— Absolutt. Men i Afrika er det nå en rekke land hvor hver kvinne får i snitt flere enn åtte barn. Det er bestilling på framtidige problemer, mener Kryvi.

I dag er det nær sju milliarder mennesker på jorda. Hvis det skal være balanse mellom forbruk og tilgang på ressurser, må antallet ned til mellom en halv og en milliard, ifølge vitenskapsmagasinet New Scientist.

— Netto befolkningsøkning i verden i dag, er 200 000 mennesker per døgn. Så kan man spørre: Er det en klok politikk? Nei, det er en utrolig uklok politikk. Hvis det i hele tatt er noen politikk. Alle lands ledere bør sette seg ned med følgende spørsmål på agendaen: «Hvor mange mennesker kan vi som nasjon brødfø?» Og så legge om politikken for å komme til det nivået.

Også regionale kriger, storbykriminalitet, industrialisert dyrehold, kjemisk landbruk og nedhogging av regnskog mener Kryvi i høy grad skyldes befolkningsøkningen.
— Regnskogen på Madagaskar, Sumatra og i Brasil hogges nå ned for å dyrke mat. Nå skal vi til og med dyrke planter for å skaffe drivstoff til biler, og miljøbevegelsen jubler. Da er det hull i hodet. Jeg har for lenge siden sluttet å høre på såkalte miljøvernere som ikke vil diskutere den egentlige årsaken til problemene.

I alt levende liv
ligger det en iboende trang til å formere seg. Fra bakterier og virus, til planter og dyr, og til mennesker.
— Flest mulig avkom, det er naturens grunndrift, men det er likevel en balanse mellom produksjon og avtak. Gjennomsnittlig får hvert individ ett avkom, det vil si at hvert par får to. Imellom kan en art øke voldsomt, men når festen er over og matfatet er tømt, blir antallet normalisert og balansen blir gjenopprettet.

— Hvorfor har ikke menneskene lenger den samme balansen?
— Ja, det skyldes i hovedsak den medisinske revolusjon. Vi lever lenger og har fått barnedødeligheten drastisk ned. Dette er velment og velbegrunnet, men konsekvensen er at antallet mennesker øker eksplosivt. Balansen i de naturlige biologiske forholdene er forrykket.
— Det internasjonale vaksinefondet GAVI Alliance frontet av Jens Stoltenberg og Bill Gates er et tveegget sverd?
— Det er å begynne i feil ende, spør du meg. Å få ned barnedødeligheten, er vel og bra, men vi må samtidig spørre: Har vi hus til disse barna, har vi mat til dem? Vil de få utdannelse og jobber? Hvilken levestandard vil Stoltenberg og Gates redde dem til? Og hvilken effekt har alle disse menneskene for miljøet i landene på sikt?

— I et globalt perspektiv blir dette matematikk, men når vi drar det ned på individuelt nivå, blir det kynisk?
— Selvfølgelig, men vi må kunne konstatere fakta, og fakta er at vi får 200 000 nye mennesker i døgnet. Netto. En million mennesker på fem dager. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden.

— Men så til det vanskelige spørsmålet: Hvem skal bort?

— Det er ikke slik vi må spørre, og vi må vokte oss vel for grumset tankegods fra Europa på 1930-tallet. Men punkt én: Vi må begynne
å diskutere dette. Punkt to: Vi må få ned antall barnefødsler. For den medisinske revolusjon har også gitt oss effektive og billige prevensjonsmidler. Den eneste nasjonen som har tatt dette spørsmålet på alvor, er Kina med sin ettbarnspolitikk, og all ære til dem. Skulle Kina hatt samme vekst som enkelte nasjoner i Afrika, ville de snart vært ti milliarder innbyggere. Det er klart at Kina verken har infrastruktur eller mulighet til å brødfø et slikt antall.

Harald Kryvi mener vi må revurdere hele vår etiske grunnholdning til naturen.

— Vi må begynne å analysere menneskenes atferd. Det grunnleggende problemet er at vi mennesker tar oss til rette. Naturen
må vike for våre behov, og andre arter må underlegge seg menneskenes krav og ønsker. Og det viser seg at vi mennesker er korttenkte, og tenker på umiddelbare behov. Hvor langt fram ser politikerne? Jo kanskje to-tre år, på noen områder ti-femten år. Men så kan vi spørre om hvordan Norge skal se ut om fem tusen år? Eller ti tusen år? Hvordan ser verden ut da? Det er det liten interesse for.

— Vi har vel begrenset evne til å se så langt fram i tid?

— Jo, men la oss i det minste heve blikket og se noen hundre år fram i tid. Om 250 år tror jeg folk vil spørre: Hva i all verden tenkte
verdenslederne rundt årtusenskiftet? Hvorfor tok de ikke opp dette åpenbare problemet før det ble altfor seint? Forbløffende nok er det i dag få eller ingen som tør eller vil diskutere dette.

— Hvorfor ikke?

— Det kan man spekulere i, men det er langt utenfor mitt fagfelt. Men jeg tror mye av det skyldes religiøse forhold. Få politiske statsledere tør kritisere den katolske kirke og islam.

— Naturen søker balanse. Kan epidemier som svineinfluensaen være et forsøk fra naturen på å regulere befolkningsveksten?
— Der er ingen vilje eller hensikt med det som skjer i naturen.

Men det er klart at jo flere mennesker, jo fortere sprer et virus seg. Slike epidemier som svineinfluensa, aids, Ebola, fuglevirus har
kommet har kommet og gått, i millioner av år, og det er tragisk for dem som dør av dem, men det er faktisk slik menneskeheten har overlevd, sier Harald Kryvi.
— Alle som leser denne artikkelen bør sette seg ned og ta for seg alle problemene verden står overfor: Kan disse ha noe med overbefolkning å gjøre?

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Akkurat nå sitter Harald Kryvi og svarer på spørsmål.
Tittel:
Spørsmål:
Navn:
Epost:

hungerkatastrofer?
  "Men det er nå påfallende at alle landene som stadig opplever hungerkatastrofer har en befolkningsutvikling som er ganske løpsk."

  - sier du. MEn den virkelig bakenforliggende grunnen til hungersnøden i disse landene er en grusom politikk som er støttet av interesser som opprettholder denne ubalansen for egen vinnnings skyld. Hvordan kan du si at dette er noe "naturlig"?
  Innsendt av: Pia T.
Dette er ganske kompliserte spørsmål; ikke plass til diskusjon her.

Harald Kryvi
 

Hvordan skal vi gå frem?
  Hvilke land skal gå først? Hvor er det best å begynne? Skal vi i Norge stenge grensene helt?
  Innsendt av: Fredrik
Vi må starte med å snakke åpent om detet.

Harald Kryvi
 

For sent?
  "Population Explosion: Unique in human experience, an event which happened yesterday but which everyone swears won't happen until tomorrow."

  Hadde ikke Brunner rett med dette?
  For har ikke situasjonen gått så langt at det er vanskelig, om ikke umulig, å snu trenden uten å måtte ty til svært så kontroversielle metoder?
  Feks, stopp av vaksinering mot influensa er jo en svært så billig løsning mot både eldrebølgen og mangelen på sykepleiere her til lands, men det vil nok neppe bli gjennomført.

  Innsendt av: bork
Hold nå hodet kaldt. Der finnes akseptable virkemidler.

Harald Kryvi
 

Liberalisme et problem?
  Det virker som om dagens moralkodeks i økende grad er basert på en ekstrem form for liberalisme. Selvrealisering i en ekstrem form ser ut til å være målet. Hvordan vil bortskjemte nye generasjoner reagere på slike tiltak i en verden hvor det har blitt slik at alle står på pinne for en, og en helst skal gjøre akkurat det man selv vil, uavhengig av konsekvensene (særlig fordi det har en tendens til å stimulere økonomien)? Hvordan skal man reversere en slik trend?
  Innsendt av: Peder
Man må nå ihvertfall sette seg ned og analysere litt hva vi egentlig holder på med her. Og da mener jeg de viktige tingene, ikke all den kosmetikkpraten som vanligvis fyller mediene

Harald Kryvi
 

Endelig!
  Jeg syns det er kjempeflott at du setter fokus på overbefolknings problemet! Dette er et ømtåelig emne, i og med at det er mennesker i underutviklede land som opplever størst befolknings vekst. Syns det er helt utrolig at ikke kinas ett- barns regel blir satt i verk også i andre land med samme problem. Jeg selv blir kallt usympatisk og hatefull når jeg tar opp temaet, men det er jo snakk om verdens fremtid, våre barns fremtid. Så, hvordan ta opp temaet på en politisk korrekt måte?
  Innsendt av: bettyboop
Diskuter diskuter diskuter!

Harald Kryvi
 

Hva med globalpolitisk kynisme?
  Vil du si at det er de fattigste landene og familiene med flest barn som har skapt probeleme jorda er inne i idag?

  Er dt ikke et fåtall med superrike og mektige selskap og regjeirnger som har herjet, plyndret og øst gift utover naturen vår de siste hundre årene?


  Innsendt av: Mikkel
Joda, der er mye sant i den analysen. Spørsmålet er hva som skal skje nå. Hvilke planer legger vi for de neste 500 årene. La oss nå diskutere det heller enn å fordele skyld om fortid.

Harald Kryvi
 

Hva med problemene som følger befolkningsbegrensing?
  hvordan kina har kjempeproblemer med dette! Hva skjer om land skal ut i krig og har bare menn og omtrent ingen kvinner? Mener du konsekvensene av barnebegrensning er verdt å ignorere i sammenlinkning med de problemene disse landene nå erfarer? Kjenner du til denne problemstiligen?
  Innsendt av: Silje
Ja det mener jeg. Faktisk mener jeg dette er et av de aller viktigste spørsmål som ligger foran oss. At det blir litt småkløe her og der er sikkert riktig, men det blekner i den store sammenhengen.

Harald Kryvi
 

Mest miljøkriminelle i vesten?
  Hvem er mest miljøkriminell summert over hundre år? Jeg nordmann som har ett barn (aldri flere), kjører bil tre ganger i uken, flyr to ganger i året, bor i en middels leilighet og sykler til jobb - eller en gjennomsnittlig kvinne i et gjennomsnittlig land, men som får barn annethvert år til hun blir 40 og som ønsker seg 100 barnebarn?

  Innsendt av: Ole Moderat
All ære til deg, Ole! Vi får håpe det blir mange som deg.

Harald Kryvi
 

keiserens nye klær
  Det virker som dette er et av mange tema som er vanskelig å ta opp i akademiske miljøer .
  Blant vanlige arbeidere vet vi jo alle om dette men det er ingen som hører på oss,
  Selv et barn skjønner jo dette problemet mens politikere og forskere later som det ikke finnes noe problem . Hvem eller hva er det som knebler forskere fra å fortelle om det alle ser ?
  føler at mange akademikere er litt for redde for å bli "skittne på fingrene "


  Innsendt av: john B
Ikke bare akademikerne du, men veldig mange andre også - dessverre. Men jeg forsøker nå litt her.

Harald Kryvi
 

Det er jo håpløst
  Hei Harald. Riktig at overbefolkningen er en katastrofe, men man kan vel ikke få muslimer og katolikker til og bruke prevensjon. Deres ledere tør ikke en gang og nevne det, for så blir de nakket. Hva kan man gjøre ?
  Innsendt av: charles runeberg
Nei det vet jeg ikke. Det er jo tragisk.

Harald Kryvi
 

Hva har du mest tro på vil virke?
  Hvilke politiske virkemidler finnes? Opplæring? (Blir mange eller bli rik, begge deler går ikke) Hva har du mest tro på? Bør dette kobles til u-hjelp? Vaksinering mot sterilisering?
  Innsendt av: Bjarne Barnløs
Informasjon, pålegg, regulering, økonomiske tiltak, etc; jeg håper folk vil innse at dette er veien vi må gå. Men det er kasnkje litt naivt.

Harald Kryvi
 

Overbefolkning
  Hva kan vi gjøre for å få verdens politikere til å skjønne dette, og gjøre noe med det?

  Allerede på 1970-tallet sendte Edvard Albert Meier i Sveits brev til omtrent alle verdens regjeringer med advarsel om den kommende katatrofen, men fikk visstnok ingen svar.
  Hans opplysninger sammenfaller helt med dine og vel så det. Og de bygger blant annet på opplysninger fra utenomjordiske sivilisasjoner på høyt teknisk og åndelig nivå. De fastslår at en klode på jordens størrelse kan befolke 529 millioner mennesker uten at resten av miljøet tar skade. Det anbefales en streng fødselskontroll på hele kloden, men hvordan få verdens ledere med på noe slikt?
  Innsendt av: Ingvard
Hva kan vi gjøre? Det kommer nok, bare se hvor raskt man har innsett dette med global oppvarming. Men det er et MYE enklere problem å løse enn det vi diskuterer her.

Harald Kryvi
 

Virus
  hvorfor lager dere ikke ett virus som kan bekjempe overpopulasjonen? whoops..
  Innsendt av: evilfish
Ingen kommentar til slikt.

Harald Kryvi
 

GlobalistTards
  Overpopulasjon er ikke ett problem.

  faktisk i mange industrielle land er man nesten på kanten av en negativ vekst.

  mens i mange u-land er det nødvendig å få mange barn får å kunne overleve fattigdommen der(som globalister som deg skapte som en unnskyldning til å lage en worldwide 1 child policy). og den enneste grunnen dere vill ha 1 child policy er ikke fordi dere vil værne oss mot at det blir for mange av oss, men fordi dere enklere kan kontrollere oss i vesten.

  http://www.acceleratingfuture.com/michael/blog/2006/09/overpopulation-no-problem/

  som dere kan see er veksten størst i fattige land, hvis overpopulasjon er virkelig et problem, så ville det beste vært for oss"good guys" i vesten å hjelpe dem med å industrialisere seg.

  dermed fikses problemet gradvis seg selv


  Innsendt av: Evilfish
No comment.

Harald Kryvi
 

Klimatoppmøte i Kbh og overbefolkning
  Vil befolkningsveksten og overbefolkning være tema på klimatoppmøte i København eller er det et "ikke-tema" ?
  Innsendt av: Sigurd Winther
Antagelig et ikketema hvis jeg kjenner politikerne rett.

Harald Kryvi
 

globale kjerneproblemer?
  luft forurensning, kynisk utnytting av jord og ressurser, kriger for råvarer, mafiaforhold, millitærkupp og krigsforurensning med utarmet uran og fosfor, rovdrift på landjord, på dyrestammer, fiske - utslipp i elver, i hav i luft..

  Sier du at jordkloden ikke vil klare mennesker som lever SÅNN? eller mener du at vi mennesker er uungåelige maskiner som vil myrde alt liv på jorden`? for unnskydl meg, hr.professor - jeg mener da ikke at de nevnte punktene over er nødvendige for at jeg som menneske skal ha et godt liv?
  OG religion? Har ikke dentilhørt stammesamfunn på jorden i hundretusenvis av år? Og hva med de milliarder av urbefolkning og indianere som befolket jorden før "hvite mann" kom å spredde død og fordervelse?

  Kjenner du ikke til at forskere på 20-30 tallet utviklet virus for å bruke i bakterologisk krigføring? Hvordan legge denne skylden på "naturlig eleiminering"?
  Innsendt av: Simbad
Ingen kommentar her.

Harald Kryvi
 

Harald Kryvi og verdensproblemer
  Kina staar overfor problemer som er vanskelige og loese pga av sin ett-barnspolitikk. Befolkningen blir eldre og eldre, og det kommer til aa koste dyrt paa produksjon, okonomi og etikk naar den yngre befolkningen blir noedt til aa ta seg av det havet av gamlinger i landet.

  usa paa den andre siden produserer unger som aldri foer, i motsetning til nevnte land samt europa, og dette er langt paa vei med til aa bidra for at usa vil fortsette aa vaere verdens oekonomiske ledende land. Da de kan fortsette aa holde produksjonsnivaaet sitt langt over oss europere og asiatere

  Afrika er vanskelig og spaa hva som vil skje med, men det skjer etter alt og doemme mye spennende ting der ogsaa. Saa man skal ikke se bort fra at de melder seg paa resten av verdensoekonomien snart der ogsaa, med hjelp og selvhjelp fra Kina.

  For aa fortsette aa prate om europa; tysklands befolkning vil halveres fra 80m til 40 millioner innbyggere innen noen faa tiaar. Og flere europeiske land er paa samme veien.

  Befolkningsvekst er helt greit aa diskutere, men Harald Kryvi dette blir for enkel middagsbordsteori.

  Og mene og tro at mennesker vandrer til Norge direkte eller indirekte grunnet overbefolkning vitner om en person som har vaert litt for lite ute i verden. Men det var kanskje ikke slik du mente det?
  Innsendt av: Joakim Lund Rangel
Ingen kommentar her.

Harald Kryvi
 

Verdens befolkningsvekst og vår vilje til forandring?
  Hr.Kryvi.
  Hvordan vil du vurdere jordens reelle evne til å tilpasse seg en ytterligere befolkningsvekst om de grunnleggende elementene som fri energi og sykdomsfrihet var tilstedeværende? La oss tenke i et hundreårsperspektiv og bruke alle de mulige ressursene vi har idag for å skape en bærekraftig ressonans i oss. Mener du mennesket idag er for uintelligent til dette? Mener du vi ikke innehar ressursene på jorden idag til å klare bære en befolkningsvekst? At mennesket er så lite avansert?
  Innsendt av: SiljeVanlijle
Nei det mener jeg ikke, vi ville helt sikkert klart det. Men jeg mener at da ville taperen være miljøet, dvs naturen omkring oss, planter og dyr. Det er jeg mest opptatt av.

Harald Kryvi
 

Tusen takk!
  Hei!

  Jeg har vel ikke et spørsmål, men vil heller rette en enorm takk til deg for at du tar opp dette spørsmålet. Ofte når klimaspørsmål har kommet opp har jeg pekt på det samme. Jeg mener at det var en dokumentar som het "klodens tilstand" eller noe sånt på nrk for noen år siden. Der regnet de på antall kvadratkilometer nødvendig per menneske. Anbefales!
  Innsendt av: Lars Lydersen
Takk for det.

Harald Kryvi
 

Takk
  takk for at det kommer noen som tør snakke om denne problem stillingen.
  Det er jo ett skummelt tema, for folk (så egoistiske vi er) tenker jo fort bare: "HÆ? skal du bestemme at ikke jeg kan få flere barn".
  Men det er jo helt feil, vi må som du sier se flere 100 år fremover i tid skal menneskeheten (ikke jorden) overleve. For planeten og naturen vil jo alltid klare seg.
  Men, hvordan kan man som enkeltmenneske (uten noe form for makt). Gjøre noe for denne saken?
  Innsendt av: Sindre
Start ihvertfall å snakke om det. Det har vært tabu alt for lenge.

Harald Kryvi
 

Takk!
  Jeg har tidligere studert utviklingsstudier, men har også bakgrunn fra biologi og økologilære. Jeg må si jeg til tider var sjokkert over gapet mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap (på universitetsnivå), og foreleseres naivitet knyttet til sammenhengen mellom dette. Om dette skyldes uvitenhet eller feighet vet jeg ikke, sikkert en kombinasjon, men det er hvertfall godt å lese ditt budskap. At det kommer fra en biolog er ikke uventet. Mitt spørsmål er hvordan du tror vi kan minske denne avstanden mellom, og frykten for "det konkurrerende" fagfelt, noe som må til for å diskutere, som du sier,den egentlige årsaken til problemene?
  Innsendt av: SW
Min erfaring er dessverre at vi snakker veldig forskjellig språk; det gjelder på en rekke tangerende felter. Hvem som har 'rett' og hvem som har ''feil' kan man jo lure på.

Harald Kryvi
 

Uunngåelig?
  Helt enig med deg!! Men hva kan mannen i gata gjøre? Når ingen politikere snakker om det og det bare er valgkamp og kortsiktig tankegang som gjelder?

  Det føles helt håpløst når det bare er de få interesserte som engasjerer seg...
  Innsendt av: Napa
Vel, jeg forsøker nå litt her.

Harald Kryvi
 

Idè
  Hei, er forsåvidt enig med deg i teorien din om at jorda er overbefolket, men har en del reservasjoner mot å støtte hele teorien. Kan det kanskje tenkes at verden ikke er overbefolket, men i stedet en del områder i verden har en for høy konsentrasjon av mennesker i forhold til hva de kan produsere av mat/areal? Vi kan ta Norge som eksempel, vi produserer nesten alt vi trenger selv og har veldig god plass. Hver familie får i snitt 2,1 barn etc. Kunne land som Norge kanskje vært MER behjelpelig med å ta imot innvandrere slik at verdens befolkning ble litt mer jevnt fordelt? Jeg tror ikke regnestykket er fullt så svart/hvitt at man kan si at det er for mange mennesker i verden, punktum. Hva tror du?
  Innsendt av: Pondus
Husk at Norge idag importerer ca halvparten av den maten vi spiser. Slik sett er vi for mange vi også....

Harald Kryvi
 

Men hvordan?
  For at befolkningsveksten skal gå tilbake eller i minste fall stangere må det jo drastiske endringer til. Hvordan skulle verdens politikere klare å evnt. innføre en antinatalistisk politikk? De fleste vil vel være mot et slikt forslag med tanke på en økonomisk krise som vil følge av færre mennesker på jorda. Ressurser ville ikke lenger ha samme verdi som de har i dag ettersom det ville bli færre som har behov for de, og den globale økonomien ville rett og slett gått nedenom og hjem. Dette igjen ville vel ført til fattigere land og dårligere levekår. Har du noen kommentar til denne vinklingen?
  Innsendt av: Emma
Godt mulig du er inne på noe sentralt; men dette er jo stort sett helt ukjent territorum for verdens planleggere. Min bekymring er verdens miljø, og jeg tror det vil bedres om folketallet går ned. At det blir ugreit for menneskene (i en periode), det er sikkert veldig sannsynliog.

Harald Kryvi
 

Nok plass og nok mat
  Visste du at hvis vi flyttet hele jordas befolkning til Texas, så ville det vært 100m2 til hver person? Dvs. at en familie på 4 hadde hatt 400m2 til disposisjon. Hvis vi så hadde bygget hus på 5 etasjer, så hadde alle på jorda hatt enormt med personlig plass, og da bare brukt ca 20% av arealet i Texas (infrastruktur ikke medregnet). Hadde vi redusert personlig behov for plass til 50m2 (langt over snittet i Oslo regner jeg med), så hadde bare 10% av Texas behøvd å brukes til å huse hele jordas befolkning.

  I tillegg, så har jordas befolkning doblet seg de siste 60 år, mens matproduksjonen har tredoblet seg. http://www.infoforhealth.org/pr/m13/m13chap1_2.shtml

  Hvordan kan du si at vi da er for mange? Jorda er praktisk talt tom!

  Andre ting som blir holdt fra offentligheten er bl.a at Norge binder opp mye mer co2 enn vi slipper ut, pga skogstilveksten, men på klimatoppmøtet i Marokko (2003?) ble det POLITISK bestemt at vi bare skulle få lov å ta med 3% av dette i regnestykket. Tenk deg hvordan dette hadde fungert i økonomi. Rein svindel for å bevisst få et underskudd.

  Du starter i helt feil ende, hr. Kryvi. All erfaring viser at når nasjoner/folk blir rike så får de færre barn. Det som må gjøres noe med er verdens største svindel: banksystemet og det monetære systemet.

  Jeg hadde satt stor pris på din kommentar til dette innlegget, men tviler på at du har ryggrad til det.
  Innsendt av: Arild
Jeg tror jeg har ryggrad, men tviler dessverre på om det blir noe meningsfull diskusjon. Vi ser nok litt for forskjellig på en del sentrale ting. Beklager.

Harald Kryvi
 

Økonomisk vekst?
  Kva meiner du om Erik Solheim si løysing på problemet med befolkningsvekst - økonomisk vekst?
  Innsendt av: Darwin
Det var en helt forbløffende uttalelse i seg selv, og ennå mer underlig at en SV-statsråd sier det. Meget overraskende.

Harald Kryvi
 

Forskning
  Veldig posistivt at noen endelig tør å ta opp det overordnede problemet her i verden, nemlig overbefolkning! (Jeg minnes fjern lærdom fra biologitimene om bananfluene, hvor et samfunn vokste og trivdes helt til ressursene ble for små, og hele samfunnet døde ut.)
  Jeg synes det dessuten er meningsløst at så mye ressurser går med til å forske på hvordan vi kan forlenge livet! Mennesker(vestlige) som idag blir ca. 80 år, skal helst leve til de blir både 90 og 100. Hvorfor det? Hvorfor kan ikke folk få dø når det er tid for det?
  Disse ressursene kunne heller vært brukt på utdannelse og prevensjon for kvinner i utviklingsland, noe som jeg tror er den eneste ting som hjelper på befolkningsøkningen.
  Innsendt av: Nora
Du er inne på noe der ja! Her kunne man sagt en hel del.

Harald Kryvi
 

Har tenkt dette lenge...
  Eg er på ingen måte ein professor eller ekspert, men eg har tenkt på dette sjølv og tykkjer det er ganske åpenbart at mykje av problemene i dag er eit resultat av overbefolkning.

  Kvar gong eg har snakket om det så har folk (religiøse eller ikkje) blitt harniske og anklagene om å vére anti-humanistisk hagler.

  Kanskje det er eit spørsmål som mange fryktar fordi dei eigentleg kjennar svaret, og dei likar det ikkje?

  Uansett, har du noko råd du vil gi for å snakke om å diskutere dette på tross av at det er så politisk ukorrekt?

  Eg tykkjer denne diskusjonen er for viktig til at den skal bli kvelt av politisk korrektheit.
  Innsendt av: Anonym
Rådet er å be folk tenke hvordan det skal se ut her om et par hundrede år. Man trenger ikke mer. Det blir skremmende greier.

Harald Kryvi
 

Endelig og tusen takk
  Jeg leste veldig interessert denne artikkelen og er helt enig med alle nevnete standpunkter. Derfor har jeg ingen spørsmål til deg, jeg sir bare tusen takk for artikkelen din! Problemet er blitt så meget større at det er "litt før tolv" som vi i tyskland pleier å si!
  Lykke til for verdenssamfunnet!
  Innsendt av: Dr. Guenther Rauh
Takk for det!

Harald Kryvi
 

Tiltak
  Hei!

  Flott at fagfolk kommer på banen i dette essesielle spørsmålet. Takk! Å få med seg politikere og "vanlige" folk på de tiltak som må til blir sikkert verre. Men hvilke tiltak vil du foreslå? Solheims svar er ganske enkelt å heve levestandarden til vesten nivå - noe som er en utopi med det forbruket av ressurser som da trengs. Kan vi tenke oss sterulisering av kvinnen (hjelper dessverre ikke om mannen steriliserer seg) etter f eks to barn? Eller Kinas ettbarnspolitikk over hele verden iverksatt via FN? (Dessverre er jeg ikke optimist, men tror naturen ordner opp selv med massedød på sikt.)
  1 mrd mennesker synes jeg hører "passe" ut, har du beregningene som viser dette, ligger de på en nettside?
  Innsendt av: Rune Johnsen
NB det er veldig mye enklere å sterilisere menn enn kvinner.

Jeg har dessverre ikke referansen på det tallet, men det var i New Scientist.

Harald Kryvi
 

Er du ikke en anelse naiv?
  Har du glemt å regne inn den enorme skjevheten i konsumet i verden?

  Gjennomsnittsnordmannen produserer 16.3 tonn CO2 i året og ligger på 11 plass i verden. En person fra Bangladesh produserer 0.25 tonn og ligger på 175 plass. Det betyr at en nordmann slipper ut 65.2 ganger så mye CO2 som en bangladesher. Lignede tall vil man finne i forhold til utslipp, forbruk av naturressurser og press på naturen generalt. Det er fryktelig mange bangladeshere, men hver enkelt av dem gjør fryktelig lite av seg i forhold til en nordmann. Vi nordmenn produserer faktisk like mye CO2 som hele 314,015,1316 bangladeshere. (Det finnes faktisk ikke fler enn 162,221,000 av dem så det er plass til enda fler av dem for å nå opp til vårt nivå).
  Innsendt av: Thomas
Godt mulig jeg er naiv. Men jeg tror jeg er inne på et viktig poeng allikevel, Bangladesh eller ikek Bangladesh.

Harald Kryvi
 

i-land vs. u-land.
  Sosial velferd og utdanning ville løst problemet men ville ikke det på sikt kostet den vestlige verden prisen for å opprettholde sin luksus ?
  Innsendt av: harald
Det hevdes at dette er en vei å gå, men det synes å ta ganske lang tid; det har jo vært politikken overfor Afrika de siste 50-60 årene. Og i mellomtiden øker både folketallene og problemene.

Harald Kryvi
 

Takk til deg, Harald!
  Hyggelig å se at du tar til orde i denne debatten. Overbefolkning er noe man virkelig bør rette et større fokus mot.

  - Kristoffer
  Innsendt av: Kristoffer
Jeg takker for det.

Harald Kryvi
 

Hei!
  Jeg er fullstendig enig i at befolkningstallet i verden er det virkelige problem vi står ovenfor. Hva vil det ha å si om vann-nivået stiger om folk har plass nok til å trekke inn i landet, og fremdeles leve godt?

  Om vi så ikke tar grep selv, betyr ikke det at mangelen på ressurser etterhvert vil korrigere menneskebestanden?

  Jeg ser forresten at du nevner virus når du siteres på noe som omhandler "levende liv". Jeg trodde virus var en "ubestemt type", altså at det anses hverken som levende eller "dødt"?
  Innsendt av: Mats K
Virus en nå en del av biologien fortsatt da. Men det blir ikke noe forlesning i virologi her.

Harald Kryvi
 

enig i alt det du sier...
  ikke et spørsmål dette, vil bare si meg enig i alt det du sier....har tenkt tanken i mange år, luftet den også! miljøbevegelsene er en stor vits! co2 utslipp. for no forbanna tull! er veldig opptatt av regnskogen, men det er jo som du sier.; veksten av mennesker gjør det umulig å bevare den....dessverre! ser ikke lyst på fremtiden, stakkars barn....mvh øyvind
  Innsendt av: øyvind berntsen
Takk for det.

Harald Kryvi
 

Vel paven og katolikker kan jo også tas med
  Paven ønsker ikke bruk av kondomer for å bremse befolkningsveksten. Det hjelper jo ikke på, men på den annen side så vil hans mening føre til flere smittet av HIV og selvom man har funnet medisiner for å forlenge livet vil dette med tiden forårsake flere faller fra.
  Jeg tror at det vil reduseres med antall mennesker etterhvert som verden utvikler seg og land som idag har store barnekull får bedre vilkår og ikke lenger tenker på den delen om å sikre sin egen alderdom. Jeg leste for en tid siden en artikkel(husker ikke hvor men) den omhandlet land som hadde fått strøm til landsbyene hvor barneantallet faktisk hadde sunket etter dette. DEt å tvinge inn 1 barnspolitikk vil ikke gå i demokratiske land. Men i noen land kommer den ganske av seg selv. Se i Italia der føder kvinnene minst barn i hele europa om ikke i hele verden. Hva er årsaken til det? I Norge får norske kvinner barn senere pga de bruker mer tid på utdannelse og å ta vare på seg selv.
  Uland som sagt hjalp strøm med å få ned barne antallet(synd jeg ikke husker hvor jeg leste det.) med utdannelse og bedring av vilkår for disse vil nok også de begynne å få mindre barn. per kvinne.
  Når det gjelder Stoltenberg så tror jeg ikke han somregel tenker på mer enn sin egen publisitet og de spørsmålene du har satt opp her er ikke noe han kunne ha svart fornuftig på før det hadde gått ett år eller etter valget......
  Nå ble det ikke mange spørsmål foruten de sånn midt i men takk for respons.
  Innsendt av: Jan Hagen
Pavens innspill i det siste blir jo litt bisarre egentlig. Men slik går det kanskje når man leser meget gamle skrifter for å finne løsning på meget nye problemer.

Harald Kryvi
 

Hva med India?
  Lurer på hva du mener er det beste "middelet" for å stoppe den eksplosive befolkningsveksten i India, hvor kommunismen ikke har gjennomsyret landet i den grad kommunismen har rotfestet seg i Kina??

  Innsendt av: Kurt Nøstbakken
Det er to barn pr mann. Ikke flere.

Harald Kryvi
 

Nederland, Malta, Belgia og sultkatastrofer
  Hvis dette stemmer, hvorfor hører vi ikke om sultkatastrofer fra Nederland (393 innbyggere/km2), Malta (1274) og Belgia (340) f.eks.? De har en høyere befolkningstetthet enn India (345) og Rwanda blant annet... (Bangladesh har litt høyere befolkningstetthet da.)
  http://www.globalis.no/Statistikk/Befolkningstetthet

  Innsendt av: ETS
Selve tallene for tetthet er mindre interessant enn spørsmålet om hva de kan produsere til innbyggerne. India er ca selvforsynt med mat såvidt jeg har funnet ut.
Men spørsmålet er hvilken vei dette går, og hvordan fremtiden skal bli. Jeg synes det er litt dystert - i alle de landene du nevner. Naturen (den opprinnelige) må jo stadig vike.

Harald Kryvi
 

mange, flere, FOR mange.
  Må si jeg likte artikkelen svært godt. Jeg har eksamen i samfunnsgeografi førstkommende fredag. Det ville ikke være mulig å slå av en prat med deg for å stille deg noen spørsmål?
  Innsendt av: Emma
Lykke til med eksamen da!

Harald Kryvi
 

Ettbarns politikken
  Har ikke kineserne blitt litt mer slakkere på dette? Jeg synes det er veldig bra at du tar dette opp og jeg er helt enig! Håper dette vil skape litt debatt.
  Innsendt av: Kristiane
Jeg er ikke ekspert, men har ikke inntrykk av at kineserne er blitt veldig mye slakkere. Med godt over tusen millioner innbyggere bør de jo passe litt på...

Harald Kryvi
 

Økt forbruk er det egentlige problemet
  Jeg er fullstendig enig i at vi må ta befolkningsvekst på alvor, og jeg synes det er bra at du reiser spørsmålet. Når det er sagt synes jeg det er rart å beskrive befolkningsvekst som det "egentlige problemet". Når det blir flere mennesker på kloden vokser selvsagt behovet for rent vann, mat, energi og andre ressurser. Men nøyaktig det samme skjer når vi opplever økonomisk vekst. Naturen merker ikke forskjell på om det økte ressursuttaket skjer for å forsyne flere mennesker enn før eller om det skjer for å forsyne rikere mennesker enn før.

  Jeg vil si at det egentlige problemet er vårt økende forbruk, eller vår økonomiske vekst. Befolkningsvekst er bare en del av dette. Har du en kommentar til det? Er det ikke du selv som velger å se bort fra en ubehagelig sannhet når du velger å fokusere på befolkningsvekst istedenfor unødvendig økonomisk vekst i rike land? Lykkeforskning viser rimelig entydig at økonomisk vekst i rike land ikke gjør oss mer lykkelige.
  Innsendt av: Guy Montag
Vel, jeg fastholder at befolkningsveksten er 'det egentlige problemet' i den forstand at det er direkte årsak til de aller fleste av våre miljøproblemer. Hadde vi vært f eks. en halv milliard mennesker, tror jeg alle ville kunne hatt et meget godt liv - og det hadde naturen også.

Harald Kryvi
 

Upopulært men viktig!
  Som følgje av det tilsynelatande aukande omfanget av politiske, humanitære og miljømessige kriser har eg tenkt mange av dei same tankane som dei presentert i artikkelen. Som nemnt er det derimot eit lite populært tema og eg reknar med at du difor vil få ganske mykje pepper. Vil difor uttrykkja mi støtte og sei at det er bra nokon har mot til å ta opp eit tema som er så viktig for korleis verda vil sjå ut i framtida!
  Innsendt av: Vegard Bilsbak
Takk, det har blitt litt pepper også ja. Men ikke mer enn man må tåle med slikt upopulært stoff.

Harald Kryvi
 

Forbruk
  Er det ikke slik at en amerikansk familie på 2 foreldre og 2 barn forbruker langt mer av jordens ressurser enn en gjennomsnittlig afrikansk familie på kanskje 3-4 ganger så mange personer i løpet av en livstid? Jeg er enig i at folketallet må kontrolleres, men er det ikke bedre å begynne å begrense det materielle sløseriet som den vestlige verden bedriver, og fordele jevnt de ressurser vi kan høste fra jorden, og deretter snakke om å begrense befolkningsøkningen? Jeg synes det blir feil å snakke om at afrikanere får for mange barn, når vestens barn, selvom de er færre, forårsaker så mye mer slitasje på jorden.
  Innsendt av: Tom A. Johannessen
Det er et godt poeng med USAs barn; og du kan gjerne ta med Ola Nordmanns barn i den sammenhengen. På sikt blir det imidlertid annerledes, og vi må jo ha lov å spørre om hvilken levestandard vi ønsker at barn i utviklingsland skal oppnå. Ingen vil vel si at de helst ikke skal ha så gode forhold?

Harald Kryvi
 


  Hei!
  Takk for en flott artikkel. Vil bare si at jeg er ganske enig med deg og andre som tenker i disse baner. Ikke minst pga av miljø-hysteriet som abre handler om å skulle redde skinnet til mennesket. Moder Jord klarer nok å fikse balansen selv. (særlig om vi, mennesket, fordufter) Men er noget uenig i Kinas ettbarnspolitikk da jeg har lest at mange jenter blir drept/satt til side om de er førstefødte. Men igjen kanskje en god ting; skjevhet i kjønnsfordelingen vil jo føre til mindre barn igjen

  Noe jeg savnet i artikkelen er meningen om kunstig befruktning. Mulighet til å fryse ned egg og sæd. Forbud mot dette ville jo vært et steg i riktig retning? Hva synes du?
  Innsendt av: Du Verden
Klart der er en del utvekster i KIna, men de er på rett vei etter mitt syn. -Mht kunstig befruktning er det en annen sak; jeg vil ikke kommentere det nå.

Harald Kryvi
 

Ulike perspektiver til ulike verdensdeler
  Du har rett når det gjelder Latin-Amerika, Afrika og deler av Asia. Du tar feil når det gjelder Europa, Russland, Nord-Amerika og enkelte stater i Sørøst-Asia. Hvorfor? Fordi for disse landene representerer det ekstreme befolkningsunderskuddet et enormt samfunnsproblem. Det blir stadig færre unge til å ta seg av stadig flere eldre. Dermed følger økonomisk stagnasjon og deretter økonomisk reduksjon som igjen forverrer leveforhold. Dessuten vil denne trenden, om den fortsetter som predikert, knuse det sosiale limet som finnes i disse landene. Et mindre funksjonelt og fattig samfunn skaper grobunn for ekstremisme, selv om jeg personlig anser akkurat det som uungåelig.
  Forresten......hvis vi fjerner alt av moral, etikk og empati fra våre sinn....er det ikke slik at epidemier, sultkatastrofer, tørke, o.l er naturens måte å regulere befolkningen i området på...som et direkte organisk svar på rovbruk?
  Innsendt av: Orwell
Muligens har du rett i din samfunnsanalyse, men muligens ikke. Uansett fastholder jeg at vi nå forbruker og forurenser naturen i en helt uakseptabel grad, og jeg fastholder at den grunnleggende årsak er at vi er for mange mennesker. At der blir problemer forbundet med en reduksjon, er bare småplukk i forhold til det inferno vi kan oppleve om det bare øker og øker. A

Harald Kryvi
 

Kollaps
  Kan dere ved hjelp av befolkningsveksten, tetthet og andre faktorer avgjør gjennomsnittlig tidpunkt på fremtidige pandemier på en eksponensiell vekst som vår?
  Innsendt av: Steffan K. Kinn
Muligens, men det er ikke mitt felt. Kanskje andre kan si noe.

Harald Kryvi
 

Hei!
  Endelig en artikkel som tørr se på årsakene til problemene.

  Co2 betyr null og niks sammenlignet med forsøpling, ødeleggelse av habitater og dermed utryddelse av dyrearter osv..

  Håper bare flere ser problemene etterhvert...
  Innsendt av: Osloborger
Takk, det kommer nok.

Harald Kryvi
 

Dete var ikke lett
  Jeg har jo løsningen da,men den er i fra 1940 så den er ikke aktuell.Men hva med premiering for sterilisering etter 2 Barn?skattelette,skoleplass,penger etc..
  Innsendt av: 67
Eller at folk faktisk innser forholdene....

Harald Kryvi
 

Kynisk kanskje?
  Helt hypotetisk sett, om utviklingen ikke snur seg, at befolkningsveksten i de land som har høyest vekst ikke modererer seg, men fortsetter. Hvordan kan vi da forsvare å "redde" noen fra sult o.l. i områder som ikke lenger klarer å brødfø befolkningen selv(snakker ikke her om akutte sitausjoner hvor all mat forsvant 1 år, men kommer tilbake neste osv.)? Blir ikke det det samme som å børste problemet under teppet så neste generasjon kan ta de vanskelige avgjørelsene?
  Innsendt av: Thomas
Jo, det er i stor grad slik. Vi har jo allerede sett slike sykluser, og det er grenseløst tragisk for dem det går ut over. Vi må nå begynne å diskutere dette med årsakssammenhenger, ihvertfall.

Harald Kryvi
 

Er de styrende det største problemet?
  Har vi ledere intelligente nok til å kunne ta i bruk vitenskap som verktøy?

  Det slår meg gang på gang at politikere, særlig i Norge, er dette av yrke, og har kommet i maktposisjoner — om man ser stort på det — fordi de har hatt lyst til det (de har vært politisk aktive), og fordi de har vært dyktige til å spille det politiske spillet. Mer skal det altså ikke til for å få makt.

  Kan vi i ytterste konsekvens fortsette å la personer uten noen egentlig kompetanse få lov til å styre?

  Jeg ser for meg at det i økende grad vil være et krav at de styrende har særkompetanse, og at vi må kvitte oss med dagens politiske system for å kunne overleve i et større tidsperspektiv. Hva mener du? Er det nåværende politiske systemet godt nok i en verden hvor man er nødt til å forholde seg til vanskelig vitenskapelig innsikt?
  Innsendt av: Peder
Jeg mener en hel del om dette, men tror jeg holder det for nmeg selv i denne omgangen.

Men i hovedsak vil jeg si at verden har meget kloke og dyktige ledere. Det er nok mer den menige mann (ikke kvinne) som svikter.

Harald Kryvi
 

Thomas Malthus
  Thomas Malthus, verdens første demograf sa en gang at matproduksjonen økte i en aritmetisk rekke (1,2,3 osv) og at befolkningen økte geometrisk (1,2,4,8,16 osv) og at matproduksjonen dermed ikke kunne holde tritt med befolkningsveksten. Hva er ditt syn på dette?
  Innsendt av: Magnus
Det er utenfor mitt felt dette. Men det er nå påfallende at alle landene som stadig opplever hungerkatastrofer har en befolkningsutvikling som er ganske løpsk. Og det til tross for at verdens matproduksjon er svært kraftig øket de siste årene.

Harald Kryvi
 

Du treffer spikeren så til de grader på hodet!
  Jeg øyner håp for menneskeheten når blir klar over at det finnes oppegående, rasjonelle mennesker som bruker sin fornuft og intellekt på sannhetssøking og ikke bare blindt følger galskapen politikere og de religiøse finner på.

  Har du fått noen reaksjoner (fra geistlig hold) på dine meninger enda?

  Hva tror du er løsninga på dette? Hvordan skal vi begrense oss?

  Innsendt av: B.J.
Takk for pene ord. Nei, jeg har ikke klart å hisse på meg noen religøse ledere ennå.

Og løsningen? Det er to barn, og så inn og klem av kanalene.

Harald Kryvi
 

Fattigdom
  Er fattigdom den største grunnen til overbefolkning?
  Folk må ha store familier for å overleve i land som ikke har samme velferdsordninger som hos oss.
  For det første så er barnedødeligheten stor. Derfor holder det ikke med et barn.
  For det andre så må man trygge alderdommen sin med en familie som kan ta vare på deg.
  Ellers så er det dårlig opplysning om prevensjon og slikt.

  Mitt forslag er å gjøre noe med fattigdommen i verden. Det hjelper en god del tror jeg.
  I tillegg så kan vi avskaffe religioner som er mot prevensjon.

  Dette var ting jeg lærte på ungdomskolen. Men det var i Nederland.
  Innsendt av: Robin
Vi kan jo snu på det hele å postulere at overbefolkning fører til fattigdom. Tenk på et par (mann og kone) som arbeider jevnt og trutt og samler seg en del materielle goder; nå de går bort kan eiendelene enten deles f. eks. på to barn - eller på ni barn. Gjør den regningen noen generasjoner, så ser du at tobernsetterkommerne bli veldig rik, mens nibarnsetterkommerne blir meget fattig. Men det er ikke hovedpoenget. Det er at overbefolkning som sådan er den største miljøtrusselen.

Harald Kryvi
 

Peak Oil, og dogmer
  Det er to tema jeg legger merke til at hverken høyre eller vensteside, miljøbevegelse inkludert ikke ser ut til å forstå. Befolkningsvekst,- og oljetoppen. To sider av samme sak. Dette er spesielt tydelig i Norge.I feks Sverige så er det i det minste en antydning til debatt og politisk handling.

  At kapitalismen er grunnlagt på vekst som ikke er bærekraftig er klart, men hvorfor er også venstresiden blinde for realitetene å dilter etter.

  Har du noe håp om en ny folkebevegelse, frigjort fra dogmene? Hvor man bruker høyresidens entrepenørskap og realkunnskap på en hensynsfull måte og venstresidens solidaritet innen realismens grenser til å sikre oss en fremtid, en livbåt på et opprørt hav?
  Innsendt av: piezo
Jeg tror ikke dette feltet egner seg for politisk fraksjonisme. En gang (håper jeg da) vil alle deler av samfunnet - og verden - innse behovet for kjøreregler for befolkningsutvikling; det har vist seg at kreftenes (eller driftenes) frie spill ikke er gunstig for oss. Men jeg tror nok det er et stykke frem, ja.

Harald Kryvi
 

Menneskeeksplosjonen
  I intervjuet med Hallgeir Opedal sier du (jeg siterer): "Den eneste nasjonen som har tatt dette spørsmålet på alvor, er Kina, og all ære til dem." Ære? Det er en kjent sak at folk i Kina helst vil ha guttebarn, hvilket har ført til en overproduksjon av dem, aborterte jentefostre og det som verre er. Hva synes du om dette?
  Innsendt av: Kari Kemény
Det du nevner er stygge utvekster på en ellers god tanke, og det er svært synd at slikt forekommer. Men jeg fastholder at i hovedsak er ihvertfall Kina på rett vei.

Harald Kryvi
 

Problem som løser seg selv?
  Nå faller jo fødselsratene over hele verden bortsett fra enkelte land i Afrika og i utviklede land er jo fødselstallene godt under det som er nødvendig for vedlikeholde folketallet på sikt. Selv arabiske land, som lenge hadde veldig høye fødselstall, nærmer seg nå europeiske nivåer med stormskritt. Løser ikke dette problemet seg selv?
  Innsendt av: Aslak
Dessverre tror jeg ikke dette vil 'løse seg selv'. Husk at en befolkningsøkning pr. år. på f. eks en prosent ikke høres mye ut, men det blir nesten 70 millioner mennesker. Og de skal ha mat, vann, hus, jobb, etc. Jeg har ingen tro på at dette ordner seg selv.

Harald Kryvi
 

Sjokkerende naivt
  Kryvi, du legger for dagen en grotesk naivitiet og mangel på forståelse for politikk og hvordan verden fungerer (ikke ditt fagfelt, men likevel). Hvordan kan du overse at politikere er som pattedyr flest - designet for å fremme sine egne gener. Mitt spørsmål: Tror du det finnes en måte å få politikere OG kapitalister over hele verden til å se SINE EGNE kortsiktige interesser/drifter tjent med å jobbe for befolkningsreduksjon?
  Innsendt av: Frank UK
Ja det tror jeg, eller hadde jeg ikke gjort dette. Politikere vil nok relativt snart helt klart innse at vi er på ville veier, og at vi må legge om stilen på en del områder. Det kommer nok.

Harald Kryvi
 

Andre seriøse debatanter
  Dette problemet er noe jeg har tenkt på i fleire år. Så jeg vil rett og slett spørre om du veit hvor utbredt denne diskusjonen er, evt. kan anbefale kilder til videre opplysning?
  Innsendt av: Magdalena
Det diskuteres selvsagt blant forskere, særlig har jeg luftet med mange biologer. Politikere og religøse ledere må ha innsett problemet (antar jeg da), men jeg har ikke sett veldig mye interesse blant dem for en åpen diskusjon. Merk f. eks. hva ministeren sa (Dagbl-Magasinet 9/5): Dette er 'teoretiske snurrepiperier'. Slikt sier det meste.

Harald Kryvi
 

Støttes.
  Vil bare si at jeg er helt enig med deg. Kina har skjønt det, og er heldigvis et land som ikke er redd for å faktisk gjøre noe med det.

  Det er kanskje en utopi, men jeg håper regjeringer verden rundt får opp øynene snart, og forbyr folk å få mer enn to barn per familie.
  Innsendt av: Alexander Lundberg
Det vil nok gå opp for verdens ledere og innbyggere. Det vi trenger er avtaler a la Kyotoavtalen, FN-regi. Det kommer nok, men ikke før forholdene er blitt mye verre, er jeg redd.

Harald Kryvi
 

Du er en tvilsom type.
  ¿ Hvis vi analyserer de store problemene som verden står overfor i dag, som temperaturøkning og stigende havnivå, som ødeleggelse av regnskog, utryddelse av arter og rovfiske, som fattigdom, tørkekatastrofer og mangel på rent vann, viser det seg at det i høy grad er én grunnleggende årsak. Overbefolkning. Det er rett og slett altfor mange mennesker på jorda.''
  Kvilke konkrete beviser har du som bakgrunn for påstandene dine? Og hvor er bevisene dine for at jorden er overbefolket? Jeg skjønner ikke i hvilken verden du lever i. Den må være basert på en ''twistification'' som Jefferson sa.
  Hvis du vil ha en løsning på ''problemet'' ditt uten å sette i gang ett kjempeholocaust, så er det å gi mennesker en nøytral utdanning, full personlig frihet, nok mat osv. osv. Ikke tvangsvaksineringer, massedrap, krig og faenskap som dine globalist-storebrødre bedriver.
  Innsendt av: enur
Jeg ser du synes jeg er en tvislom type, greit for meg det. Men jeg synes det er mer tvilsomme typer de som ikke vil innse hva som virkelig truer dyre- og plantelivet her på jorden. De er tvilsom de.

Harald Kryvi
 

avgrunnen
  Er det mulig å utvikle en vaksin som får menneskene til å gå i hi med generasjoners mellomrom?
  Innsendt av: Henry Bedoya
Neppe. Ikke veldig ønskelig heller.

Harald Kryvi
 

Begynnelsen
  Hvor begynner man og hva gjør man?

  Det mest humane blir vel regulering av barnefødsler i tettbefolka land?
  Kan jo ikke akkurat begynne å slakte folk heller : )
  Innsendt av: yeah
Ja, vi må få ned antallet som fødes. Det er faktisk ikke så vanskelig det, hvis man bare orienterer seg litt. Men som nevnt, der er -dessverre - mektige krefter som aktivt motabeider slike tiltak.

La oss ihvertfall starte med å definere overbefolkning som den solekart viktigste miljøtrusselen. Klima og CO2 og issmelting kan ikke måle seg.

Harald Kryvi
 

Endelig !
  Har egentlig ikke noe spørsmål, jeg er bare veldig glad for at noen endelig tar opp dette med befolknings eksplosjonen. Dette er den største trusselen mot menneskeheten på jorda i dag. Og alt det du sier er riktig. Jeg ønsker deg lykke til med videre arbeid å håper fler kan forstå alvåret i det som er i ferd med å skje. Dette er mer viktig en alt annet på jorda i dag.
  Innsendt av: Rune Simenstad
Takk for det. Jeg gir meg ikke ennå.

Harald Kryvi
 

Det må være vilje og hensikt med naturen
  Du sier i artikkelen at det ikke er vilje eller hensikt med det som skjer i naturen, men det kan umulig stemme. Når det er for mange rever, blir det reveskabb. Blir det for mange hare blir det harepest. Nå er vi for mange mennesker og det dukker opp virus etter virus. Før hadde vi svartedauen og pest og kolera og slikt, men nå har vi vaksiner mot mesteparten så det må produseres nye virus for å bekjempe menneskeheten... vi er for mange og må reduseres. Gjør vi det ikke selv, har naturen en mekanisme som gjør det den kan for å forsøke. Når AIDS ikke klarer brasene, så får fugleinfluensa og svinevirus trø til... inntil det neste kommer.
  Innsendt av: Bondekjerringa
Jeg ser hva du mener, men deler ikke ditt syn her. Naturen har ikke noen mening eller hensikt eller slikt. Jeg tror det er nyttig å ha det helt klart; ellers kan vi jo bare vente på at ting blir ordnet opp. Det skjer nok ikke.

Harald Kryvi
 

Hvordan redusere?
  Om man hadde hatt 10 år med internasjonalt forbud mot barnefødsler, hadde man ikke da klart å redusert menneskebestanden noe? Selvsagt budre det vere sanksjoner mot de som ikke overholder dette uten at det går ut over de nyfødte.
  Eller burde 20% av jordas befolkning bli kastrert ut fra elitismen? (De med de beste egenskapene på kunnskap, helse etc fikk bære videre.) Vi ville jo da også utrydde naturlig kreft og andre arvelige sykdommer, lidelser eller skavanker.
  Innsendt av: Darwin
Nei nei nei ikke bland inn slike tanker. Vi må få ordninger som kan gi færre barnefødsler. Langt færre. Ikke annet.

Harald Kryvi
 

Interessant
  Hei

  I lys av at ingen tør ta tak i dette, ei heller kritisere den katolske kirke eller islam, antakelig i frykt for voldelige opptøyer osv., kan man begynne å lure på hva slags politikere vi har. Det synes idag viktigere å være politisk korrekt, enn å stille spm. om den virkeligheten vi erfarer selvom det innebærer å få svar vi ikke liker. Man vil jo nødig ubehage noen.

  Nærliggende å anta er at tankegods som relativisme, postmodernisme og multikulturalisme hindrer nødvendig innsyn, fordi alt holdes for å være like sant, godt, skjønt osv.
  Intet kan gjøres før man erkjenner at ikke alle påstander om verden er like sanne, skjønne eller gode og vi må tåle at enkelte i denne debatten føler seg krenket, fornærmet og det som verre er.

  Løsningen er jo enkel: en verden uten mennesker er ingen ulykke, jorden klarte seg utmerket før vi kom og vil klare seg utmerket etter at vi er borte.

  Skal befolkningseksplosjonen håndteres synes nødvendig å minne folk på at det ikke skader å renonsere på egen egoisme (behovet for "egne" barn") all den tid det finnes barn for adopsjon. Det hele handler om selvbesinnelse, og hovedutfordringen blir å lære folk å besinne seg.

  En måte å lære folk besinnelse er kanskje å hive ut religion fra skolepensumet og innføre filosofi, slik at håpet er at på sikt vil innsikten omdannes til handlinger, som besindighet.

  Mvh

  R V-H
  Innsendt av: Rune Vik-Hansen
Det har vært nevnt noen ganger det ja, at Jorden hadde vært et langt bedre sted å leve på hvis det ikke hadde vært mennesker her. Slikt bør jo få noen og hver til å fundere litt: Hva er det egentlig vi holder på med? Har vi noen plan for forvaltningen? Eller er det bare om å gjøre å svi av alt så raskt som mulig?
Vanskelige spørsmål selvsagt, men vi må snart starte.Harald Kryvi
 

Bra
  Dette er noe av det beste jeg har lest. Tusen takk
  Innsendt av: Sixx
Takk for det! Det er jo viktige spørsmål dette.

Harald Kryvi
 

Hvordan kan det stoppes?
  Hei, er veldig enig i det du sier her og har tenkt på dette siden jeg var ganske liten.

  Men hvordan mener du vi best kan løse dette? En kan vel ikke aktivt gå inn for å drepe noen heller? Å komme seg ned på en halv million til en million igjen - virker jo veldig urealistisk.

  Til sammenligning, hvor mange dør det i minuttet?
  Innsendt av: Preben L. Madsen
Hvordan kan vi best løse dette? Vel, vi må ihvertfall begynne å diskutere det. Hver mann bør ikke få mer enn to barn, og vi vet alle hvilke prevensjonsmetoder som finnes. Noe permanente, andre bare for hver anledning.

Hvis vi bare fortsetter å late som om klimaforandring er det store spøkelset, blir det ihvertfall ikke noen utsikt til forbedring.

Harald Kryvi
 

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen