Sverige er et rekordpopulært land å søke asyl i.

Tips oss 2400
Det ventes 54 000 asylsøkere til Sverige i 2013, det flerdobbelte av det som ventes i Norge. Men med rekordstort trykk på naboen, kan det like gjerne gi mange flere asylsøkere til Norge.

I 2012 har rundt 9000 asylsøkere kommet til Norge, men Utlendingsdirektoratet (UDI) er nå mer usikkert enn tidligere år på hvor det skal sette estimatene.

- Det vi er mest usikre på, er Sverige, for de får formidabelt mange for tiden, mellom fem og seks ganger så mange som oss. Velger bare noen av disse å komme hit i stedet kan det få store betydning for ankomstene her i landet, sier direktør Frode Forfang i UDI til NRK.

Han påpeker at vurderingen av asylsøkerne ikke er nevneverdig annerledes i Sverige og Norge, men at asylstrømmen ofte tar valg basert på det generelle bildet de har av landet. Tilfeldigheter og psykologi er ofte avgjørende.

En eventuell økning vil kunne føre asylpolitikk opp blant de sentrale sakene foran stortingsvalget neste høst.

(NTB)

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen