Slik løser du floka

Tips oss 2400

Sykdommer/tilstander som kan gi foreldre rett til utvidet antall dager med omsorgspenger:

•  Betydelige hjertesykdommer
•  Kreftsykdommer
•  Betydelige hjerneskader (f.eks. cerebral parese, epilepsi, psykisk utviklingshemning, degenerative hjernesykdommer)
•  Betydelige lammelser
•  Muskeldystrofier og annen alvorlig muskelsykdom
•  Diabetes Mellitus, Føllings sykdom og andre alvorlige metabolske sykdommer
•  Autisme og andre barnepsykoser
•  Kronisk nyresykdom
•  Residiverende urinveisinfeksjoner
•  Kroniske anemier
•  Kronisk blødersykdom
•  Immundefekter
•  Kronisk leversykdom
•  Leddgikt og andre kroniske revmatiske sykdommer
•  Lupus erythematosus disseminatus
•  Astma og annen kronisk lungesykdom
•  Osteogenesis imperfecta og andre       skjelettsykdommer med betydelige funksjonshemninger
•  Blinde og svaksynte barn
•  Døve og sterkt tunghørte barn
•  Cystisk fibrose
•  Ulcerøs kolitt
•  Crohns sykdom
•  Coeliaki i aktiv fase
•  Addisons sykdom
•  Cushings sykdom
•  Alvorlige medfødte misdannelser
•  Andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er nevnt ovenfor. (Lege må da oppgi diagnose og beskrivelse)

Hvis barnet ditt har noen av disse diagnosene, får du en forhåndsgodkjenning på utvidet antall stønadsdager.

Kilde: NAV.no
KAN IKKE SYKEMELDE: Fastlegen din kan ikke sykemelde deg, på grunn av barnets sykdom, sier Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin. Foto: PRIVAT

KAN IKKE SYKEMELDE: Fastlegen din kan ikke sykemelde deg, på grunn av barnets sykdom, sier Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin. Foto: PRIVAT

Visse perioder opplever foreldre mye sykdom hos barnet. Typisk kan første barnehageår forårsake mange og hyppige forkjølelser og virusinfeksjoner hos barnet. Og plutselig har du brukt opp de ti dagene du kan være hjemme med barnet...

Hvilke rettigheter har foreldre ved barns sykdom?

Når barnet er sykt eller barnepasseren er syk kan foreldre være hjemme med barna med fri fra jobb.

- Foreldre kan være hjemme 10 dager hver med egenmelding når barna er syke, forteller Anita M. Sivertsen, kontorsjef i NAV. Dette kalles omsorgspenger.

- Har man omsorgen for mer enn to barn, økes antall dager til 15. Er man alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30. Vilkårene om opptjeningstid, tap av inntekt og minsteinntekt, må også være oppfylt.

Det er kalenderåret som gjelder

Det er også viktig å merke seg at dette gjelder per kalenderår. Har man 10 dager egenmeldinger i desember, kan man likevel i januar bruke en ny egenmelding for sykt barn.

- Hvor mange dager kan man være sammenhengende hjemme med sykt barn?

-  De tre første dagene kan man bruke egenmelding. Må man være hjemme utover det, kan arbeidsgiver kreve at barnet eller barnepassers sykdom blir dokumentert med legeerklæring.

Når kvoten er brukt opp

Vannkopper er meget smittsomt og medfører ofte mange egenmeldingsdager. En barnefamilie med tre barn opplevde i år at alle barna fikk vannkopper; ikke samtidig, men med 14 dagers intervaller. Og barna måtte være hjemme cirka 10 dager hver. - Slik blir det mye fravær av, forteller moren til Mammanett.

Hvis man ikke har besteforeldre som kan stille opp, blir kvoten for barnas sykdom brukt opp i en fei.

- Hva om man har brukt opp kvoten og barnet blir syk - hvilke muligheter har man?

- Dersom man har brukt opp omsorgsdagene, bør man prøve å finne en løsning sammen med sin arbeidsgiver, råder Sivertsen.

Mulighetene kan være å bruke avspasering, permisjon uten lønn eller feriedager.

Sykemelding - En vanlig misforståelse

Mange foreldre tror også at man kan sykemelde seg på grunn av barnets sykdom.

- Hvis man er så uheldig og har brukt opp kvota, er det ikke mulig å bli sykmeldt selv, hvis du ikke er syk. Reglene er slik at sykefravær må skyldes egen sykdom , skade eller lyte, forteller Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

- Hvorfor mange tror dette, vet jeg ikke. Det kan skyldes at vi har veldig generøse regler for sykefravær og fravær ved barns sykdom i Norge, slik at man egentlig ikke tenker over reglene, men tar det for gitt at samfunnet skal kompensere for dette, sier Hermansen som påpeker at fastlegen vil møte en slik henvendelse med denne informasjonen.

- Selvfølgelig kan man bli syk selv hvis barnet ditt er alvorlig syk, eller er utsatt for en alvorlig ulykke. Samtidig er det viktig å gå ordentlig inn i en samtale om det, fordi det finnes egne regler for støtte ved alvorlig eller kronisk sykdom hos barn, som skal kompensere for økt fravær, sier legen.

Hvis barnet må legges inn på sykehus

Ved omsorg for barn som har vært innlagt på helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk på sykehus, kan man søke om pleiepenger.

- For å få pleiepenger må barnet være i behov av kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder for barn under 12 år, og frem til 18 år for kronisk syke eller funksjonshemmede barn. Stønaden gis ikke før åttende dag. Har barn under 18 år en livstruende eller svært alvorlig sykdom, og det er behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, kan man søke også søke om pleiepenger. For denne gruppen gis stønaden fra første dag. Dette gjelder for de mest alvorlig syke barna, og kravene for å få ytelsen er strenge, forteller Sivertsen fra NAV.

Folketrygdloven har egne bestemmelser om pleiepenger. På NAV sine nettsider finnes mer informasjon om dette. 

Barn med funksjonshemninger eller kronisk sykdom

Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV.

- Man søker om forhåndsgodkjenning av NAV. Søknadskjemaet finner du her. Dersom man trenger nærmere veiledning, kan man ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, eller man kan oppsøke sitt lokale NAV-kontor. Merk at legen skal fylle ut en del av søknadsskjemaet, påpeker Sivertsen.

- Er det arbeidsgiver eller NAV som betaler for disse dagene?
- Omsorgspenger for kronisk syke eller funksjonshemmede barn fra 12 år til 18 år dekkes av NAV. Det vanlige er at arbeidsgiveren forskutterer og får refusjon fra NAV.

Hvis man er alene om omsorgen

- Er man alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 dager for et eller to barn og 30 for de med tre eller flere barn. Vilkårene om opptjeningstid,  tap av inntekt og minsteinntekt i må også være oppfylt, sier Sivertsen som også forteller at det finnes situasjoner der den ene forelderen midlertidig blir regnet som aleneforsørger.

- En arbeidstaker kan regnes for å ha aleneomsorg, selv om det er to om omsorgen, dersom den ene foreldrene er langvarig forhindret fra å ha tilsyn med barnet. Dette kan være fordi den andre ikke kan ha tilsyn med barnet fordi man er funksjonshemmet, er innlagt i helseinstitusjon, soner i fengsel, eller avtjener verneplikt. Andre tilsvarende forhold kan vurderes. Det at en av foreldrene har jobb eller studier som gjør at man i perioder av året er borte fra hjemmet, gjør ikke at den andre anses for å være alene om omsorgen, understreker Sivertsen.

Denne saken har tidligere blitt publisert på MAMMANETT.NO

MER FRA MAMMANETT:

TEST DEG SELV: Hvor mye vet du om barnesykdommene?

Er dette egentlig feber?

Barnehagestart: Rett til fri?


Pedagogiske apper
Lik Dagbladet på Facebook.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi ønsker at du deltar og beriker den offentlige samtalen, men vi ønsker en høflig tone. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg. Er din kommentar blitt slettet, og lurer på hvorfor? Send e-post til debatt@dagbladet.no, med ditt brukernavn.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør

Her kan du lese våre debattregler

Mest kommentert

 • Ruspolitikk på repeat

  Ruspolitikk på repeat

  Det norske forbudet hindrer ikke folk fra å få tak i rus, men tar livet av narkomane. (720 innlegg) Les mer

 • En uredelig statsviter og et ivrig Dagbladet

  En uredelig statsviter og et ivrig Dagbladet

  Det kan se ut som om Dagbladet trykker ethvert innlegg som sendes avisen med utfall mot Einar Gelius (584 innlegg) Les mer

 • Fy skam, NRK!

  Fy skam, NRK!

  Dette var kynisk og råttent. (541 innlegg) Les mer

 • Uforutsigbar nabo i 15 år

  Uforutsigbar nabo i 15 år

  Håpet var at han skulle stabilisere Russland. (400 innlegg) Les mer

 • Det er dine unger, det er vår planet

  Det er dine unger, det er vår planet

  Klimaendringene kommer til å gjøre livet vanskeligere for barna dine. Det er på tide at vi voksne tar det personlig (349 innlegg) Les mer

 • «Tast 0 for helbredelse»

  «Tast 0 for helbredelse»

  Jo oftere du ringer (for 14 kroner per minutt), jo større er sjansen for å bli frisk. (237 innlegg) Les mer

 • Strengt om statsborgere

  Strengt om statsborgere

  Straffen må være knyttet til konkrete handlinger. (159 innlegg) Les mer

 • Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelige ekstremister

  Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelige ekstremister

  Å ta i bruk begrepet "radikal" innebærer ikke på noen måte at det må omfatte vilje til eller ønske om å bruke vold (158 innlegg) Les mer