Her er Dagbladets engleskole.

Tips oss 2400
TROEN ER PERSONLIG: Både prinsesse Märtha Louise og reformatoren Martin Luther ville fjerne mellomleddene mellom personen og Gud. De utfordret de religiøse institusjonene, som blir mindre viktige med en slik tro. Foto: SCANPIX/WIKIMEDIA

TROEN ER PERSONLIG: Både prinsesse Märtha Louise og reformatoren Martin Luther ville fjerne mellomleddene mellom personen og Gud. De utfordret de religiøse institusjonene, som blir mindre viktige med en slik tro. Foto: SCANPIX/WIKIMEDIA

GA UT ENGLEBOK: Møt din skytsengel er skrevet av prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy. Englene de presenterer har fått kritikk, men de ligner temmelig mye på de kristne, islamske og jødiske englene. Foto: Henning Lillegård

GA UT ENGLEBOK: Møt din skytsengel er skrevet av prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy. Englene de presenterer har fått kritikk, men de ligner temmelig mye på de kristne, islamske og jødiske englene. Foto: Henning Lillegård

RAFAELS ENGLER: Disse englene malte Rafael i 1513 - 1524. De er senere blitt en inspirasjon for kristne engler, julepynt og postkort. Englene finnes nederst på Rafaels maleri Sistine Madonna. Foto: WIKIMEDIA

RAFAELS ENGLER: Disse englene malte Rafael i 1513 - 1524. De er senere blitt en inspirasjon for kristne engler, julepynt og postkort. Englene finnes nederst på Rafaels maleri Sistine Madonna. Foto: WIKIMEDIA

KLASSISK: Ordet engel betyr «budbringer». Akkurat som Bibelens engler er Märthas engler også budbringere. 
FOTO: NINA RUUD

KLASSISK: Ordet engel betyr «budbringer». Akkurat som Bibelens engler er Märthas engler også budbringere. FOTO: NINA RUUD

FORANDRET KARAKTER: Englene er blitt fremstilt på mange ulike måter i kunsten opp gjennom årene. Dette er Domenichinos engler fra 1620. Foto: WIKIMEDIA

FORANDRET KARAKTER: Englene er blitt fremstilt på mange ulike måter i kunsten opp gjennom årene. Dette er Domenichinos engler fra 1620. Foto: WIKIMEDIA

EROTISKE ENGLER: Nakne engler har slett ikke vært uvanlig. Dette er Pierre-Narcisse Guérins (1774 - 1833) maleri Foto: WIKIMEDIA

EROTISKE ENGLER: Nakne engler har slett ikke vært uvanlig. Dette er Pierre-Narcisse Guérins (1774 - 1833) maleri Foto: WIKIMEDIA

VOKTET EDENS HAGE:  Gud jager Adam og Eva ut av Eden ved hjelp av en engel. Foto: WIKIMEDIA

VOKTET EDENS HAGE: Gud jager Adam og Eva ut av Eden ved hjelp av en engel. Foto: WIKIMEDIA

HOVEDPERSONENE: Dette er de sju erkeenglene Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael, Sariel, Raguel og Remiel. Det er ikke enighet i de forskjellige religionene om hvor mange erkeengler som fantes, ei heller mellom de kristne retningene. Dette er et russisk ikon. Foto: WIKIMEDIA

HOVEDPERSONENE: Dette er de sju erkeenglene Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael, Sariel, Raguel og Remiel. Det er ikke enighet i de forskjellige religionene om hvor mange erkeengler som fantes, ei heller mellom de kristne retningene. Dette er et russisk ikon. Foto: WIKIMEDIA

PROFETEN MOHAMMED MED FIRE ENGLER: Gabriel, Mikael, Israfil og Azrail følger profeten på reisen mot Mekka. Legg merke til englenes doble vingesett. Foto: WIKIMEDIA

PROFETEN MOHAMMED MED FIRE ENGLER: Gabriel, Mikael, Israfil og Azrail følger profeten på reisen mot Mekka. Legg merke til englenes doble vingesett. Foto: WIKIMEDIA

SMÅGUTTER: I barokken ble det vanlig med englefigurer kalt putti. De var lubne smågutter med butte vinger. Foto: WIKIMEDIA

SMÅGUTTER: I barokken ble det vanlig med englefigurer kalt putti. De var lubne smågutter med butte vinger. Foto: WIKIMEDIA

FALLEN ENGEL: Djevelen var lysets engel, men ble til en fallen engel. Disse englene har ofte sex med mennesker. Foto: WIKIMEDIA

FALLEN ENGEL: Djevelen var lysets engel, men ble til en fallen engel. Disse englene har ofte sex med mennesker. Foto: WIKIMEDIA

SLEMME ENGLER: Dette er dødsengelen. Englene har hovedsaklig vært gode de siste århundrene. Foto: WIKIMEDIA

SLEMME ENGLER: Dette er dødsengelen. Englene har hovedsaklig vært gode de siste århundrene. Foto: WIKIMEDIA

MUSIKALSKE ENGLER: Englenes sang  malt av William-Adolphe Bouguereau i 1881. Foto: WIKIMEDIA

MUSIKALSKE ENGLER: "Englenes sang" malt av William-Adolphe Bouguereau i 1881. Foto: WIKIMEDIA

KRIGERSKE ENGLER: Englene kan gjøre mye fælt, så lenge det er i Guds tjeneste. Dette er erkeengelen Mikael i romersk utstyr. Foto: WIKIMEDIA

KRIGERSKE ENGLER: Englene kan gjøre mye fælt, så lenge det er i Guds tjeneste. Dette er erkeengelen Mikael i romersk utstyr. Foto: WIKIMEDIA

ENGLEBARN: Tidligere ble englene gjerne fremstilt maskuline og kanskje biseksuelle. Foto: WIKIMEDIA

ENGLEBARN: Tidligere ble englene gjerne fremstilt maskuline og kanskje biseksuelle. Foto: WIKIMEDIA

TRØSTEENGEL: Denne engelen trøster Jesus  før han arresteres i Gethsemane. Foto: WIKIMEDIA

TRØSTEENGEL: Denne engelen trøster Jesus før han arresteres i Gethsemane. Foto: WIKIMEDIA

NAKENENGLER: Dette bildet er malt av Gaudenzio Marconi ca. 1870-1879. Foto: WIKIMEDIA

NAKENENGLER: Dette bildet er malt av Gaudenzio Marconi ca. 1870-1879. Foto: WIKIMEDIA

ENGLEHIERARKIET I KRISTENDOMMEN: Rundt år 500 forsket tidens fremste teologer, anført av Dionysos fra Syria, seg frem til at det finnes ni klasser engler. På toppen står serafene. Dette er englehierarkiet fremstilt i kuppelen i Baptisteriet til Domkirken i Firenze. Foto: WIKIMEDIA

ENGLEHIERARKIET I KRISTENDOMMEN: Rundt år 500 forsket tidens fremste teologer, anført av Dionysos fra Syria, seg frem til at det finnes ni klasser engler. På toppen står serafene. Dette er englehierarkiet fremstilt i kuppelen i Baptisteriet til Domkirken i Firenze. Foto: WIKIMEDIA

ENGLEINTERESSEN IKKE NOE NYTT: I Norge har interessen for engler økt de siste 20 årene. For fem år siden forsøkte en forfatter å tjene penger på Märthas engletro, ved å gi ut denne boka. Prinsessen Märtha Louise hadde ingenting med boka å gjøre. Foto: NINA HANSEN

ENGLEINTERESSEN IKKE NOE NYTT: I Norge har interessen for engler økt de siste 20 årene. For fem år siden forsøkte en forfatter å tjene penger på Märthas engletro, ved å gi ut denne boka. Prinsessen Märtha Louise hadde ingenting med boka å gjøre. Foto: NINA HANSEN

JENTEENGLER: I middelalderen kunne englene skifte kjønn. Foto: WIKIMEDIA

JENTEENGLER: I middelalderen kunne englene skifte kjønn. Foto: WIKIMEDIA

SODOMA OG GOMORRA: Englesex er blitt tolket som årsaken til at Gud ødela de syndefulle byene. Foto: WIKIMEDIA

SODOMA OG GOMORRA: Englesex er blitt tolket som årsaken til at Gud ødela de syndefulle byene. Foto: WIKIMEDIA

Engler

Merkantile engler, DN

Engler, Wikipedia

Englehierarkiet i kristendommen, Wikipedia

De hellige verneengler, Katolsk.no

Hvem er radiologenes skytsengel? Sjekk på Katolsk.no

FØR EN SUPERKJENDIS ble opptatt av engler var medieoppmerksomheten de fikk dalende. Men i virkeligheten har englene vært på fremmarsj i Norge de siste 20 årene. Englekort, englebøker og engleskoler er ingenting nytt, og prinsesse Märtha Louises åndelige oppvåkning er en del av denne trenden.

De nyreligiøse kretsene er til dels kristne eller kristeninspirert, og Märthas engler er ikke rarere enn de autoriserte englene, tvert om er likhetstrekkene med kristendommens engler slående.

Religionshistoriker Dag Øistein Endsjø sammenligner Märthas engletro med det Luther sto for. Hans budskap var at man skal forholde seg direkte til sin Gud.

- Hun gjør som Luther. Han protesterte mot at alt måtte gå gjennom Den katolske kirken. Også Märtha vil fjerne mellomleddene og plasserer alt tilbake i englenes hender. Hun trenger ingen prest, det gjelder å finne løsningen selv, fordi alle har en engel. Dette er kanskje noe av grunnen til de største protestene mot henne. Hun er blant dem som løsriver religionen fra institusjonene. Men trenger ingen statskirke om man følger englene, sier Endsjø til Dagbladet.

Märthas engler er blitt kalt pastellfargede vestkantengler, og prinsessens engletro latterliggjøres. Flere har kritisert hennes nyreligiøsitet.

Hvordan skal de ekte englene være? Det er det mange ulike religiøse forstillinger om.

TIL TROSS FOR at Luther skapte en del krøll for protestantismens engler, finnes de hos oss fortsatt.

Biskop i Agder bispedømme Olav Skjevesland har flere ganger fortalt om hvordan engler reddet ham fra en kollisjon på 1970-tallet. Sammen med domprost Øystein Bjørdal ga han i år ut boka «Engelen ved din side» på nytt. Deres budskap ligner Märthas:

- Englene er bærere av lys og kraft, fordi de er på vår side i kampen mot alle destruktive krefter, skriver de to i boka.

Englene er fortsatt med i Den norske kirkes nattverdliturgi. Kristne aftenbønner og salmer omtaler englene som sendebud, voktere og hjelpere.

Ifølge Den katolske kirken i Norge dreier ikke engler seg om overtro. Katolikkene mener også englene fortsatt virker blant oss. De holder onder borte og vi bør daglig takke skytsengelen vår for god hjelp.

-  Selv om vår forstand aldri kan bevise at det finnes engler, har den gode grunner til å anta sannsynligheten av deres eksistens, skriver de på sine nettsider.

Alle kan finne sin engel bare en tror nok, er prinsesse Märthas budskap, akkurat som i kirken.

ENGLER HAR EN SENTRAL PLASS
i de tre store verdensreligionene. Det var jødene som var tidligst ute med engler.

- Englene kom i sammenheng med at de monoteistiske religionene oppsto. Plutselig skal man bare ha én gud, og hva gjør man da med alle de overnaturlige skikkelsene? Engler og demoner oppsto som en selvstendig kategori for å forklare de andre overnaturlige vesener folk kjente til, sier religionshistoriker Endsjø.

I de polyteistiske religionene var det ikke samme behov for å skille engleaktige skikkelser fra gudene, siden antallet guddommelige skikkelser ikke var begrenset. Både egypterne, babylonerne og assyrerne hadde engler.

I HOVEDROLLENE i de monoteistiske religionene finner vi erkeengler som Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael, under tvil Sariel, Raguel og Remiel. De får de aller gjeveste oppdragene av Gud, for eksempel å overlevere religiøse tekster til profetene og jage syndere ut av Edens hage.

I motsetning til prinsesse Märthas engler har englene i kristendommen, jødedommen og islam navn.

Ellers er variasjonen stor i de religiøse bøkene og tradisjonen. Englene er både menn og kvinner, barn og voksne. De er av kjøtt og blod eller de er åndelige, synlige og usynlige. Noen av dem har sex. Kjerubene er utstyrt med doble vingesett, mens andre engler er tykke med butte vinger. De har differensierte arbeidsoppgaver, som å vokte paradiset eller å snakke med vanlige folk. I kristendommen troner serafer øverst i hierarkiet. De har tre par vinger hver.

GABRIEL ER DEN MEST kjente erkeengelen. I jødedommen beskrives han som en «ung skikkelse som ser ut som en mann.». Han forutser hendelser i Det gamle testamentet, og i Det nye testamentet gir han jomfru Maria beskjed om at hun skal føde Jesus. I Koranen er det Gabriel som gir Koranen til profeten.

Og han er fortsatt i full jobb i Den katolske kirke, hvor Gabriel er skytsengel for blant annet frimerkesamlere og postansatte. Alle mennesker har en skytsengel, ifølge kirken, et syn som sammenfaller med prinsesse Märtha Louises.

- Englene har alltid hatt en plass i kirkelig tradisjon, ofte forent med folkelig religiøsitet, sier teologiprofessor Notto R. Thelle til Dagbladet.

Bibelen vrimler av engler av alle slag: de lovsynger guddommen foran hans himmelske trone, de er hans sendebud, de griper inn i kriser og tyder drømmer.

- Den bibelske tradisjonen har ikke noe systematisk englelære eller -forestilling. Både i jødisk og kristen tradisjon utviklet det seg mye ut fra apokalyptisk litteratur, visjoner om de siste tider og himmelske verdener, stort sett sene tradisjoner, og senere forsøk på å systematisere englene og skape hierarkier, sier Thelle.

ENGLENE I BIBELEN er fremstilt som skapt av Gud, de er sjelden født og dermed ikke-seksuelle vesener. Englene lukter ikke noe spesielt i Bibelen, slik Märthas engler gjør, de lukter roser. Det ser likevel ikke ut som dette skal tolkes som om hun opplever englene som materielle vesener.

Prinsessen føyer seg inn i god kristen tradisjon også her. I kristendommen lukter nemlig udødeligheten godt. Tilsvarende dufter finnes også i gresk mytologi.

I den religiøse tradisjonen var englene i utgangspunktet materielle skikkelser som gikk rundt på jorda, spiste og hadde sex, men etter hvert ble de mindre synlige og mindre menneskelige. Antakelig var englene ikke-materielle allerede på Jesu tid. En jødisk tekst forteller om erkeengelen Rafael som later som de spiser for å lure folk til å tro han er menneske. Fortsatt er engelen synlig for folk, men ikke av kjøtt og blod.

- Også i middelalderen var englene ikke-materielle skikkelser, da diskuterte man hvor mange engler man kunne plassere på et nålehode, sier Endsjø.

PRINSESSEN HAR DIREKTEKONTAKT med englene, forteller hun. Her speiler Märthas engler Mosebøkenes engler, hvor de bibelske skikkelsene har kontakt med ulike engler.

- Dette er parallelle forestillinger, og ikke noe nytt og heller ikke typisk for henne. Den eneste forskjellen nå er at hun har trukket englene opp på et nytt nivå, nemlig kjendisnivået. Hun blir angrepet fordi hun går i ytterkanten av hva som er gjengs innenfor Den norske kirken. Hun er jo på arvelisten og det hadde vært interessant om hun endte som dronning, sier Endsjø.

De norske kongelige er blant de få som ikke har religionsfrihet i Norge. En monark må være lutheraner.

MÄRTHAS ENGLER ligner mye på kristendommens engler de siste århundrene, synes teologiprofessor Notto R. Thelle.

- De moderne englene som dukker opp i folkefromheten de siste 200 årene ligner veldig på Märthas engler. De er dydige, dunete, feminine, vakre, hvite, eventuelt med barneansikter. Man ser også impulsene fra barokkens cupido-lignende engler med lubne barnekropper, sier Thelle til Dagbladet.

Han forteller om en dramatisk forskyvning i hvordan man så på englene rundt 1800. Da ble englene knyttet til intimsfæren, i hjemmet, det trygge stedet og kvinnens plass.

- Tidligere hadde de et annet operasjonsområde, de opererte ikke i hjemmet, men svevde mellom himmel og jord. De var jo først og fremst Guds sendebud og tjenere, sier Thelle.

Han mener at mens Märthas engler oppsøkes av den enkelte for å oppfylle egne drømmer om det gode liv, kommer de tradisjonelle englene som sendebud og griper inn i menneskenes liv.

- De kan nok være til hjelp for mennesker som trenger sterke bilder og symboler for å komme i kontakt med de gode kreftene i eget liv, innrømmer han, men stiller samtidig kritiske spørsmål.

- Ikke bare blir det for idyllisk og glanset, det rommer også faren for å bli fokusert på den enkeltes behov. Om englene blir uttrykk for drømmen om det fullkomne — vellykkethet, selvutfoldelse, harmoni og idyll — står de i fare for å fanges inn i den trivialiteten vi alle trenger hjelp til å bryte ut av, sier Thelle.

ENGLENE HAR SÆRLIG SPILT EN STOR ROLLE i kristendommen, hvor de himmelske forestillingene er så sentrale.

- Det har oppstått en forståelse av at vi faktisk blir engler når vi dør. Jesus sier at vi «skal bli som engler når vi dør». Himmelen er bare et midlertidig sted for sjelene våre før vi skal gjenoppstå, og der er vi i selskap med englene. Vi skal ikke være gift og ha sex i himmelen, sier Endsjø.

De kristne utviklet tidlig en englelære hvor de forsøkte å systematisere det som sto om engler i Bibelen. Dette er opphavet til angelologien, hvor man laget et stort hierarki av engler fra de høyeste til de laveste. Folkeslagene fikk sine engler, og hver enkelt fikk sin skytsengel. Det er fremdeles offisiell katolsk lære.

- Det har alltid vært en avstand og til dels spenninger mellom de lærdes systematiseringer og folkefromhetens mylder av forestillinger, men slik er det neste alltid i religionen, sier Thelle.

Også i islam spiller englene en viktig rolle. De muslimske englene er imidlertid avholdende, i motsetning til islamske djevler. Det finnes også djinner i islam. De er ikke engler, men ligner, den mest kjente djinnen er ånden i lampen. De kan man ifølge de fleste lærde ha sex med, noe forbud finnes ikke i Koranen.

KRITIKERE HAR HEVDET at Märthas engler har feil farge, de går i pastell, selv om Märtha i sin nye bok skriver at «Englene har uendelige former og fasonger.» Det er nok ikke utseendet som er hovedproblemet.

- Dette er et typisk aspekt ved nyreligiøsitet, man ser lyset og kjærligheten, det er ingen troskrav i det hele tatt. Man kan tenke seg til lykke. Problemet er jo om landsbyen din blir tatt av flom eller du blir sprøytenarkoman, så er det din egen skyld, du har bare tenkt feil. Om du tenkte nok positive tanker ville alt gått bra, sier Endsjø.

I tillegg til feil lukt og feil farge, har Märthas engler også feil kjønn. I løpet av de siste 200 årene har englene gått gjennom et kjønnsskifte. Før var de viktigste englene i de store religionene menn. Nå er de kvinner.

- Før (1800) hadde englene stort sett vært maskuline, eventuelt biseksuelle, muskuløse og sterke og ikke sjelden med mannlige kjønnsorganer, i fri bevegelse i himmelrommet, sier Notto R. Thelle.

Bibelens engler har i all hovedsak vært snille og gode de siste århundrene, men det finnes også engler som slåss og dreper for fote, men da kun for å tjene Gud. Da israelittene forlot Egypt var en av prøvelsene at Guds engel sendte ut og drepte alle førstefødte gutter.

OPPRINNELIG VAR OGSÅ DJEVELEN EN ENGEL, lysets engel ble imidlertid til en fallen engel.

Mange av historiene om de falne englene er knyttet til sex. Opp til våre dager har folk fortalt at de har hatt sex med demoner, dette var sentralt i hekseprosessene. Aktive og passive demoner har voldtatt mennesker opp gjennom tidene, og den passive voldtekten var den verste.

- Folk hadde sex med en fallen engel. Idehistorisk er englene og demonene i samme kategori, men de har skilt veldig lag i løpet av de siste 2000 årene, sier Endsjø.

Kirkefaderen Augustin kalte demonene som hadde sex med kristne for incubi. De aktive incubi-demonene fikk ifølge Augustin snart selskap av succubi-demonene, som var seksuelt passive. De var de farligste.

På 1200-tallet ble det rapportert om flere munker som døde av passiv voldtekt begått av en kvinnelig succubi-demon, i følge cisterciensermunken Cæsarius av Heisterbach.

Thomas av Aquinas fortalte omtrent samtidig at demonene i kvinnelige skikkelser stjal sæd fra menn ved å ligge med dem, skape seg om til en mann og ligge med en kvinne som den gjorde gravid. Slik ynglet demonen nye djevelbarn.

ENGLESEX ER EN STOR SYND
i Bibelen. Både jødiske og kristne kilder tyder på at det var sexen med overmenneskelige vesener som engler som utløste syndfloden. Som kjent drepte Gud da med vilje alle mennesker unntatt Noah og familien.

I dag hevdes det gjerne at homosex var årsaken til at Gud i Første Mosebok utslettet syndepølene Sodoma og Gomorra. Men det som fikk Gud til å straffe byene kan like gjerne ha vært englesex.

Fortellingen handler om Abrahams nevø Lot som har slått seg ned i Sodoma. Her møter han en kveld to engler ved byporten som han inviterer hjem. Før de har lagt seg kommer alle byens menn og krever at Lot skal gi dem englene «så vi får viljen vår med dem» eller «så vi kan ha sex med dem.»

Mennenes intensjon er å voldta englene. Englene ber Lot og familien rømme byen, før Gud straffer det syndefulle folket med å ødelegge Sodoma og Gomorroa. Han dreper innbyggerne ved å la svovel og ild regne ned over dem.

Bibelsitater tyder på at synden var sodomittenes mangel på respekt for gjestfrihet - de ville voldta gjestene sine. Andre ganger i den jødiske Bibelen er det sodomittens ønske å om å sex med ikke-menneskelige vesener, deres ugudelighet eller generelle syndefullhet som trekkes fram, ifølge Endsjøs bok «Sex og religion».

- I Det nye testamentet og i andre jødiske og kristne kilder er det referert til at Sodoma ble ødelagt fordi sodomittene ville ha sex med englene. Det er en forklaring som har vært vel så utbredt som homseforklaringen. Det dreier seg om sex på tvers av artene. Märtha bør kanskje være forsiktig med å prøve ut akkurat denne formen for englekontakt. Bibelhistorien viser jo hvor ille det kan gå, sier Endsjø.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på e-post.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen