Styrt fra kontorbygning i Oslo sentrum, ifølge kilder som forteller at de selv har sett etterretningstjenestens arkivering.

Tips oss 2400

Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no

Mer info om tips
HEMMELIG AVDELING: Dette er inngangen til avdelingen i Etterretningstjenesten der EOS-utvalget tirsdag kom på uanmeldt tilsyn. Foto: FRANK KARLSEN

HEMMELIG AVDELING: Dette er inngangen til avdelingen i Etterretningstjenesten der EOS-utvalget tirsdag kom på uanmeldt tilsyn. Foto: FRANK KARLSEN

UANMELDT AKSJON: Her forlater EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer Havnelageret sammen med to rådgivere fra utvalgets sekretariat etter tilsynet i Etterretningstjenestens lokaler i Havnelageret. Foto: BENJAMIN WARD

UANMELDT AKSJON: Her forlater EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer Havnelageret sammen med to rådgivere fra utvalgets sekretariat etter tilsynet i Etterretningstjenestens lokaler i Havnelageret. Foto: BENJAMIN WARD

- Gjør egne undersøkelser

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, takket i går nei til ordinære intervjuer med NRK og Dagbladet om arkivsaken, men sendte i går ettermiddag en epost til redaksjonene med sitt syn på saken.

- E-tjenestens egne undersøkelser av de påstandene som fremsettes tilsier så langt ikke at det skal ha foregått virksomhet utover rammene i lov og instruks. Tjenesten er imidlertid svært glad for at EOS-utvalget nå på eget initiativ undersøker saken, og ser frem til resultatet av disse undersøkelsene, skriver generalløytnant Kjell Grandhagen i eposten.

- Kildene må nødvendigvis sjekkes ut for å forvisse oss om at de er pålitelige, og for å kunne ivareta deres og vår sikkerhet på en god måte. Etterretningsloven § 4 og etterretningsinstruksen § 5 gir klare rammer for tjenestens virksomhet på dette området, utdyper E-sjefen.

Han understreker viktigheten av kildearbeidet generelt.

- All virksomhet E-tjenesten driver retter seg mot mål i utlandet. Tjenesten er helt avhengig av personkilder i sin etterretningsinnsamling til støtte for norske myndigheter. En del av disse kildene er norske borgere som frivillig tar på seg den krevende oppgaven det er å gi informasjon om utenlandske forhold. Disse personene gjør en uvurderlig innsats for Norges sikkerhet, skriver Grandhagen.

Han gjorde det klart at han i går ikke ville svare på oppfølgingsspørsmål fra NRK og Dagbladet.

- Utover dette vil tjenesten nå ikke kommentere saken ytterligere, avslutter Grandhagen i eposten.

Debatt klokka 10: Journalist Kjetil Stormark, advokat Jon Wessel-Aas og Dagbladet-redaktør John Arne Markussen diskuterer E-avsløringen i Valgboden

(Dagbladet): Kilder som NRK og Dagbladet har snakket med forteller at Etterretningstjenesten i et system kalt «Fagarkivet» har lagret store mengder personopplysninger om flere enn 400 nordmenn som E-tjenesten ønsker å rekruttere eller beholde som kilder.

Arkivet skal også inneholde sensitive opplysninger om de aktuelle personenes nærmeste familiemedlemmer.

Innførslene i arkivet, som har eksistert i en årrekke, framstår som psykologiske profiler over norske samfunnstopper som reiser mye i utlandet - blant andre forretningsfolk, byråkrater og forskere, ifølge kildene. 

- Holdt unna granskere

Kildene som har kjennskap til mappene forteller at arkivet i årevis har blitt holdt unna Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenesten, det såkalte EOS-utvalget. 

I sommer tok imidlertid, etter det NRK og Dagbladet erfarer, bekymrede personer i miljøet kontakt med EOS-utvalget med beskrivelser av «Fagarkivet».

Nå bekrefter E-tjenesten at EOS-utvalget gjør undersøkelser rundt den aktuelle avdelingen, etter at utvalget tirsdag kveld aksjonerte mot lokalene i Havnelageret i Oslo.

- Skal forenkle kildekontakt

NRK og Dagbladets kilder har gitt opplysningene om arkivet under forutsetning om anonymitet. De forteller at mappene med sensitive persondata bare skal finnes i papirversjon og oppbevares i ulike stålskap og safer i E-tjenestens avdeling E-D. Det er denne avdelingen som har ansvaret for «spesiell innhenting og analyse».

- Formålet med personmappene er å samle opplysninger, både historikk og relevante personopplysninger, slik at videre kildekontakt skal bli enklere, sier en person som tidligere har hatt tilgang til «Fagarkivet».

Dagbladet og NRK har også fått opplysninger om det hemmelige arkivets eksistens fra andre kilder, herunder tidligere og nåværende ansatte i Etterretningstjenesten.

Uklar status

Det er uklart om alle de aktuelle norske statsborgerne vet at kontakten med E-tjenesten har ført til at det er opprettet en mappe på hver enkelt av dem.

Det er heller ikke sikkert at personene som har snakket direkte med operatører har forstått at det dreide seg om etterretningsfolk. Nordmennene har til felles at de ved en eller flere sammenhenger, bevisst eller ubevisst, har viderebrakt opplysninger til ansatte i tjenesten som ledelsen fant interessante.

Etter det NRK og Dagbladet forstår har arkivet oppstått for å få en så komplett profil som mulig, slik at E-tjenestens operatører er best mulig i stand til å overtale personene til å ta på seg oppdrag for tjenesten eller gi informasjon.

Familiemedlemmer

Samtidig skal altså de arkiverte personenes familier være berørt av arkivføringen.

- I tillegg til opplysninger om E-tjenestens tidligere kontakt med hver enkelt, blir det også hentet inn personopplysninger om kilden og hans nærmeste fra ulike registre. Etnisitet, barn og ektefellers velferd og eventuelle sykdomshistorikk, absolutt alt som operatørene kunne komme over av opplysninger, ble registrert, forteller kilden.

P3, Forsvarets personellarkiv, blir rutinemessig brukt, sammen med en lang rekke andre lukkede og åpne kilder.

- Nødvendig

Personregisteret skal innad i E-tjenesten ha blitt framstilt som et «nødvendig» arkiv som i beste fall er i en gråsone.

Tjenesten har i utgangspunktet ingen anledning til å drive registrering eller kartlegging av norske statsborgere. Men i Instruks om etterretningstjenesten, som ble vedtatt i 2001, heter det i paragraf 5 at «tjenesten kan gjennomføre tiltak for å verifisere sine kilders troverdighet».

Det er trolig denne formuleringen E-tjenesten har benyttet som hjemmelsgrunnlag for å registrere opplysninger om ikke bare personer som er kilder, men også om disse kildenes nære familiemedlemmer. I tillegg skal også E-tjenesten ha opprettet mapper på personer som de ønsker å rekruttere som kilder i framtida.

Opplysningene i mappene blir også brukt som grunnlag til å vurdere kildetroverdigheten til hver enkelt.

Etter hva Dagbladet forstår, har E-tjenesten tilgang til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) base over bakgrunnsopplysninger som er innhentet i forbindelse med sikkerhetsklareringer. Men det er uklart om hvorvidt denne tilgangen er benyttet ved oppbyggingen og driften av «Fagarkivet».

Mye brukt

«Fagarkivet» blir mye brukt, og er til enhver tid i sirkulasjon mellom ulike seksjoner i E-tjenestens avdeling E-D for «spesiell innhentning». De mest sensitive personmappene fra «Fagarkivet» oppbevares i E-tjenestens seksjon E24 for såkalte «klandestine operasjoner», ifølge kildene.

Seksjon E22 sitter med de fleste mappene fra «Fagarkivet», siden seksjonen er gitt hovedansvaret for nasjonale ressurser innen HUMINT, såkalt menneskebasert etterretningsinnhentning (human intelligence). Mapper på ulike personer blir imidlertid stadig lånt ut til kildeførere/operatører i de andre seksjonene.

- De aller mest sensitive mappene ligger som regel hos E24, seksjonen for klandestine operasjoner, forteller en kilde.
 Dette er seksjonen som driver de mest hemmelige operasjonene innad i E-tjenesten.

Personmappene blir også ofte brukt av analytikerne i E-Ds seksjon E23, som ivaretar E-tjenestens analysearbeid knyttet til styrkebeskyttelse av norske styrker i internasjonale operasjoner. Det er denne seksjonen som, ifølge NRK og Dagbladets kilder, er fagansvarlig for drift og vedlikehold av «Fagarkivet».

Denne avdelingen består av den ene halvparten av det som tidligere ble titulert som E14 i E-tjenesten. Den andre halvparten ble organisert i seksjon E21.

Arkivnøkkel

Mens E-tjenestens avdeling E-D i hovedsak holder til i lokaler i Oslo sentrum, flere kilometer unna E-tjenestens hovedkvarter på Lutvann nord i Oslo, blir gamle personmapper fra «Fagarkivet» oppbevart i tjenestens sentralarkiv i kjelleren på Lutvann.

Etter hva Dagbladet forstår, skal den eneste delen av arkivet som foreligger i elektronisk form, være en arkivnøkkel eller journal.

Denne er ført som et regneark i Microsoft-programmet Excel, og gir en generell oversikt over hva slags arkiveringssystem som er benyttet.

Denne arkivnøkkelen blir trolig oppbevart av seksjonssjefen i seksjon E23.
Lik Dagbladet på Facebook.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi ønsker at du deltar og beriker den offentlige samtalen, men vi ønsker en høflig tone. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg. Er din kommentar blitt slettet, og lurer på hvorfor? Send e-post til debatt@dagbladet.no, med ditt brukernavn.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør

Her kan du lese våre debattregler

Mest kommentert

 • Ruspolitikk på repeat

  Ruspolitikk på repeat

  Det norske forbudet hindrer ikke folk fra å få tak i rus, men tar livet av narkomane. (720 innlegg) Les mer

 • En uredelig statsviter og et ivrig Dagbladet

  En uredelig statsviter og et ivrig Dagbladet

  Det kan se ut som om Dagbladet trykker ethvert innlegg som sendes avisen med utfall mot Einar Gelius (584 innlegg) Les mer

 • Fy skam, NRK!

  Fy skam, NRK!

  Dette var kynisk og råttent. (541 innlegg) Les mer

 • Uforutsigbar nabo i 15 år

  Uforutsigbar nabo i 15 år

  Håpet var at han skulle stabilisere Russland. (400 innlegg) Les mer

 • Det er dine unger, det er vår planet

  Det er dine unger, det er vår planet

  Klimaendringene kommer til å gjøre livet vanskeligere for barna dine. Det er på tide at vi voksne tar det personlig (349 innlegg) Les mer

 • «Tast 0 for helbredelse»

  «Tast 0 for helbredelse»

  Jo oftere du ringer (for 14 kroner per minutt), jo større er sjansen for å bli frisk. (237 innlegg) Les mer

 • Strengt om statsborgere

  Strengt om statsborgere

  Straffen må være knyttet til konkrete handlinger. (159 innlegg) Les mer

 • Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelige ekstremister

  Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelige ekstremister

  Å ta i bruk begrepet "radikal" innebærer ikke på noen måte at det må omfatte vilje til eller ønske om å bruke vold (158 innlegg) Les mer