[Meny]
DAGBLADET [Ledere] [Kommentar og kronikk] [Anmeldelser ] [Skribenter] [Kulturdebatten] [S&Oring;K]

Rumensk øksedrap

Sadoveanu, Mihail: "Øksa".
Oversatt av Steinar Lone. Gyldendal. 160 s. Kr 248

Handlingen i denne lille romanen, skrevet i 1930, er meget enkel: En driftig sauebonde fra en fjellbygd i Moldavia er dradd for å kjøpe sauer.


Han blir for lenge borte og har ikke gitt livstegn fra seg. Hustruen, Vitoria, blir engstelig og bestemmer seg for sammen med sønnen å søke spor etter ham.
Ekspedisjonen blir besværlig, på dårlig vinterføre på vei mot våren og sommerbeitene, som for dette fjellfolket ligger i lavlandet. Vitoria kan ikke tyde skrift, men leter etter tegn og vitner, spør og graver. Miljøet er gresk-ortodokst, den hellige Anna spiller en viktig rolle og alt som smaker av offentlige figurer er meget fjerne skikkelser.
Som rimelig kan være utvikler det seg raskt til en enkel, kriminalhistorie, der de skyldige ganske snart blir kretset inn, selv om der mangler vitner, eller kanskje nettopp fordi det mangler vitner: Et viktig moment i fjellfolkets handel og vandel der skriftlige dokumenter er mangelvare.
En slags forsinket rumensk saga, for å gi en genrekarakteristikk. Det meste avhenger av Vitorias trass, vilje og forslagenhet, egenskaper hun er rikelig utstyrt med.
Størst inntrykk gjør en storslagen begravelse, med tre prester, tre menn med bukkehorn, fire gråtekoner og et dertil hørende dramatisk gravøl. En historie om enkle mennesker i eksotisk innfatning.

BRIKT JENSEN
[
:nyheter | :meninger | :sport | :nett | :respons | :guiden | :spill | :annonser ]

© Dagbladet