Rundt to tredeler av de som blir alvorlig syke ser ut til å tilhøre risikogruppene, ifølge helsedirektøren.

Tips oss 2400

Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no

Mer info om tips
BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Foto: Håkon Eikesdal / DAGBLADET

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Foto: Håkon Eikesdal / DAGBLADET

Bør jeg vaksinere meg?

Grunnene til å vaksinere seg er mange, skal vi tro helsemyndighetene:

• Ny influensa A (H1N1) er et nytt influensavirus som de færreste er motstandsdyktige mot, og sannsynligheten for å bli syk er stor.

• Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa.

• Det er, ifølge myndighetene, langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa enn for mulige skadevirkninger av vaksinen.

• Personer med kronisk luftveissykdom, kronisk hjerteog karsykdom, nedsatt forsvar mot infeksjoner, diabetes type 1 eller 2, kronisk nyresvikt eller leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, samt personer med svært alvorlig fedme er særlig utsatt for komplikasjoner.

• Gravide i 2. eller 3. trimester (etter 12. svangerskapsuke) anbefales å ta pandemivaksinen fordi influensasykdom hos gravide kan gi alvorlige følger for mor og foster. Gravide i 1. trimester kan bli anbefalt vaksinen, hvis de har underliggende alvorlige sykdommer. Ifølge undersøkelser fra USA er risikoen for alvorlig sykdom og død på grunn av ny influensa A (H1N1) 4-9 ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide. Men:

• For de fleste vil influensaen være mild, men noen blir likevel alvorlig syke.

• Dersom du tidligere har hatt alvorlig allergiskreaksjon mot noen av innholdsstoffene i den nye vaksinen, bør du ikke vaksineres. Siden vaksinen er dyrket på egg skal du være forsiktig hvis du har alvorlige former for eggallergi.

• Vaksinen kan gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger etter pandemivaksinasjon er smerter, rødhet og hevelse ved innstikkstedet, hodepine, tretthet, feber, ømme muskler og leddsmerter, moderat feber og hovne lymfekjertler.

• Eventuelt svært sjeldne bivirkninger kan bare oppdages etter at et stort antall personer har fått legemiddelet/vaksinen. Det har ikke skjedd ennå, derfor overvåker myndighetene dette fortløpende.

• Fordi vaksinen leveres i glass med flere doser, inneholder den konserveringsmiddelet Tiomersal, en kvikksølvforbindelse som har bakteriedrepende effekt. Tiomersal har likevel vært brukt som konserveringsmiddel i vaksiner siden 1930-tallet, og det er gjort grundige studier i store befolkningsgrupper med Tiomersal som vaksinetilsetning.

• Foreløpig har man lite data om bruken av vaksinen til barn, men flere studier pågår.

Kilder: www.pandemi.no — myndighetenesnettside ompandemisk influensa og www.fhi.no — folkehelseinstituttetshjemmeside.

Symptomene

• Det er flere symptomer på svineinfluensa som en bør være obs på.

•Hvis man får akutt feber (over 38 grader), sammen med et luftveissymptom som hoste, vond hals og tung pust, eller annen sykdomsfølelse som kroppsverk eller hodepine, bør man kontakte lege. Noen vil også kunne oppleve symptomer som diaré og oppkast.

• Små barn kan vise symptomer på en annen måte, som for eksempel utilpasshet, sutring, brekninger og vegring mot mat og drikke. Hvis du har vært sammen med noen som har vært utsatt for smitte bør du også oppsøke lege.

  Se større kart Rikshospitalet

  (Dagbladet): Det ble i dag kjent at svineinfluensaen har tatt to nye ofre. Begge de to var i en av risikogruppene.

  De to er en mann i 20-årene fra Oppland, som etter det Dagbladet kjenner til er fra Vestre Toten kommune, og en kvinne i 30-årene fra Oslo, som gikk bort i går.

  På mandag denne uka gikk en ni år gammel jente bort på Ullevål sykehus, mens en kvinne i 50-årene døde 22. oktober på Akershus universitetssykehus (risikogruppe). Samme dag gikk også en 2,5 år gammel gutt bort på Sørlandet sykehus.

  Gravid
  20. oktober døde en kvinne midt i 20-årene fra Ås bort på Aker universitetssykehus (risikogruppe). Tidligere samme uke, den 17. oktober, gikk en mann i 50-årene bort på Haukeland Universitetssykehus.

  Han var ikke i noen av risikogruppene.

  Det gjaldt også for kvinnen i 30-årene som gikk bort på Rikshospitalet fjerde oktober. Hun var gravid da hun ble syk, og døde tre uker etter fødselen. Kvinnens barn overlevde.

  Også dagen før, den tredje oktober, krevde svineinfluensaen et offer på Rikshospitalet. Da døde en motorinteressert 27-åring fra Hunndal. Han hadde vært innlagt siden begynnelsen av september.

  Danske
  Omkring to uker tidligere, den 16. september, gikk en mann i 70-årene bort på sykehuset Telemark.

  Han var i en av risikogruppene - det samme var den 17 år gamle kvinnen som døde på sykehuset i Vestfold sjuende september. Kvinnen hadde vært syk siden midten av august.

  To dager tidligere, den femte september, gikk en 42 år gammel kvinne fra Lørenskog bort på Akershus universitetssykehus. Hun var det nest første offeret for sykdommen. Det første var en middelaldrende mann fra Danmark. Mannen, som jobbet som lastebilsjåfør, døde av svineinfluensa den 25. august.

  Overvektige
  - Rundt to tredeler av de som blir alvorlig syke ser ut til å tilhøre de risikogruppene vi har satt opp. De er enten gravide, svært overvektige eller har en eller annen underliggende sykdom. En tredel tilhører ingen risikogruppe. Gjennomsnittsalderen er forholdsvis lav, på litt under 30 år. Mens de som blir kritisk syke av sesonginfluensa vanligvis er i livets avslutning, er det på ingen måte situasjonen for de som blir kritisk syke av svineinfluensaen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Dagbladet.

  - Så vidt jeg vet er det blant de norske dødsofrene en kvinne som var gravid. Det er flere som var svært overvektige, men jeg tør ikke si hvor mange. Resten hadde en underliggende sykdom.


  Av hensyn til personvernet ønsker ikke Larsen å si noe om hvilken risikogruppe de to som omkom i dag tilhører.

  Myndighetene etablerer nå et nasjonalt intensivregister, for å få bedre kunnskap om de få som får livstruende influensasykdom, og effekten av ulike behandlingstiltak.

  - Vi ønsker også mer kartlegging av kjennetegnene for de som får de mest dramatiske sykdomsforløpene, sier Larsen til Dagbladet.

  Køene er lange for å få vaksine, men de som står først i køen er de som er innenfor risikogruppene.

  Ifølge Folkehelseinstituttet er det noen som står i større fare for å bli smittet av svineinfluensa enn andre. De som er innenfor risikogruppene gravide eller barn og voksne opp til 65 år som allerede har en sykdom.

  Risikogruppene
  Dette gjelder personer med kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, eller har nedsatt forsvar mot infeksjoner, diabetes type 1 eller 2, kronisk nyresvikt eller leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

  Personer med svært alvorlig fedme er også særlig utsatt for komplikasjoner.

  En annen del av risikogruppen er gravide i 2. eller 3. trimester (etter 12. svangerskapsuke). De anbefales å ta pandemivaksinen fordi influensasykdom hos gravide kan gi alvorlige følger for mor og foster.

  Gravide i 1. trimester kan bli anbefalt vaksinen, hvis de har underliggende alvorlige sykdommer. Ifølge undersøkelser fra USA er risikoen for alvorlig sykdom og død på grunn av ny influensa A (H1N1) 4-9 ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide.

  Akutt kontakt
  Ifølge Folkehelseinstituttet er personer over 65 år i mindre grad i faresonen for å bli smittet sammenliknet med yngre personer. Men hvis noen i den øvrige aldersgruppen først blir syke, er det større sjanse for at de kan bli utsatt for komplikasjoner.

  Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ta akutt kontakt med lege eller legevakt hvis situasjonene forandre seg.

  Hvis den syke har tungt for å puste, har smerter, har blålig farge på leppene, er dehydrert, kaster opp, får anfall eller ikke reagerer som normal, må legevakt kontaktes umiddelbart.

  Over 2000 tilfeller

  Ifølge det offisielle pandeminettstedet Pandemi.no er det nå rapportert om godt over 2 000 tilfeller av influensa i Norge.

  Totalt siden 1. september er det registrert 142 innleggelser på sykehus, derav 27 på intensivavdeling.

  På nettstedet heter det at det er rimelig å anta at over 100 000 nordmenn har eller har hatt sykdommen til nå.


  For tiden er åtte pasienter innlagt på sykehus med svineinfluensa, tre av dem på intensivavdeling.

  Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

  RAPPORTER INN HER
  Lik Dagbladet på Facebook.