Vraket av Hercules-flyet er funnet.

Tips oss 2400

VIL FLY IGJEN: - De andre Herkules-flyene vil fly igjen når mannskapene har fått ro og refleksjon, sier Forsvarsjef Harald Sunde. Video: Håkon Eikesdal

DE SAVNEDE: Oberstløytnant Truls Audun Ørpen (46), kaptein Ståle Garberg (42), kaptein Bjørn Yngvar Haug (40), kaptein Siw Robertsen (45) og kaptein Steinar Utne (35).

DE SAVNEDE: Oberstløytnant Truls Audun Ørpen (46), kaptein Ståle Garberg (42), kaptein Bjørn Yngvar Haug (40), kaptein Siw Robertsen (45) og kaptein Steinar Utne (35).

KATASTROFE: - For de nærmeste, og for kollegaene, er dette en katastrofe, sier Generalinspektør for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad. Video: Håkon Eikesdal

KEBNEKAISE: Her leter et norsk fly etter de fem norske offiserene. Video: Forsvaret

LETER ETTER SVAR: Bildet viser norske spesialstyrker som leter på Kebnekaise etter vrakrester og spor etter de fem savnede. Foto: Forsvaret

LETER ETTER SVAR: Bildet viser norske spesialstyrker som leter på Kebnekaise etter vrakrester og spor etter de fem savnede. Foto: Forsvaret

FUNNSTEDET: Her, mellom Kebnekaises to høyeste punkt, ble det i morges funnet mange deler av det tidligere savnede Hercules-flyet. Illustrasjon: Forsvaret

FUNNSTEDET: Her, mellom Kebnekaises to høyeste punkt, ble det i morges funnet mange deler av det tidligere savnede Hercules-flyet. Illustrasjon: Forsvaret

Tidslinje


Torsdag

13.40: Avgang fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

14.45: Siste radiokontakt mellom flyet og tårnet i Kiruna, rutinemessig utveksling av posisjon, frekvens og beregnet tid for landing - ikke noe unormalt registrert.

14.56: Sivil og militær radar mister kontakten med Hercules-flyet, som da er registrert med høyde mellom 7200 og 7600 fot, rett på sørsiden av Kebnekaiseplatået, 85 kilometer fra flyplassen i Kiruna.

Ca. 15.02: Beregnet landing i Kiruna.

Ca. 15.32: Flyplassen slår alarm overfor Sjøfartsverkets redningssenter, rutinemessig 30 minutter etter planlagt landing.

Fredag

Ca. 18.30: Den svenske redningssentralen opplyser at de kan ha funnet deler av det savnede flyet, informasjon som senere blir bekreftet.

Lørdag

Ca. 08.30: Redningsmannskaper finner flere vrakdeler på den andre siden av toppen de fant delene ved på fredag. De konkluderer med at de har funnet et havaristed.

De savnede:

Flyver Ståle Garberg
Grad: Kaptein
Alder: 42
Bostedskommune: Oslo

 Skvadronsjef Truls Audun Ørpen
Grad: Oberstløytnant
Alder: 46 år
Bostedskommune: Oslo

Lasteleder Bjørn Yngvar Haug
Grad: Kaptein
Alder: 40 år
Bostedskommune: Ullensaker

Lasteleder Siw Robertsen
Grad: Kaptein
Alder: 45 år
Bostedskommune: Oslo

Offiser Steinar Utne
Grad: Kaptein (midlertidig)
Alder: 35 år
Bostedskommune: Oslo
(Dagbladet): Forsvarsminister Espen Barth Eide, forsvarssjef Harald Sunde og generalispektøren for luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, holder pressekonferanse for å informere om vrakfunnet i morges.

Pressekonferansen er over. Opptak fra denne publiseres fortløpende.


- Vi vet nå med sikkerhet at den savnede Hercules-maskinen er funnet som havarist. Den har truffet fjellvekken høyt oppe ved Kebnekaise, og det finnes svært mange vrakrester, åpner forsvarsministeren.

- Mine tanker går først og fremst til de pårørende, som har levd i flere dager i det uvisste, fortsetter han.

- Dystert bilde

- Det avtegner seg dessverre et svært dystert bilde på havaristedet, sier forsvarssjef Harald Sunde.

- Vrakrester og deler av flyet ligger i et breområdet, med store sprekker. Det er et farlig og vanskelig område, sier han, og gjør det klart at det videre arbeidet vil ta lang tid.

- Det ser mørkt ut, men vi vil jo ikke konstatere at alt håp er ute, fastslår Espen Barth Eide på spørsmål om det kan finnes overlevende.

Han sier han har vært forberedt på dette, og at det har vært det de har fryktet mest.

Han berømmer både de svenske og norske letemannskapene som i flere dager, under ekstreme værforhold, har drevet letearbeid i området.

Ivaretar de pårørende

De pårørende til de fem som var om bord i flyet ble informert om situasjonen tidligere i dag. De blir ivaretatt på den militære flystasjonen på Gardermoen, hvor Hercules-flyet var stasjonert.

- Det er et omfattende arbeid som startet allerede da flyet ble meldt savnet. Det er et profesjonelt apparat som håndterer de pårørende, sier han.

Forsvarssjef Harald Sunde sier arbeidet nå pågår for fullt for å lete frem og kartlegge vrakdelene av flyet, og søke etter de savnede.

- Vi har mannskaper på begge sider av Kebnekaise, forteller han.

Forsvarssjefen berømmer den svenske redningsledelsen, som har hatt ansvaret for leteaksjonen.

- Jeg vil sende en spesiell takk til de lokale i dette leteområdet som har vært med oss dag og natt siden dette startet, sier

- Vi har savnet fem kolleger, og vi vil markere dette på en samling på Evenes i morgen, sier Sunde.

Der vil også kongen være til stede, som allerede hadde planlagt å gjeste øvelsen Cold Response som pågår i området.

Generalinspektøren for luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, sier det er en vanskelig tid for de nærmeste kollegene og de pårørende.

- For dem er dette en katastrofe. Vi må prøve å ivareta kollegene og de pårørende, sier han.

Funnet i morges

Det er nå klart at det norske Hercules-flyet er funnet. Vrakdeler befinner seg på begge sider av Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise, og er således spredd over et større område.

Det søkes fremdeles etter de fem savnede som var om bord, oberstløytnant Truls Audun Ørpen (46), kaptein Ståle Garberg (42), kaptein Bjørn Yngvar Haug (40), kaptein Siw Robertsen (45) og kaptein Steinar Utne (35).

Fant store vrakdeler

I 8.30-tiden i morges fant letemannskaper store mengder vrakdeler etter Hercules-flyet som forsvant på torsdag.

- Det ble funnet såpass mange vrakdeler at vi nå kan konstatere at vi har funnet en havariplass, sier Tobias Nicander ved den svenske redningssentralen til Dagbladet.

Redningsaksjonen har vært preget av det dårlige været i området, men i dag letnet det, og bakkemannskaper dro ut ved 05-tiden i natt.

 Den svenske redningstjenesten bekrefter å ha funnet det savnede Hercules-flyet «Siv». Flydeler er funnet på vestsiden av Kebnekaise-fjellet. 

- Det er funnet vrakdeler og vrakrester fra flyet. Det er en rekke små og større deler, sier Haakon Bruun-Hanssen, viseadmiral og sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter til Dagbladet. 

Lite tro på overlevende

De knuste flydelene er funnet på høyder fra 1500 meter til 2000 meter.

- Jeg vil betegne dette som et totalhavari, flyet er knust i mange deler. Utifra den tiden som har gått, forholdene og alle delene som er funnet er det all grunn frykte det verste, sier han videre. 

Den svenske redningsledelsen holder fast i håpet om at de fem savnede nordmenne fremdeles kan være i live. 

- Det gjør også vi, men det umiddelbare inntrykket er at det er vanskelig å se for seg. Vi har eksempler i historien hvor folk mirakuløst har overlevd flystyrter, sier  Bruun-Hanssen. 

30 cm nysnø

Han betegner terrenget som «svært vanskelig», og at deler er funnet på begge sider av den nordlige kanten. Bruun-Hanssen mener redningsarbeidet kan ta tid. 

- Det er ulent terreng, og det har snødd 30 cm siden ulykken fant sted. Det er særldeles vanskelig å undersøke området på god måte. 

5 meter lange deler

De største delene fra havariet er på 2 x 2 x 5 meter. 

- Det er funnet flere gjenstander, og vi har fått opplyst at disse gjenstandene er forenelige med deler fra det flyet som var savnet, sier Heidi Kløkstad, fungerende politimester i Salten politidistrikt, til Dagbladet.

- Vi har på langt nær noen totaloversikt over delene som er funnet, så vi utelukker ikke at letemannskapene enda kan finne flere store deler av flyet.

Mer enn to funnsteder

Kløkstad forteller at det nok er flere enn to funnsteder i dette området.

- Vi har inne store ressurser fra norsk og svensk side, vi har både fly, helikopter og bakkestyrker, sier Kløkstad.
Hun forteller at det fremdeles er vanskelige værforhold.

- Det er været som har hemmet leteaksjonen hele tiden. Det er stor snørasfare, og været kan fort skifte fra solskinn til tett snø. 

Mannskapene er avhengig av å utnytte disse lommene med godt vær, sier Kløkstad. Hun forteller at de nå konsentrerer seg om å finne de fem savnede nordmennene og flere deler av flyet.

- Hva som kan ha skjedd ønsker ingen å spekulere i, sier Kløkstad.

Politimyndighetene har ansvaret for fjellredningstjenesten.

- Det ble funnet såpass mange vrakdeler at vi nå kan konstatere at vi har funnet en havariplass, sier Tobias Nicander ved den svenske redningssentralen til Dagbladet tidligere i dag.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen