Statsministeren, utenriksministeren og medlemmer av kongefamilien har gått der. Har de blitt hjernevasket av okkultisme? Ny bok hudfletter steinerskolens religiøse fundament.

Tips oss 2400
GIKK PÅ STEINER'N Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Lise Åserud / Scanpix

GIKK PÅ STEINER'N Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Lise Åserud / Scanpix

GIKK PÅ STEINERSKOLEN: NRKs Jon Almaas forteller i en kommende bok om erfaringene derfra. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

GIKK PÅ STEINERSKOLEN: NRKs Jon Almaas forteller i en kommende bok om erfaringene derfra. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Rudolf Steiner

RUDOLF STEINERS (1861-1925) samlede verk utgjør over 350 bind, så han mente mye om
mangt. Om kultivering av karma, som ifølge Sandberg/Kristoffersen er den sentrale retningslinjen for steinerskolens undervisningsplan, har Steiner oppsummert slik: «Det jeg erfarer i dag har sine årsaker i
forutgående liv, og det jeg gjør i dag, former min skjebne i det neste liv». Det kan for eksempel bety at Jens Stoltenberg la grunnlaget for sin statsministergjerning i et tidligere liv.

- Stopper kritikk

DET NORSKE ANTROPOSOFISKE miljøet imøtegår motstand på organisert vis,
hevder forfatterne av «Det de ikke forteller oss». Den konspiratorisk anlagte vil finne bekreftelse på påstanden i en ny bok som lanseres 2. mars. I «Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen» forteller tidligere elever, deriblant Jon Almaas, om sine erfaringer på skolen — med «kjærlighet og ærlighet». Redaktører for boka er Svein Bøhn, Peter Normann Waage og Cato Schiøtz.

Flere steinerelever

Ketil Bjørnstad, komponist og forfatter
Njål Sparbo, operasanger
Johannes Weisser, operasanger
Lars Lillo-Stenberg, musiker
Erik Fosnes Hansen, forfatter
Henning Kraggerud, musiker
Nicolai Cleve Brock, skuespiller
Odd Nerdrum, kunstmaler
Kjersti Holmen, skuespiller
Peter Normann Waage, forfatter og idéhistoriker
Jon Almaas, programleder og skribent Anneke von der Lippe, skuespiller
Eindride Eidsvold, skuespiller
Gard Eidsvold, skuespiller
Marius Renberg, grafisk designer
Nicolaus Widerberg, billedkunstner
Marcus Paus, komponist

BOK: En tittel som «Det de ikke forteller oss», med ordet «okkult» i undertittelen, høres intuitivt ut som ei bok med betydelig innslag av konspirasjonsteorier, demonutdrivelse og andre former for kultisk vanvidd. Men så handler det altså om noe så jordnært som barn, skole og læreplan. Riktignok ikke den offentlige skolen, men fortsatt en skole som har preget tusenvis av norske barn gjennom generasjoner. I over nitti år, faktisk. Ofte avkom av svært ressursrike og radikale foreldre, skal sies, men like fullt søte, små uskyldige barn. Steinerskolebarn.

Hva galt har de gjort? Ingenting, skal vi tro forfatterne bak boka, Kristin Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen. Men foreldrene, muligens. I hvert fall lærerne. Og andre antroposofer. Samt norske politikere og profeten sjøl, Rudolf Steiner. Steinskolen framstilles, og får statsstøtte, som et rent pedagogisk alternativ, med vekt på læring gjennom lek og kunstnerisk utfoldelse, men er egentlig et kvasireligiøst livssynsalternativ der Steiners sære, okkulte og uvitenskapelige troslære, antroposofien, blir lurt inn i de unge håpefulle - som regel mot barnas, foreldrenes og politikernes viten. Steinerbevegelsen taler med to tunger, én internt, en annen eksternt. Vi kjenner godt den siste, glansbildeversjonen. Nå har Sandberg og Kristoffersen bestemt seg for å avsløre livet i de indre gemakker, der skyggesidene dominerer. Det de ikke forteller oss. Kjør debatt.

Sandberg og Kristoffersen har begge vært tilknyttet steinerskolen og har hatt barn som har gått der. Gradvis forsvant illusjonene. De følte seg lurt. Ungene ble tatt ut og arbeidsforholdet opphørte. Internettsiden Steinerkritikk.no ble opprettet og i fire år har de nå jobbet med å samle dokumentasjon til boka. De vil ikke skolen til livs, bedyrer de, men ønsker at den står fram med sitt religiøse grunnlag og innrømmer at hensikten med skolen er, for å sitere Steiner, «å sette ut i livet den guddommelige kosmiske planen. Vi bør alltid huske at når vi gjør noe, bringer vi videre gudenes intensjoner, at vi er, på en bestemt måte, de mediene ÆdetÅ der oppe strømmer gjennom og ut i verden». Steinerskolelærere er, med andre ord, medier for gudene, og deres jobb er å kultivere barnas karma og reinkarnasjon, slik at legemet slipper og bare ånden blir tilbake, i Den sjette etteratlantiske periode. Erkeengler er skolenes høyeste beskyttere.

Kritikken er solid fundert på utallige intervjuer med kritiske foreldre og lærere, interne rapporter og skriv, Steiners originalkilder, avisdebatter, og så videre. Men det er noe med ståstedet til forfatterne, samt mange av dem som forteller sin historie, som etterlater en litt vammel smak i munnen. Dette er mennesker med tapte illusjoner. De hengivne som mistet troen og oppdaget sinnet. Dermed er grunnen beredt for de store pendelsvingningene. Sandberg/Kristoffersen valgte steinerskolen fordi de ønsket en antimaterialistisk, frittenkende og kreativ oppvekst for sine barn. De hadde registrert at barndommen «var blitt en slagmark for markedskreftene» og lagt «ut på billigsalg». Foreldrene Sandberg/Kristoffersen jaktet på det autentiske, naturlige og gode i verden. »Som unge foreldre var vi mer vennlig innstilt overfor det som var gammelt og etnisk, enn det som luktet kommersialisme og amerikansk». Gammelt og opprinnelig, det er bra. Nytt og moderne? Ikke bra. «Har ikke enhetsskolen et stort ansvar for at nytelsessyke TV-slaver med dårlig kosthold sitter i sofaen når det avholdes valg?»

Vel, har du sagt a, må du si b. Klart det. Foreldrene er sjefen. Så får det heller være at man sender ungene fluks inn i noe som får «amerikansk» til å se ut som en skitur i marka en solrik søndag morgen. Intuitivt og umiddelbart høres det ikke ut som at moralen er at man ikke skal sende ungene sine på steinerskolen, men at man skal slutte å bruke ungene som redningsplanke for sin egen dårlige samvittighet. Sandberg/Kristoffersen er de frelste som ble de frafalne, og det gjør at de snakker fra et spesifikt utgangspunkt med begrenset overføringsverdi. Det forhindrer ikke at de har poenger.

Ulempen med anekdotiske bevis, som utgjør ryggraden i boka, er at de er private, atskilte og ofte følelsesladede. Men Sandberg/Kristoffersen har samlet såpass mange av dem, og de likner hverandre i så stor grad, at summen blir nokså overveldende. Mange nok tilknyttet steinerbevegelsen har den samme følelsen av sekterisme, dobbeltspill og forvirrende pedagogikk. Det ville ikke vært unaturlig om Kristin Halvorsen tok initiativ til en gransking av skolene, slik at staten ble forsikret om at den ikke bevilger x-antall kroner på falskt grunnlag. Noe annet vil også forsterke forfatternes påstand om at steinerskolen er særdeles godt beskyttet av den norske politiske, kulturelle og rojale eliten.

«Det de ikke forteller oss» er en utfordrende bok å ta stilling til. Den inneholder mange påstander som vanskelig lar seg verifisere eller som ender i munnhoggeri mot munnhoggeri. Et sted heter det at de «fleste som er medarbeidere på steinerskolen har liten kjennskap til Rudolf Steiners tekster», likevel bruker forfatterne mye plass på en nokså bokstavtro lesning av hans livsverk. Dermed er det uråd å vite sammenhengen mellom utgangspunktet og virkeligheten, teorien og praksisen, det som sies bak kateteret og som går inn bak elevpulten. Norges statsminister og utenriksminister, samt en hel rekke av landets kulturelle elite, har gått på skolen og tilsynelatende kommet seg helskinnet gjennom utdannelsen - uten at man blir fristet til å lete etter bevis på at de har blitt hjernevasket til å tro på karma og reinkarnasjon.

Sandberg/Kristoffersen tilbyr også en generell kritikk av det norske antroposofiske miljøet, og hevder at det systematisk imøtegår all motstand på organisert vis. Slik blir vi fanget i en verden vi ikke kommer ut av: Antroposofene kan ikke forsvare seg uten å bekrefte at kritikken er korrekt. Steinerskolelærerne kan heller ikke benekte at de bedriver okkult undervisning, fordi påstanden er at de systematisk benekter dette. Kritiserer man antroposofien og steinerpedagogikken kritiserer man Sannheten, påstår forfatterne at antroposofene og steinerpedagogene hevder. Kritiserer man Sandberg/Kristoffersen vil man også få den samme påstanden slengt tilbake. Sannhet, løgn, bedrag, tro og overtro. Store spørsmål står tilsynelatende på spill, men englene og demonene får ha oss tilgitt når vi antyder at det hele kan forveksles med en intern debatt for sekta.

Stian Bromark er journalist og forfatter

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Kristín Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen nedenfor.

Stå på
  Hei
  Bra dere setter fokus på dette. Kjenner en del som går på Oslo By Steiner Skole, der er det mange som tror på noe og enhver

  Stå på
  Innsendt av: Lomas
Hei, - og takk!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hæ?
  Dere skriver at Steinerskolen er "hyperreligiøs" Hvorfor i all verden er det ingen av elevene som har kommentert dere som nevner dette?
  Hvorfor reagerer ikke muslimene som går på Steinerskolen på dette?
  Innsendt av: Petter Hansen
Hei igjen!
Vi kunne like gjerne sagt "allreligiøst". I betydningen av at steinerskolen forholder seg til den åndelige verden, og det åndelig/ religiøse som sådan.
Når steinerskolen hevder at alle livssyn er hjertelig velkommen hos dem er det fordi antroposofien har noe til felles med alle trosbrødre og søstre. Antroposofien er en videreføring av kristendommen, uten å være kristne. "Kristusimpulsen" driver det hele fremover, helt til Steiner. Derfra har vi "Steinerimpulsen". Å være troende er å være på rett vei, selv om du som muslim, eller kristen, eller jøde, ikke er det på "rett måte".

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Tøys og tull
  Dette er det reneste vås!
  Har 2 barn på Steinerskolen i Oslo som er glade og fulle av læreriver.
  Ikke én gang har jeg hørt om lærere eller andre foreldre som er opptatt av det okkulte eller driver indoktrinering. Deres anklager mot Steinerskolen og Steiner er som å anklage dagens norske kirke for kirkens meninger anno 1880. Det har skjedd litt der også... La ikke deres eget hevntokt etter en ansettelseskonflikt gå ut over uskyldige!
  Innsendt av: Petter Hansen
Hei!
At dine barn er glade og fulle av læreiver forandrer ikke steinerskolens okkulte grunnlag, steinerskolelærerens okkulte blikk på barnet og at reinkarnasjon og karma blir brukt som forklaringer på konflikter på steinerskolen. Empirien på dette er overveldende i vår bok.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hei!
  Jeg har vært elev på steinerskolen fra første klasse som syvåring til attenåring i tredje videregående. Det er en stor lettelse både for meg og andre jeg har snakket med (tidligere elever) at dere har tatt for dere dette temaet. Vi sitter inne med mye frustrasjon. Jeg har mange dårlige minner fra de to steinerskolene jeg har gått på. Min klasseforstander kalte meg rasist (!) da jeg var åtte år. Han sendte også en bekymringsmelding til mine foreldre etter et halvt år på skolen. Han mente jeg hadde for mye fantasi (!!) Dette er desverre bare å pirke på overflaten. Kunne skrevet årsoppgave om hvor dårlig behandling jeg fikk på skolen.
  Ønsker dere lykke til! Dere gjør en viktig jobb.
  Hilsen L.
  Innsendt av:
Hei!
Det er for deg og de med lignende erfaringer vi har skrevet denne boka. Lykke til videre!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hei Kristin
  Som gammel elev ved Steinerskolen, og ikke minst elev av deg selv forstår jeg kritikken din. Jeg kan også til en viss grad ha et bilde av dens opprinnelse.

  Å angripe den pedagogiske realiteten på bakgrunn av Rudolf Steiners lære er misvisende. Jeg har ikke lest hans bøker, og heller aldri blitt servert kontrafaktiske opplysninger av lærere. Den pedagogiske realiteten fremstår for meg som en helt annen enn den som blir presentert her. Det nærmeste jeg kan huske å komme det å bli servert et annet livssyn er feiringer av katolske helgener.
  Hadde dette vært et vesentlig innslag i læreres møte med meg som elev hadde jeg vært enig med deg i din analyse, men dette kan jeg personlig altså ikke huske.
  Det at jeg selv i liten grad er klar over hva Rudolf Steiner står for vitner om at det har vært veldig lite indoktrinering på min skole.

  Hva lærere privat har ment kan jeg altså ikke vite. Det har også vært uinteressant i og med at jeg ikke har blitt eksponert for deres private vurderinger når det kommer til livssyn og vitenskap.

  På den annen side kan jeg etterlyse en større kontroll av skolens læringskrav. I noen tilfeller kan manglende krav til elever eksistere, og dette er noe jeg har inntrykk av at skolen i sin helhet mangler.

  Jeg er litt redd for at den debatten dere nå skaper i større grad polariserer enn den skaper forståelse. Den skal uansett bli veldig interessant å følge.

  En god norsklærer var du uten tvil.
  Innsendt av: Kristian
Hei!
I kjølvannet av Kaj Skagens interne kritikk av steinerskolen, der han mener at lærerne bør bli enda mer antroposofiske, har det blitt gjort et arbeid i å skolere lærerne i antroposofi.
Det er, etter vår mening, gal vei å gå.
Problemet er at steinerpedagogikken slik den er ment, ikke finnes uten antroposofi. Og antroposofien er uvitenskapelig og trosbasert.

Takk for god hilsen.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hei
  jeg er en 15 år gammel jente som går på steinerskolen i vestfold, etter og ha lest alt jeg kommer over om deres bok blir jeg veldig lei meg,
  den norske befolkning er fordomsfulle nokk om ikke dere skal sværte skolen min enda mer.
  derfor lurer jeg på hvorfor dere i utgangspunktet bestemte dere får og skrive denne boken?
  Innsendt av: Tone
Hei!
Du kan lese om alt dette i boken. Vi bestemte oss for å skrive den etter å ha sett "den andre siden" av glansbildet.
Det er aldri hyggelig å bli skuffet.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Er det offentlige egentlig noe bedre?
  Hva med alle de som har hatt konflikter med den offentlige skolen, og blitt merket for livet av det?
  Når kommer boken om dem?
  Innsendt av: Basse
Hei!
Den offentlige skolen blir verken verre eller bedre av at private skoler holder på som de gjør.
Steinerskolen holder sitt grunnlag skjult, og det skal de ha kritikk for.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

?
  Hvis barna ikke lærer om okkultismen, og det bare er for "de innerste". Hva er egentlig problemet med å sende barna dit da?
  Innsendt av: Mads
Hei!
Den samme type problemstilling som hvis nazistene driver skole ...
Eller scientologene, eller Fremskrittspartiet, eller kommunistpartiet, eller ... steinerskolen?

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Foreldreansvar
  Er det ikke foreldrenes ansvar å sette seg inn i hvilken idiologi og tro skolen de sender barna sine på, er basert på? Og i hvilken grad den utøves? Kan man ikke skylde seg selv, hvis man blir overrasket over at Steinerskolen er bygget på Steiners filosofi? Og hva med de positive effektene måten de driver på har? De har jo åpenbart utdannet mye ressurssterke folk som ikke framstår videre preget av engler og reinkarnasjon.


  Innsendt av: Jon
Hei!
Steinerksolen setter deg ofte i en catch 22 situasjon.
Hvis du er fornøyd, er det ikke noe problem. Hvis du ikke er fornøyd er det din egen feil, og har du ikke satt deg inn i ideologien? Denne ideologien har de ikke selv informert deg om når du kommer til skolen.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Robert Smith-Hald
  Hei, husker dere meg? Gratulere med utgivelsen av denne boken! Jeg støtter dere fullt ut og ser frem til å lese den. Hvor kan den kjøpes? Jeg har selv vokst opp i steinerbevegelse (Camphill) og gått på Steinerskole. Sangene på min debut-CD "Innocence Said" er sterkt preget av den oppveksten, og jeg har fått en del hatmail fra anthroposofer. De tåler ikke kritikk. Mvh Robert Smith-Hald
  Innsendt av: Robert Smith-Hald
Hei!
Takk! Du kan kjøpe boka i alle bokhandlere og på nettet.
Vi vet at antroposofer ikke tåler kritikk. :-)

take care, lykke til med flott CD!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hvorfor
  Hvorfor er det mer urimelig med en skole basert på læren om karma og reinkarsjon, enn en skole basert på kristne tradisjoner?
  Innsendt av: Karoline
Hei!
Det er bare urimelig hvis man ikke er åpen om det.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hvorfor svarer dere ikke på mitt spørsmål?
  Jeg sendte inn et i går.

  Regner med det ikke er sensur av spørsmålene dere svarer på:)

  Debatt om Steinerskolene er bra, men dette er en verden vi ikke kjenner oss igjen i.
  Vi vil gjerne debattere åpenhet og dialog foreldre og skole, for der har det vært rom for forbedring. På vår skole har det blitt svært mye bedre de siste årene.

  Men det andre dere skriver om er så fjernt fra vår skolehverdag som man kan komme.
  Innsendt av: Anette Bull
Hei!
Svarer ikke på alle dine spørsmål, men kan svare på dette.
At mange er fornøyd er ikke noe som fratar de som ble ødelagt og forsvant fra skolene sin rett til å fortelle om sine erfaringer.
Så bra at det har blitt mye bedre på din skole de siste årene.

Uansett er det vel ikke slik at opplevelsen av skolehverdagen forandrer grunnlaget for pedagogikken?

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Montessori
  er noe helt annet enn Steinerskolen, og de to må ikke blandes eller forveksles. Så at det var et spørsmål her. Folk må begynne å lese og undersøke litt, og ikke bare høre halve historier fra veldig dårlige og sensasjonelle media.

  Innsendt av: Privat borger
Hei!
Helt enig. Det beste er å lese boken og dømme selv.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Stoltenberg og Støre og Steinerskolen
  Jeg fristes til å spørre om Jens og Jonas har lært sin arroganse fra sitt opphold på Steinerskolen?De har en mur av bedrevitende og ullen energi rundt seg.Den som styrer et land burde fått sin lærdom gjennom samme utdanningssystem som folkesjelen.Enhetsskolen er jo så viktig for sosialister?
  Hva tenker dere om dette?
  Innsendt av: Lisbeth Vik
Hei!
Vi har gjort oss noen tanker om Jonas G. Støres påstand til media (VG) om sitt "verdivalg".
I boken skriver vi om journalistens erfaring med å spørre Støre om nettopp dette verdivalget, som synes å stå i kontrast til Arbeiderpartiets arbeid for enhetsskolen.

"Folkesjelen" er forøvrig en selvstendig, åndelig størrelse Steiner skriver mye om. Historisk utvikling er styrt og påvirket av folkeåndens kamp med og mot erkeenglene.

:-)

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Først og fremst et kommunikativt problem?
  Jeg hører nok til dem som synes Steinerskolen er liv laga, men jeg finner mye berettiget i din kritikk og kan derfor ikke slutte meg til den siden på Facebook. Dere skriver godt, vet hva dere snakker om og har krav på saklighet. Forstår jeg dere rett i at du først og fremst er opptatt av at innholdet i antroposofien underkommuniseres?
  Jeg ser at den kritikken har mye for seg, selv om jeg ikke deler ditt syn på antroposofien.
  Innsendt av: Rune T. Helland
Hei!
Vi opplevde det svært problematisk at steinerskolen talte med to tunger. Vi fant at svært mange opplever dette. Derfor er det nok et kommunikativt problem, som du sier, men også et verdivalg mht antroposofi som erkjennelsesvei.
Hvis steinerskolen går ut og er åpne om hva de tror på, kan de komme til å legge føringer for et personlig, relkigiøst arbeid den enkelte er ment å skulle gjøre "fritt".
Vi tror likevel at steinerskolene ville stå seg på å være tydelige på at de ønsker den åndelige verden inn i sitt daglige liv på en aktiv måte.
Å drive med eurytmi, kobberstaver, morgenvers og hygienisk årsplan i mange år uten å få vite begrunnelsen for det, er uredelig.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Endelig noen som tør
  Hvorfor er det ikke flere som står frem med sine negative erfaringer (jeg vet om flere) fra Steinerskolen? Er de redde?

  Og det virker som dere blir sensurert av mediene, føler dere det selv?
  Innsendt av: Sara
Hei!
Vi har valgt å anonymisere alle kilder til de personlige historiene i vår bok. Dette fordi flere av dem har gjennomgått rettslige prosesser der steinerskolen ved sine representanter har anmeldt dem eller truet med anmeldelse.
For mange har disse opplevelsene vært så traumatiske at de nå er uføretrygdede.
Det er også slik at steinerskolen, som mange sekteriske bevegelser, har et sterkt sosialt miljø. Hvis du faller i unåde her, blir du fort svært isolert.
Det er nok lurt å ha flere ben å stå på, både faglig og sosialt hvis du skal gå inn i denne bevegelsen.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Også offentlig skole er kristen
  Hvor kommer dette voldsomme hatet mot steinerskolene fra? Hvorfor gjøre krigen mot steinerskolene, noe av det mest idealistiske som finnes her i verden, til hovedsaken i livet? Min erfaring er at offentlig skole er dårligere på alle områder av betydning. Hvorfor ikke angripe offentlig skole i stedet? Den er full av elendige lærere, sneversyn, byråkrati, mobbing og generelt dårlig behandling av elever og foreldre. At steinerskolen, i likhet med norsk offentlig skole, har et religiøst (kristent) grunnsyn med markering av diverse høytider er forøvrig skolen helt åpen om og hvis Sandberg/Kristoffersen ikke visste det da de sendte sine barn dit har de ikke fulgt med i timen. Som det heter i offentlig skoles formålsparagraf gjennom de siste par årtiene: "Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding". Norge er et kristent land hvor staten har en offentlig religion definert i Grunnloven, så det er helt uproblematisk. Steinerskolene og antroposofien legger mer vekt på det som samler på tvers av religionene og kan sies å stå for en mer tolerant og humanistisk kristendom enn de fleste andre, og derfor finnes det steinerskoler i Israel, i muslimske land, i hinduistiske land osv. Selv gikk jeg på steinerskolen sammen med både ateister, humanetikere, jøder, muslimer og kristne av ulike konfesjoner.
  Innsendt av: Ulrik
Hei!
Offentlig skole har ikke lenger en kristen formålsparagraf. Derfor har de et fag som heter RLE i stedet for Kristendom, som det het før.
Steinerskolen har ikke et kristent livssyn. De har et hyper-religiøst livssyn, som går utenpå alle religioner. Steiner hevder at han er videreføringen av kristendommen og har noen teorier om Islam som folk flest ville ha problemer med å stå for.
At de som er elever ved steinerskolene ikke blir informert om dette, er en del av det vi kritiserer dem for.
Det kan være at steinerskolene hadde mistet en del av sitt marked dersom de var åpne utad om det de hevder internt.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Bør man lese Steiner?
  Det meste av det Steiner uttalte er utgitt og mye er oversatt til norsk. Kan dere, som i følge anmeldelsene har lest mye av dette, anbefale en bok som gir innsikt i hans filosofi og som kan hjelpe en som vil ta stilling til om dette er noe man som foreldre kan gå inn for som grunnlag for en skole for sine barn.
  Innsendt av: Lars Hektoen
Hei!
"Kunsten å undervise" er en sentral bok i steinerpedagogikk. Ellers er "Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener" en innføring i ... ja, nettopp hvordan man når til erkjennelse av osv.
Dette er viktig for steinerpedagoger å vite, siden deres arbeid med barna er et åndelig arbeid basert på Steiners oppdragelsesidealer.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Foreldrene
  Hvorfor tror du så mange foreldre flytter barna over til Steinerskolen uten å sette seg inn i hva Steiner og skolen egentlig står for? Er mistroen til norsk offentlig skole så lav at de tror alt annet MÅ være bedre?
  Innsendt av: Snusmumrikken
Hei!
Ja, der tror vi du har et godt poeng.
Kanskje er det til og med sånn at de fleste som velger steinerskolen like mye velger bort offentlig skole.

Offentlig skole har en jobb å gjøre med å oppdatere allmenheten på hva som faktisk skjer av utvikling og skolepolitisk arbeid.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Steiner i pungen
  Naar ble Steinerskolen startet og hvem var initiativtakerne; avspeiler dagens Steinerskole fortsatt grunnleggernes (og eventuelt Rudolfs?) siktemaal med skolen; hvor mange elever har de i et gjennomsnittsaar; finnes det tilsvarende skoler i andre land? I hvilken grad skiller undervisningsformen seg fra tradisjonell norsk skole og konkret paa hvilke maater? Dersom elevene i snitt lykkes bedre i livet enn "vanlige" elever, har dere forsökt aa evaluere hvorvidt en eventuell forskjell HELT UT KAN FORKLARES MED at disse elevene i större grad kommer fra hjem med ressurssterke foreldre fra de "övre" sosiale lag, eller i noen grad maa tilskrives Steinerskolens egenart? Hvor lenge ville en gjennomsnittsmuslim overlevet paa Steinerskolen? Har de en "bekjennelsesparagraf" for laererne?
  Innsendt av: Willy Kurt Isen
Hei!
Alt dette finner du svar på i boken - men ja, det finnes en slags "bekjennelsesparagraf" når du blir ansatt ved steinerskolen. Da må du underskrive på at du ikke skal motarbeide "Rudolf Steiners impuls"
Hva nå det måtte være.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Fikk du sparken?
  Som 12årig steinerskoleelev kjenner jeg meg ikke igjen i måten skolen blir fremstilt på av dette paret. Det ble aldri undervist i antroposofi eller noe annet av det okkulte dere snakker om da jeg gikk der og mitt inntrykk er at elever som har gått på en steinerskole er verken mer eller mindre religiøse enn andre ungdommer.
  Jeg synes dette minner mest om en innbitt vendetta fra bitre eksansatte som har blitt oppsagt fra skolen der de jobbet. Hvis dette er tilfelle synes jeg det er viktig at det kommer frem. Mitt spørsmål er derfor: Fikk dere sparken fra steinerskolen dere jobbet ved?

  Innsendt av: Steinerskolebarn
Hei!
Nei, vi fikk ikke sparken. Kollegaer ble skviset ut, og en ble oppsagt pga kritikk av steinerskolen. Sistnevnte inngikk forlik og fikk erstatning for usaklig oppsigelse, slik mange slike saker ender i rettssystemet.

Det sjokkerende for oss var å oppdage at dette ikke var en spesiell erfaring ved en spsiell skole, men et strukturelt problem både her og i resten av verden.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

=)
  Denne skal jeg lese!! Flott at det settes mer fokus på dette!


  Innsendt av: Atle
Takk!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Lærer
  1. De fleste ikke-materialistiske livssyn f.eks kristendommen tar utgangspunkt i en lære med høyere åndelige vesener. Steiner forsøker å fordype kristendommen og i tillegg inkludere de øvrige tidligere verdensreligionene i en felles forståelse. Bibelen er full av både engle og demonbeskrivelse. De fleste nordmenn bekjenner seg til slik religionstro både historisk og praktisk i form av dåp, konfirmasjon, vielse og bisettelse. Steiners antroposofiske verker er tilgjengelig både i bokform, på nettet og i offentlig foredrags form annonsert for foreldre på steinerskolen gjennom steinerskole tidsskriftet og gjennom skoleavisene gjennom 100 år. Går det egentlig an å ikke få med seg Steiners spirituelle livssyn? Sparker dere inn åpne dører? Hva er det egentlige problemet?
  2. Er dere religiøse? Hva tror dere på?
  3. Er det mulig med en signifikant vitenskaplig bevist pedagogisk retning basert på ikke-tro?
  4. Hvor står det at steinerskolen er ikke-livssynskole? Finnes det et ikke-livssyn?
  5. Er det ikke litt trist å være så engasjert i det du misliker så sterkt? Minner dette litt om ekteskapet som røyk i filler, og den du elsket ble din verste fiende?
  Innsendt av: Kjell Helge Johansen
Hei!
Det står på alle nettsidene til steinerskolene at de ikke er en livssynsskole. Den nye brosjyren deres er også forbilledlig uklar. Selv om alle de okkulte symbolene er representert på forsiden, er de ikke forklart og det står ikke at skolen er et livssynsalternativ.

Det er veldig interessant at du påpeker det religiøse ved steinerskolen, mens andre i Steinerskoleforbundet med bestemthet hevder det motsatte.
Det er nettopp vårt poeng; at steinerskolen taler med to tunger.

Det sekteriske ved steinerskolen får mange uttrykk. Hemmelighold og nyspråk er noe av det.
I tillegg kommer selvsagt all problematikken rundt økonomisk styring og administrasjon.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

litt overdrevet??
  Jeg kjenner meg ikke igjen, har spurt ALLE jeg kjenner fra barneskolen (steinerskole) om de har opplevd noe negativt... blandt ca 100 stk fra min barneskole samt KHIO og AHO hvor steinerelever er grundig overrepresentert i følge statistikken.
  hvor har dere dette fra?
  Jeg vil selv sende mine egne barn dit når den tid kommer, da mest pga det kreative, og den store oppmuntringen til selvstendig research i stedet for å følge ferdige lærebøker fra første stund.
  Vil lese mer i boken, men det blir litt i overkant når jeg ikke finner en eneste som kjenner seg igjen i deres beskrivelse (foreldre og elever fra min oppvekst,samt medelever ved UIO; KHIO og AHO) Min lille sønn er derfor innmeldt, og foreløpig ser jeg bare gode ting ved det, selvom jeg er forberedt på mye mer foreldrearbeid i form av dugnader og slikt er det vanskelig å tro på en historie som er så ensidig og gjenntagende.
  Det finnes så mye negativt i verden, men steinerskolen er for oss vanlige ikkeantroposofer på det værste litt rar... ikke ond....?
  Innsendt av: lisa
Hei!
Vi tar gjerne en prat når du har lest boken.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Rart
  Hvorfor vil dere kritisere en skole som har noen av de flinkeste og mest disiplinerte elevene på landsbasis?
  Innsendt av: H.P.B
Hei!
Hvor henter du denne informasjonen fra?
Den mest kjente undersøkelsen i Steinerskolene er finansiert, laget og fremført av antroposofer som "forsker" på fornøyde elever.
Konklusjonen: Alle er fornøyde, disiplinerte, antirasistiske og demokratiske.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Okkult?
  Hvilken del av undervisningen er "okkult"? Kan dere spesifisere litt mer, hvilke fag for eksempel?

  Etter ti år med offentlig skolegang, trives jeg for første gang på seks år på en skole med selvstendige individer som hverken ser stygt på meg, eller slenger kommentarer.
  Innsendt av: Marte (\"Hjernevasket Steinerunge/sektmedlem\" ?)
Hei!
For eksempel biologi, zoologi, eurytmi - og at tysk er obligatorisk for alle fra barneskolen av, er typiske trekk ved den antroposofiske pedagogikken.
Tysk er viktig pga språkåndene og Steiners morsmål.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Barnet og badevannet
  Jeg anser meg selv som ganske skeptisk og filosofisk pragmatisk, jeg er ateist og nesten kneejerk-motstander av alt som lukter New Age ... Så i utgangspunktet er jeg veldig sympatisk til dette prosjektet.

  Men jeg kjenner sju (ganske nøyaktig tror jeg) mennesker som har gått på Steiner-skolen, og det er veldig forskjellige, uavhengige, kritiske og skeptiske personer. Faktisk vil jeg si de er langt mer kritisk innstilte enn jeg har inntrykk av at mine medelever fra den offentlige skolen er (og jeg vet jeg generaliserer her, men ...) Dette er anekdotisk bevis, men det er jo det deres bok baseres på også (ifølge anmeldelsen i hvert fall).

  Er det ikke mulig at Steinerskolene tar Steiners okkultisme omtrent like alvorlig som den offentlige skolen tar sin "kristne kulturarv" - altså veldig individuelt etter sted person, og at det ikke egentlig er så farlig?
  Innsendt av: KM
Hei!
Vår bok er ikke basert på anekdotisk bevis alene. Vi ble oppfordret til å "gå til kildene" av steinerskoleforbundet. Det er fire år siden. Vi har brukt den tiden godt. Boken baserer sin analyse på pensum fra lærerlinjen på Steinerhøyskolen og førstehåndskilder fra steinerskolelærere og foreldre i hele Norge.
Nå påstår de at de har begynt å tenke selv. Det er fint.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Stå på.
  Jeg er stolt over at det finnes mennesker som tør ta opp dette emne, i bokform og i media. Vi som kjenner dette miljøet vet hvordan de sykelig gjør de som stiller spørsmål, det er slik sekter forsvarer seg. Ta vare på dere selv i stormen. Vi er mange som ser og hører, dere er ikke alene.
  Lykke til.
  Innsendt av: Hanne Eriksen
Hei!
Tusen takk! Det varmer.
Konflikter med steinerskolen har hatt alvorlige konsekvenser for mange mennesker i mange år. Deres historie er like sann som historiene til de fornøyde foreldrene.
Steinerskoleforbundet har mobilisert foreldre og ansatte på alle skoler - før boken vår kom ut. Det er mye angst i feltet, og alle som står frem er modige. Alt godt!


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Steinerskolen og Scientologi foreningen
  Kan dere utdype deres sammenligning mellom Steinerskolen og Scientologi foreningen? En slik krenkende og alvorlig påstand krever en skikkelig og offentlig forklaring.

  Innsendt av: Thomas Wang
Hei!
Begge påstår seg å være vitenskapelige, men er trosbaserte.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Kunnskapsministeren
  Lurer på om kritikk og trusler om granskning av Steinerskolen var en av grunnene til at Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell ble skiftet ut ?
  Innsendt av: Ole
Hei!
Dagens spørsmål!
Vi er åpne for "å undre oss", som de sier på Steinerskolen, over dette spørsmålet

:-)

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Er det forferdelig å tro på karma og reinkarnasjon
  Etter å ha lest anmeldelsen synes jeg det lukter litt av paranoia for det mystiske. At ord som reinkarnasjon, eller karma er noe som er forferdelig å bygge sin filosofi rundt. Er det det? Hvorfor er det det isåfall?

  Jeg kan ikke se noe ondskap i budskapet fra Steinerskolen. Snarer tvert imot.

  Er dere egentlig svært redde, på grensen til det paranoide, mot alt som lukter av mystisisme?
  Innsendt av: Asbjørn
Hei!
Dette er filosofi på avveie - det er New Age.
Å være i det alternative markedet åpner for mye rart. Man skal vite at det er uvitenskapelig og trosbasert - og så må man jo gjerne gå inn i det.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

såååehm...
  så.. hva vil da dere si til meg, som gikk på steinerskole? alternativet mitt var offentlig skole der jeg ble så mobbet at jeg aldri lærte noe, og der lærerne ikke gjorde noe med det.
  Hva vil dere si til meg som lærte mer første året mitt på steinern enn de første 5 i offentlig skole?
  Hva sier dere til en som meg som nå studerer på universitetet, til tross for at jeg for noen år tilbake var redd for å gå på skole i det hele tatt?

  for noen er steinern det beste som noensinne har hendt oss..

  ps. jeg har aldri lagt merke til det okkulte sprøytet dere nå sprer om steinern, til tross for at jeg gikk brorparten av grunnskolen der... På steinern jeg gikk på ble vi oppfordra til å tenke selv, og ikke følge noen andres tro bare fordi de mente det var rett..
  Innsendt av: Vegard
Hei!
Hva synes du om historiene i vår bok?

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Er dere ikke glade...?
  Er dere ikke glade for at det finnes en skole som tar barnet på alvor? Som ser at mennesker trenger annen "input" enn bare teori?

  Er dere ikke glade for at det fins en skole som tør å bremse ned farten på læringen? Som forstår at læring tar tid, og vil at barn skal få være barn lengst mulig?

  Er dere ikke glade for at det finnes en skole som lar barna uttrykke det de lærer gjennom skriving? Som jo faktisk er en metode man bruker på flere høyskoler.

  Er dere ikke glade for at det finnes en skole som ser individet? En skole der alle kvaliteter verdsettes- slik at de barna som kan annet enn å regne og skrive føler seg ivaretatt, sett og respektert?

  Jeg er hvertfall glad for at det finnes en slik skole. Nemlig Steinerskolen.

  Jeg er helt enig i at man kan kritisere flere ting ved Steinerskolen, blant annet om det er tilstrekkelig med lærere som holder et høyt nok nivå. Men dere skyter langt over mål med deres kritikk.

  Hilsen en stolt Steinerskoleelev, som verken er religiøs eller tror på engler.


  Innsendt av: Ateiststeiner
Hei!
Les "generell del" i Kunnskapsløftet. Du finner akkurat det samme der. Faktisk i alle skolers læreplaner.

:-)

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Ikke akkurat noe nytt
  Det virker på meg som deres forskning og webside er ren avskrift av folkene bak PLANS og waldorfcritics.org. Dette er jo i så fall ikke akkurat orginalt. Hva nytt kommer dere med som ikke amerikanerene har kommet med før?
  Innsendt av: Marit
Hei!
Det slående med det internasjonale steinerkritiske miljøet, er at historiene er så like.
Dette gjør at steinerskolen fremstår som en sekterisk bevegelse, der kritikken mot den er strukturell.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Er dere SVere
  Og er dette en del av kampanjen hvor også vår kristne kulturarv skal vekk. Ville dere stenge skolen, fordi dere ikke liker den, skal ikke foreldre på selvstendig grunnlag avgjøre. Mange av oss setter pris på hva Steiner sto for. Mye bedre enn kommunismen og ateismen til SV. Hva bragte den til Europa.
  Innsendt av: Ole Årseth
Nei.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

?
  Hvis det er så mange ofre av steinerskolene, hvorfor hører vi ialdri om dem da? Ja hvorfor tier alle parter om dem?
  Hadde folk fra vanlige kommuneskoler opplevde slke ting dere og de nå endelig påstår ville jo skolene for lengst ha vært nedlagt! Snur aviser og politikere ansiktene bort fra steinerskolene de da?
  Innsendt av: Steinar P.
Hei!
Du får høre om dem nå! Les boka.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Hva med oss som har en tvers igjennom positiv erfaring?
  Hei. Jeg kommer til å lese boka, men allerede nå begynner jeg å se dette innspillet litt i sammenheng med tilsvarende "angrep" som vi husker fra vår sønns fire år på Steinerskolen i Bærum. Han er i dag en trygg, kreativ gutt i starten av en musikerkarriere og som har en stor venneflokk i behold etter sine år på skolen. Som foreldre opplevde vi at skolen la til rette for hver enkelts mulighet til optimal læring. Skolen har satset enormt på VG Musikk og store summer er brukt på utstyr, studio og oppsetninger av høy kunstnerisk kvalitet. Alle de lærerne vi kom i kontakt med hadde en dedikasjon til fag og elever som vi ikke har sett maken til i offentlig skole. Innsatsen deres har vi fått igjen i form av en "komplett" musiker og han er ikke den eneste av sitt slag. Vi har jevnlig kontakt med flere av hans venner og det samme inntrykket gjelder for disse prakteksemplarene av noen ungdommer. Vi registrerte flere snodige angrep på Steinerskolen i disse årene og det er sikkert et gode at alle får uttrykke sine erfaringer, men det som kanskje hadde vært like nyttig hadde vært at den offentlige skolen også hadde vært gjenstand for like stor interesse. Alle kommer seg ikke gjennom skolegangen med positive erfaringer. Den norske skolen er jo også i manges øyne tuftet på en religiøs grunnholdning uten at det har vakt voldsom oppmerksomhet. Det som kan bli et problem for f.eks. Steinerskolen er de store forventningene til resultater - særlig dersom man er misfornøyd med offentlig skole. Ikke alle kan bli fornøyd, ikke alle elever lykkelige. Slik er det bare - fordi forutsetningene er så forskjellige. Det viktigste er å beholde et mangfold og synliggjøre de forskjellige alternativenes sterke og svake sider. Jeg tror at den boka hadde blitt tykk om jeg også hadde foretatt en innsamling av inntrykk fra offentlig skole over fire år. Poenget med å ikke gjøre det er at jeg ville finne akkurat det jeg hadde ønsket å finne - negativt eller positivt - alt etter hva slags ståsted jeg ville hatt som forfatter. Ikke i tvil om at dere har vært grundige, men jeg frykter at dere kanskje har hoppet litt lett over de som kommer ut av denne skolen med en overvekt av positive erfaringer. Vi som foreldre kommer til å oppfordre vår yngste datter til å gå i sin brors fotspor - uten betenkeligheter. Vi gleder oss både på hennes og egne vegne. Det var hyggelig å være delaktige i det som skjedde i regi av skole, lærere og elever. Gjør forøvrig oppmerksom på at vi ikke har noe forhold Steinerskolens historiske ståsted. Vi har bare opplevd dette som helt ordinære foreldre med mange positive og noen få negative erfaringer fra offentlig skole. Offentlig skole har med andre ord fungert utmerket, men det var en befriende god opplevelse å se vår sønn storkose seg i Bærum.
  Innsendt av: Aage Tormod Olsen
Hei!
Spennende at du vil lese boken likevel! Ta veldig gjerne kontakt når du har lest.
Generelt sett vil mange lykkes i et miljø med store økonomiske ressurser.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Kommentar
  Jeg har ei datter som går på Steinerskolen i 10. klasse. Hun har hatt stor glede av det! Hun er verken hjernevasket eller religiøs. Hun har derimot fått dyrket flere av sine kunstneriske sider enn hun fikk i den offentlige skolen. Jeg opplever også at Steinerskolen legger mer vekt på flid. Faglig sett har hun hatt stor framgang fra hun skiftet gikk over fra offentlig skole i sjette klasse. Jeg har bare godord om Steinerskolen, og synes den er et viktig bidrag til mangfold i skolevesnet. Mennesker er forskjellige og trenger ulik stimulering. Vi trenger derfor skoler med ulik pedagogikk og læringsmiljø. Så kan vi som borgere finne det som passer best for oss. Jeg har ikke behov for å stille spørsmål. Men siden det er innfallsvinkelen her: Ser dere spøkelser på høylys dag?
  Innsendt av: Arne Ueland
Hei!
Ikke vi - men Steiner sier at hvis du øver daglig og metodisk vil du kunne se spøkelser og andre gjenferd på høylys dag. Du kan også øve opp hukommelsen slik at du er bevisst når sjelen forlater kroppen om natten. Hver natt.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

sett utenfra
  Hei. Har kun lest denne artikkelen, men reagerer som vanlig på kritikk av Steinerskolen som okkult og sekterisk.
  har selv gått på steinerskolen og alltid skrytt av at de aldri har forkjynt noe som helst av antropologien til oss. Aldri. Utenfra kan sikkert et morgenvers eller en månedsfest virke truende, men for elevene oppleves det ikke annerledes enn en julesang for folk flest.

  Tror dere har sett dette med litt for voksne øyne rett og slett.

  Hva er det dere mener med religiøs hjernevasking?
  Hilsen INgrid. (Ingen Steinerfanatiker)


  At lærere kan være steile og sta på andre ting, stemmer sikkert, men dette religiøse har like liten virkning på elevene som påske og jul har på nordmenn flest.


  Innsendt av: Ingrid Boon Ulfsby
Hei!
Har du jobbet der, så vet du hva vi snakker om.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Steinerelev på barne-, ungoms- og/eller videregående nivå.
  Dette er jo en skole/system mange hopper ut og inn av. Når jeg leser at Jens Stoltenberg har vært elev der, vet jeg jo samtidig at han tok artium ved Oslo Kathedralskole. Han var altså ikke "Steinerelev" på videregående.
  Kjenner videre andre som har barne- og ungdomsskole fra "vanlig" norsk skolesystem og videregående fra Steiner. Hvordan reflekteres det over dette, - det må da være nyanser her?
  Innsendt av: Karina
Hei!
Det er sjelden at elever går på steinerskolen i 13 år. Derfor vil mange steinerelever ha en kort tid i systemet før eller etter oiffentlig skole.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Still going strong?
  Jeg kan skjønne salgsverdien i å fremstille Steinerskolen som en del i en stor konspirasjon. For det er jo slik at mange som ikke har gått der tenker mye rart om Steinerskolen. Problemet er bare at for meg som gikk på Steinerskolen i Moss, hvor du Kristin var lærer, (ja jeg hadde deg som lærer(...)trenger ikke si mer om det.....) ikke opplevde noe i nærheten av hva du forteller om. Spørsmålet blir da om du som lærer har sett noe som kan måle seg med mysteriet rundt tempelridderne og/eller om dette er en bok som du mener tar et reelt oppgjør med skolens mangler på et seriøst nivå?
  Innsendt av: Philip Sandberg
Hei!
Siden vi har skrevet på denne i fire år, mener vi å ha beveget oss på et seriøst nivå.
Vet ikke om du har gått på steinerskolen alltid, men hvis du ikke har noe å sammenligne med, vil jo alltid det man har opplevd være det normale. Hvis omganskretsen din og foreldrene dine også er i det antroposofiske miljøet - blir jo skolen i tråd med det du har lært hjemme også.

Å "ta et oppgjør" med steinerskolen er viktig fordi både steinerskolen og foreldrene/ lærerne som velger den skal kunne gi alt inn i noe de tror på. Hvis grunnlaget for pedagogikken er en sak bare for den indre kjerne, skaper det mye hemmelighold av dokumentasjon og konflikter. Mange foreldre har tatt barna sine ut av steinerskolene nettopp fordi de oppdaget løgn og fortielser.Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

hei
  støtter dere.. jeg gikk på steinerskolen. og hadde en lærer uten utdannelse. hun hadde hatt seg med rektoren så fikk jobben sånn. jeg lærte heller ingenting på barnskolen der bortsett fra å skrive. så når jeg begynte på vanlig ungdomskole hang jeg langt etter og måtte lære alt på nytt. jeg har også spart på leksene fra skolen. lest igjennom dem og det viser seg at lærenen ikke hadde peiling på hva de gjorde. spesiellt i matematikk. .
  de har heller ikke tak i mobbing.
  og denne greia dems med kristendom og påtvungen tro ble så ille at til og med jeg som barn synes det var latterlig. trodde man ikke nøyaktig på det samme, så ble man utstøtt
  Innsendt av: Kristine
Hei!
Dårlige lærere finner du på alle skoler. Mange opplever at det religiøse blir veldig tydelig når de har begynt på steinerskolen. Årstidsfester osv. Mobbe-problematikken er også kjent.

Takk for støtte!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Steiner
  Hei. jeg gikk på steiner skolen i oslo. vidregående.
  Må si jeg ikke er helt enig. Er ikke fra noe "steiner familie" men valgte selv og begynne der.
  Enig i at det er noen sære ting der...men jeg som ateist hadde ingen problemer med de "annerledes" tingene. Merkelig med 8kantentet sak hengende i rommet.. Euretmi var også rart.. Men hjernevasket er vel og ta i.. Iså fall må barna til dere forfattere være blå øyde.. HUSK. foreldre klager på alt..og de dobbler alltid klagen slik at den blir hørt. Hurra for steiner som et alternativ
  Innsendt av: X-steiner elev
Hei!
Sikkert en forskjell å begynne på videregående skole, når du har med deg noe inn i det. Når du går hele skoleløpet i steinerskolen vil du jo ikke vite hva du eventuelt går glipp av.
Man kan, som kjent, bare gå på en skole om gangen.
Vi synes også det er viktig med alternativer til offentlig skole.
Viktig også at de som velger kan gjøre et informert valg.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

rudolf steiner okkult ingen bombe
  Ar Rudolf Steiner var en okkultist er jo ikke et sjokk det er jo bare å lese litt om han det.Men det er vel vårt ansvar som foreldre å sjekke hvilke alternative skoler vi sender barna våre på??Er vel litt sent å klage etterpå men,det ser jo ut som litt okkultisme ikke skader karrieren til Jense mann og gjengen;).
  Innsendt av: julius skår
Hei!
Det er ikke rart hvis foreldre tror at steinerpedagogikken er noe annet enn Steiners okkultisme; all informasjon de får fra steinerskolen er en lyrisk presentasjon av "kunst" og grønne verdier. Steinerskolen lever godt med å ligge lavt med sine religiøse teorier.
Når det oppstår spørsmål eller konflikt, kan de likevel bare svare at foreldrene burde visst bedre hva de meldte seg inn i.
Å vokse opp i kultureliten gir vel uansett en del fordeler, steinerskole eller ikke?

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Og de som er lykkelige på steinerskolen?
  Hvorfor skal jeg bli kritisert som foreldre for å ville gjøre det jeg mener er det beste for mine barn? Mine barn har prøvd enhetsskolen og det har også jeg, men enhetsskolen har sine problemer for de som ikke er helt like som alle andre. Når man setter sitt barn på lokalskolen og de blir skolelei og ulykkelige og på grunn av dette prøver steinerskolen hvor de trives og er glade og kommer hjem og sier. Åh, det var så kjedelig på den gamle skolen min, og man merker at deres nivå i språk og matte viser tydelige forbedringer, er det så rart at man vil velge steinerskolen da? Nå sier jeg ikke at dette er tilfelle for alle, man for oss var det slik. Jeg er ikke for overtro etc, men vi sørger for at våre barn vet forskjellen på fantasi og virkelighet. Hva med barn av svært religiøse foreldre da, skal de snart også kritiseres for det de lærer sine barn hjemme? Hvem skal bestemme hva som er riktig å lære barna våre?
  Jeg opplever barna på steinerskolen som svært hygglige, inkluderende, og kreative.
  Innsendt av: P
Hei!
Vi kritiserer at steinerskolen har en skjult indre agenda som er trosbasert, samtidig som de påstår det motsatte utad. Vi kritiserer på ingen måte foreldren. Vi ønsker å bidra med informasjon som kan gi potensielle steinerskoleforeldre et bredere besluttningsgrunnlag. Hvis du er antroposof er steinerskolene absolutt stedet for deg.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

hva er galt
  med at barna lærer om Karma og reinkarnasjon?

  det er da vitterlig 2 av de viktigste tingene å ta til etteretning før man gjør ett hvilket som helst valg i livet....


  Innsendt av: chrysostomus
Hei!
Steinerskolens okkulte grunnlag er forbeholdt den indre kretsen. Det undervises ikke om dette på steinerskolen, men det er pensum for steinerskolelæreren. De øver seg på å se barnet for sitt indre blikk, og lytte med det "tredje" øre etter tegn fra den åndelige verden. Steiners åndelige verden. Barnet har med seg noe fra tiden mellom siste død og denne fødsel som barnet må holde kontakt med, og bearbeide videre. Derfor er vannfarger og de rette fargene viktig, med de rette fargekombinasjoner.
Steinerskolelæreren studerer bildene nøye og leser tegne på sjelelige kvaliteter hos barnet.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

evolusjonsteorien
  Tror "Steinere" på evolusjonsteorien eller er det ID som gjelder? Innen medisinsk forskning så er det nå flere i både Norge og USA som ikke tror på evolusjonen.

  Innsendt av: hdhdgh
Hei!
Steiners evolusjonsteori holder mennesket utenfor dyreriket. Vi har på ingen måter utviklet oss fra laverestående arter, ifølge Steiner (og biologilæreren på Steinerskolen) . Da ville jo hele reinkarnasjonsprosessen hans falle bort. Vi har utviklet ulike sjelsdeler på andre planeter og har først fått en fysisk kropp i vår jord-inkarnasjon. Også planetene har en evolusjonsprosess påstår han. Med god karmabygging kan vi utvikle oss videre til å bli engel og erkeengel. Les gjerne mer i Rudolf Steiner "Engler", Antropos forlag 2008. Dette undervises det i på Rudolf Steinerhøyskolen.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Uff, dette er tragisk.
  Jeg vet ulike skoler fungerer ulikt, just som i det offentlige er noen bra, andre katastrofale. Det avhenger av rektor og lærere, organisasjonskulturen.

  En må se på den pedagogiske praksisen. Siden boken baseres på personlige erfaringer, vil jeg si min personlige erfaring, jeg opplevde aldri steinerbarnehagen sekterisk eller hjernevaskende, for våre barn, tvert i mot.

  Det kan ligge allslags flotte eller tullete teorier bak en pedagogisk utførelse. De offentlige barnehagene og skolene er en katarstrofe, jeg skulle bli imponert hvis noen tok for seg denn delen av den ¿forbudte sannhet¿.

  Man vil stadig flikke og flikke på offentlig skole. Sannheten er at den må legges ned, og bygges opp igjen fra bunnen.

  DEt er ok for meg at folk vil skrive bok om hva de syns om Steinerskolen, men den blir hverken troverdig eler seriøs sa lenge den ikke sammenligner med andre privatskoler, og særlig den offentlige.

  Måten den skrives på forsøker å lamme politikere fra å ta Steinerskolens metoder i forsvar. Ellers tviler jeg ikke på at mennesker har dårlige erfaringer på Steinerskolen - også. Men jeg tipper de fleste katastrofene for barn og foreldre statisitisk sett, skjer i det offentlige.


  Innsendt av: M.D.
Hei!
Innledningen i boka er personlige erfaringer, resten er en analyse av forholdet mellom antroposofi og steinerpedagogikk og den praktiske hverdagen på steinerskolen, der læreren følger den antroposofisk tradisjon og åndsvitenskapelig "innsikt".

Å sammenligne seg med den offentlige skole vil alltid gå i favør av privatskolen. Derfor bør steinerskolen sammenligne seg med andre private skoler.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Flott at noen tar dette opp
  I Norge og her i USA er dette noe mange ikke vet mye om. Selv er jeg fullstendig klar over at det dere sier er riktig, særlig det at mange av lærerene ikke helt skjønner RS's tekster, men akkurat som Dagbladet og andre "radikale" i Norge, så svelger man alt det der fordi det er "anderledes." I Norge er det veldig in å være for det som er anderledes, og hvis man sier noe mot det, da er man en eller annen form for "ist"...fascist, rasist, homofobist, you get the picture. Men når det gjelder Steinerskolen, så er rett og slett sannheten at det er en "religiøs" skole. Den er mye mere innpregende enn en katolsk skole eller en kristen skole, og den er minst like fundamentalistisk. Et annet problem er at journalister og folk flest ikke har lest Rudolf Steiner, og de forstår ikke antroposofien som han beskriver den. Minner meg egentlig veldig om situasjonen med scientologene.
  Her er et link fra USA:
  http://www.waldorfcritics.org/
  En god bok er "The Sun at Midnight."

  Også moro at alle de som gjør narr av Martha Louise i Norge elsker RS...:-) Hun og englene hennes er jo bare barnemat i forhold til RS!
  The joke's on them.

  Her er noen av titlene til RS,
  Steiner, Rudolf:
  Intuitive Thinking As a Spiritual Path: A Philosophy of Freedom
  Theosophy,
  Cosmic Memory,
  How To Know Higher Worlds
  An Outline of Esoteric Science
  Verses and Meditations.
  Esoteric Development
  A Western Approach to Reincarnation and Karma

  Kanskje en dag en journalist faktisk tar dette alvorlig og undersøker det skikkelig.
  Lykke til, og flott jobb!


  Innsendt av: Privat borger
Hei!
Takk for viktig innspill!

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Ang. Rudolf Steiner
  Et gjennomgående søk på internett forklarer alt om Rudolf Steiner og antroposofi. Er det ikke da litt naivt å tro at Stenerskolen i Norge ikke drives etter disse grunnleggende prinsippene? Eller er det sånn at "noen" foreldre hiver ungene ukritisk inn i "hva som helst" uten å undersøke hva "hva som helst" egentlig er for noe?

  Ps. Ja, jeg er tilhenger av Steinerskolen, og har derfor valgt og ikke sende mine barn dit. :)
  Innsendt av: Trond Bråten
Hei!
Noen lever godt med ikke å undersøke tingene nærmere. Det gjelder jo alt.
Ikke alle forholder seg prinsipielt til det de deltar i.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Rudolf Steiner
  Den rødgrønne regjeringen vil beholde Steinerskolen. I sin tid kjente jeg en antroposof og lærer ved Steinerskolen. Han hevdet med tyngde at jorden var 3000 år gammel og at sjelenes antall var konstant.Når det for oss fremstår som om jorden er atskillig eldre skyldes det at de fysiske lover har endret seg. Sjeler i den ikkematerialiserte tilstand valgte ut en kvinne og en mann når de ville materialisere seg. Er det dette Stoltenberg og Støre også har lært? Hva med reinkarnasjon?
  Innsendt av: Jan Johannesen
Hei!
Din venn er en belest antroposof og tror på Steiners lære.
Dette har steinerlærerne en åpenhet for internt, og de legger stor vekt på det de kaller "undring" når de underviser. Dette er et typisk tema å "undre" seg over på steinerskolen, men som man nok ikke undrer noe særlig på i den offentlige skolen.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Har de blitt hjernevasket av okkultisme?
  Okkultismen fremstilles som om det er noe skrekkelig bibelsk helvetesmøl mens den heller går på tvers av biblen.

  Okkultisme er et bredt spekter av teknikker i vestlig tradisjon som bygger på tanken om at verden styres av usynlige krefter som kan manipuleres ut fra prinsippet om skjulte analogier mellom alle elementer i universet, også mennesket.
  For de som ikke tror på annet enn gråstein så er dette sjokkerende - For dem finnes ikke noe mellom "himmel og jord".

  Om noe, så er vel Bibelen dèt som har satt lås på menneskets muligheter når det gjelder psyken og vårt potensiale når det gjelder mystikkens verden og okkultismen. Eller?
  Innsendt av: Coffey
Hei!
Det finnes sikkert mange måter å begrense mennesker på. Vi mener det er viktig å ha åpenhet om det man tror på, slik at folk som går inn i bevegelsen vet hva det handler om.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Alternativ pedagogikk - bare montessori?
  Steinerskolen er godkjent som et "anerkjent pedagogisk alternativ" i likhet med montessoriskolen. Men dere mener at steinerskolens pedagogiske modell for læring ikke skiller seg nevneverdig fra tradisjonell formidlingspedagogikk som man finner i offentlig skole? Mener dere da at det kun er montessoriskolen som er et reelt pedagogisk alternativ i Norge i dag?

  Hilsen Niko
  Innsendt av: Niko
Ja.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

I skyggen av lyset
  Hva tror dere om likhetene mellom den indre steinerskolefilosofi og frimurerfilosofi? Med tanke på at Rudolf Steiner var frimurer
  Innsendt av: Anton
Hei!
Steiner var ikke frimurer, han var teosof og rosenkreuzer.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Myndighetene?
  Hva kommer det da av at myndighetene alltid tar steinerskolenes nye forklaringer og nye reviderte påstander for pålydende? Avslører dette at det egentlig ikke er faglig kompetanse, ressurser eller tid hos myndighetene? Eller: Undersøker de ikke adekvat, eller vet de ikke hva det dere beskriver handler om, det finnes jo tildigere steinerelever i maktapparatet? Og VIL de derfor ikke vite det? Har de rett og slett for lett for å tro på det språk som benyttes fra steinerskolehold? Eller er det dere kritikere som bare er kunnskapsløse og innsiktsløse slik Schiøtz m.fl. alltid hevder?
  Innsendt av: Anne L.
Hei!
Dette er et veldig, veldig godt spørsmål.
Steinerskolen har, etter vår mening, en læreplan til utvortes bruk som de foreviser myndighetene. Etter mye kamp har de fått med sine sentrale begreper uten å forklare/ redegjøre for hva det innebærer i praksis.


Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen. www.detdeikkefortelleross.no
 

Steinerpedagogikk
  Har forfatterne selv bakgrunn fra andre tros eller livsynssamfunn?

  og, menere dere at Steinerpedagogikken fungerer for flesteparten av skolenes elever i det praktiske liv?
  Innsendt av: wollter
Hei!
Forfatterne er henholdsvis medlem og ikke-medlem av Den Norske kirke.
Det praktiske livet er for de fleste barn sterkest preget av famile og sosial bakgrunn, på godt og vondt. Avhengig av foreldrenes evne til å følge opp barna sine, fungerer det greit for noen og dårligere for andre.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen
 

Dette er ikke noe nytt
  Det er bare å google vedrørende denne type saker, det viser seg at det ikke bare er i norge vi former kommende elite, dette skjer spesielt i usa.
  Eliten er ofte en indoktrinert gruppe med strikte regler som må følges, dette skjer fra barnsben av, og vi godt hvor vanskelig det er å rette opp "hjernevaskede" voksne etter en slik barndom.

  Har eliten gjort noe for å ta avstand fra den mørke fortiden til menneskeslekten vedrørende ofringer og okkulte midler for makt og posisjoner??
  NEPPE.

  Innsendt av: lars
Hei!
Steinerskoleforbundet har gjort endringer i strukturen på steinerskolene. Tidligere var det såkalt "flat struktur", men etter press fra myndigheter og oppslag i media har steinerskolene fått en fast ledelse.
Vi påstår at de endringene som gjøres er kosmetiske. Utdanningen av steinerpedagoger har en dobbel agenda, med studier av Rudolf Steiners foredrag - ikke som historiske kilder, men som en del av selvutvikling.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen
 

hva er bra med steinerskolen
  Etter de erfaringene dere hadde, var steinerskolen bare dårlig, alle lærere like, eller var det noe som var bra? Fantes det noe som også var veldig bra?
  Innsendt av: thomas johansson
Hei!
Det var mange flotte folk blant foreldrene på steinerskolen og engasjerte, ikke-antroposofiske lærere. Elevene var helt topp og det å tilhøre et fellesskap er en god opplevelse.
Da vi begynte å stille kritiske spørsmål, opplevde vi steinerskolens andre ansikt, slik mange både før og etter oss har opplevd det.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen
 

Si meg en ting
  Mener dere seriøst at skolen til sønnen min driver med okult virksomhet?

  Tror godeste Sandberg tiltet når hun fikk sparken fra Steinerskolen i Moss.
  Innsendt av: Steinerskolefar...
Hei!
Godeste Sandberg sa opp selv, men ble bedt om å vente til ettere barselpermisjon, av leder i styret for steinerskolen i Moss.

Okkult virksomhet betyr at virksomheten er skjult og uvitenskapelig. Ja, i den grad steinerskolen sønnen din går på driver steinerpedagogikk, er det en del av Steiners okkulte lære.

Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen
 

Dummeste jeg har hørt!
  Jeg har selv gått på steinerskolen og må bare si at dette er det dummeste jeg har hørt på lenge!!!

  Jeg lurer litt på hvilke data du baserer disse utspillene?
  Innsendt av:
Vår bok er basert på en grundig lesing av Steiners verker, særlig om pedagogikken, evolusjonsteorien og barns utvikling.
Mange intervjuer med utdannede steinerpedagoger fra mange forskjellige steinerskoler. En rekke samtaler med tidligere foreldre, lærere, elever og religionshistorikere.
Våre egne erfaringer fra mange år i miljøet, og en sammenligning med anerkjente pedagogiske teorier.Med vennlig hilsen Sandberg Kristoffersen
 

Hei!
  Jeg kjenner meg godt igjen i det dere beskriver. Jeg husker godt vi ble delt inn i sangvinikere, melankolikere osv.. En ting som er veldig gjennomgående er at lærerne er veldig lite interessert i å fortelle deg hvorfor de gjør forskjellige ting, eller hvorfor de ønsker å gjøre ting på en spesiell måte. Da blir du møtt med en holdning: "Sånn er det bare".. Dette reagerte jeg ganske sterkt på.
  Innsendt av: Losi
Hei
Å dele barn inn i de fire temperamentene (sangvinsk, kolerisk, melankolsk og flegmatisk), og plassere dem i klasserommet i forhold til dette, er et godt eksempel på steinerlærerens uvitenskapelige blikk på elevene. Dette er direkte brukt på alle steinerskoler i hele verden der læreren er antroposof. Et godt eksempel på antroposofi brukt i praksis. Temperamentslæren til Steiner spekulerer i tidligere livs erfaringer.

Mvh
Sandberg Kristoffersen
 

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.