Homofobi og krigslyst blomstrer når mandigheten utfordres, viser undersøkelse.

(Dagbladet.no): Menn er mer tilbøyelig til å skifte mening dersom de blir oppfattet som lite maskuline. I et forskningsprosjekt ved Cornell University i New York State fikk studentene tilfeldig tilbakemelding på svarene de ga på en undersøkelse. De fikk vite at de hadde maskuline eller feminine oppfatninger.
KRIG OG STORE BILER: Amerikanske menn velger kuler og bensin når de føler mandigheten sin truet.

KRIG OG STORE BILER: Amerikanske menn velger kuler og bensin når de føler mandigheten sin truet.
Illustrasjonsfoto: SCANPIX/API en oppfølgningsundersøkelse holdt kvinnene på sine verdier - uavhengig av om de hadde fått feminint eller maskulint stempel. Det samme gjaldt mennene som fikk bekreftet sin maskulinitet i første runde.

Er det mandig å være homofob, krigsglad og bensinsløsende?
Ja
Nei
» les resultatet
Mennene med feminin tilbakemelding hadde derimot endret holdninger i retning av mer homofobi, sterkere støtte til Irak-krigen og en tilbøyelighet til å kjøpe bensinslukende SUV-biler.

- Mennenes reaksjoner ble kraftig påvirket av feedbacken. Hvis de føler at maskuliniteten deres er truet, føler de også mer skam, skyld, uro og fiendtlighet, sier doktorgradstudent Robb Willer til nettavisa Live Science.