Derfor vil Anniken Huitfeldt overføre kulturmakta.

Tips oss 2400

Huitfeldts kulturkrangler

• Rikskonsertene
Fikk krass kritikk av mange, deriblant Åse Kleveland og Lars Lillo-Stenberg, for den drastiske omleggingen av Rikskonsertenes tilbud som nå skal gjennomføres.

• Boklov
Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul har kommet med et forslag til ny boklov.  Huitfeldt har fått kritikk, blant annet av Tore Renberg, for at hun foreløpig ikke har tatt et klart standpunkt til spørsmålet om den etterspurte bokloven.

• Språkrådet
Huitfeldt skapte debatt da hun ikke ansatte kandidaten som styret i Språkrådet ønsket som ny direktør, Kjell Lars Berge. Han hadde markert seg som en kritiker av Huitfeldts språkpolitikk.

• Tippenøkkelen
Underskriftkampanje og Facebook-gruppe har ment at Huitfeldt favoriserer idretten når hun nå skal endre fordelingen av tippemidler. Magnar Bergo, leder av Norsk musikkråd, var en av de fremste kritikerne sammen med forfatter Jon Ewo.
 
• Nedleggelse av FM-båndet
Tidligere i år annonserte Huitfeldt at hun ville legge ned FM-båndet i 2017. Kritikerne har pekt på at ikke alle har DAB-radioer, og at teknologien er gammeldags.

KRITISK:Lars Lillo-Stenberg. FOTO: LARS EIVIND BONES / Dagbladet

KRITISK:Lars Lillo-Stenberg. FOTO: LARS EIVIND BONES / Dagbladet

KRITISK: Åse Kleveland. Foto: Terje Mosnes / Dagbladet

KRITISK: Åse Kleveland. Foto: Terje Mosnes / Dagbladet

KRITISK: Tore Renberg. Lars Eivind Bones / Dagbladet

KRITISK: Tore Renberg. Lars Eivind Bones / Dagbladet

(Dagbladet): Kulturminister Anniken Huitfeldt har med sine politiske beslutninger hisset på seg en rekke kulturpersonligheter.
 
Den ene grupperingen etter den andre har stått i kø for å ta en krangel med Huitfeldt.
 
Hun står bak en drastisk omlegging av Rikskonsertenes tilbud, til stor frustrasjon for mange artister.

Hun har blitt anklaget for å favorisere idretten når tippemidlene nå skal omfordeles. Hun har ikke tatt klar stilling til spørsmålet om en etterspurt boklov, og hun satte ned foten for Språkrådets forslag til ny direktør.

- Mange sterke stemmer

Likevel mener Huitfeldt norsk kultur er inne i en blomstringstid.
 
 - Min største seier som kulturminister er at vi til tross for et svært stramt statsbudsjett klarte å øke kulturbudsjettet. Det var mange kommentatorer som mente jeg ikke ville få til det, sier Anniken Huitfeldt mens hun ser oppover mot Stortinget.
 
Hvordan forklarer hun så all misnøyen?
 
- Det er stor oppslutning i kulturlivet om regjeringens kulturpolitikk, men det er veldig mange sterke stemmer i kulturlivet. Jeg ser på det som en fordel. Alternativet er at det ikke blir diskusjon, og det vil jeg ikke, sier hun.

Vil overføre makt

Toneangivende artister som Lars Lillo Stenberg og Frode Alnæs har sagt at hun ikke veit hva hun driver med, og lederen for oppropet i forbindelse med tippenøkkel-striden, Magnar Bergo, mente at hun hadde liten innsikt i kulturlivets gjøren og laden.
 
- Har du kunnskapen som kreves av en kulturminister?
 
- Ja, jeg er veldig kulturinteressert, men jeg er ikke et kunstnerisk fyrtårn. Dette er grunnen til at jeg mener det er viktig å overføre makt til kulturlivet og Kulturrådet. Jeg er politiker. Noen kulturministere har kommet fra kulturlivet, andre fra politikken.
 
- Er det ikke problematisk at Kulturrådet får så mye makt?
 
- Jeg ser ikke på Kulturrådet som én monolittisk institusjon, men mange ulike kunstnere bestemmer hvem som skal få penger. Dette vil styrke lokale arrangører. Alternativet er at jeg og staten bestemmer mer.

- Kommuniserer dårlig

- Hvordan opplever du å få denne kritikken?
 
- Det viktigste for meg er å skape gode rammebetingelser for kulturlivet. Det er jeg genuint opptatt av. Jeg har ønske om gode kompromisser, men har ikke som målestokk at alle skal være enige i mine beslutninger.
 
De mange kulturdebattene har også løftet fram stemmer som mener Huitfeldt ikke har nok kontakt med kulturfeltet. At hun rett og slett kommuniserer for dårlig.
 
- Mye av min kommunikasjon med kulturen er gjennom formelle møter. Og selv om jeg er på mange kveldsarrangementer, har jeg ikke alltid muligheten til det slik som andre har hatt. Jeg har små barn, og mener det er en fordel i norsk politikk at småbarnsmødre kan være statsråd.

- Er jobben som kulturminister vanskeligere å kombinere med familielivet enn andre ministerposter?
 
- Ja, fordi det er flere arrangementer om kvelden. Som barne- og likestillingsminister skjedde det meste på dagen.

Nært Giske-bånd

Trond Giske, Huitfeldts forgjenger, fikk kallenavnet «partyministeren». Det var også han som for alvor åpnet pengesekken for kulturlivet.
Men dette er ikke første gang Huitfeldt følger etter Giske. Han var nemlig hennes forgjenger også som AUF-leder.
 
- Man kan få inntrykk av at det har blåst sterkere rundt deg enn Giske. Har det vært krevende å følge etter ham?
 
- Trond fikk kritikk, og det får jeg også. Men han etterlot seg et struttende kulturliv, ikke et konkursbo, så det ser jeg på som en fordel.

- Vi har mange samtaler om kulturpolitikk.
 
- Hva snakker dere om?
 
- Det får bli mellom meg og Trond.

Flere kulturkrangler

Huitfeldt gjentar gang på gang at hun er glad for at det finnes så mange sterke stemmer innenfor kulturen.

Foran henne ligger nye beslutninger som skal tas, blant annet om Nasjonalmuseet. Og Huitfeldt er forberedt på nye kulturkrangler.
 
- Ja, ja, ja. Og jeg har stor tro på at det er slik det skal være, sier Huitfeldt.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.