Advokat Meling håpet på frifinnelse.

Tips oss 2400

Najumuddin Faraj Ahmad (Mulla Krekar)

• Kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.
• Bygde fra 1991 til 2002 opp og ledet den islamittiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. Reiste flere ganger til Midtøsten mens han hadde flyktningstatus i Norge.
• Har uttrykt støtte til Osama bin Laden, men avviser at han er tilknyttet terrornettverket al-Qaida.
• Satt fra september 2002 til januar 2003 fengslet i Nederland fordi Jordan begjærte ham utlevert i en narkotikasak. Begjæringen ble avvist.
• Vedtatt utvist fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet.
• En siktelse mot Krekar ble etterforsket av Økokrim og lagt bort i 2005.
• Oslo tingrett slo i 2005 fast at vedtaket om å utvise ham var gyldig, noe som ble bekreftet av Høyesterett i 2007. Vedtaket er ikke effektuert på grunn av utilstrekkelige garantier fra Irak for hans sikkerhet.
• Siden 8. desember 2006 har Krekar stått oppført på FNs terrorliste.
• 25. januar 2010 ble Krekars svigersønn såret da det ble avfyrt skudd mot Krekars leilighet. Etter dette ble Krekar flyttet til en ny leilighet, men han takket nei til politibeskyttelse.
(NTB)
(Dagbladet): Najumuddin Faraj Ahmad (55), bedre kjent som mulla Krekar var tiltalt for drapstrusler mot blant andre Høyre-leder Erna Solberg.

Han skal også ha truet tre norskkurdere.

- Krekar ga uttrykk for at de kunne drepes. To av dem hadde brent deler av koranen, den tredje hadde brukt et krenkende bilde på en bok, sa dommer Per Fleisje i retten.

-
De forholdene mulla Krekar er tiltalt for er langt mer alvorlige enn hva vi kan finne veiledning for i rettspraksis knyttet til andre trusselsaker, poengterte statsadvokat Marit Bakkevig da hun avsluttet aktoratets prosedyre i Oslo tingrett i slutten av februar.


Hun ba om at Krekar blir funnet skyldig etter alle tiltalens punkter og summerte opp straffeutmålingen til fem års fengsel.

Ikke dømt for tv-uttalelse

Krekar blir ikke dømt for uttalelsene til journalister fra NBC i progammet 'The Wanted'.

"Uttalelsene i programmet var samlet sett en oppfordring om å fortsette med selvmordsaksjoner blant annet i Irak og mot amerikanske interesser og personell", står det i dommen.

- Det er ikke sikkert om Krekars utsagn har hatt betydning, leser dommeren.

Retten frifinner ham derfor for paragrafen som omhandler oppfordring til terrorisme.

Krekar frifinnes også for forhold inntatt i en tilleggstiltale om trusler mot en mann i 2011, men dommeren antyder at han i straffeutmålingen for de andre punktene vil vektlegge at denne trusselen var en del av "en sammenhengende trusselsituasjon" i lang tid for den aktuelle norskkurderen.

I dommen står det at Krekar ikke viser tegn til å aksptere normen om at man ikke skal drepe.

- Retten er ikke i tvil om at Krekar vil komme med nye drapstrusler om han opplever krenkelser, leser dommeren.

Drapstruslene mot de norskkurdiske fornærmede tilsier alene en straff på to år og seks måneders fengsel, mener dommeren. Krekar ble til sammen dømt til fem års fengsel.

Anket på stedet

Etter at dommen falt tok Krekar en kort rådslagning med advokat Brynjar Meling før han svarer: - Det er klart jeg anker dommen.

Advokat Meling sier de er overrasket over dommen, og at de nå "bretter opp ermene" og tar fatt på arbeidet med ankesaken.

- Selvsagt er vi overrasket når vi hadde gått for frifinnelse. Vi er særlig overrasket over at han blir dømt etter tiltalens post 1 (om terrortrusler mot blant andre Erna Solberg, red. anm.).

Aktor, som ba om fem års fengsel, er godt fornøyd.

- Det var en grundig og god dom, sier Geir Evanger i aktoratet. Han medgir at dette ikke er siste ord i saken, men mener tingretten la seg på et riktig straffenivå.

Truet Erna Solberg

«Erna Solberg sier, kast ut Mulla Krekar til døden, hun skal betale prisen for det. Hun skal betale prisen for det av eget ånd (liv). Hvem som tar livet hennes, vet jeg ikke, Al-Qaida, Ansar Al-Islam, mine slektninger, barna mine, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem. Men hun skal betale prisen sin», sa Krekar under et møte med internasjonal presse 10. juni 2010.

Det var Frps Siv Jensen som anmeldte Krekars trusler mot kommunalminister Erna Solberg i møtet med de utenlandske journalistene.

- Ingen drapstrussel

Krekar sier det ikke var noen drapstrussel. Men snakker om «voldsom motreaksjon» og al-Qaida-framstøt mot Norge hvis han blir utvist.

Krekar søkte asyl i Norge høsten 1991, og allerede året etter var han tilbake i Midtøsten for å drive krigsopplæring, etter opplsyninger norsk politi.

- Solberg var bare et navn som dukket opp, uten at jeg kunne navnet på de andre ansvarlige. Det er som når jeg snakker om tysk filosofi og nevner Schopenhauer eller Hegel - det er jo bare navn. Hun var bare et symbol for meg. Hadde jeg kjent til andre norske navn ville jeg kanskje nevnt dem, sa Krekar i retten.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen