Utdanningsforbundet mener hovedstaden er dårligst på bemanning og fagkunnskap.

Tips oss 2400
Forbundet viser til Kostra-tallene (rapportene kommunene sender til staten), hvor de har regnet ut at det er 17 barn per førskolelærer i Oslo. I Trondheim er tallet 11, og snittet for landets storbyer er én pedagog på 14 barn, skriver Dagsavisen.

Barnehagebyråd Torger Ødegaard har tidligere vist til tall fra Statistisk sentralbyrå han mener viser at Oslo ligger godt an med 6,1 barn per ansatt.

Men Utdanningsforbundet mener det er antallet barn per utdannet pedagog som må telle mest. De viser også til at kommunen stadig får dispensasjon til å fylle pedagogstillinger med folk uten den fagutdannelsen.

- Her ligger Oslo under gjennomsnittet for resten av landet. Når de er opptatt av at barna må lære å snakke norsk i barnehagen, er det et skikkelig tankekors at de ikke legger større vekt på den pedagogiske kompetansen, sier forbundsleder Ragnhild Lied. Hun betegner en del av barnehagene i Oslo som «oppbevaringsplasser.»

Oslo sa nylig opp en avtale fra 1987 om bemanningsnorm på dette feltet, fordi de mente den ikke var tilpasset dagens organisering. Utdanningsforbundet og Fagforbundet er imidlertid uenige i det, og planlegger arbeidsrettssak for å stoppe oppsigelsen.

(NTB)

Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen
John Arne Markussen

Velkommen til debatt
Tusen takk for at du ønsker å delta i vårt kommentarfelt.
Vi holder imidlertid nå stengt. Dette gjør vi for at moderatorene våre skal kunne ha raskere responstid i debattfeltenes åpningstid.
Åpningstiden er hverdager fra 10:00 til 20:00.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør