Var Olav den hellige en huner?

Tips oss 2400
ASIATER?: Ansiktsmasker med tydelige asiatiske trekk ble funnet flere steder bl.a. i Anda, Tveitane og Lunde i Norge, i første generasjons danske og norske brosjer med forseggjorte dyreornamenter. Foto: Bjørn Bratten

ASIATER?: Ansiktsmasker med tydelige asiatiske trekk ble funnet flere steder bl.a. i Anda, Tveitane og Lunde i Norge, i første generasjons danske og norske brosjer med forseggjorte dyreornamenter. Foto: Bjørn Bratten

Snorre har forvekslet Odins reise med hunerkongen Attilas okkupasjonsferd over Europa på 400-tallet.
arkeologiprofessor Lotte Hedeager
OMSKAPT: I sin nye bok, «Iron Age Myth and Materiality — an Archeology of Scandinavia AD 400-1000», skriver arkeologiprofessor Lotte Hedeager at Snorres beretning om tyrkerkongen Odins ferd til nordområdene er en omskapt mytologisk beretning om hunernes erobringstokt i Europa på 400-tallet. Foto: Bjørn Bratten

OMSKAPT: I sin nye bok, «Iron Age Myth and Materiality — an Archeology of Scandinavia AD 400-1000», skriver arkeologiprofessor Lotte Hedeager at Snorres beretning om tyrkerkongen Odins ferd til nordområdene er en omskapt mytologisk beretning om hunernes erobringstokt i Europa på 400-tallet. Foto: Bjørn Bratten

IDEER: Hunerne og andre asiatiske nomadefolk kan i flere hundre år i folkevandringstiden, kanskje helt opp til vikingtida, ha okkupert det området som i dag er de nordiske landene.

Det mener arkeologiprofessor Lotte Hedeager, leder for Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Professorens funn kan innebære at norske heltekonger som Olav den hellige og Olav Tryggvason var av hunisk avstamning.

- Det hadde jo gått mange århundrer siden hunerne var der. Men forutsatt at det er de samme kongeslekter som rent biologisk har fortsatt, skulle det ikke undre meg om det faktisk var en rest av noe hunisk i denne kongeslekten (Ynglingeætten. red.), sier arkeologiprofessor Lotte Hedeager.

Nesten det samme mente Snorre Sturlason. Ned gjennom århundrene ble han avfeid og latterliggjort av kirken og kongemakten - og i de seinere år av store deler av akademia - for sine beretninger om den tyrkiske hærføreren Odin og hans ferd med folk og språk til nordområdene.


IFØLGE SNORRE ble Odin og hans tyrkere forfedre for de nordiske kongeættene, Ynglingeætten i Norge/Sverige og Skjoldungene i Danmark. Det var jo rystende nok for både konge- og kirkemakt på Snorres tid. Hedeager påviser - nær sagt ned til minste detalj - med støtte fra en forlengst glemt dansk språkforsker, at de nordiske kongeættene - med heltekonger som Olav Tryggvason og Olav den hellige - kan ha vært huniske!

Professor Hedeagers hunerspor omstøter hele grunnlaget for den tidligste nordiske historien slik den er blitt tolket gjennom de siste hundreårenes nasjonsbyggings- og nasjonaliseringsprosesser.

Hedeager mener Snorre har forvekslet Odins reise med hunerkongen Attilas okkupasjonsferd over Europa på 400-tallet og at Snorre gjennom de sagn og myter som oppsto er blitt inspirert til rundt sju hundre år seinere å skrive om det tyrkiske folkets reise mot nord.

Hunerkongen Attila hersket den gang over et enormt europeisk rike som strakte seg fra Kaspihavet til Nordsjøen og Baltikum, dvs. mot nord til «øyene i Oseanet» - ifølge historikeren Priscos som besøkte Attila ved hans hoff.


- HUNERNES ANGREP må ha vært en uhørt jordbevende begivenhet, av et slag som aldri før var sett og som ble en helt spesiell opplevelse for skandinavene. Det er forståelig at Attila i den nordiske mytologien ble forvekslet med den allerede eksisterende germanske guden Wotan/Odin og at både hunerne og Odins æser ble sett som eksempler på krigere som var lojale til sin konge, skriver Hedeager.

- Det oppsto en helt ny og hierarkisk sosial orden, og den nordiske mytologien ble omskapt for flere århundrer fremover, mener professor Hedeager.


I SIN STERKT kontroversielle nye bok, «Iron Age Myth and Materiality - An Archeology of Scandinavia AD 400-1000», utgitt på det britisk/amerikanske vitenskapsforlaget Routledge i disse dager, mener Lotte Hedeager at den gammelnorske migrasjonshistorien om Odin og æsene - Snorres beretning i prologen til Edda - er en omskapt mytologisk beretning om hunernes erobring av Skandinavia.

Lotte Hedeager støtter seg bl.a. til den forlengst glemte danske forskeren Niels Lukman som i en forelesning for sin doktorgrad på tysk i Leipzig under krigen hevdet at hunerne var i Skandinavia, ikke bare på et kort besøk, men at de hadde makten i området over lengre tid. Lukmans forelesning har vært lite kjent utenfor Tyskland, er aldri blitt oversatt til noe nordisk språk og har vært akademisk ignorert.

Det var midt under den tyske okkupasjonen og danskene var i sterkt behov av noen helter som de kunne støtte seg til. Og der kom Niels med helter som viste seg, de største av dem, å være hunere, gotere og heruler, skrev en kollega som var til stede i ettertid.


- HANS MESTERLIGE TOLKNING av den skandinaviske historien før 800-tallet fortjener oppmerksomhet, skriver Hedeager.

Lukmans doktoravhandling, med tittelen «Skjoldunge und Skilfinger», identifiserer en uavhengig hunisk tradisjon, forankret i historiene til de nordiske kongerekkene og deres forhold til Hlridargard, dagens Lejre på Sjælland, og Gamle Uppsala i Mälaren- området.

Tradisjonene omfatter flere godt bekreftede historiske personer før og etter Attila. De nordiske figurene i Skjoldunge-Skilfinger-tradisjonen - Halfdan, Roar, Ottar og Adils - sammenfaller med de huniske kongene Huldin (399-410), Ruga (422-34), Ottar (?-430) og Attila (434-53) som er nevnt i den romersk-gotiske historikeren Jordanes gotersaga (De origine acti busque Getarum (551 e.Kr.).


- DISSE SAMMENFALLENDE opplysningene, som stemte overens ned til minste detalj, tvang Lukman til å konkludere med at hunerne ikke bare reiste nordover, men faktisk etablerte seg som en herskende elite i Norden selv før Attilas tid, og at de oppholdt seg i området helt til Attilas sønn og etterfølger Helleacs (dvs. Helge) nederlag mot østgoterne i 455, skriver Lotte Hedeager.

Ifølge Niels Lukman kom en gruppe med herulske konger tilbake til Sverige med sitt folk i 512, og overlevde i området helt til vikingtida og utover i tidlig middelalder.

- De historiske bevisene for oppkomsten av de nye kongeættene blir understøttet av at det gjenoppsto monumentale gravferdstradisjoner som er bekreftet arkeologisk av enestående funn av gravhauger, som i svenske Gamle Uppsala, norske Borre og Lejre på Sjælland, forteller professor Lotte Hedeager.


HUN PÅVISER også hvordan f.eks. gullbrakteatene som ble produsert på steder som Gudme på Fyn, var en videreutvikling av bysantinske gullmedaljonger til ære for romerske keisere, slik at de romerske keiserne ble erstattet av den nordiske Kongen av guder, Odin.

- En ny sjamanistisk praksis ble introdusert. De største gruppene av gullbrakteater illustrerer en sjamanistisk representasjon av sjelereisen: hodet av en mann forkledt som en fugl, rir på et vesen som ser ut som en hest, men har horn og skjegg.

- Det er min hypotese at hunerne var den viktigste omformende komponent i Europa etter romernes tid. Historiske kilder, poetiske beretninger, ikonografi og dyrekunst, såvel som mengden av romersk gull, peker alt sammen mot hunerne, skriver Lotte Hedeager i sin nye bok.
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi ønsker at du deltar og beriker den offentlige samtalen, men vi ønsker en høflig tone. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg. Er din kommentar blitt slettet, og lurer på hvorfor? Send e-post til debatt@dagbladet.no, med ditt brukernavn.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør

Her kan du lese våre debattregler

Mest kommentert

 • Empatisk svikt

  Empatisk svikt

  De marginale antifeministiske stemmene har en enestående mangel på empati i måten de møter #jegharopplevd på. (596 innlegg) Les mer

 • Sandberg om Venstres asylhåp: - Det er bare én måte å forstå dette på

  Sandberg om Venstres asylhåp: - Det er bare én måte å forstå dette på

  Venstre har en annen forståelse av hva de har avtalt om familiegjenforening, enn det Frp har. (563 innlegg) Les mer

 • Jonas ut av tåka

  Jonas ut av tåka

  Det eneste Jonas Gahr Støre vet er at det bare kan gå nedover fra her. (466 innlegg) Les mer

 • KRLE: Religiøs grådighet

  KRLE: Religiøs grådighet

  K-en tilbake i KRLE er favorisering av majoriteten, og sender feil signaler. (371 innlegg) Les mer

 • Krenk - krenkere- krenkest

  Krenk - krenkere- krenkest

  Begrepsbruken i debatten, hvor det nå går inflasjon i sterke uttrykk som «kneblet» og «krenket», gjør at den polariseres og vi mister essensielle nyanser. (317 innlegg) Les mer

 • Adjøss, virkelighet!

  Adjøss, virkelighet!

  Den borgerlige tenkningen rundt NRK forholder seg ikke til samme virkelighet som forskere. Det er et problem. (308 innlegg) Les mer

 • Det jeg ikke har opplevd

  Det jeg ikke har opplevd

  Det er mange av historiene bak #jegharopplevd som jeg ikke har opplevd selv, så heldig er jeg. (254 innlegg) Les mer

 • Anundsens ladegrep

  Anundsens ladegrep

  Frykten vil bli brukt som et politisk våpen. (248 innlegg) Les mer