Forsvarsdepartementet gjorde Karin Selma til enke.

Tips oss 2400
BOMMET: Brevet om Svein Eidsviks påståtte død er undertegnet av Severin Vikanes, sjef for juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet og juridisk rådgiver for forsvarsministeren. Her avbildet sammen med FDs forrige statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen. Foto: Scanpix

BOMMET: Brevet om Svein Eidsviks påståtte død er undertegnet av Severin Vikanes, sjef for juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet og juridisk rådgiver for forsvarsministeren. Her avbildet sammen med FDs forrige statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen. Foto: Scanpix

I et brev skriver forsvarsministerens juridiske rådgiver Severin Vikanes at den legendariske marinelegen ved Haakonsvern, Svein Eidsvik (64), er avgått ved døden.

- Nei, riktignok har han vært syk og er under rehabilitering, men mannen min er er slett ikke død. Svein lever i beste velgående, sier Karin Selma Eidsvik (65) til Dagbladet.

Rister på hodet
Kommandørkaptein Svein Eidsvik selv rister på hodet av Forsvarsdepartementets brev om at han er død. Han orker ikke å kommentere fadesen.

- Jeg bryr meg ikke om det, de får holde på med sitt, sier han via ektefellen, som supplerer:
- Det er vel sånn at den ene handa ikke vet hva den andre gjør i departementet, sier Karin Selma Eidsvik.


Fadesebrevet
Brevet fra Forsvarsdepartementet er datert 25. august 2009. Det er et svar på en forespørsel fra den tidligere dykkeren Bjørn Sagvolden i forbindelse med et erstatningssøksmål for skader han skal ha pådratt seg i spesialkommandoen med Forsvaret som arbeidsgiver.

«I forbindelse med rettssaken framprovoserte Deres advokat eventuelle journaler Dr. Eidsvik skulle ha vedrørende Dem. Forsvarets forsøk på å finne disse dokumentene har vært resultatløse (...) Dr. Eidsvik er avgått ved døden, slik at departementet har heller ikke mulighet til å undersøke saken nærmere», skriver avdelingsdirektør Severin Vikanes, sjef for juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet.

Hindre sannheten?
Bjørn Sagvolden forteller at han stusset på opplysningen om at Eidsvik var død og begynte å sjekke i dykkermiljøet, der alle vet hvem marinelegen er. Ingen hadde lest eller hørt om dødsfallet.

- Tirsdag ringte jeg Eidsviks sønn, som fortalte at faren levde. Jeg tolker brevet som det synlige resultatet av at Forsvarsdepartementet ikke ønsket at Eidsvik skulle vitne i rettssaken jeg førte mot dem. Og at de forsøker å hindre meg i å få vite sannheten ved å påstå at nøkkelvitnet og dykkermentor Svein Eidsvik er død, sier Bjørn Sagvolden.

Hedret av kongen
Medisineren Svein Eidsvik var sentral i Forsvarets dykkeropplæring ved Haakonsvern i over tretti år. Han har selv utført mer enn 1000 dykk. Som dykkerlege var han sterkt opptatt av sikkerhet og helseskader. Lovordene var mange da kommandørkaptein Eidsvik ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i 2004.

Ynkelig opptreden
Høsten 1999 ga Svein Eidsvik offentlig uttrykk for at staten hadde opptrådt ynkelig i forhold til pionerdykkerne i Nordsjøen:

«De skadde dykkerne burde få oppgjør på røde rappen. Før det er for seint. Det er snakk om småpenger i den store sammenheng. I hvert fall i forhold til hva karene har skapt av verdier med helsa som innsats. Så får heller staten krangle med operatørene om fordeling av skyld for sikkerhetssvikten», sa kommandørkapteinen i et intervju med Dagbladet.

Svein Eidsviks synspunkter ble lyttet til av Stortinget som fulgte hans anbefaling om å etablere en erstatningsordning for skadde dykkere.

Ved godt mot
Karin Selma Eidsvik ber oss presisere at ektemannen er ved godt mot etter sykdommen.

- De som kjenner oss vet at Svein lever. Vi var innom Forsvarets sanitet i Oslo, da Svein fikk Kongens Fortjenstmedalje i gull under seremonien på Slottet. Forsvaret bør nok kunne bekrefte at Svein er i live, humrer Eidsviks ektefelle.

FD beklager
Dagbladet har ikke lyktes med å få Forsvarsdepartementet i tale, men i en mail til Dagbladet skriver avdelingsdirektør Severin Vikanes:

«Forsvarsdepartementet beklager på det sterkeste at det på feilaktig grunnlag er opplyst i brev av 25 aug 2009 at Dr. Eidsvik er død. Vi vil nå gå nøye inn og se på hvordan dette kunne skje, for å sikre oss at noe lignende ikke gjentar seg i fremtiden.»

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen