Breiviks politiske forbilde har flyttet utenlands og slipper oppmøteplikten.

Tips oss 2400
FJORDMAN: «Fjordman» «la opp» som blogger etter 22. juli, men har senere gjenopptatt skribentvirksomheten. Foto: Faksimile/Scanpix

FJORDMAN: «Fjordman» «la opp» som blogger etter 22. juli, men har senere gjenopptatt skribentvirksomheten. Foto: Faksimile/Scanpix

Vitneplikt:

Vitne- og oppmøteplikten følger av straffeprosessloven:

• § 109. Plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett har enhver. Retten kan frita et vitne som har mer enn 800 km reise med rutegående befordringsmiddel eller 125 km på annen måte, eller en tilsvarende strekning dels på den ene, dels på den annen måte, for møteplikt dersom fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning.

• § 109a. Vitner kan avhøres for retten ved fjernavhør dersom vitnet ikke har møteplikt på grunn av den geografiske begrensning, eller andre særlige forhold gjør fjernavhør ønskelig. Fjernavhør bør ikke foretas om forklaringen kan være særlig viktig, eller hvor andre forhold gjør det betenkelig. 
(Dagbladet): Peder Nøstvold Jensen, kjent under bloggernavnet «Fjordman», er stevnet som vitne av massemorderen Anders Behring Breiviks forsvarere.

Men han har flyttet til utlandet og kan dermed unngå oppmøteplikten.

-Så vidt jeg vet, har han sagt at det kan la seg ordne at han vitner, men at han ikke er i landet, så det må gjøres som et fjernavhør, sier advokat Trygve Staff, som har bistått Jensen, til Dagbladet.

-Han er så vidt meg bekjent ikke lovlig stevnet og har ingen møteplikt. Han har ikke tilhold i Norge.

-Hva legger du i at du mener han ikke er lovlig stevnet?

-Det handler om hvordan et vitne skal kalles inn formelt sett for at han skal ha plikt til å møte.

Fjernavhør

Det er i utgangspunktet vitne- og oppmøteplikt for alle i straffesaker i Norge, men en kan slippe unna med såkalt fjernavhør hvis en bor mer enn 80 mil unna rettslokalet. Staff sier det er «en stund siden» Jensen flyttet. Han er fra Sunnmøre og var i fjor sommer bosatt i Oslo.

- Jeg har ingen kommentarer til dette for øyeblikket, skriver Jensen i en epost til Dagbladet.

Avventer beskjed

 Breiviks forsvarere sier de helst hadde sett at Jensen møtte i retten.

-Hvis det ikke går, vil vi vurdere om vi ønsker at han fjernvitner eller om det for eksempel er dokumenter vi kan legge fram i stedet. Det er politiet som har ansvaret for å stevne ham, så vi må avvente beskjed fra dem, sier advokat Vibeke Hein Bæra til Dagbladet.

Oslo-politiet har et eget stevnekontor som har ansvaret for å stevne vitner som er ønsket i retten.

«En viktig intellektuell»

Massemorderen har i flere avhør blitt spurt om «Fjordman». Breivik har i avhør sagt at «Fjordman» har «bidratt intellektuelt, kulturkonservativt på et område som er veldig kontroversielt når det gjelder kritikk av multikulturalismen og islamiseringen av Europa», og at han er «en viktig intellektuell». Breivik hevder «Fjordman» var redd for at identiteten hans skulle bli kjent, fordi marxister og islamister da kunne angripe ham.

-Jeg har forståelse for at for at de kulturkonservative som ønsker å skjule identiteten sin, for ikke å bli lynsjet daglig, hevder Breivik i avhør, som tidligere overfor politiet har benektet at han kjente identiteten til «Fjordman». Breivik er i politiavhør vist bilde av «Fjordman», får Dagbladet opplyst. Breivik hevdet da at han ikke kjente personen på bildet, og at han heller ikke kjente til navnet Peder Nøstevold Jensen. «Fjordman» har også tatt avstand fra Breivik.

Terroristen har forklart til politiet at han hadde jobbet med manifestet sitt i seks måneder da han fant et essay signert «Fjordman».

- Heksejakt

 -Det var bedre skrevet enn det jeg kunne gjort selv, hevder Breivik, som sier han har «inkludert 8-10 essays av ham» i manifestet. Massemorderen har i avhør også blitt spurt om hva han tror «Fjordman» tenker om ham nå.

- Det kommer an på om pressen har drevet en heksejakt på dem som er inkludert i kompendiet, svarer Breivik, som tror at «Fjordman» i så fall er «karaktermyrdet», og at han da trolig skylder på ham.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.