Sjefen for butikkjeden Lime pågrepet av politiet på Romerike da han skulle reise fra Norge på lørdag. Nekter for anklagene.

Tips oss 2400
- BESTRIDER ANKLAGENE: Advokat John Christian Elden er Sajjad Hussains forsvarer. Ifølge ham oppfatter 37-åringen menneskehandel-siktelsen som påstander om dårlige lønnsvilkår. Foto: Christian Roth Christensen

- BESTRIDER ANKLAGENE: Advokat John Christian Elden er Sajjad Hussains forsvarer. Ifølge ham oppfatter 37-åringen menneskehandel-siktelsen som påstander om dårlige lønnsvilkår. Foto: Christian Roth Christensen

Tvangsarbeid

Sajjad Hussain er siktet for tvangsarbeid definert som grov menneskehandel.

Straffelovens § 224 fjerde ledd, jf. første ledd bokstav b:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til
(...)
tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,

(...)eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål(...)

Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte. Villfarelse om alder er uten betydning, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.»
Har du tips om aktørene eller bedriftene i denne saken? Send sms/ring til 412 15 090 eller epost til hkl [a] dagbladet.no

(Dagbladet): Forretningsmannen Sajjad Hussain (37) fra Oslo ble lørdag morgen pågrepet av politiet på Gardermoen og blir i dag framstilt for varetektsfengsling. 

Hussain er siktet for grov menneskehandel, etter Straffelovens § 224 fjerde ledd. Etter det Dagbladet får opplyst, dreier anklagene seg om tvangsarbeid i forbindelse med forretningsdriften hans.

Hussain er eier, daglig leder og styreleder i franchiseselskapet bak den rundt 30 butikker store dagligvarekjeden Lime Minipris på Østlandet og er personlig involvert i flere av filialene. Det er foreløpig ikke kjent i hvilken grad siktelsen er knyttet til Lime-butikker.

Skulle til utlandet

Etter det Dagbladet erfarer ble pågripelsen utløst av at Hussain lørdag var i ferd med å reise til Pakistan via Portugal med fly, mens etterforskningen mot ham i Romerike politidistrikt pågikk for fullt.

- Vi har pågrepet en person som er siktet for grov menneskehandel. På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke kommentere grunnlaget for siktelsen, på grunn av faren for bevisforspillelse, sier politiadvokat Ina Grande Jahre ved Romerike politidistrikt til Dagbladet.

Hun har i dag bedt om varetektsfengsling av 37-åringen i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, hvorav to uker i full isolasjon. Grande Jahre understreker at hun ikke vil bekrefte eller avkrefte identiteten til siktede, eller omstendighetene rundt selve pågripelsen.

- Er andre personer mistenkt eller siktet i saken?

- Etterforskningen er i en helt innledende fase, så det er for tidlig å gå ut med detaljer rundt omfanget og eventuelle andre impliserte, sier politiadvokaten.

- Dårlig lønn

Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at klienten har forstått det som at saken dreier seg om lønnsvilkår.

- Han er anklaget for å ha betalt ansatte for dårlig lønn, noe påtalemyndighetene kaller menneskehandel. Han bestrider anklagene, sier Elden til Dagbladet.

Han avviser at Hussain gjennom utenlandsreisen skulle gå i dekning fra norske myndigheter.

- Politiet begrunnet pågripelsen med at de «plutselig fikk høre» at han skulle på reise. Det er riktig at han på telefon har sagt til meg at han skulle på en kort ferie, men skulle selvsagt også tilbake til Norge. Ingen lovlydige nordmenn med omfattende forretningsvirksomhet og sin familie i Norge stikker av, med minimal bagasje, i løpet av noen dagers utenlandstur, sier Elden.

Advokaten opplyser at klienten visste om deler av politiets mistanker mot ham i forkant av den planlagte reisen.

- Han var godt kjent med etterforskningen og jeg ba allerede tidlig i forrige uke om saksdokumenter og orientering om siktelsen, sier Elden til Dagbladet.

Ble siktet for skattejuks

Sajjad Hussain er fra før i søkelyset for store moms- og skatteunndragelser etter razziaer mot butikker han tidligere drev som Joker- og Spar-filialer i 2010, før Lime-profileringen startet.

Dagbladet skrev i april i år at skattekrim-enheten ved Skatt Øst mente å ha avdekket millioner i svart omsetning ved Hussains tidligere butikker og et privatforbruk med luksusbiler og eiendomskjøp som langt fra stemte med innrapporterte inntekter. Ifølge en siktelse fra Romerike politidistrikt tjente Hussain personlig i 2004-2009 rundt 8,1 millioner kroner mer enn han hadde oppgitt i selvangivelsen.

Påtalemyndighetene ba derfor om store heftelser i forretningsmannens leiligheter og kjøretøy i Oslo. Da Dagbladet intervjuet Hussain i vår, uttalte han at hele siktelsen var feil og at nye gjennomganger av bilagene ville oppklare dette.

Ett element i skattesaken er beregninger fra Skattekrim som indikerte at Hussain fram mot 2010 må ha hatt uregistrerte ansatte for å kunne ha drift i hele åpningstiden. Hussain hevdet granskerne ikke hadde tatt høyde for at han selv skal ha jobbet 14-18 timer daglig.

- I tillegg har folk i familien jobbet gratis. Det er ikke grunnlag for å kalle dette svart arbeid. Dessuten er det dokumentert at vi har betalt skatter og avgifter og hatt vanlige, lønnede ansatte, sa Hussain til Dagbladet i april.

Lime-kjeden ble startet da flere norskpakistanske kjøpmenn med Hussain i spissen for drøyt to år siden brøt ut av Norgesgruppens kjeder Joker og Spar under omfattende konflikter og «avskiltinger» av butikker. Siden har kjeden ekspandert raskt, til nærmere 30 butikker - hovedsaklig i Oslo men også i andre kommuner på Østlandet.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.