Fire dager etter at Utenriksdepartementet mottok søknaden, skrøt Jonas Gahr Støre av millionbevilgningen.

Tips oss 2400

I dette foredraget på Høgskolen i Bodø annonserte utenriksminister Jonas Gahr Støre støtten til barndomsvennen Felix Tschudis stiftelse. Nå kan Dagbladet avsløre at han ikke vurderte sin egen habilitet før utdelingen. Video: Høgskolen i Nordland

DETTE ER SAKEN:

• Utenriksdepartementet ga i novemeber 2008 seks millioner kroner i støtte til stiftelsen Centre for High North Logistics. Prosjektet er initiert av Tschudi Shipping Company AS, som også bidro med seks milloner kroner.

• Selskapet eies av milliardæren Felix Tschudi. Den samme Felix Tschudi er barndomsvenn av utenriksminister Jonas Gahr Støre, og var blant annet en av gjestene i Støres 50 års dag.

• De to har gått på barne- og ungdomsskole sammen, i tillegg til å ha gått sammen ett år ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

• Justisdepartementetss lovavdeling er ikke bedt om å vurdere Støres habilitet overfor Felix Tschudi.
(Dagbladet): Fra søknaden om millionstøtte til etablering av senteret i Kirkenes, inkluderte saksbehandling gjennom helga, går det bare fire dager til utenriksminister Jonas Gahr Støre slår fast at hans departementet går inn med seks millioner kroner.

Formell søker var Norsk Rederiforbund, men initiativtaker var Støre-venn og reder-milliardær Felix Tschudi.

Saksbehandlet i helga

Fredag 10. oktober 2008 tikket en e-post i innboksen til Utenriksdepartementets daværende prosjektleder for Nordområdeprosjektet, spesialrådgiver Jostein Mykletun: 

«Hei Jostein, vedlagt er søknad med vedlegg. Dersom det må være annerledes setter jeg pris på om du ringer meg da jeg vil være offline på pc i et par timer nå»

Avsenderen var Norges Rederiforbund, men av søknaden går det klart fram at det er Tschudi Shipping Company, selskapet som eies av Jonas Gahr Støres milliardærvenn, som står bak initiativet om å etablere det nye logistikksenteret i Kirkenes — og som selv vil gå inn i prosjektet med seks millioner kroner.

Bare to dager etter — på en søndag — sender Mykletun den videre i systemet — og levner liten tvil om at den vil bli innfridd: I en e-post ber han en annen UD-rådgiver ta søknaden videre med sjefen for departementets enhet for budsjett og forvaltning, «slik at vi snarlig kan gi positivt, bekreftende svar, og slik at pengene overføres på inneværende års budsjett».

Røpet selv millionstøtten

To dager seinere, 14. oktober, besøkte utenriksministeren Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø. I foredraget han holdt her, avslørte han like godt nyheten millionbevilgningen.

«La meg nevne et eksempel som vi nå er i ferd med å sette i gang — og dette er i og for seg en liten nyhet», begynte utenriksministeren, og fortsatte:

«Dere så tidligere bildet av issmeltingen som åpner store perspektiver for transport, og det kompliserte faget logistikk, transport av varer, og hva kommer det til å åpne. Dette er det en del i norsk rederinæring som begynner å tenke på, og vi må tenke på det ut fra et miljøperspektiv, sikkerhet på havet, og så videre. Som følge av dette har altså deler av norsk rederinæring ønsket å opprette et professorat med tilliggende herligheter, knyttet til maritim logistikk i nordområdene. Dette er et spennende prosjekt, som vi i Utenriksdepartementet går inn og støtter krone for krone. De kommer opp med, Tschudi Shipping, seks millioner kroner over fem år, vi legger inn seks millioner kroner over fem år».

Dette var om lag tre uker før søknaden ble formelt godkjent, den 7. november 2008.

Partnerskapstenkning offentlig-privat

Utenriksministeren var imidlertid åpen om at millionstøtten gikk til et uferdig prosjekt: «Dette prosjektet vil vi jobbe litt videre med, og det vil bli presentert med alle detaljer i slutten av november, men det er et eksempel på partnerskapstenkningen offentlig-privat», sa han.

Tilsagnsbrevet ble lagt fram for tidligere statssekretær Elisabeth Walaas, og sendt til Norsk Rederiforbund, som formelt sto bak søknaden — med kopi til Felix Tschudi.

26. november 2008 ble senteret offisielt lansert i Kirkenes, av Felix Tschudi og Jonas Gahr Støre.

- Vi er interessert i det som skjer i nordområdene

Senter for nordområdelogistikk ble etablert i forbindelse med Tschudi Shipping Companys 125 års jubileum, forteller shippingmilliardæren Felix Tschudi.

Rederiet Tschudi Shipping Company AS har investert tungt i Kirkenes — og en framtidig oppsving av næringsaktiviteten i de lovende Nordområdene.

- Vi ser at det blir større behov for logistikk i området og det er grunnen til at vi er her. Tanken er å skape flere innfallsporter til markedet i øst, og de sentralasiastiske landene, sa Felix Tschudi til lokalavisa Sør-Varanger Avis i juni 2008.

Venter på olje-boom

Felix Henry Tschudi er sønn av reder Henry Felix Tschudi, og har tatt over familiens redervirksomhet, som har røtter tilbake til 1883. På Kapitals liste over Norges rikeste, figuerer Tschudi på en 126. plass med en formue på 1,25 milliarder kroner.

I søknaden til Utenriksdepartementet fra oktober 2008 legges det heller ikke skjul på Tschudis interesser i prosjektet:

«Tschudi Shipping har en omfattende virksomhet for å skape verdier i Nord og som strekker seg langt videre enn det som normalt forbindes med shipping. Blant annet gjelder dette oppbyggingen og utviklingen av gruvevirksomheten i Sydvaranger AS og videreutviklingen av havne og logistikkvirksomheten i Kirkenes».

- På samme måte som dette prosjektet er godt for Norge, Nord-Norge og Kirkenes, er det positivt for oss, fordi vi er interessert i det som skjer i nordområdene, sier Felix Tschudi til Dagbladet.

Ikke personlig kontakt

Han understreker at Rederiforbundet, han selv og senteret har forholdt seg til UDs nordområdeavdeling, ikke Støre personlig. Rederen sier likevel at han har møtt Støre ved en rekke anledninger relatert til nordområdesatsingen, og at nordområdene er et tema de har snakket om.

- Men jeg føler at siden UD har vurdert en søknad fra Rederiforbundet på vegne av Global Maritime Knowledge Hub, har det vært mange instanser mellom oss, sier Tschudi til Dagbladet.

- Vi valgte i forbindelse med Tschudi Shippings 125 års jubileum å etablere Senter for nordområdelogistikk som vårt bidrag til Global Maritime Knowledge Hub ved å gi seks millioner kroner over fem år. Vi tok det som en sterk indikasjon på at Senteret er på riktig vei da mer enn hundre sentralt plasserte deltakere fra hele verden kom til senterets konferanse om den nordlige sjørute i Murmansk i februar.

- Vår fordel er indirekte

Tschudi sier til Dagbladet at han var vært opptatt av nordområdene og Russland siden slutten av 1980-tallet.

- Vi synes grensen i nord er veldig spennende for Norge, med tanke på det som skjer med olje, gass og mineraler. Samtidig er det spennende med Russland, og mulighetene for handel og transport, sier Tschudi.

- Meningen med stiftelsen Centre for High North Logistics er å heve kunnskapsnivået om et tema som er viktig for Norge og nordområdene. Dette er en felles interesse som vårt selskap, på lik linje med mange andre, har fordeler av. Og jeg vil si at fordelen vår er veldig indirekte og langsiktig.

- Det er viktig å tenke på at dette prosjektet er bare en del av et større nettverk, Global Maritime Knowledge Hub, i regi av Norges Rederiforbund, og Oslo Maritime Nettverk. De maritime næringene gir midler til å opprette professorater på høgskoler og universiteter, og det er gitt ganske store midler, totalt er mer enn 20 professorater opprettet, sier Tschudi.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.