Fraværende ledelse. Ansatte-frykt for utagerende beboere. I en ny rapport slaktes arbeidsmiljøet i psykiatri-boligene på Blakstad sykehus.

Tips oss 2400

Strandveien Boliger

Dagbladet skrev 28. oktober i fjor at narkotikaen florerte og at pleierne har fått beskjed om å la tunge psykiatriske pasienter få ruse seg i fred ved Strandveien Boliger i Asker.
Fylkeslegen ble bedt om å gjøre et tilsyn, et arbeid som fortsatt pågår. En arbeidsmiljøundersøkelse ble også igangsatt.
Strandveien Boliger er del av Blakstad Sykehus, som inngår i det statlige Vestre Viken HF. Strandveien Boliger finansieres av Asker og Bærum kommuner, og drives av Vestre Viken HF.
Arbeidsmiljøet ved Blakstad sykehus´ boliger for folk med rus- og psykiatri-problemer, Strandveien Boliger, får slakt i en ny rapport.
Fraværende ledelse, opplevelse av kaos og lite kommunikasjon innad i ledelsen og frykt for egen sikkerhet i møte med utagerende beboere, er noe av det som kommer fram.

«En konsekvens som mange opplever som skremmende er muligheten for å bli værende alene i farlige situasjoner», heter det i rapporten.
Dette opplever flere at ledelsen ikke har vist vilje til å tak i, slik Dagbladet tidligere har skrevet.

- Lite innsikt

«Det er en opplevelse av at ledelsen ikke forstår eller tar alvorlig de tilbakemeldingene som gis, mange setter dette i sammenheng med lite innsikt i hva som egentlig foregår ute i boligene», står det i rapporten som firmaet Synergi Helse har laget i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Undersøkelsen er utført ved hjelp av anonyme besvarelser og samtalegrupper, og det kom inn svar fra 54 av 90 ansatte. Blant kritikken som kommer fram er uklare ansvarsområder, manglende opplæring og hastige, lite gjennomtenkte ansettelser.

- Alvorlig

- Vi tar utgangspunkt i at de ansatte og ledelsen sammen nå tar fatt i de alvorlige forholdene i Strandveien boliger som rapporten avdekker og finner løsninger på disse, uttrykker avdelingssjef for psykiatri på Blakstad, Carsten Bjerke, i en epost fra en informasjonsrådgiver ved Vestre Viken HF.

Bjerke forteller at rapporten er grundig gjennomgått i et allmøte, og at ledelsen og de ansatte skal lage en handlingsplan for å bedre forholdene. Dette skal ifølge Bjerke skje i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten.

Redde

Det var eieren av Strandveien boliger, Vestre Viken, som i november tok initiativ til arbeidsmiljøundersøkelsen av forholdene. Da hadde Dagbladet skrevet om frykt blant de ansatte, som hadde fått beskjed om å la beboerne ruse seg i fred.

I forkant av undersøkelsen hadde Fagforbundet fått urovekkende meldinger fra ansatte. Flere stortingspolitikere reagerte, og etterlyste en narko-opprydding.

I rapporten som nå er klar, står det at de fleste føler seg trygge på jobb, men at flere er redde for utagerende beboere. De mener også at risikoen økes unødig, ved at nyansatte plasseres i krevende boliger.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen