Etter 2008 har Mondelez Norge kjøpt nesten alle råvarer internt i konsernet, til kraftig økte priser. Resultatet? Det norske overskuddet er nesten borte.

Tips oss 2400

(Finansavisen): Mondelez, som eier blant annet Freia, har siden 2008 nesten ikke betalt skatt til Norge. Ifølge Finansavisen gjennomførte konsernet i 2008 en større omstrukturering. Et av resultatene ble at overskuddet i Freia forsvant.

Fra å ha betalt over 100 millioner kroner årlig i norsk skatt i flere av årene før omleggingen, var skatteregningen i 2014 nede i 14 millioner kroner av en omsetning på 2,5 milliarder kroner.

Overskuddet forsvant

I en masteroppgave viser Sindre Grøtheim og Mathias Richardsen ved Høgskolen i Molde hvordan konserninterne råvarepriser kan være årsaken til at overskuddet «forsvant».

«Vi mener det er flere ting som tyder på at overskudd flyttes ut av Norge,» skriver studentene, som viser til Mondelez' lave profittmargin på bare 2,6 prosent i Norge i 2014. Samtlige konkurrenter, bortsett fra utenlandskeide Nestlé Norge, hadde vesentlig høyere margin.

Økte kostnader

Grepet ser ut til å være varekostnadene, skriver Finansavisen.

«Det viser seg at andelen interne varekjøp er 100 prosent. Dette åpner for en mulighet for å sette en fordelaktig internpris i transaksjoner med selskap i samme konsern,» skriver studentene.

Finansavisen har i flere dager bedt representanter for Mondelez kommentere påstandene fra økonomistudentene. Selskapet er konfrontert med de faktiske opplysningene og påstandene, og Finansavisen har blant annet spurt om hvordan Mondelez forklarer at råvarekostnadene har steget mer enn tilsvarende kostnader for norskeide konkurrenter, og mer enn markedsprisveksten.

Knapt svar

Fredag kom svar i form av en mail fra Celin Huseby, nordisk kommunikasjonsdirektør i Mondelez Norge:

«I likhet med alle globale virksomheter, betaler vi selskapsskatt basert på lovene i de landene vi opererer i. Vi arbeider tett med relevante myndigheter og overholder all gjeldende skattelovgivning i Norge, og på verdensbasis betaler vi årlig hundrevis av millioner dollar i selskapsskatt.»

Flere nyheter

Petter Smedvig Hagland tar med millionene hjem til Stavanger
Smiths Venner-topper tjente 210 millioner

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.