I land med små forskjeller er det mindre vold, bedre helse, færre tenåringsfødsler og barn gjør det bedre på skolen.

Tips oss 2400
Holdningen til økonomisk ulikhet har tradisjonelt variert sterkt fra den ene siden av det politiske spektret til den andre. Mens noen mener forskjeller virker splittende og undergraver det sosiale samholdet i samfunnet, hevder andre at forskjeller stimulerer til innsats, innovasjon og kreativitet. Argumentene er sjelden noe annet enn synsing. I de seinere åra har det blitt mulig å statistisk undersøke effektene av forskjeller. Resultatene er dramatiske.

I samfunn hvor inntektsforskjeller mellom rike og fattige er mindre, viser statistikken at samfunnslivet er sterkere, folk føler at de kan stole på hverandre, og det er mindre vold. Både fysisk og mental helse er bedre, og den forventede levealderen er høyere. Faktisk reduseres en lang rekke problemer: Det er færre tenåringsfødsler, barn gjør det bedre på skolen, og det er mindre fedme.

Forskjeller er en viktig årsak til en rekke sosiale problemer, selv om det er langt fra den eneste årsaken. Det ser derimot ut som graden av ulikhet er den aller viktigste forklaringen på at noen sosiale problemer er så mye større i noen samfunn enn andre.

Mange tror kanskje at disse sammenhengene oppstår rett og slett fordi mer ulike samfunn har flere fattige som er rammet av de sosiale problemene. Det er bare en liten del av forklaringen. Mye viktigere er det at store forskjeller synes å være et problem for hele befolkningen, ikke bare de fattigste. Det viser seg at i samfunn med store forskjeller, er sjansen også større for at middelklassen lider av fedme, er mindre involvert i lokalsamfunnet, mindre sunne og mer utsatt for vold og kriminalitet.

Selv om økonomisk vekst fortsatt er viktig for økt velferd i fattigere land, er det ikke like avgjørende blant de rikeste 25- 30 landene. For rike land er ikke det avgjørende hvor mye rikdom som skapes, men hvordan denne rikdommen er fordelt. Det avgjørende er ikke hvor mye penger man tjener, men sosial status og posisjon i forhold til andre i samfunnet. Noen av de aller viktigste faktorene som påvirker helsa vår er sosiale: lav status, få venner, og en dårlig oppvekst. Vennskap, selvfølelse og en god oppvekst er avgjørende for en god helse, mens faktorer som stress, angst og lav selvtillit er skadelige.

Sosial status, vennskap og oppvekst er viktig i helseforskning fordi disse faktorene er av avgjørende betydning for angst og usikkerhet som kanskje er de aller vanligste årsakene til stress i moderne samfunn. Vennskap er avgjørende fordi venner gir oss positive tilbakemeldinger og får deg til å føle deg verdsatt. I kontrast får det å være venneløs og føle seg ekskludert, folk til å miste selvtillit. Vi spør oss om vi er stygge, kjedelige, dumme osv.

Om man måler inntektsgapet mellom de rikeste og fattigste 20 prosent av befolkningen, er Norge et av de mer likhetsorienterte land i den rike og utviklede del av verden. Selv om Norge har hatt økende ulikhet i de siste tiåra, er dette en tendens som gjelder i mange land, så Norge har ikke tapt plassen som et av de mest likhetsorienterte.

Det som synes å ha skjedd, er at det oppsto en smittsom sykdom, eller ideologi, der økende ulikhet er et viktig symptom. Den brøt ut i USA og Storbritannia omkring 1980, med Margaret Thatchers maktovertakelse i Storbritannia i 1979 og Ronald Reagans i USA i 1981. Da hadde disse landene allerede hadde hatt sin inkubasjonstid for sykdommen ved en økende innflytelse for monetarisme og nyliberal økonomisk tenkning i en del år. Den ideologiske infeksjonen spredte seg gradvis til andre land, først til andre engelsktalende land, deretter på tvers av språklige skiller. Språkforskjeller synes faktisk å ha vært et hinder for spredningen av den nye ideologien. Resultatet er at inntektsulikheter i Norge var på sitt laveste omkring 1990, og deretter økte raskt - ti år eller mer etter noen av de engelsktalende land.

Vi blir ofte spurt om hva som ville skje om samfunn ble enda likere enn de nordiske landene, som allerede er blant de likeste i vår analyse. I de engelsktalende land er dette mest et akademisk spørsmål. De måtte nemlig halvere sin nåværende ulikhet om de ville ta del i gruppen av mer likhetsorienterte land. Men for de nordiske land er det et viktigere spørsmål. Vil det være gunstig å redusere ulikheten ytterligere? Som epidemiologer holder vi oss til data og sier at vi ikke kan trekke slutninger om hva som ville skje hinsides de land vi har data for. Men det er verdt å merke seg at alle våre data viser lineære relasjoner mellom lavere nivå av ulikhet og reduksjon i hyppigheten av helse- og sosiale problemer. Vi har ikke sett noe som skulle tyde på at fordelene ved økt likhet flater ut.

Tall fra OECD viser at selv om Sverige, Finland og Norge har den laveste andel barn i relativ fattigdom (definert som 50 prosent av nasjonal medianinntekt) sammenliknet med andre land, er det fremdeles rom for forbedringer. I 2008 levde 6 prosent av norske barn i relativ fattigdom, ut fra estimatene.

Det er også klart at selv de mest likhetsorienterte av de utviklede landene har betydelige inntektsforskjeller, og at sosiale klasseskiller vokser fram av disse.

De fleste av oss, inkludert politikere til høyre for sentrum, er imot disse klasseskillene, og ønsker et mer klasseløst samfunn. Men å ønske et klasseløst samfunn uten å ville redusere inntektsforskjellene er som å ønske å slanke seg uten å begrense kaloriinntaket. Akkurat som større inntektsforskjeller utgjør råmaterialet vi bruker for å skape sosial avstand og uttrykk for sosiale distinksjoner, så spiller små inntektsforskjeller en sentral rolle i å frigjøre oss fra de ødeleggende virkninger av klasseskiller.

Richard Wilkinson er medforfatter av boka «Ulikhetens pris - hvorfor likere fordeling er bedre for alle», som kommer ut på norsk i dag.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt med utgangspunkt i artikkelen ovenfor. Tenk gjennom hvordan du vil framstå i det offentlige rom. Det er ikke forbudt å være anonym. Noen ganger kan det være påkrevet. Men i de fleste sammenhenger framstår en som skriver under fullt navn som mer interessant enn en som vil skjule sin identitet. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre i kommentarfeltet. Hensikten med en debatt er å bidra til å berike ordskiftet i det offentlige rom. Vi vil ikke ha trakassering, trusler og hatske meldinger i våre kommentarfelt.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør

Debattregler

Mest kommentert

 • Sauebonden hadde rett til å skyte hunden Tønes

  Sauebonden hadde rett til å skyte hunden Tønes

  Kan sammenlignes med rovdyr som angriper mennesker og dyr, konkluderer politiet i Rogaland. (2711 innlegg) Les mer

 • Et samfunn uten ansikt

  Et samfunn uten ansikt

  Hvorfor viser vi muslimer selv så lite toleranse mot de medmennesker som vi krever så mye toleranse fra? (1838 innlegg) Les mer

 • Står i prestekåpa og ber til Allah

  Står i prestekåpa og ber til Allah

  - Det kan provosere konservative kristne. (1396 innlegg) Les mer

 • Fra arabisk vår, til mørk høst?

  Fra arabisk vår, til mørk høst?

  Enkelte islamofobe opptrer som nyttige idioter for grupper som ISIL. (1235 innlegg) Les mer

 • Tar inn like mange asylsøkere som de rødgrønne

  Tar inn like mange asylsøkere som de rødgrønne

  Ingen asylbrems med Frp ved makta. (1131 innlegg) Les mer

 • - 781 120 svensker stemte på Sverigedemokratene

  - 781 120 svensker stemte på Sverigedemokratene

  Den svenske avisa Expressen går i svart på avisforsiden. (1117 innlegg) Les mer

 • Kommentarfeltkommentar

  Kommentarfeltkommentar

  Eg fekk ei surrealistisk kjensle av å vere den som hadde opna opp for kaskadar av grums. (1096 innlegg) Les mer

 • Herlig revansje for Manchester United: Herjet med QPR

  Herlig revansje for Manchester United: Herjet med QPR

  Di Maria glitret i Old Trafford-debuten. (1096 innlegg) Les mer