Har også doblet risiko for blodkreft og beinmargskreft, viser forskning.

Tips oss 2400
OLJEFORSKER: Postdok Jorunn Kirkeleit ved Universitetet i Bergen har funnet overrepresentasjon av tre krefttyper blant norske oljearbeidere. Foto: UiB

OLJEFORSKER: Postdok Jorunn Kirkeleit ved Universitetet i Bergen har funnet overrepresentasjon av tre krefttyper blant norske oljearbeidere. Foto: UiB

Olemarerittet

• Dagbladet har avslørt at ConocoPhillips ikke fulgte opp en sjokkmåling av benzen på Ekofisk-feltet i 2002.

• Dagbladet har avslørt at Statoil, Esso og ConocoPhillips nekter å delta i et benzen-prosjekt som ledes av Universitetet i Bergen.

• Dagbladet har avdekket at oljebransjen trenerte Kreftregisterets prosjekt om kreftfaren offshore i seks år.

• Kjemikalieeksponeringen var verst i de tidligere årene med oljeboring på norsk sokkel, men Dagbladet har avdekket at oljearbeidere i dag også blir utsatt for farlige mengder giftstoffer i arbeidet på oljeplattform.

• Universitetet i Bergen har funnet at oljearbeidere løper dobbelt så høy risiko for å utvikle blodkreft som normalbefolkningen.

• Dødelighetsberegninger gjort av Statistisk sentralbyrå viser at oljearbeidere offshore i snitt har vesentlig høyere dødelighet sammenliknet med andre yrkesgrupper.

•Dagbladet.no har avslørt at flere arbeidere i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde å få MS-diagnose eller andre nerveskader tidlig på 90-tallet.

•Dagbladet.no har avslørt hvordan Statoil stanset undersøkelsen som kunne gitt svar på hvorfor turbinarbeiderne blir syke.

•Turbin- og hydraulikkoljer inneholder giftige organofosfater som kan utvikle seg til nervegassliknende forbindelser under høy temperatur.

•På bakgrunn av Dagblad-avsløringer, skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) måle etter slike giftgasser i fly og i gassturbiner offshore.

•Statoil visste om flere MS-syke. Dagbladet.no har avslørt at turbinarbeider Charles Aase ble akutt syk på Statfjord C og fikk MS-diagnose i 1990, uten at han ble tatt med i undersøkelsen av syke turbinarbeidere i 1992.

•Dagbladet.no kan dokumentere at minst åtte personer i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde symptomer på MS eller fikk MS-diagnose.

(Dagbladet): — Jobber du med produksjon av råolje og naturgass har du opp til fire ganger så høy risiko for å få spiserørskreft enn andre i den yrkesaktive befolkningen, sier postdoktor Jorunn Kirkeleit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Uventet
Kirkeleit har nylig publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine, skriver nettavisen for universitetet, På Høyden.

- Vi fokuserte på spiserørskreft etter innspill fra svenske forskere som mistenkte at denne krefttypen kan ha sammenheng med kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet. Men vi ventet ikke å finne en så betydelig økning i risiko for spiserørskreft hos oljearbeidere sammenliknet med andre yrkesgrupper, sier Kirkeleit til Dagbladet.

I studien sammenlikner hun krefthyppighet mellom 25.000 offshorearbeidere og 280.000 andre yrkesaktive i perioden 1981 til 2003.

- Det ser ut som om økningen i spiserørskreft kan ha sammenheng med kjemikaliene oljearbeidere er blitt utsatt for i Nordsjøen. Man bør likevel være forsiktig med å tolke forskningsresultatene. Spiserørskreft er en sjelden kreftform, og i vårt tallmateriale er det snakk om få tilfeller, sier Kirkeleit.

Fra tidligere er det rapportert at spiserørskreft forekommer hyppigere blant raffineriarbeidere, feiere og pumpemenn på bensinstasjoner.

En tidligere studie fra Universitetet i Bergen har slått fast at oljearbeidere løper dobbelt så høy risiko for blodkreft og beinmargskreft sammenliknet med andre yrkesgrupper.

- Stor betydning
- Vi har funnet overrepresentasjon hos oljearbeidere for disse tre krefttypene. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke kan være mer utsatt for også andre krefttyper, men det har vi altså ikke funnet. Et problem i studien vår er at oljearbeiderne er inndelt i veldig grove grupper, forklarer Jorunn Kirkeleit.

Dagbladet har i en årrekke satt fokus på norske oljearbeidere som har fått ulike krefttyper og giftskader som de mener har sammenheng  med giftige kjemikalier de ble eksponert for på oljeplattformene. Jan Terje Biktjørn fra Kvinesdal er knutepunkt i en stor gruppe tidligere oljearbeidere fra Ekofisk som nå har gått til sak i USA mot tidligere arbeidsgiver ConocoPhillips.

Biktjørn gleder seg over at forskningen finner nye sammenhenger mellom kjemikalieeksponering og sykdom.

- Blodkreft og beinmargskreft er blant flere krefttyper som folk i skadegruppa er rammet av. Nye studier som knytter sykdom til kjemikalieeksponering kan ha stor betydning for folk som sliter med å nå fram med sine krav, sier Biktjørn til Dagbladet.


Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.