Advokatforeningen mener det går prestisje i sakene.

Tips oss 2400
KREVER GJENNOMGANG: Høyres Gunnar Gundersen (H).

KREVER GJENNOMGANG: Høyres Gunnar Gundersen (H).

KRITISK: Advokat John Christian Elden.

KRITISK: Advokat John Christian Elden.

(Dagbladet): - Skattyterne må ikke lenger bli definert som fiende, sier en av Norges fremste skatteeksperter, Bettina Banoun, til Dagbladet, og etterlyser et sterkere vern av skatteyternes rettssikkerhet.

Hun har møterett for Høyesterett, leder Advokatforeningens skatterettsutvalg, og representerer tunge aktører som Fred. Olsen og John Fredriksen.

Onsdag avslørte Dagbladet dokumenter som kan tyde på at Odd Nerdrum fikk en for streng straff, da han ble dømt til nesten tre års fengsel for grovt skattesvik.

- Det må være en fallitterklæring når en journalist i Dagbladet på kort tid kan gjøre en grundigere jobb enn staten med å fremskaffe sentrale bevis. Politiet sier nå at de vil vurdere de nye bevisene i Nerdrumsaken, og det må være en selvfølge at man påser at ingen blir idømt en lang fengselsstraff på uriktig grunnlag, sier Banoun.

- Prestisje

Skatteeksperten mener det må skje en holdningsendring i hele systemet.

- Påtalemyndighetene har et selvstendig ansvar for at ingen blir tiltalt og dømt på uriktig grunnlag. I mange skattesaker ser vi dessverre at det går prestisje, hvor staten blir mest opptatt av å ta skatteyterne hardest mulig, sier Banoun.

I mars skrev hun og Advokatforeningen et høringssvar til finansdepartementet, i forbindelse med forslag om endring av ligningsloven:

«Det er et presserende behov for å styrke skattyternes rettssikkerhet, og at skattyternes rettsvern både i lignings- og domstolsbehandling bør forsterkes ettersom styrken av inngrepet økes», står det i brevet.

- Tid for reform

Advokatforeningen støttet departementets forslag om å redusere tilleggsskatten ved noen tilfeller, samt å oppheve bestemmelsene om at skattyter i visse situasjoner mister klageretten. Men foreningen oppfordrer også til andre strakstiltak, og en generell utredning av forholdet mellom skatteetaten og borgerne.

Banoun forteller til Dagbladet at også saksbehandlingen er et problem.

- Staten bruker alt for lang tid til å behandle og etterforske sakene sine. Man må kunne stille krav om raskere, mer effektiv og upartisk behandling av skattesaker. Tiden for en omfattende reform er nå overmoden, sier hun.

- Ujevnt maktforhold

Også stortinget har ved gjentatte anledninger tatt opp dette problemet. Seinest i går fremmet Høyre, Krf, Venstre og Frp et forslag til regjeringen, der de ber om en gjennomgang av skattebetalernes rettssikkerhet.

- Maktforholdet mellom skatteyter og skatteetat står ikke i samsvar. Det er på høy tid at det gjøres en gjennomgang som sikrer at skatteyter blir behandlet i tråd med vanlige rettsprinsipper, sier Gunnar Gundersen (H), som sitter i finanskomiteen.

Han peker på blant annet korte klagefrister og klagenemder som ikke fungerer optimalt.

- Men vi foreslår ikke dette for å skjerme skatteunndragelser. Det er for å sikre at vi opprettholder en god skattemoral, sier Gundersen.

Den profilerte advokaten John Christian Elden uttalte til Dagbladet i går at han mener politiet ofte gjør en dårlig jobb i skattesaker.

- De baserer seg på skattemyndighetenes undersøkelser uten å gjøre mye selv. Politiet har ikke ressurser til å ettergå disse sakene som kan være kompliserte og internasjonale, og da ofres rettssikkerheten i strafferetten, sa Elden.

Les alt om Nerdrum-saken her.

Nerdrum-saken

• Odd Nerdrum er dømt for grovt skattesvik i både tingretten (august 2011) og lagmannsretten (juni 2012). Nerdrum ble i lagmannsretten dømt til to år og ti måneder i fengsel.

• Nerdrum har anket dommen til Høyesterett, men Høyesterett skal ikke vurdere de nye bevisene i saken. Hvis Høyesterett aksepterer anken blir lagmannsrettens dom annullert. Det vil da bli en ny runde i lagmannsretten, der Nerdrum vil ha anledning til å føre nye bevis. Eventuelt kan Høyesterett bestemme seg for kun å prøve straffeutmålingen.

• Dersom Høyesterett forkaster anken blir dommen rettskraftig og Nerdrum må sone. Nerdrum kan da sende saken - med de nye bevisene - til gjenopptakelseskommisjonen, som vil vurdere om saken skal gjenopptas.

• Parallelt med straffesaken har Nerdrum også stevnet staten ved Skatt Øst. Nerdrum har gjort opp alle skattekravene som ble rettet mot ham, men mener etterligningen han ble ilagt er gal, og at han allerede hadde skattet av pengene. Skattesaken skal opp i Oslo tingrett 8. oktober.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.