tirsdag 04.01.2011 www.start.no
kulturkulturdiktbasen
 
film
musikk
litteratur
diktbasen
tegneserie
tv og medier
kronikker
Dagbladet.no
 nyheter
 på din side
 sport
 kultur
 fredag
 kunnskap
 magasinet
 været
 blink
 nettskolen

du er her: Dagbladet.no > kultur > diktbasen

Søk etter dikt:
 
I avansert søk kan du søke på tre betingelser:

Inngår i: Om du husker en del av tittel/forfatternavn eller et ord,
Starter med: Om du husker hvordan tittel/navn eller diktet begynner,
Nøyaktig: Om du husker tittelen/navn. Dette gir hurtigst søk.

Lykke til!


 

 

 

 


© DB Medialab 2002

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med DB Medialab er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.