Derfor vil Ap-Helga ha datalagringsdirektivet. Svarer deg i nettmøte torsdag 10.50. Send inn spørsmål!

Tips oss 2400

Fakta om Stopp datalagringsdirektivet:

Blant de som allerede har sluttet seg til kampanjen mot datalagringsdirektivet, finner vi Kristin Clemet (leder i Civita), Jon Wessel-Aas (NRK-advokat), Heming Olaussen (leder i Nei til EU), Henrik Asheim (leder av Unge Høyre) og Mali Steiro Tronsmoen (leder av Sosialistisk Ungdom).

Disse, og over 2000 andre, vil nå altså bli frontet av lederen av organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet Lars Henrik Michelsen.

Se nettmøte med Michelsen her.

Fakta om datalagringsdirektivet:

Datalagringsdirektivet vil, dersom det blir innført, pålegge alle tele- og nettleverandører å langtidslagre informasjon om hvem du snakker med på telefon, hvem du kommuniserer med via epost og hvor du befinner deg når du gjør det.

Det samme gjelder din IP-adresse og tidspunkter for på- og avlogging på nettet. Innholdet i kommunikasjonen, og hvilke nettsider som besøkes, skal ikke lagres.

Om DLD på twitter

er en tjeneste der brukere kan poste små meldinger. Når det skjer noe i verden, skriver folk om det på Twitter, og det utnytter vi i journalistikken vår.

Brukerne kan befinne seg fysisk tett på hendelsen, og har derfor ofte nøyaktige og ferske opplysninger om det som foregår.

les mer
KARTLEGGER BEVEGELSENE: Nettleverandører kartlegger våre bevegelser på nettet allerede slik at de kan sende oss regniger, men i framtida kan det være staten som pålegger selskapene å ta vare på opplysningene i flere år. Foto: Brian Snyder/REUTERS

KARTLEGGER BEVEGELSENE: Nettleverandører kartlegger våre bevegelser på nettet allerede slik at de kan sende oss regniger, men i framtida kan det være staten som pålegger selskapene å ta vare på opplysningene i flere år. Foto: Brian Snyder/REUTERS

(Dagbladet): I går ble en bred allianse med representanter fra Høyre til ytterste venstre stiftet, med mål om å hindre EUs datalagringsdirektiv fra å innføres i Norge gjenom EØS-avtalen.

Regjeringen varslet i Soria Moria II at det trolig vil være dissens om datalagringsdirektivet innad i regjeringen. Altså vil det være i  Stortinget utfallet avgjøres. FrP, Venstre, SV og Sp har alle slått fast at de går mot direktivet og ikke ønsker det som en del av norsk lovverk.

Vil avsløre seksuelle overgrep
- Vi ønsker å implementere direktivet dersom det ikke fremkommer store negative konsekvenser for personvernet. Nå skal det settes i gang en høringsrunde som trolig avsluttes til våren, men vårt utgangspunkt er at stadig mer skjer i den digitale verden og at vi trenger verktøy for å avsløre seksuelle overgrep eller organisert kriminalitet, sier nestleder Helga Pedersen til Dagbladet.

I Høyre forlanger stadig flere at Norge forsøker å reservere seg mot det omstridte direktivet. Ap har så langt ikke tonet flagg, men Helga Pedersen går langt i å forsvare direktivet.


- Ut i fra de siste dagers debatt virker det som det i dag ikke lagres trafikkdata og personopplysninger. Jeg ser ikke den store forskjellen på at det i dag lagres fem måneder for fakturabruk eller at det lagres i ett år slik at man kan bruke det i bekjempelsen av kriminalitet, sier Pedersen.

Frykter Norge blir «frihavn»
Hun understreker behovet for et felles regelverk angående datalagring.

- Norske firmaer med servere i Danmark eller Sverige er allerede omfattet av direktivet, mens norske firmaer er utenfor kontroll. Noen oppgir dataene de har lagret over telefonen til dem som spør, andre krever en rettslig kjennelse, sier Pedersen.

Ap-nestlederen frykter også at et manglende regelverk vil gjøre Norge attraktivt for organiserte kriminelle grupper.

- Norge skal ikke bli en frihavn for kriminelle og der pedofile miljøer kan operere uten at vi kan spore datatrafikken, sier Pedersen.

Personvern mangler
Kritikernes fremste argument er at en lagring av datainformasjon om alle borgere mistenkeliggjør alle borgere og bidrar til holdningen om at alle kan antas å være «skyldige».

- Kan du gi et eksempel på et brudd på personvernet som du vil anse som grovt nok til at Ap bør gå mot loven?

- Nei, hvor den grensa går kan jeg ikke svare på i dag. Vi avventer høringene, sier Pedersen.


- Du ledet programprosessen fram mot Aps landsmøte i vår. Hvorfor er ikke ordet «personvern» nevnt i Aps partiprogram?

- Nei, det betyr ikke at vi er mot personvern. Vi snakker mye om frihet. Det er jo det denne debatten handler om, sier Pedersen.

- Fikk ikke innspill
- Men hvorfor er ikke ordet «personvern» nevnt?

- Det var ikke et område vi fikk mange innspill på underveis i programprosessen. Datalagringsdirektivet var heller ikke et stort tema da, men vi skal sikre at personverninteressene blir godt ivaretatt, sier Pedersen.

- Kritikken av direktivet har kommet fra flere hold. Har du registrert noen som setter datalagringsdirektivet og personvern sammen i en positiv forstand?

- Nei, det har jeg ikke registrert. I Ap er vi opptatt av at vi skal ha et regelverk som sikrer at personvernet blir ivaretatt ved å kreve streng kontroll av data som blir utlevert, og innføre strengere krav til lagring og sletting, sier Pedersen.

Ap og reservasjonsretten
Selv om Helga Pedersen og Ap kommer fram til at direktivet står stikk i strid med personvern er det høyst usikkert at partiet som har stått i første rekke på jasiden i i flere tiår vil trosse EU og benytte seg av reservasjonsretten.

- Det vil jo være historisk dersom Norge tar den i bruk. Kan du utelukke at Ap vil støtte et slikt forslag?

- Først får vi ta debatten, så skal vi se på hvordan vi forholder oss til EU, sier Pedersen.

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Akkurat nå sitter Helga Pedersen og svarer på spørsmål.
Tittel:
Spørsmål:
Navn:
Epost:

Er det greit at jeg setter opp et Kamera i ditt hus?
  Er det greit at jeg setter opp et kamera i ditt hus i tilfellet du skulle gjøre noe galt? Skal love å ikke se på det med mindre du blir mistenkt!

  Hvorfor er det greit at jeg skal være mistenkt for pedofili? Hvorfor skal min informasjon lagres for å jobbe mot pedofili? Påstår du at jeg er pedofil?
  Innsendt av: Humlegumpen
jeg ville selvsagt ikke synes det er greit at noen setter opp kamera i huset mitt, men dette er ikke noen god parallell til datalagringsdirektivet.
Jeg aksepterer at du synes det er problematisk at dine trafikkdata blir lagra, men her er det ikke spørsmål og lagring eller ikke. dataene blir lagra i dag, spørsmålet er om vi skal lagre dem noe lenger og samtidig skjerpe kravene til hvordan de skal kunne utleveres til politiet, hvordan de skal lagres, håndteres og slettes.

Da takker jeg for mange gode spørsmål, og avslutter med dette dagens nettmøte!

Helga
 

Hva med fengselstida?
  Det hjelper utrolig lite å få dratt inn 50 flere pedofile og kriminelle, når de kommer ut igjen om et halvt år eller 3. Og når de har kommet ut så er det rett tilbake for å finne seg et nytt offer.

  Norge er allerede en frihavn, det har alltid vært det. folk som voldtar får mildere straff enn én som bærer 100g hasj, dette er noe som gjør meg kvalm.

  Så hvorfor legger dere ikke større vekt på lenger behandling/ forvaring av pedofile/kriminelle, istedenfor å finne dem forså og sleppe dem ut igjen om noen måneder?


  Innsendt av: Atle-A. Gundersen
Vi må gjøre begge deler: både skjerpe straffene og se til å at flere blir tatt. Det hjelper lite å skjerpe straffene hvis ingen blir tatt
 

Overgrep og pedofili i Norge
  Har Pedersen en oversikt over hvor mange som i dag er dømt for å har produsert og distribuert barnepornografi i Norge? Hvis ikk, tror Pedersen virkelig at det vil bli et omfattende problem av denne art i Norge dersom man ikke innfører denne utvidede lagringen?

  Min holdning er at produksjon og distribusjon av barnepornografi i Norge er et praktisk talt ikke-eksisterende fenomen. Opplysningene som forfektes i debatten handler om eventuell klikking på sider og kikking på filer med barnepornografisk innhold. Dette er etter loven forbudt, men ikke noe som kan kalles "alvorlig kriminalitet". Disse som titter på ulovlig porno dømmes som regel til bøter, inndraging og en beskjeden fengselsdom, som oftest ubetinget.

  Jeg er også meget kritisk til Pedersens lemfeldige ordbruk - ved at hun karakteriserer de som ser på "barneporno" som pedofile. 90 prosent av de som har sett "barneporno" er ikke pedofile, da "barneporno" er definert som alle seksualiserte bilder av personer under 18 år.
  Innsendt av: Tero Hansen
Dette tar jeg sterkt avstand fra. Jeg oppfatter at du bagatelliserer seksuelle overgrep mot barn. Jeg mener det er viktig at politiet har best mulig verktøy til å bekjempe denne formen for kriminalitet. Fildeling i slike saker er et globalt problem, og fordrer at politiet på tvers av landegrensene må ha gode verktøy til å bekjempe slik kriminalitet for å forhindre slike grusomme overgrep mot barn. Jeg mener datalagringsdirektivet kan være et godt verktøy i så måte.
 

Noobs
  Pedofile og folk som generelt ikke vil bli tatt på internett, bruker som regel PROXY servere... Veldig vanskelig å spore, veldig effektive på de fleste nettsider!

  VANLIGE folk derimot, bruker vanlig nett, og såvidt jeg ser det, er det oss det går utover, hvis selskap tracker oss..

  Kjempegøy for oss.. litt mer fascisme, litt mindre demokrati

  Synes du ikke man burde vite litt om PC før man begynner å tro at man bedre enn hackere?

  Innsendt av: Fpedobears
Vanlige folk skal ikke trackes.
Du vil alltid finne eksempler på at kriminelle ligger foran myndighetene i løypa, men det er ingen unnskyldning for at vi skal sakke akkerut med å lage regelverk som er tilpassa den digitale verden vi lever i.
Så finnes det mange eksempler på at trafikkdata har bidratt til oppklaring av alvorlig kriminalitet, f eks Baneheiasaka og Nokas-ranet.
Og det finnes dessverre eksempler på at mangel på trafikkdata gjør at politiet ikke får gjort jobben sin på en tilfredsstillende måte. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3310280.ece
 

Hva veier tyngst?
  Hensynet til lovlydige nordmenn i sitt enorme flertall, eller noen hundre kriminelle på nett?
  Innsendt av: Anders J
Det er ikke noen motsetning mellom det å beskytte lovlydige nordmenn og det å ta de kriminelle - tvert i mot! Det at politiet har muligheter til å oppklare kriminalitet ved hjelp av trafikkdata handler nettopp om flertallets trygghet.
Dersom datalagringsdirektivet hadde betydd inngrep i privatlivet til folk flest, så hadde dette vært en annen diskusjon. Dette handler imidlertid om at trafikkdata skal lagres noe lenger enn i dag, og politiet skal kun ha tilgang til de hvis det foreligger skjellig grunn til mistanke i alvorlige kriminalitetssaker.
 

Sikring mot
  I januar 2008 skrev Stavanger Aftenblad om en større telefonavlyttningssak der telefonkioskene på Nærbø i Hå kommune ble avlyttet i et halvt år. Samtlige 10 000 samtaler - selv samtaler som ikke omhandlet den aktuelle saken - ble lagret på 61 CD-plater og gitt ut til tiltalte, advokater, politi og domstolen. Når slike ting skjer i Norge uten noe datalagringsdirektiv, hvorfor i all verden skal vi utsette oss for enda mer utvidet lagring?
  Innsendt av: Sindre KA
Jeg kjenner ikke denne saka, men jeg skjønner reaksjonen din. Datalagringsdirektivet handler imidlertid ikke om avlytting. Innholdet i telefonsamtaler, sms-er og eposter skal ikke lagres.
 

The needs of the many...
  ...outweighs the needs of the few - or the one.

  En klok mann sa dette en gang.

  En annen mann sa:

  Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

  Du fratar hele befolkningen sin frihet for å (kanskje) ta en og annen pedofil eller kriminell. Denne informasjonen VIL bli misbrukt, det er bare et spørsmål om NÅR det skjer. INGEN bør ha såpass detaljert kunnskap om så store deler av befolkningen som dette direktivet vil føre til. De kriminelle klarer å bruke nett anonymt uansett! Norge er ett skritt nærmere totalitære regimer som Nord-Korea og Kina! SKAM DERE!
  Innsendt av: Per Hansen
Jeg skammer meg ikke.

Mange av mnotstanderne av datalagringsdirektivet framstiller det som overvåkning. Det er feil. Det som skal lagres er trafikkdata, altså informasjon om hvem som har ringt, til hvem, og når en samtale har funnet sted eller en sms sendt. Dette er data som lagres i dag fordi teleselskapene trenger denne informasjonen for å sende ut korrekte telefonregninger, og fordi denne informasjonen er viktig å ha hvis du skal klage på telefonregninga.
I dag lagres disse dataene i opptil 5 måneder. Jeg kan ikke se den prinsipielle forskjellen i at disse dataene skal kunne lagres i inntil 24 måneder, kombinert med at vi skjerper regelverket som skal sikre ditt og mitt personvern.
Jeg mener det er svært problematisk at vi i Norge står dårligere rusta enn våre naboland til å oppklare alvorlig kriminalitet fordi vi sletter data for tidlig.
 

Det Norske folk stemte NEI.. eller?
  Så hvorfor skal vi da ha EØS lover og regler? Slike lover som dette vil vi ikke ha. Greit det blir pakka inn som at pedofile har fritt spillerom i Norge men det høres bare tåplig ut i mine ører..
  Innsendt av: Kim
Denne saka handler ikke om vår tilknytning til EU eller EØS-avtalen, det handler om hvilke verktøy vi skal ha for å bekjempe kriminalitet, og hvilket regelverk vi skal ha for å sikre folks personvern i den digitale verden
 

Har dere forståelse for hva dere holder på med?
  Hei Helga

  Frihavn for pedofile og kriminelle? Jeg får mer og mer inntrykk av at dette "direktivet" er utformet av politikere som er ute å redde verden uten å sette seg inn i hva dette egentlig gjelder.

  Hvor mye forståelse ligger bak utformingen av direktivet? Såvidt meg bekjent så stiller Datatilsynet seg sterkt imot dette opplegget. Hva med å høre litt på dem, som faktisk har god peiling, istedet for å gjøre det til en slags politisk kampsak?
  Innsendt av: vegard
Hei Vegard!

Mer og mer av det vi foretar oss i hverdagen skjer i den digitale verden. Derfor må vi ha lover og regler som er tilpassa det. Noen ganger støter vi på dilemmaer, for eksempel avveininga mellom personvern og kriminalitetsbekjempelse.
Vi skal ikke ta lett på det som handler om personvern, og jeg mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om personvernet er godt nok ivaretatt i dag. Lagring av trafikkdata er jo ikke noe nytt, det er noe telekomselskapene har holdt på med i mange år. De har også i dag en plikt til å tilrettelegge trafikkdata for politiet i etterforskningsøyemed. De ulike selskapene praktiserer imidlertid dette ulikt. Jeg mener at vi bør stille strengere krav til utlevering av trafikkdata ved å kreve domstolsbehandling når data skal utleveres, og ved at vi stiller krav til hvordan trafikkdata skal lagres, håndteres og slettes.

Helga

 

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.