Stor forskjell på bistandsadvokatene og politiadvokatene.

Tips oss 2400
AKTØRER: Dette bildet av mange av aktørene i terrorsaken er tatt i forbindelse med det første møte i forbindelse med forberedelsene av rettssaken. Fra venstre: Svein Holden (statsadvokat), Inga Beier Engh (statsadvokat), Odd Grøn (medforsvarer), Geir Lippestad (forsvarer), Siv Hallgren (bistandsadvokat), Mette Yvonne Larsen (bistandsadvokat), Frode Elgsen (bistandsadvokat), Anne Margrethe Lund (dommer), Geir Engebretsen (sorenskriver), Nina Opsahl (Oslo tingrett) og Arnhild Olsen (Oslo tingrett) Foto: John T. Pedersen / Dagbladet

AKTØRER: Dette bildet av mange av aktørene i terrorsaken er tatt i forbindelse med det første møte i forbindelse med forberedelsene av rettssaken. Fra venstre: Svein Holden (statsadvokat), Inga Beier Engh (statsadvokat), Odd Grøn (medforsvarer), Geir Lippestad (forsvarer), Siv Hallgren (bistandsadvokat), Mette Yvonne Larsen (bistandsadvokat), Frode Elgsen (bistandsadvokat), Anne Margrethe Lund (dommer), Geir Engebretsen (sorenskriver), Nina Opsahl (Oslo tingrett) og Arnhild Olsen (Oslo tingrett) Foto: John T. Pedersen / Dagbladet

(Dagbladet): Et skattesøk på de mest sentrale aktørene i etterforskningen og rettsoppgjøret mot terrortiltalte Anders Behring Breivik viser en veldig tydelig, om ikke så overraskende trend.

De private bistands- og forsvarsadvokatene blir i denne sammenheng for lønnsadel å regne, sammenliknet med politiadvokatene og etterforskningslederne.
 
Mest tjente den koordinerende bistandsadvokaten Frode Elgesem, med en inntekt på 6,1 millioner kroner.
 
Advokat Alexandra Beck Gjørv, som nå leder 22. juli-kommisjonen, er oppført med en inntekt på 2,6 millioner kroner. Advokat Mette Yvonne Larsen, en av de tre koordinerende bistandsadvokatene, er oppført med en tilsvarende sum som Gjørv.

De to hovedforsvarerne, Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra, er på sin side oppført med henholdsvis 945 916 og 724 106 kroner i inntekt. Bæra kommer fra jobb som regiondirektør i Arbeidstilsynet.

De to rettspsykiatriske sakkyndige som vurderer Breiviks mentale tilstand, Synne Sørheim og Torgeir Husby, er på sin side oppført med henholdsvis 1,9 og 1,7 millioner kroner i inntekt.

På politi- og påtalesiden er inntektene som nevnt noe lavere.

De to statsadvokatene Svein Holden og Inga Beier Engh er oppført med henholdsvis 655 786 og 534 517 kroner i inntekt. De to politiadvokatene Christian Hatlo og Pål-Fredrik Hjort Kraby har på sin side en registrert inntekt på henholdsvis 566 213 og 411 467 kroner.

Etterforskningsleder John Roger Lund hadde i 2010 en inntekt på 535 681 kroner. Sissel Hammer, politimester i Nordre Buskerud, er oppført med en inntekt på 621 180 kroner.
Navn Inntekt Skatt Formue
Frode Elgesem
(f. 1961) Koordinerende bistandsadvokat
6 096 569 1 964 674 0
Mette Yvonne Larsen
(f. 1963) Koordinerende bistandsadvokat
2 622 729 1 287 863 0
Alexandra Bech Gjørv
(f. 1965) 22. juli-kommisjonen, leder
2 559 656 1 068 663 5 936 095
Synne Sørheim
(f. 1966) Rettspsykiatrisk sakkyndig
1 916 446 1 000 757 0
Torgeir Husby
(f. 1951) Rettspsykiatrisk sakkyndig
1 725 353 797 172 81 325
Geir Engebretsen
(f. 1952) Sorenskriver, Oslo tingrett
1 164 640 509 263 780 308
Olav Sønderland
(f. 1942) Politidirektoratets evaluering, leder
1 132 610 470 643 552 035
Geir Lippestad
(f. 1964) Forsvarer
945 916 415 523 0
Siv Hallgren
(f. 1964) Koordinerende bistandsadvokat
746 220 299 214 0
Anders Snortheimsmoen
(f. 1958) Beredskapstroppen, leder
728 265 301 419 0
Vibeke Hein Bæra
(f. 1964) Forsvarer
724 106 289 760 574 466
Svein Holden
(f. 1973) Aktor
655 786 260 842 0
Sissel Hammer
(f. 1959) Nordre Buskerud, politimester
621 180 240 318 0
Asbjørn Rachlew
(f. 1969) Avhørsekspert
615 549 249 135 0
Christian Hatlo
(f. 1971) Politiadvokat
566 213 234 465 0
John Roger Lund
(f. 1963) Etterforskningsleder
553 681 211 759 681 063
Unni Turid Grøndal
(f. 1958) Politiet, infosjef
544 467 211 263 0
Knut Bjarkeid
(f. 1953) Ila, fengselsdirektør
535 774 210 451 217 738
Inga Beier Engh
(f. 1970) Aktor
534 517 205 457 0
John Ståle Stamnes
(f. 1965) Kripos, politiinspektør
416 340 159 558 0
Pål-Fredrik Hjort Kraby
(f. 1964) Politiadvokat
411 467 156 844 0
Tord Kvinge Jordet
(f. 1981) Forsvarer
409 866 145 118 0
Odd Ivar Aursnes Grøn
(f. 1982) Forsvarer
304 017 101 027 0
Lars Magne Hovtun
(f. 1985) Nordre Buskerud, infosjef
299 351 97 516 219 860
Anders Behring Breivik
(f. 1979) Massedrapsmann
1 236 0 72 501

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.