- Faktisk lever vi ikke av olje i dag, konkluderer SSB-forskere i ny rapport om norsk økonomi etter oljen.

Tips oss 2400
- VI BEHOLDER VELFERDEN: Nærings og handelsminister Trond Giske får en optimistisk rapport om norsk økonomi etter oljen fra Statistisk sentralbyrå i dag. Foto: ERLING HÆGELAND/Dagbladet

- VI BEHOLDER VELFERDEN: Nærings og handelsminister Trond Giske får en optimistisk rapport om norsk økonomi etter oljen fra Statistisk sentralbyrå i dag. Foto: ERLING HÆGELAND/Dagbladet

Norge kommer til å klare seg helt fint når oljen tar slutt, slår SSB-forskerne Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo fast i en ny rapport som ble overlevert til næringsminister Trond Giske i ettermiddag.


Halveres


Ifølge rapporten vil petroleumsnæringens betydning for norsk økonomi reduseres i betydelig grad. Næringens bidrag til BNP og samlet etterspørsel blir mer enn halvert de neste tjue årene. Ifølge beregningene gir dette ikke store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi.  


- Håndterbart


«Selv om petroleumsnæringen skulle bli enda mindre enn vi legger til grunn fordi uoppdagete ressurser som Oljedirektoratet forventer vil bli funnet ikke utvinnes, er sjokkene for norsk økonomi håndterbare», skriver forskerne.  

Grunnen til det er blant annet handlingsregelen fra 2001, som regulerer bruken av oljepengene, og demografiske endringer. Det blir flere eldre mennesker i Norge, mens veksten i arbeidsdyktig befolkning avtar. Dermed vil arbeidsledigheten forbli stabil.  


Lever ikke av olje


Den tredje grunnen er, ifølge SSB-forskerne, at vi faktisk ikke lever av oljen i dag.
 

«Vi utvinner riktignok petroleum som har stor verdi, men i sparer mesteparten og lever derfor ikke av oljeinntektene. De som lever av oljen, er de ansatte i oljeselskapene, men de arbeider som oss andre», skriver rapportforfatterne, og avlyser dermed debatten om hva Norge skal leve av etter oljen.  

Cappelen, Eika og Prestmo forklarer at Norge i dag har kapitalinntekter fra petroleumsutvinningen, og at det gir Norge litt høyere nasjonalinntekt som vi i noen grad lever av. Men inntekten som nå gir oss høyere forbruk enn vi ellers kunne hatt, tilsvarer knappe to år med normal økonomisk vekst, eller to ukeverk med produksjon hvert år, forklarer forskerne.  

«Hva vi skal leve av når oljen tar slutt, er derfor rimelig opplagt,» konkluderer de, «vi skal jobbe».


Andre næringer vil vokse


I framtida vil tjenesteytende sektor, både privat og offentlig, vokse i betydning, samtidig som oljen mister sin posisjon.

Næringsminister Trond Giske påpeker at industrien vil måtte omstille seg.  

- Slike omstillinger vil alltid kunne ramme enkelte samfunn, bedrifter og arbeidstakere særlig hardt. For norsk økonomi som helhet, tyder beregningene likevel på at vi vil kunne opprettholde velferden dersom den evnen til effektivisering og omstilling som norsk økonomi har hatt historisk, fortsetter også de nærmeste tiårene, sier han.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.