Et rungende flertall sa ja i kveld.

Tips oss 2400

Se våre siste filmtrailere

Det ble ren sandpåstrøing.

Alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, stemte for bygging av nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Prislappen blir på 2,6 milliarder kroner.

Vedtaket:

Byutviklingskomiteens innstilling, som ble vedtatt, swer slik ut.

1. Nytt Deichmanske hovedbibliotek i form av prosjekt «Diagonale» vedtas bygget.

2. Brutto kostnadsramme for nytt hovedbibliotek settes til 2 597,7 mill. kroner.

3. Byrådet gis fullmakt til å inngå avtale med HAV Eiendom AS om organisering og gjennomføring av felles utbygging av kjeller, økonomitorg og nedkjøringsrampe.

4. Oslo kommune må ta initiativ til samarbeid med staten for å utvikle hovedbibliotekets funksjon og kvalitet på en best mulig måte.

Det politiske flertallet i bystyret påpeker at et nytt hovedbibliotek vil gi Oslo et betydelig løft som kulturby.

Målet er at biblioteket, med sentral beligghetet i kort avstand til Norges største knutepunkt - Oslo S, skal ha to millioner besøkende årlig.

Bygget skal stå klart første halvår 2017.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt
Tusen takk for at du ønsker å delta i vårt kommentarfelt.
Vi holder imidlertid stengt fra klokken 00:00 alle dager. Dette gjør vi for at moderatorene våre skal kunne ha raskere responstid i debattfeltenes åpningstid.
Åpningstiden vil være hverdager fra 07:00, og helgedager/røde dager fra 08:00.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør