Forfatter.

Tips oss 2400
1) Tror du byer i Norge kan få et muslimsk flertall i fremtiden? I tilfelle, er det lenge til?

Det går selvsagt i den retningen. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta.

2) Hva er de viktigste tingene du tror kan forandre seg om Norge eller områder i Norge får et muslimsk flertall?

Ett ord: sharialov. Og selv om det ikke enda er et muslimsk flertall, er det allerede mange i maktposisjoner her i landet som er ivrige
etter å ofre viktige friheter for å tilfredstille sharia-tilhengere. Det var f.eks. skremmende å se hvor mange store navn som var enige i
Dag Solstads motbydelige uttalelser om ytringsfrihet. Dette er bare begynnelsen.

3) Hva synes du om islamdebatten i norsk offentlighet?


Det er rutinemessig blant politikere, akademikere og journalister å bagatellisere/overse/begrave/lyve om islams negative sider. Samtidig
blir muslimer som har f.eks. nektet å ta avstand fra dødsstraff for homofili behandlet med respekt — mens de som er berettiget opprørte
over slike meninger blir stemplet som intolerante.

Bare å sitere visse avsnitt av Koranen eller si sannheten om visse sider ved muslimsk kultur er å være islamofob. Men muslimer som kommer med absurde påstander om religionen blir ikke utfordret. Da Afshan Rafik fortalte en journalist at kvinner og menn har like
rettigheter under islam, smilte journalisten bare og godtok hennes latterlige utsagn (TV2, 27.4/08).

Man snakker nesten alltid om islam i Norge/Skandinavia som om det ikke fantes en bredere europeisk sammenheng. Oslo kunne lære mye av det som har skjedd i byer som Amsterdam, Paris og Bradford.

I tillegg kan mediene ofte synes å ha en flues hukommelse. Én dag leser man om at en norsk muslim har sagt ting som gjør det klart at
han er islamist; noen dager senere blir samme fyr sitert på en måte som antyder at han er moderat.

Jeg husker demonstrasjonen etter drapet på Theo van Gogh, hvor mediene skrøt på forhånd at norske muslimer skulle vise en gang for alle at de avviser terror; men når bare 50 muslimer dukket opp, prøvde man å glemme det hele så fort som mulig.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.