Et rungende flertall sa ja i kveld.

Tips oss 2400

Se våre siste filmtrailere

Det ble ren sandpåstrøing.

Alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, stemte for bygging av nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Prislappen blir på 2,6 milliarder kroner.

Vedtaket:

Byutviklingskomiteens innstilling, som ble vedtatt, swer slik ut.

1. Nytt Deichmanske hovedbibliotek i form av prosjekt «Diagonale» vedtas bygget.

2. Brutto kostnadsramme for nytt hovedbibliotek settes til 2 597,7 mill. kroner.

3. Byrådet gis fullmakt til å inngå avtale med HAV Eiendom AS om organisering og gjennomføring av felles utbygging av kjeller, økonomitorg og nedkjøringsrampe.

4. Oslo kommune må ta initiativ til samarbeid med staten for å utvikle hovedbibliotekets funksjon og kvalitet på en best mulig måte.

Det politiske flertallet i bystyret påpeker at et nytt hovedbibliotek vil gi Oslo et betydelig løft som kulturby.

Målet er at biblioteket, med sentral beligghetet i kort avstand til Norges største knutepunkt - Oslo S, skal ha to millioner besøkende årlig.

Bygget skal stå klart første halvår 2017.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Kultur på Facebook.