Høiness-advokat Mette Yvonne Larsen trodde ikke det hun hørte fra motparten. Dom i arvestriden 10. september.

Tips oss 2400

  Se større kart Oslo Tinghus

  Fakta om arvestriden

  Mona Høiness er oppført som enearving i testamentet fra 2007 etter barnløse Synnøve Alver Urdahl (død 2011 - 91 år gammel) og Per Urdahl (død 2002 - 92 år gammel).'

  • Åtte Urdahl-slektninger ber byfogden i Oslo om å kjenne testamentet ugyldig. De åtte er: Anne Berit Urdahl, Elisabeth Urdahl Jæger, Hans H. Urdahl, Inger Tone Urdahl Haugen, Kristianne Olea Wikhaug, Laila Landsverk, Randi Unni Gjevre og Torill Kirsten Urdahl Røneid.

  • Saken kan få to utfall: at testamentet blir bekreftet gyldig eller blir kjent ugyldig. I så fall skal arven deles i to mellom slektningene til Per Urdahl (fra Sogn) og Synnøve Alver Urdahl (fra Troms).

  • Dommen fra Oslo byfogdembete ved dommer Tove Merete Voldbæk kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

  • Kvale Advokatfirma ved partner Tore Hugo Ottesen er inntil striden er rettslig avgjort bestyrer for Urdahl-boet, som har verdier anslått til om lag 100 millioner kroner.

  • Advokat Fred A. Gade i Arntzen de Besche representerer slektningene - advokat Mette Yvonne Larsen hos Stabell & Co. fører saken for Mona Høiness.

  Kilder: Oslo byfogdembete/Dagbladet.

  Arveloven om testamente

  § 62: «Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnsjuk eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad sjeleleg svekt då testamentet vart gjort, med mindre det er usannsynleg at sinnsstoda hans har hatt innverknad på innhaldet i disposisjonen.»

  § 63: «Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når disposisjonen er framkalla ved tvang, svik eller annan misleg påverknad eller ved misbruk av testators lettsinn, veikskap eller avhengige stilling.»

  Kilde: Arveloven/lovdata.
  OSLO TINGHUS (Dagbladet): Mandag 10. september faller dommen i testamentstriden om 100-millioners arven etter det barnløse ekteparet Per og Synnøve Alver Urdahl.

  Advokatene til enearving Mona Høiness og de åtte sakøkerne i Urdahl-slekta hamret løs på troverdigheten til flere av legene, vitnene og flere av de som gjør krav på arven da den fem dager lange skiftetvisten for byfogden i Oslo ble avsluttet med prosedyre fredag.

  Mona Høiness var syk under rettsbehandlingen torsdag, og møtte heller ikke i dag.

  Slektningenes advokat Fred A. Gade og  Mette Yvonne Larsen, som representerer advokatkollega og arving Mona Høiness var enige om at retten i løpet av uka hadde fått to motstridende og sprikende versjoner.

  Gade: - Svært forvirret

  De var også enige om at enkefru Urdahls mentale tilstand og arving Mona Høiness rolle da det omstridte testamentet ble skrevet 20. februar 2007 er sentrale tema for dommer Tove Merete Voldbæk.

  - Ut fra de medisinske  opplysningene som er lagt fram, er det sannsynlig  at Synnøve Alver Urdahl var svært forvirret da testamentet ble satt opp. Og Mona Høiness har styrt og påvirket Synnøve.

  - Måten Mona Høiness hindret slektningene i å besøke Synnøve på sykehjemmet, viser hvor langt hun var villig til å gå. Dette er påvirkning god nok sammen med fru Urdahls helsetilstand til at testamentet må kjennes ugyldig, framholdt Gade i sin prosedyre.

  - Noe til Mona

  Overraskende for motparten ga saksøkernes prosessfullmektig en liten åpning for at Mona Høiness ikke skal skyves helt ut i mørket.

  - Vi sier ikke at det hadde vært unaturlig om Mona arvet noe. Men det er unaturlig at hun skulle arve alt, sa Gade i sin prosedyre.

  Og det hadde Mette Yvonne Larsen bitt seg merke i da hun skulle forsvare arven til sin klient.

  - Trodde ikke mine egne ører

  - Jeg trodde nesten ikke mine egne ører da jeg hørte motparten si at Mona Høiness hadde fortjent noe av arven. Med barnløse er det slik at de kan gi pengene sine til hvem de vil, kommenterte Larsen og grep blant annet fatt i troverdigheten til et av saksøkernes nøkkelvitner, sorenskriver Stein Huseby.

  Han har lagt fram skriftlig vitnemål på at Synnøve Alver Urdahl var helt utafor bare noen få måneder får testamentet ble skrevet.

  - Bevisverdien av Stein Husebys utsagn er er temmelig liten. Det henger ikke på greip at du har et «nært» forhold til en person du ikke har møtt på fire år og som du ikke vet hvor ferierer, hevdet Larsen, som avviste en hver mulighet for at byfogden kunne sette den juridiske diagnosen «høygradelig sjelelig svekket» på Synnøve Alver Urdahl.

  Deltestamente i 1968

  Hun kunne ikke gi noe svar på Gades spørsmål om hvorfor «en sylskarp jurist og ordensmann» som Per Urdahl ikke hadde  ordnet med testamentet for verdiene til ekteparet mens de fortsatt begge levde.

  Per Urdahl døde i 2002 - 91 år gammel. Det omstridte testamentet ble skrevet i 2007, fire år for Synnøve døde og Mona Høiness ble enearving.

  - Han skrev allerede i 1968 at alle antikvitetene skulle hjem til Sogn og bygdemuseet. Det var det han var interessert i, var advokat Larsens forklaring på hvorfor Per Urdahl ikke hadde «ordnet alt» mens han levde.

  Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

  RAPPORTER INN HER
  Lik Dagbladet på Facebook.