Personene som preger norsk offentlighet.

Bjørgulf Braanen (48) (t.v.), Unni Wikan (57) og Rune Slagstad (59) er kåret til tre av Norges viktigste intellektuelle av Dagbladets jury.

Bjørgulf Braanen (48) (t.v.), Unni Wikan (57) og Rune Slagstad (59) er kåret til tre av Norges viktigste intellektuelle av Dagbladets jury.

Unni Wikan

Juryen

Juryen har bestått av:

Professor Tove Bull, redaktør Marit Eikemo, professor Tore Rem, redaktør Hilde Sandvik, professor Steinar Westin og redaktør Knut Olav Åmås.

Fra Dagbladet har Hege Duckert, Gudleiv Forr og Torgeir Larsen deltatt, men uten forslagsrett.

Bjørgulv Braanen

Rune Slagstad

Eva Joly

Espen Søbye

Gjennom å kåre Norges ti viktigste intellektuelle vil Dagbladet sette søkelyset på en type stemmer i samfunnet som evner å finne brukbare svar og stille gode spørsmål i en komplisert tid. Kanskje er intellektuelle stemmer viktigere enn på lenge ut fra de store samfunnsbevegelsene som vi i dag er vitne til. Men hvilken rolle spiller de intellektuelle i dag, og hva betyr det å være intellektuell?

Kriteriene juryen har jobbet utfra er som følger:  

• Personer som preger norsk offentlighet, som snakker eller skriver med samfunnsengasjert tyngde innen flere områder, også utover sitt eget fagfelt.

• En intellektuell er en som blander seg i ting han ikke har noe med, som Sartre sa.  Personer som forholder seg til de mest brennbare spørsmålene i vår tid på overraskende, nye og udogmatiske måter - eller folk som legger vekt på tradisjonen i ei tid der alle løper etter det som er nytt.

Les også:
Hva er en intellektuell?
- kronikk av Kjetil Jakobsen (dr. art.), 10. januar 2005