Begge Breivik-dommerne kommer fra markante jusfamilier.

Tips oss 2400
 FAR: Far til tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen var en av forsvarerne til spiontiltalte Arne Treholt under rettssaken i 1985. Her Andreas Arntzen (t.h.) i samtale med Treholt. Arkivoto: Erik Thorberg / SCANPIX.

FAR: Far til tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen var en av forsvarerne til spiontiltalte Arne Treholt under rettssaken i 1985. Her Andreas Arntzen (t.h.) i samtale med Treholt. Arkivoto: Erik Thorberg / SCANPIX.

 BESTEFAR: Jurist, statsminister og utenriksminister John Lyng (1905-1978) er bestefar til nyoppnevnt Behring Breivik-dommer Arne Lyng.
John Lyng var i sin juskarriere blant annet aktor i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig mot Henry Oliver Rinnan og hans bande.
Arkivoto: NTB/Scanpix.

BESTEFAR: Jurist, statsminister og utenriksminister John Lyng (1905-1978) er bestefar til nyoppnevnt Behring Breivik-dommer Arne Lyng. John Lyng var i sin juskarriere blant annet aktor i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig mot Henry Oliver Rinnan og hans bande. Arkivoto: NTB/Scanpix.

  Se større kart Oslo Tinghus

   NYOPPNEVNT: Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen ble i dag presentert som dommere i straffesaken mot Anders Behring Breivik.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

  NYOPPNEVNT: Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen ble i dag presentert som dommere i straffesaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

  Fakta om Breivik-dommerne

  Wenche Elizabeth Arntzen


  Jurist, født 1959.

  Har også studert filosofi.

  Har jobbet som jurist i justisdepartementet, og vært dommerfullmektig i Larvik tingrett.

  1994: konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett

  1989-2003: advokat under regjeringsembetet

  2003 — 07: advokat og partner i Kluge advokatfirma

  2007- : tingrettsdommer i Oslo Tingrett

  Har jobbet hos Riksmeklingsmannen og i
  Stortingets EOS-utvalg


  Arne Lyng


  Jurist, født 1962.

  1990 - Begynte som advokatfullmektig i Wiersholm og Mellbye og Beck

  92 — 93 - dommerfullmektig i Vesterålen tingrett

  1993 - 97: advokatfullmektig i Lyng og Co

  1997- 2002: rådgiver og spesialrådgiver i Kredittilsynet

  1998 — 2002: sekretær og hovedsekreter i banklovkommisjonen

  2000- : tingrettsdommer i Oslo tingrett

  2006 — 10, nestleder felles klagenemnd for behandling av saker om juks på prøver i høyskole og universitet.
  (Dagbladet): Begge dommerne i saken mot Anders Behring Breivik har røtter i sterke norske jus-familier, som har vært sentrale i dominerende norske saker som landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig og spionasjesaken mot Arne Treholt.

  Bestefar til tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen var den kjente forretningsadvokaten Sven Arntzen, som var riksadvokat under første del av landssvikoppgjøret i 1945 og 1946.

  Far til Breivik-dommer Wenche Elizabeth Arntzen, var den tidligere riksadvikatens sønn Andreas Arntzen.  Også han var advokat, og en av Arne Treholt tre forsvarere i spionsaken i 1985 - sammen med Ulf Underland og Jon Lyng.

  Statsminister og Rinnan-aktor

  Den andre Breivik-dommeren, Arne Lyng, er barnebarn av jurist og tidligere Høyre-statsminister John Lyng.

  John Lyng var aktor i saken mot Rinnan-banden.

  Lyng var statsminister i 28 dager fra 28. august 1963, da Einar Gerhardsens Ap-regjering ble felt på Kings Bay-ulykken. Seinere var John Lyng utenriksminister i Per Borten-regjeringen fra 1965 til 1970.

  Arne Lyng er nevø av Treholt-forsvarer Jon Lyng, som også var aktiv Høyre-politiker.

  - Vi var opptatt av å finne to erfarne dommere gjerne som utfyller hverandre som til sammen blir et bra dommerpar. Det er jeg helt overbevist om at vi har funnet, sier sorenskriver Geir Engebretsen til Dagbladet.

  - Klar over båndene

  - Jeg har vært klar over de familiemessige lenkene. Begge disse dommerne har en familiær bakgrunn med jurister som har jobbet i advokat- og påtalebransjen. -

  - Det har ikke vært avgjørende for oss, men selvfølgelig ikke fremmed for at det kan være interessant å trekke paralleller bakover, sier Engebretsen.

  - De er ikke veldig opptatt av det, jeg er ikke veldig opptatt av det, men jeg forstår at media kan være opptatt av det, legger han til.

  Tiltale i februar

  Innstillingen til tiltale skal oversendes Riksadvokaten i februar.

  Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gjort det klart at hvert enkelt drap trolig vil være separate punkter i tiltalen - noe som vil gjøre den svært omfattende.

  Tre legdommere

  De to nyoppnevnte fagdommerne skal nå vurdere sakkyndigrapporten og den rettsmedisinske kommisjonens konklusjon om Breiviks psyke.

  I forberedelsene til norgeshistoriens største rettssak skal de også være med på utvelgelsen av tre legdommere.  Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

  RAPPORTER INN HER
  Lik Dagbladet på Facebook.
  I denne artikkelen