Nå vil biskop Tor B. Jørgensen at Kirken gransker regjeringens asylpolitikk.

Tips oss 2400
- SVIKTER ASYLBARNA: - Hvorfor fortjener ikke disse barna den samme omsorgen som andre. Det må begrunnes, sier Randi Reese til Dagbladet. Dette bildet ble tatt på Veumaléen asylmottak i Fredrikstad i 2006. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN

- SVIKTER ASYLBARNA: - Hvorfor fortjener ikke disse barna den samme omsorgen som andre. Det må begrunnes, sier Randi Reese til Dagbladet. Dette bildet ble tatt på Veumaléen asylmottak i Fredrikstad i 2006. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN

PARADOKS: - Det er et paradoks i lys av den velferden og rikdommen vi har som et land at vi ikke er villig til å gi mennesker i nød en skikkelig behandling, sier biskop Tor B. Jørgensen til Dagbladet. Foto: KIRKEN

PARADOKS: - Det er et paradoks i lys av den velferden og rikdommen vi har som et land at vi ikke er villig til å gi mennesker i nød en skikkelig behandling, sier biskop Tor B. Jørgensen til Dagbladet. Foto: KIRKEN

STRAMMER INN: Regjeringen har vedtatt å stramme inn asylpolitikken. Foto: BJØRN LANGSEM

STRAMMER INN: Regjeringen har vedtatt å stramme inn asylpolitikken. Foto: BJØRN LANGSEM

SKANDALE:- Dette er en skandale. Regjeringens behandling av mindreårige asylsøkere er forskrekkelig, sier leder for Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, til Dagbladet. Foto: HÅKON EIKESDAL

SKANDALE:- Dette er en skandale. Regjeringens behandling av mindreårige asylsøkere er forskrekkelig, sier leder for Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, til Dagbladet. Foto: HÅKON EIKESDAL

(Dagbladet): - Hvor var medmenneskeligheten for de mennesker som var på flukt? Jeg er redd historien vil dømme oss hardt, sier Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland.

Det var i dagens Vårt Land at han kalte regjeringens avgjørelse om å droppe ambisjonen om å gi enslige asylbarn samme rettigheter som foreldreløse norske barn som «ualminnelig tragisk».

Vil granske politikken
Nå sier Jørgensen til Dagbladet at han vil ta initiativ til at biskopene samlet går gjennom Soria Moria II-erklæringen.

- Man bør sette seg ned og vurdere denne erklæringen både når det gjelder asyl- og klimapolitikken. Dette bør i sin tid føre til uttalelse, sier Jørgensen.

Tidligere i dag gikk leder for Fellesorganisasjonen (FO) ut i Dagbladet og slaktet regjeringens asylpolitikk.

- Dette er en skandale. Regjeringens behandling av mindreårige asylsøkere er forskrekkelig, sa FO-leder, Randi Reese, til Dagbladet. FO organiserer over 24.000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.


- Folket bærer hovedansvaret
Biskopen mener hovedansvaret for den strammere asylpolitikken ligger på den norske befolkningen, og ikke den rødgrønne regjeringen.

- Hvis det hadde vært støtte for å gi folk i nød den hjelpen de trenger, ville politikerne mest sannsynligvis gjort det sammen. Jeg tror vi som nasjon, folk og gruppe står ansvarlig for den politikken vi nå driver. I et større historisk perspektiv vil det moralske regnskapet falle ut negativt, sier Jørgensen.

Biskopen mener det er Kirkens oppgave å tale de som er på flukt og er i nød sin sak.

- Det har vært tendenser til at Kirkens røst taler en annen retning enn flertallet av folket, sier Jørgensen.

- Spiller på fremmedfrykt

Biskopen mener mye av den politiske debatten i større og større grad spiller på fremmedfrykt.

- Dette handler dypest sett om nestekjærlighet. I dag er det manglende vilje til å gi nødvendig støtte til de som trenger det, men Kirken har fått påbud om ta seg av fremmede i nød og gi mennesker i nød trygghet og støtte, sier Jørgensen. Han mener nordmenn bør tenke igjennom sin egen situasjon.

 - Det er et paradoks i lys av den velferden og rikdommen vi har som et land at vi ikke er villig til å gi mennesker i nød en skikkelig behandling, sier Jørgensen.
HANDLER OM NESTEKJÆRLIGHET: - Dette handler dypest sett om nestekjærlighet. I dag er det manglende vilje til å gi nødvendig støtte til de som trenger det, men Kirken har fått påbud om ta seg av fremmede i nød og gi mennesker i nød trygghet og støtte, sier Tor B. Jørgensen. Her fra Lier asylomottak. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN

HANDLER OM NESTEKJÆRLIGHET: - Dette handler dypest sett om nestekjærlighet. I dag er det manglende vilje til å gi nødvendig støtte til de som trenger det, men Kirken har fått påbud om ta seg av fremmede i nød og gi mennesker i nød trygghet og støtte, sier Tor B. Jørgensen. Her fra Lier asylomottak. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen