Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at norsk helsevesen er altfor dårlig til å følge opp familievold.

Tips oss 2400
VIL FORANDRE: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen vil ha nye tilbud for familievoldsofre. Hun er i New York og lærer om hvordan amerikanere håndterer problemet. Foto: Ørjan F. Ellingvåg

VIL FORANDRE: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen vil ha nye tilbud for familievoldsofre. Hun er i New York og lærer om hvordan amerikanere håndterer problemet. Foto: Ørjan F. Ellingvåg

NEW YORK (Dagbladet): New York hadde mer enn 260 000 familievoldssaker i fjor, og i går besøkte barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Family Justice Center i Brooklyn. Her er politi, påtalemyndighet, sosialarbeidere, gjeldsrådgivere og andre fagpersoner samlet på ett sted, slik at voldsofrene raskt kan få hjelp til å løse ulike problemer.

Norge har allerede bygd barnehus etter samme modell, men Thorkildsen vil utvide ordningen til også å omfatte voksne.

- Å samle alle under samme tak er absolutt framtida, sier Thorkildsen til Dagbladet.

Vil fjerne mørketall

I dag presenterer Thorkildsen, justisminister Grete Faremo og helseminister Jonas Gahr Støre en økt satsing på barnehus-modellen hjemme i Norge.

Hun mener behovet for bedre tjenester er stort.

- Bedre tjenester bidrar til at flere tør å søke hjelp, at flere blir trodd, og at det blir flere domfellelser, sier statsråden.

I kjølvannet av Christoffer-saken, hvor Christoffer Kihle Gjerstad (8) ble mishandlet til døde av stefaren i 2005, mener Torkildsen det er dokumentert at helsevesenet må bli mye tøffere.

- Altfor dårlig

- Vi er nødt til å få en annen tenkning inn i helsevesenet. De ser veldig mye vold uten at de ser det. De må bli mye tøffere til å spørre.

- Er norsk helsevesen for dårlig til å følge opp familievold?

- I aller høyeste grad. Vi har mange som er flinke, og det er en positiv utvikling, men det er altfor dårlig i forhold til hvordan det burde være. De kan spille en nøkkelrolle i å avdekke, forebygge og melde fra, sier Thorkildsen.

Hun mener alle må lære av Christoffer-saken.

- Christoffer har ikke dødd forgjeves. Det må være en erkjennelse alle i Norge gjør, ikke minst de som kommer i kontakt med barn i skole, helsevesen, sosialtjeneste og barnevern. Alle må tenke på hva vi kan gjøre annerledes, sier Thorkildsen.


Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.
I denne artikkelen