Dømmes til ti års forvaring. Dommen fra tingretten opprettholdes.

Tips oss 2400

Helikopterlegen:

• Rettssaken startet i Hedmarken
tingrett 30. mai. Thor Aage Mathisen (39) ble i Hedmarken tingrett dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år. Forholdene pågikk i perioden fra 2003/2004 til pågripelsen i 2010.
• Legen ble pågrepet i oktober i fjor. Politiet fant over 200 bilder eller filmer
av overgrep mot barn på datamaskinen hans.
• Han ble avskjediget fra jobben ved Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar
da siktelsen ble kjent.

Dette ble han dømt for i tingretten:

• Åtte tilfeller av gjennomført eller forsøkt gjennomført voldtekt etter bestemmelsen
i straffeloven paragraf 192 pkt. c: for ved vold eller ved truende atferd får noen til å
ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

• 13 tilfeller av gjennomført eller forsøkt gjennomført seksuell handling med mindreårige, straffeloven paragraf 200: Den som foretar seksuell handling med barn under
16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201, straffes med
fengsel inntil 3 år. Fengsel inntil 6 år (kan) idømmes dersom handlingen er begått
under særdeles skjerpende omstendigheter. Ved avgjørelsen av om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av
slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold
og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

• 17 tilfeller av besittelse av fotografier med seksualisert framstilling av unge jenter,
straffelovens paragraf 204a.

• 18 tilfeller på gjennomført eller forsøkt gjennomført å forlede barn under 16 år til å
ta seksualiserte bilder av seg selv, straffelovens paragraf 200.

• Fem tilfeller for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha truet personer til å utføre handlinger mot deres vilje, straffelovens paragraf 222.

• Ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år, straffelovens paragraf 196.

• Fire tilfeller av skremmende og plagsom atferd, straffelovens paragraf 390a.

• 21 tilfeller av utpresning eller utpresningsforsøk, straffelovens paragraf 266.

• I tillegg er han dømt for
brudd på helsepersonelloven.
(Dagbladet): Den såkalte helikopterlegen, Thor Aage Mathisen (39), som i tingretten ble dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år, ble nettopp dømt i Eidsivating lagmannsrett til samme straff.

Det melder Østlendingen.

- Det er ikke overraskende utfra behandlingen både i tingretten og i lagmannsretten. Situasjonen og alvorligheten i denne saken blir på mange måter bekreftet, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til Dagbladet.

Hun bistår alle de 23 fornærmede jentene.

- De aller fleste er nå glade for at saken endelig er over, selv om skyldsspørsmålet har vært klart en stund, sier hun.

- Er pedofil og sadomasochist

Den 39 år gamle overlegen fra Hamar ble i tingretten dømt til 10 års forvaring for seksuell trakassering av en rekke unge jenter og for pengeutpressing av i alt 21 menn.

I Hedmarken tingrett mente de sakkyndige at legen er pedofil og sadomasochist.

I ankesaken presenterte de rettsoppnevnte sakkyndige, Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad, sine konklusjoner. De slo fast at legen er pedofil og sadomasochist og at han lider av dysfunksjonell personlighetsforandring, ifølge Østlendingen.

Straffeutmålingen lot imidlertid vente på seg, og en årsak var at den rettsmedisinske kommisjonen ikke ville godkjenne en rapport om legen av psykolog Thore Langfeldt.

Langfeldt, som er en av landets fremste psykologer og sexologer, gikk i mot en del av konklusjonene som de sakkyndige kom med.

Enstemmig i tingretten

Den enstemmige dommen i tingretten, som altså opprettholdes i lagmannsretten, omfatter 42 fornærmede fordelt på 77 tiltalepunkter, og var i tråd med påstanden til aktor. Den innebar også at legen ble fradømt retten til å praktisere som lege.

39-åringen ble pågrepet i oktober i fjor da han var på jobb ved Norsk Luftambulanses helikopterbase på Dombås.

Han ble dømt til å betale i alt 2,4 millioner kroner i erstatning til ofrene.

22 jenter er tilkjent tilsammen 1,85 millioner kroner i erstatning.  Jentenes bistandsadvokat Johanne Reistad Hansen hadde krevd 2,45 millioner.

Den tidligere legen er også dømt til å betale 554 000 kroner i erstatning til i alt 12 menn.

En rekke tiltalepunkter

Legen sto tiltalt for å ha lurt 22 jenter og kvinner til å sende ham nakenbilder av seg selv.

De aller fleste var i alderen 11-14 år da de først ble kontaktet.
Noen av jentene skal også ha blitt presset til å filme seg selv utføre seksuelle handlinger. For dette sto legen tiltalt for voldtekt eller forsøk på voldtekt.
Han var i tillegg tiltalt for å ha befølt en 13-åring mens hun lå i narkose under en operasjon på sykehuset i Elverum.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.