Anders Behring Breivik hadde kontakt med en rekke anti-muslimske organisasjoner og enkeltpersoner.

Tips oss 2400
- ENDELIG KOM BOMBA: Dette skriver ulike Facebook-medlemmer på gruppa til den norske islamkritiske og høyreradikale organisasjonen Norwegian Defence League 22. juli 2011. En av debattantene sier han nå skal ta opp sverdet og hjelmen og gå ut å spille sin favorittlek: «Muslimhode-golf.» En annen varsler «- Nå blir det blod».

- ENDELIG KOM BOMBA: Dette skriver ulike Facebook-medlemmer på gruppa til den norske islamkritiske og høyreradikale organisasjonen Norwegian Defence League 22. juli 2011. En av debattantene sier han nå skal ta opp sverdet og hjelmen og gå ut å spille sin favorittlek: «Muslimhode-golf.» En annen varsler «- Nå blir det blod».

HER ER MENINGSFELLENE TIL BREIVIK:

Stopp islamiseringen av Europa (SIOE):  
Hva: Samleorganisasjon for ulike lands nasjonale anti-muslimske organisasjoner. Oppgir selv at de er en europeisk motstandsbevegelse som nå finnes i 18 land. Ifølge Cas Mudde, forsker på høyreekstreme, har de ikke lykkes i å bli annet en svært marginale.
Ledelse: Stephen Gash fra England og Anders Gravers fra Danmark.
Organisasjon: Har nettsider i Østerrike, Belgia, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Danmark, England, Færøyene, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Polen, Russland, Serbia, Kroatia og Sverige. Har nær 7000 medlemmer på Facebook. Alle SIOEs undersider er knyttet til Paypal, alle donasjoner går til samme danske konto.
Kontakt med Breivik: Han oppga i samtaler på den islamkritiske nettstedet Document.no i 2009 at han ved flere anledninger hadde diskutert strategi med SIOE. Gravers benekter dette.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN):

Hva: Antimuslimsk organisasjon stiftet i 2008 på grunnlag av eldre organisasjoner. Oppgir at de ser på islam som et totalitært system i slekt med nazismen og kommunismen. Har som mål å jobbe mot islam blant annet gjennom demonstrasjoner i Norge.
Leder: Arne Tumyr.
Organisasjon: Bruker Facebook til å holde kontakt med medlemmer. Den norske gruppen har rundt 11 000 medlemmer.
Kontakt med Breivik: Flere medlemmer i Facebookgruppa var venn med det som antakelig var Breivik på Facebook. Benekter selv kontakt. 

Stopp islamiseringen av Danmark (SIAD)

Hva: Dansk organisasjon som oppgir å være en del av et verdensomspennende samarbeid mot islam. Ble godkjent som politisk parti og deltok i kommunevalget i 2005.
Ledelse: Anders Gravers.
Organisasjon: Oppga i 2008 at de hadde 1000 medlemmer.
Kontakt med Breivik: Medlemmer i SIAD var venn med Breivik, viser skjermbilder.

English Defence League (EDL)

Hva: Islamfiendtlig bevegelse stiftet i Luton i 2009. Arrangerer gatedemonstrasjoner mot islamisme og sharia. Består av fotballsupportere og enkeltpersoner med sterke anti-islamske standpunkter.
Ledelse: Stephen Yaxley-Lennon. Finansiell bakmann Alan Lake.
Organisasjon: Medlemsantallet er ukjent, de har samlet over tusen mennesker til flere demonstrasjoner. Oppgir at de har fem divisjoner i England. Organisasjonen er løs, men EDL står over de europeiske underorganisasjonene. Har rundt 15 000 medlemmer på Facebook.
Kontakt med Breivik: Britisk presse har avdekket at Breivik hadde kontakt med flere medlemmer i EDL via nett og at han reiste til Storbritannia for å delta i deres demonstrasjoner. Lake er av kilder i det høyreekstreme miljøet blitt utpekt som Breiviks mentor, noe han selv avviser.

Norwegian Defence League (NDL)

Hva: Norsk anti-islamsk organisasjon underlagt EDL. Dukket opp tidlig i 2011.
Ledelse: Frontes i dag av tønsbergmannen Ronny Alte, som er pressetalsmann.
Organisasjon: Bruker Facebook, har i dag rundt 1200 medlemmer. Har vært preget  preget av intern strid. Eneste offentlige opptreden 9. april 2011 da de holdt de en mislykket demonstrasjon i Oslo under ledelse av Lena Andreassen, som nå har trukket seg ut.
Kontakt med Breivik: Tidligere leder Andreassen hevder hun i mars kastet ut Breivik av gruppa fordi han var for ekstrem. Dette avvises av Alte, som oppgir til Dagbladet at han forlot NDL selv.  

Hviterussiske nasjonalister

Hvor: Minsk. Hviterussiske myndigheter har til lokal presse opplyst at han var der 4. til 11. mars 2005, offisielt for å se på vikinggraver. Kilder i sikkerhetsmyndighetene sier imidlertid på at Breivik kom til Hviterussland tre ganger.
Hva: Leder for Partiet for de hviterussiske patriotene Mikhail Resjetnikov har opplyst til den hviterussiske avisa Gazeta at Breivik trente i hemmelige terrorleire her i vår.
Kontakt med Breivik: Behring Brevik skriver om turer til Hviterussland i sitt manifest. Ifølge hviterussisk media har sikkerhetspolitiet oversikt over Breivik, hviterussisk KGB skal ha kalt ham «Viking» i sitt arkiv. Politiet etterforsker saken, og har ifølge Gazeta funnet ut at Breivik fikk terroristtrening av 51-år gamle Valerij Lunev, tidligere oberst i den hviterussiske spesialstyrken.

Fjordman

Hva: Norsk, antimuslimsk blogger. Kaller seg selv den mest sentrale islamkritiske skribenten i Europa. Mener Europa vil tas over av muslimer og at blodig borgerkrig vil bryte ut. Mener særlig kvinnene i Europa har skyld i det han kaller islamifiseringen.
Hvem:
Peder Jensen fra Ålesund Hvor: Blogget inntil nylig særlig på nettstedet Gates of Vienna. Har lagt ned virksomheten etter at hans navn ble kjent.
Kontakt med Breivik: 40 av artiklene i Breiviks manifest er skrevet av Fjordman. Breivik beskriver han som den mest sentrale islamskribenten i verden. Jensen benekter kontakt med Breivik. Er avhørt av politiet, som har beslaglagt blant annet hans PC.
- «Fjordman» er ikke et avsluttet kapittel, men det er ikke mye som tilsier at det var et nært samarbeid, sier sier politiadvokat Christian Hatlo til Dagbladet.

Antimusliske blogger

Hva: Breivik skriver på Document.no i 2009 at han leser bloggene Gates of Vienna, Brussels Journal, Jihad Watch og Religion of Peace.
Hvem: Gates of Vienna drives av pseudonymet Baron Bodissey. Dette er Edward S. May, som Dagbladet vet har samarbeidet med Breiviks forbilde Fjordman og overført penger til ham. Den flamske journalisten Paul Beliën driver Brussels Journal. Jihad Watch skrives av amerikaneren Robert Spencer, som også har hatt kontakt med Fjordman. Religon of Peace forfattes av anonyme skribenter.
Kontakt med Breivik: Alle avviser kontakt med Breivik. Breivik skrev innlegg på Gates of Vienna. Flere av artiklene på disse bloggene finnes også i Breiviks manifest. Belgiske medier har skrevet at sikkerhetspolitiet i landet har bedt om etterforskning for å avdekke eventuelle bånd mellom Brussels Journal og Breivik.

Klikk for tittel

Hvem: Britisk høyreekstremist, tidligere medlem i English Defence League. Har blitt utpekt som Breiviks mulige mentor av kilder i det høyreekstreme miljøet. Breivik skrev selv i sitt manifest at mentoren hans kan ha vært en av grunnleggerne av EDL. Breivik og Ray bruker lik retorikk.
Organisasjon: Har sin egen blogg hvor han kaller seg Lionheart. Holder også bloggeneExiled in Malta og Operation Congo. Bor i dag på Malta, kjemper mot islam i det han hevder er sin egen tempelridderorganisasjon Knights Templar.
Kontakt med Breivik: Paul Ray mener han kan ha inspirert Breivik uten å vite om det, han bekrefter at Breivik forsøkte å legge ham til på Facebook, men hevder han avslo forespørselen. Dagbladet kjenner til at politiet har funnet spor som tyder elektroniske spor på kontakt.
Status: Avhørt av politiet i Oslo denne uka.

Order 777

Hva: Høyreekstrem organisasjon som sier de vil starte hellig krig mot islam. Bruker tempelriddersymbolikk, og hevder å handle i tråd med Guds ord. De hevder å organisere kristne motstandsbevegelse og at de er voldelige.
Hvem: Paul Ray, Johnny «Mad Dog» Adair og Nick «The Nazi» Greger (utpekt som leder), henholdsvis britisk, nord-irsk og tyske høyreekstrem. Den britiske avisa The Daily Telegraph har skrevet at også UFF i Nord-Irland, serbiske nasjonalister, liberiske og kongolesiske krigere og nyfascistbevegelsen AWB i Sør-Afrika har tilknytning.
Hvor: Har tilhold på Malta.Publiserer PR-videoer på You Tube.
Kontakt med Breivik: Ingen kjent kontakt. Det er en rekke likheter mellom Breiviks manifest og Order 777s videoer. Blant annet hyller begge hyller en tidligere serbisk kriger, en kvinne som kalles «Black Diamond »som kjempet mot Liberias tidligere diktator Charles Taylor.
Les også:
• Dette er det islamhatende Norge
• Hun spionerte på Breivik på nett
• De var Breiviks helter
• - Nå blir det blod

Politiet har så langt i etterforskningen av Anders Behring Breivik ikke sagt noe som kan tyde på at 32-åringen hadde et internasjonalt nettverk, men sist fengslingsmøte på fredag ble holdt lukket blant annet fordi politiet frykter mulighet til å kommunisere med eventuelle medhjelpere.

Ifølge Geir Lippestad, Breiviks advokat, har Breivik sagt at han har venner som tenker på samme måte som ham og at disse vil fortsette med hans jobb i utlandet.

Flere inn til avhør

Politiet har alt avhørt noen og vil avhøre flere av dem Breivik har hatt kontakt med i det islamkritiske miljøet i Norge og utlandet.

Dagbladet kjenner til at dreier seg blant annet om folk som har hatt tilknytning til den anti-islamske organisasjonen Norwegian Defence League, dens moderorganisasjon English Defence League, Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og likesinnede i Hviterussland.

- Jeg kan ikke gå inn på enkeltpersoner, men det vil være aktuelt å hente inn personer fra dette miljøet, hvis vi finner knytninger til Breivik. En slik knytning kan være at de er nevnt i manifestet. Det er tatt enkelte avhør allerede, uten at vi kan gå nærmere inn på det, sier politiadvokat Christian Hatlo.


Disse miljøene holder kontakt med hverandre på nett. De bruker særlig Facebook, hvor de opererer både i åpne grupper, lukkede grupper og helt hemmelige grupper tilgjengelig bare for utvalgte medlemmer. Dagbladet har sett på kommunikasjonen i en rekke anti-muslimske grupper. Her forteller medlemmer om kontakt med Breivik.

Varslet PST og Kripos om voldsoppfordringer


Flere personer Dagbladet har snakket med har overvåket det norske og internasjonale miljøet lenge. Flere forteller om hatytringer mot muslimer, voldsoppfordringer og trusler.

- Jeg skjønte hvem som sto bak da det ble varslet skyting på Utøya. Dette tankegodset har vært ytret så mange ganger av så mange, de sier at Arbeiderpartiet er landssvikere og at de skal gå til væpnet motstandskamp. Det ble også oppfordret til drap på norske politifolk, sier en kilde til Dagbladet som vil være anonym.

Vedkommende varslet Kripos om oppfordringene om drap på politifolk. Kripos svarte ikke. Også PST er varslet flere ganger, med vedlagt dokumentasjon på trusler, hatefulle ytringer og oppfordring til vold fra navngitte personer. PST har heller ikke svart.

- I dette miljøet bruker de den samme retorikken som Breivik. De mener Arbeiderpartiet må tas, at muslimer overtar Norge og har et sterkt forhold til snikislamifisering. De mener alle som sier dem imot er landssvikere og sosialister. Jonas Gahr Støre kalles konsekvent Judas Gahr Støre og de skriver at han besøkte hitlerjugend på Utøya, sier kilden, som også har observert Breiviks ytringer via hans antatte profil «Sigurd Jorsalfar. Han fremsto ifølge kilden ikke som mer ekstrem enn andre.

Andre kilder bekrefter det samme inntrykket.

Avslørte selv kontakter


I planleggingen av terrorangrepene knyttet Breivik til seg en rekke meningsfeller internasjonalt. Disse beskrev han selv på det islamkritiske nettstedet Document.no, hvor han deltok med fullt navn i debattene fra 2009.

Breivik forteller at han flere ganger har diskutert med de antimuslimske organisasjonene Stopp islamiseringen av Europa og English Defence League og gitt dem strategiråd.

Breivik skryter av taktikken til EDL, og mener det er viktig å få laget en norsk versjon av organisasjonen. NDL ble stiftet i årsskiftet 2010/11.

I dag tar disse organisasjonene avstand fra Breivik. Fremtredende figurer hevder de aldri har hatt kontakt med den norske massedrapsmannen. Men det stemmer ikke.

Kontakt med engelske høyreekstreme


Dagens lederskap i Norwegian Defence League rykket raskt ut etter terrorangrepet og avviste at Breivik hadde kontakt med dem. Men den tidligere lederen Lena Andreassen har overfor Dagbladet bekreftet at Breivik var medlem, og fortalt at hun kastet ham ut. Også tidligere leder Håvard Krane har sagt Breivik var innom nettgruppa deres, men at han forsvant etter et par dager fordi han mente de var for moderate.

- Breivik var innom i en kort periode under den forrige ledelsen, men han valgte selv å forlate NDL, sier dagens leder Ronny Alte til Dagbladet.

I Storbritannia har dagens lederskap i English Defence League benektet kjennskap til Breivik, men britiske aviser har avdekket at Breivik kjente flere medlemmer av English Defence League, og at han dro til Storbritannia flere ganger for å delta på deres arrangementer. Britisk politi etterforsker tilknytingen til organisasjonen.

Kontakt med norske anti-muslimske miljø


Dagbladet har sett skjermdumper som viser at «Sigurd Jorsalfar» var med i gruppa til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Dette påstås av mange i miljøet å være en av kontoene til Anders Behring Breivik.

En av de sentrale lederne av SIAN var også venn med ham på Facebook og hadde hyppig kontakt med ham. Nå har vedkommende slettet kontoen sin.

Arne Tumyr, leder av SIAN, avviser overfor Dagbladet at han kjenner til at Breivik noen gang har vært i kontakt med SIAN.

- Vi har ikke hatt noe med Breivik å gjøre, han har aldri vært på møte hos oss og han har aldri søkt om medlemskap. Vi har heller ikke fått manifestet hans. Vi står helt utenfor hans nettverk, sier Tumyr til Dagbladet. Det er mulig han har ytret seg på våre sider, men det kjenner ikke jeg til, sier Tumyr til Dagbladet.

-  Breivik var sett opp til. Jeg fikk beskjeder som «hvordan våger du å kjefte på Sigurd Jorsalfar!», sa John Martinsen nylig til Dagbladet. Han har vært aktiv i det islamkritiske miljøet, men sier han nå er oppgitt over at pøbler og rasister har tatt over, og frykter de er villig til å bruke vold. Han var selv i kontakt med Sigurd Jorsalfar via Facebook.

Kontakt med danske anti-muslimske miljø


Leder for Stopp islamiseringen av Europa (SIOE), danske Anders Gravers, sa til Dagbladet 10. august i år de «vet med hundre prosent sikkerhet» at Breivik aldri har vært med i deres gruppe. Gravers fortalte at Behring Breivik ble avvist for 18 måneder siden fordi han var ekstrem.

Den danske bloggen Netavisen P77 har imidlertid lagt ut skjermbilder på sine nettsider om at Behring Breivik var venn med Gravers på Facebook for 13 måneder siden, etter at Gravers påstår de aviste ham fordi han var for ekstrem.

- Breiviks påstand er løgn, SIOEs ledelse var aldri i kontakt med ham og vi har selvfølgelig heller aldri diskutert strategi med ham, sier Gravers til Dagbladet. Han antyder at Netavisen P77 har manipulert Facebook-bildene, og om det ikke er manipulert er det kun snakk om et svært kort bekjentskap.

Breivik hadde også kontakt med flere andre medlemmer av SIOE og dets undergrupper, som SIAD (Stopp islamiseringen av Danmark) og SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Mange har nå forlatt disse gruppene. I Norge har en helt sentral person i SIAN flyttet og sluttet å uttale seg, etter å ha opplevd det han kaller «ubehageligheter.»

Kontakt med slovakiske islamkritikere

I timene før Breivik gikk til angrep på regjeringskvartalet, sendte han ut sitt manifest til over 1000 mottakere. Mange av mottakerne hadde aldri hørt om Breivik og tok kraftig avstand fra ham. I Slovakia, hvor 19 mottok manifestet, var flere medlemmer av SIOE. De forteller til slovakisk media at de hadde kontakt med Breivik før angrepet.

Breivik beskrev i sitt manifest Slovakia som det landet som var «minst hjernevasket av multikulturalistisk propaganda.»

- Jeg var i kontakt med ham for rundt et år siden gjennom forumet til SIOS på Facebook. Han skrev til meg at jeg var modig som sa min mening offentlig, sier en østslovener til TV Joj.

En annen kvinne har latt seg intervjue anonymt av kanalen.

Sikkerhetsanalytiker Martin Kovacik sier til kanalen at de 19 kan være tilfeldig utvalgte, men at noen av de slovakiske mottakerne potensielt kan være farlige.

Politiets talkvinne Denisa Baloghova vil ikke si noe om eventuelle etterforskningssteg overfor kanalen.
NDL DISKUTERER ORGANISERING: Ulike medlemmer snakker her om hvordan de skal bygge seg opp i Norge. En deltaker sier han ville helt rottegift i teen til en muslim. En annen vil samle Boot Boys og Vigrid til demonstrasjon. Fra: Facebooksiden til NDL

NDL DISKUTERER ORGANISERING: Ulike medlemmer snakker her om hvordan de skal bygge seg opp i Norge. En deltaker sier han ville helt rottegift i teen til en muslim. En annen vil samle Boot Boys og Vigrid til demonstrasjon. Fra: Facebooksiden til NDL

MENER KRISTIN HALVORSEN BLIR MUSLIM: Et medlem i NDL skriver at Stoltenberg vil forby borgerkrig og at alle nordmenn vil få status som underordnede i den nye, muslimske staten han ser for seg.

MENER KRISTIN HALVORSEN BLIR MUSLIM: Et medlem i NDL skriver at Stoltenberg vil forby borgerkrig og at alle nordmenn vil få status som underordnede i den nye, muslimske staten han ser for seg.

VIL DREPE EN MUSLIM: En av debattantene på NDLs side på nettet. Han får støtte fra et annet medlem.

VIL DREPE EN MUSLIM: En av debattantene på NDLs side på nettet. Han får støtte fra et annet medlem.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.