Derfor ble det slått

Her er historien om dramaet som utløste riksalarm i sommer-Norge.

Del 1:

Fire IS-terrorister var på vei til Norge

Slik utviklet situasjonen seg:

Fredag 18. juli

PST og E-tjenesten blir varslet av såkalte samarbeidende utenlandske tjenester om et mulig terrorangrep i Norge.

Tirsdag 22. juli

PST og E-tjenesten velger å orientere den politiske ledelsen i Norge.

Onsdag 23. juli

Regjeringens sikkerhetsråd beslutter at de offentlige skal gå ut og fortelle om terrorfaren.

Torsdag 24. juli

Justisminister Anders Anundsen innkaller til pressekonferanse og forteller om den overhengende terrorfaren.

Torsdag 31. juli

Justis- og beredskapsdepartementet opplyste, sammen med PST og Politidirektoratet, at terrortrusselen mot Norge var redusert - og at beredskapstiltakene som ble innført torsdag 24. juli avvikles.

(Dagbladet): Dagbladet får bekreftet fra flere kilder at det var fire terrorister fra den fryktede terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), tidligere kjent under navnet ISIL, som i sommer var på vei til Norge.

Siden terroralarmen gikk i Norge torsdag 24. juli, har Dagbladet jobbet for å finne ut hva som egentlig skjedde da Norge ble satt på hodet, og terrorfrykten nærmest lammet landet i sommer. Her er historien om hva og hvem som truet Norge.

Har du tips? Kontakt oss!

Fire terrorister fra IS var på vei til Norge, og skulle utføre en terroraksjon for den fryktede, ekstreme islamistiske terrororganisasjonen.

Dagbladet er kjent med identitetene og bakgrunnen til de fire IS-terroristene, som opprinnelig er hjemmehørende fra land utenfor Midtøsten.

Fredag 18. juli ble E-tjenesten varslet av en samarbeidende utenlandsk tjeneste om at det forelå informasjon om at et terrorangrep mot Norge var under oppseiling.

Samtidig fikk Politiets sikkerhetstjeneste melding fra en annen samarbeidende tjeneste om et planlagt terrorangrep mot Norge. Opplysningene ble vurdert som troverdige.

På vei til Norge

De to norske hemmelige tjenestene utvekslet informasjon og samarbeidet tett fra første time. En av tjenestene fikk informasjon fra et større søreuropeisk land. Den andre tjenesten fikk opplysninger fra en hemmelig tjeneste i et annet europeisk land.

Det ble slått full alarm hos de norske hemmelige tjenestene. I hovedkvarteret til PST i Nydalen ble det jobbet på spreng. Parallelt ettergikk E-tjenesten informasjonen de hadde fått.

Dagbladet får bekreftet fra flere kilder som kjenner prosessen fra innsiden at opplysningene om terror ikke bare ble tatt alvorlig, men at alt tyder på at terrorfaren var reell, og at terroristene hadde planlagt et større attentat i Norge i slutten av juli måned. 

Etterretningstjenester og sikkerhetspolitiet i flere europeiske land jobbet side om side i jakta på terroristene.

Det er fortsatt usikkert hvem terroristene egentlig var, og hvor i Norge de skulle slå til. Europeiske etterretningsorganisasjoner hadde informasjon om identiteten til IS-terroristene og at de var på vei mot Norge.

TERROR-FRYKT: Under Norway Cup på Ekebergsletta økte politiet beredskapen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I sommer ble det i flere medier spekulert i at de norske tjenestene hadde fått opplysningene fra amerikanske CIA og britiske Secret Intelligence Service (SIS, tidligere kjent under navnet MI6). Det var direkte feil, opplyser flere kilder overfor Dagbladet. Verken britene eller amerikanerne hadde noe med terroralarmen å gjøre.

Da Norge fryktet at IS-terroristene skulle slå til, hadde verken de amerikanske eller britiske sikkerhets- og etterretningsorganisasjonene noen rolle. Det ble også spekulert i at israelske Mossad kunne være sentrale, men Dagbladet får opplyst at dette også er feil.

Spektakulært terrorangrep

Opplysningene, som er ettergått av både E-tjenesten og PST, viser at informasjonen om et nytt terrorangrep skulle skje på et ukjent sted i Norge. Det forelå opplysninger om at IS-terroristene også kunne slå til i et søreuropeisk land.

Det er opplysninger som tyder på at terroraksjonen ville være spektakulær og skape internasjonal frykt.

Dagbladet kjenner hvilke sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner som først informerte E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

HALSHUGGING: IS har sjokkert en hel verden med sin brutale framfær. Over 50 nordmenn har sluttet seg til terrororganisasjonen. Foto: Privat

Av hensyn til sikkerheten til personer som har vært involvert i trusselhåndteringen, har Dagbladet valgt å ikke publisere identiteten til IS-terroristene. Av samme grunn har Dagbladet valgt å ikke identifisere hvilke internasjonale samarbeidspartnere som ga opplysningene om terrorplanene til norske myndigheter.

Norge fikk opplysningene fra to forskjellige samarbeidende tjenester, som hadde hentet ut informasjon gjennom flere forskjellige etterretningsmetoder.

Dagbladet får bekreftet at de to utenlandske etterretningsorganisasjonene hadde innhentet detaljkunnskap om at det var overhengende fare for et terrorattentat mot Norge.

Sikre kilder

De to etterretningsorganisasjonene som varslet Norge og det andre landet som var nevnt i terrorplanene, hadde fått informasjonen fra forskjellige hold. Disse opplysningene ble videreformidlet til forskjellige europeiske etterretningsorganisasjoner.

Dagbladet får bekreftet at det både i E-tjenesten og PST har hersket en viss usikkerhet om det kunne være samme kilde som har gitt opplysningene til de to utenlandske tjenestene.

Overfor Dagbladet blir det slått fast at alt tyder på at de hemmelige utenlandske tjenestene hadde hver sine uavhengige kilder. Kildeopplysningene ble ettergått og vurdert, og det ble ikke funnet noe som tilsier at etterretningsopplysningene hadde noen forbindelse med hverandre.

KRIGSFORBRYTELSER:Forsker Cecilie Hellestveit sier denne IS-lagede videoen viser klare krigsforbrytelser, og at gruppa potensielt begår folkemord. Vi advarer mot svært sterke bilder. Les den opprinnelige artikkelen her. Video: Jan Thomas Holmlund / Dagbladet

Reiste utenlands

Både på Lutvann, E-tjenestens hovedkvarter i Oslo, og hos PST i Nydalen ble det jobbet døgnet rundt.

Terror-opplysningene ble sjekket og dobbeltsjekket, og alle tenkelige og utenkelige spor ble etterforsket.

Minst to team med terroreksperter ble sendt ut av Norge for å sjekke kvaliteten på informasjonen. Et av teamene reiste til den minste av de to hemmelige tjenestene. Der fikk de tilgang til alle opplysninger.

Nordmennene møtte blant annet spesialistene som hadde vurdert opplysningene, og fikk kontrollert og forsikret at informasjonen var troverdig og sikker.

Et annet team med norske terroreksperter og analytikere reiste umiddelbart til den største av de to tjenestene. Nordmennene fikk der de samme svarene, og alt tydet på at et terrorattentat i Norge var nært forestående.

BEVÆPNET: Norsk politiet var tungt bevæpnet i jakten på de fryktede IS-terroristene. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet

PST og E-tjenesten vurderte å sende terroreksperter til Syria.

Varslet politikerne

Etter å ha vurdert fram og tilbake, og til slutt slått fast at terrorfaren var ekstremt stor, varslet sikkerhetspolitiet og E-tjenesten de politiske myndigheter i Norge om kvelden tirsdag den 22. juli.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ble varslet av E-tjenesten, og justisminister Anders Anundsen fikk melding fra PST. Umiddelbart ble nøkkelpersonell innkalt, og en rekke sentrale kvinner og menn måtte avbryte ferien.

Dagen etter, onsdag 23. juli, bestemte regjeringens sikkerhetsutvalg, som består av statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justisminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen, at de skulle gå offentlig ut og orientere om den overhengende faren for terror.

En rekke møter ble avholdt i Justisdepartementet. Den politiske ledelsen, supplert med departementets øverste administrative ledelse, politiavdelingen og avdelingen for krisehåndtering og sikkerhet, var sammen med PST-sjef Benedicte Bjørnland og assisterende direktør Vidar Refvik i Politidirektoratet sentrale i vurderingene som ble tatt. Fra Forsvaret deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

På vei til Norge

Meldingene fra andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester forsterket norske myndigheters inntrykk av at minst fire livsfarlige terrorister fra IS var på vei til Norge.

Mens etterretningstjenesten og PST analyserte og vurderte, ble norsk politi satt i alarmberedskap.

Problemet var at ingen visste hvor eller når terroristene skulle slå til. Det ble spekulert i både terroranslag mot fotballturneringen Norway Cup, et mulig attentat mot Hurtigruta, eller et anslag mot en oljeinstallasjon.

Det eneste norske myndigheter var mer enn rimelig sikre på, var at det var planlagt en aksjon i Norge.

Derfor ble det slått full alarm, og beredskapen ble satt til høyeste nivå over hele landet.

TERRORFRYKT: Riksalarmen i sommer utløste terrorfrykt i Norge. Politiet bevæpnet seg, og jaktet på terroristene. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet

Terroristene

Samtidig som sikkerhets- og etterretningstjenestene i Europa samarbeidet og jaktet på terroristene ble det sendt ut en melding fra Interpol, det ordinære politiets internasjonale samarbeid, om at fire IS-terrorister skulle slå til i Europa - trolig i Norge.

Interpol informerte også om terroristenes angivelige identitet.

I den graderte meldingen Interpol sendte ut til medlemslandene via det lukkede politikommunikasjonsnettet, ble det understreket at informasjonen ikke måtte deles ut, og at opplysningene ikke måtte offentliggjøres.

Finske politimyndigheter misforsto dette, og sendte etterlysningen av terroristene ut til grensepolitiet og tollerne. Mens de finske grensesoldatene på grensa til Norge var utstyrt med våpen og en beskrivelse av IS-terroristene, sto deres norske kolleger på andre siden av riksgrensa og var uvitende om hvordan terroristene angivelig så ut.

Det er noe uklart om Interpol-meldingen gjaldt de fire IS-terroristene, eller om Interpol egentlig advarte mot andre IS-terrorister som var på vei hjem til Nord-Europa etter opphold hos IS i Syria.

Dagbladet er kjent med at flere norske tjenestemenn fikk se Interpol-meldingene om terroristene av sine finske kolleger.

Signalement

Da norske myndigheter helga 26. til 27. juli ble kjent med at en av de finske grensevaktene hadde mistet Interpol-etterlysningen, skal irritasjonen ha vært stor. Det var frykt for at etterlysningen av IS-terroristene skulle komme i norske aviser.

Årsaken til at E-tjenesten, PST og norsk politi fryktet at etterlysningen skulle lekke til media, var at en slik etterlysning kunne forvirre mer enn det ville hjelpe.

- Informasjonen kunne være feil, og føre til at politiet kunne sett seg blinde på opplysningene og at de virkelige terroristene hadde kommet seg usett til Norge, bekrefter en kilde med innsyn i prosessen.

Fortsett til Del 2: Mistet sporet av terroristene i Aten →