- Nå skal hundene våre få mer lekeplass, sier medarving Marianne.

Tips oss 2400

Fakta om arvesaken

Mona Høiness er oppført som enearving i testamentet fra 2007 etter barnløse Synnøve Alver Urdahl (død 2011 - 91 år gammel) og Per Urdahl (død 2002 - 92 år gammel).

• Åtte Urdahl-slektninger ber byfogden i Oslo om å kjenne testamentet ugyldig. De åtte er: Anne Berit Urdahl, Elisabeth Urdahl Jæger, Hans H. Urdahl, Inger Tone Urdahl Haugen, Kristianne Olea Wikhaug, Laila Landsverk, Randi Unni Gjevre og Torill Kirsten Urdahl Røneid.

• Saken kan få to utfall: at testamentet blir bekreftet gyldig eller blir kjent ugyldig. I så fall skal arven deles i to mellom slektningene til Per Urdahl (fra Sogn) og Synnøve Alver Urdahl (fra Troms).

• Dommen fra Oslo byfogdembete ved dommer Tove Merete Voldbæk kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

• Kvale Advokatfirma ved partner Tore Hugo Ottesen er inntil striden er rettslig avgjort bestyrer for Urdahl-boet, som har verdier anslått til om lag 100 millioner kroner.

• Advokat Fred A. Gade i Arntzen de Besche representerer slektningene - advokat Mette Yvonne Larsen hos Stabell & Co. fører saken for Mona Høiness.

Kilder: Oslo byfogdembete/Dagbladet.

Arveloven om testamente

§ 62: «Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnsjuk eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad sjeleleg svekt då testamentet vart gjort, med mindre det er usannsynleg at sinnsstoda hans har hatt innverknad på innhaldet i disposisjonen.»

§ 63: «Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når disposisjonen er framkalla ved tvang, svik eller annan misleg påverknad eller ved misbruk av testators lettsinn, veikskap eller avhengige stilling.»

Kilde: Arveloven/lovdata.
(Dagbladet): Mona Høiness blir ikke helt enearving til de om lag 100 millionene etter det barnløse ekteparet Per Urdahl og Synnøve Alver Urdahl.

Kjendisadvokaten må dele med en hundekjær jurist og et titalls eierløse og hjemløse gamle hunder på Ås.

Arvedelene er ikke like, men Marianne Øyen er likevel strålende fornøyd med at Solplassen hvilehjem for gamle hunder en halv time utenfor Oslo er tilgodesett med 50 000 kroner.

Her er kan du lese hele dommen.

- Kjente henne ikke

- Det er jo en stor og positiv overraskelse å bli tilgodesett i testamentet til en kvinne jeg ikke kjenner. Jeg fikk høre at vi var med i testamentet mens Synne Alver Urdahl fortsatt levde, men jeg traff henne aldri.

- Dersom testamentet nå blir gyldig, skal det bli nytt gjerde og større lekeområde for hundene våre, sier Marianne Øyen til Dagbladet.

Hun er på Gran Canaria når byfogden i Oslo legger fram dommen i den store skiftetvistsaken.  Som jurist i staten er hun vel kjent med ankefrister, og setter ikke i verk noen byggearbeider før dommen er endelig.

Dersom testamentet hadde blitt kjent ugyldig, ville både Mona Høiness og hundene til Marianne Øyen blitt arveløse i denne sammenhengen.

Hun og mannen bruker masse tid og egne lønnsmidler på å lage et hjem til eldre hunder som er for gamle til å omplasseres på vanlig vis når deres eiere kommer på sykehus eller går bort.

Lagotto-puddelen Thor på 15 år er eldste beboer på Solplassen hvilehjem nå.

Gjenkjent fra TV?

For Marianne Øyen er det fortsatt en gåte hvordan hun og hundene har kommet med i testamentet til en dame hun aldri har møtt.

- Jeg har jo fått høre at hun var glad i hunder. For noen år siden hadde NRK TV og Hilde Hummelvoll et program med innslag fra Solplassen. Det er eneste forklaring jeg kan komme på, sier hundearvingen til Dagbladet.

Synnøve Alver Urdahl var alltid glad i hunder, og på hjemstedet Gryllefjord i Troms har hun kjent under navnet «Hunde-Lilly».

Det omstridte testamentet, som ble skrevet 20. februar 2007 og som byfogden i Oslo nå har bekreftet gyldig, hadde en annen hundeentusiast, Stein Bendixen, som et av vitnene.

Raggen (33)

Den tidligere direktøren i Norges Kommunalbank er kjent for selskapene til ære for sin avdøde hund Raggen. Da Synnøve Alver Urdahl var i Raggens selskap 2006, hadde hun bakt vannbakkels med tallet 33 for hundens alder.

Under skiftetvisten i Oslo tinghus for halvannen uke siden fortalte Stein Bendixen at Synnøve Alver Urdahl ville gi noe til hundeomsorg utenom «resten» til Mona Høiness.

Men det kom aldri tydelig fram i retten hvorfor valget falt på nettopp Solplassen hvilehjem for gamle hunder.

- Jo, jeg kjenner til Stein Bendixen, men vet ikke noe mer om bakgrunnen for arven, sier Marianne Øyen.

 
 HUNDEVENNER II:  Stein Bendixen og Sidsel Weedon var testamentvitner da Synnøve Alver Urdahl skrev sitt testamente i favør av Mona Høiness og Solplassen hvilehjem for gamle hunder. De er også arrangører av det berømte selskapet på bursdagen til Bendixens gamle hund Raggen, som ville blitt 39 år i høst.  FOTO: BJØRN LANGSEM/ DAGBLADET.

HUNDEVENNER II: Stein Bendixen og Sidsel Weedon var testamentvitner da Synnøve Alver Urdahl skrev sitt testamente i favør av Mona Høiness og Solplassen hvilehjem for gamle hunder. De er også arrangører av det berømte selskapet på bursdagen til Bendixens gamle hund Raggen, som ville blitt 39 år i høst. FOTO: BJØRN LANGSEM/ DAGBLADET.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.