Greenpeace mener sikkerhetsproblemene ved kraftverkene er så store at samtlige reaktorer må stenges.

Tips oss 2400
Miljøorganisasjonen Greenpeace hevder det er overhengende sannsynlig at det vil skje en alvorlig ulykke ved et svensk atomkraftverk, skriver NTB.

Sikkerhetsproblemene ved kraftverkene er så store at samtlige reaktorer må stenges, mener Greenpeace ifølge avisa Svenska Dagbladet.

Tidligere ansatte

Organisasjonen er også kritisk til at flertallet av de statlige kjernekraftinspektørene i Sverige tidligere har jobbet i kjernekraftindustrien.

- Vi slår hull på myten om at svensk atomkraft som sikker. Svenske atomkraftverk er gamle, har store sikkerhetsproblemer, det mangler personal og kompetanse og et stort antall uhell skjer, sier Rolf Lindahl, som har jobbet med sikkerhetsrapporten.

Utenlandske vitenskapskonsulenter har analysert stresstestene som har blitt av de svenske atomkraftverkene for miljøorganisasjonen. Der kommer det frem at samtlige avatomkraftverkene er dårlig rustet for å møte en naturkatastrofe eller et terrorangrep.

Mener det er sikkert

Svenske atomkraftverk ble bygget på 1970 og 80-tallet. Eierne arbeider i dag med å øke effekten, som igjen øker påkjenningen på kraftverkene.

Leif Karlsson, enhetssjef for driftstilsyn ved Strålesikkerhetsmyndighetene, bekrefter at flertallet av inspektørene kommer fra industrien. Samtidig mener han at dette kreves for å ha kunnskap om hvordan anleggene drives. Det finnes også karantenebestemmelser.

- Svenske atomkraftverk er sikre. Om vi anser at de ikke er dette så stenger vi dem. Atomkraftverket på Ringhals har fått spesielt tilsyn, og dette fordi vi så problemer i deres sikkerhetsarbeid, sier Karlsson.
Lik Dagbladet på Facebook.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt
Tusen takk for at du ønsker å delta i vårt kommentarfelt.
Vi holder imidlertid nå stengt. Dette gjør vi for at moderatorene våre skal kunne ha raskere responstid i debattfeltenes åpningstid.
Åpningstiden er hverdager fra 10:00 til 20:00.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør