Men hvem selger hasjen langs Akerselva?

(Dagbladet.no): Vi rusler nedover langs nedre del av Akerselva, og han spør: «Kjøpe hasj?» Han er ung, virker ruset og har afrikansk utseende. I området rundt er det stilig design, urban estetikk og sitrende multikulturalitet. Men vi opplever også rus, forkommenhet og kulturell marginalitet. Hva er det som foregår i denne delen av byen?
HARD FORM: Hasj bytter hender ved Akerselva i Oslo.

HARD FORM: Hasj bytter hender ved Akerselva i Oslo.
Illustrasjonsfoto: LARS MYHREN HOLAND

FORSKER PÅ RUS: Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

FORSKER PÅ RUS: Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
Foto: ALEKSANDER NORDAHL

NY BOK: «Gatekapital» oppsummerer Willy Pedersen og Sveinung Sandbergs funn fra området rundt Akerselva.

NY BOK: «Gatekapital» oppsummerer Willy Pedersen og Sveinung Sandbergs funn fra området rundt Akerselva.
Foto: OMSLAGET TIL BOKA

REVEJAKT: Ingvar Ambjørnsen skrev i 1984 boka «Den siste revejakta» som handler om hasjselgere på 1970-tallet. Nå skal boka bli film i regi av Ulrik Imtiaz Rolfsen. Han er kjent for «Izzat» som beskriver et noe hardere dopsalgmiljø.

REVEJAKT: Ingvar Ambjørnsen skrev i 1984 boka «Den siste revejakta» som handler om hasjselgere på 1970-tallet. Nå skal boka bli film i regi av Ulrik Imtiaz Rolfsen. Han er kjent for «Izzat» som beskriver et noe hardere dopsalgmiljø.
Foto: GEIR BØLSTAD

MAGADRAG: En ikke navngitt mann i Mexico feirer Vicente Fox' nye lov som tillater meksikanerne til å lovlig besitte små mengder med marihuana, kokain, heroin og andre stoffer til eget bruk.

MAGADRAG: En ikke navngitt mann i Mexico feirer Vicente Fox' nye lov som tillater meksikanerne til å lovlig besitte små mengder med marihuana, kokain, heroin og andre stoffer til eget bruk.
Foto: AP/SCANPIX

I LEVENDE FORM: Cannabisplanter fotografert i USA.

I LEVENDE FORM: Cannabisplanter fotografert i USA.
Foto: AP/SCANPIX

Hasj

Hasj eller hasjisj er tørkede og sammenpressede toppblad og blomster av indisk hamp, Cannabis sativa var. indica. Omsettes som mørkebrune kaker som senere brytes opp for videre salg og røykes i pipe eller sigaretter. Er ifølge loven et narkotikum, som det i Norge er forbudt å produsere, omsette, være i besittelse av eller bruke.
Kilde: Store Norske Leksikon

Cannabis blant norske ungdommer:
 • Antall 15-20-åringer som hadde brukt cannabis økte andelen fra 8 til 19 prosent fra første halvdel av 90-tallet og fram til år 2000.
 • Etter 2000 har tallet falt, og ifølge tall fra november sier nå 13 prosent at de har prøvd cannabis.
 • Det er Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) som har gjennomført undersøkelsen. Den viser at alkoholkonsumet til samme aldersgruppe har økt fra stabile tre liter på slutten av 90-tallet til nesten fem liter ren alkohol årlig.

  Mindre misbruk med lovlig cannabis:
 • For tre år siden ble cannabislovgivningen liberalisert i England og Wales. Politiet har nær sluttet å arrestere folk for besittelse av det omstridte rusmiddelet.
 • I høst viste tall fra britiske myndigheter at cannabismisbruket har falt til det laveste nivået på ti år:
 • I 2003 ble det rapportert at 10,9 prosent av personer mellom 16 og 59 år - 3,4 millioner mennesker - i England og Wales hadde brukt cannabis i løpet av det siste året.
 • Nå er det bare 8,7 prosent - 2,8 millioner mennesker - som bruker det narkotiske stoffet, ifølge The Independent.

  «Gatekapital» - om hasjselgerne ved Akerselva:
 • Skrevet av Willy Pedersen og Sveinung Sandberg og utgitt på Universitetsforlaget.
 • Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og tilknyttet NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Han ga i fjor ut bøkene «Bittersøtt - Ungdom, sosialisering, rusmidler» og «Nye seksualiteter».
 • Sandberg er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Bergen.
 • De har brukt to år på forskningsprosjektet. Av de 50-60 ungdommene i området har 20 ungdommer blitt intervjuet i rundt to timer hver. Halvparten er intervjuet flere ganger.
 • I slutten av februar kommer også «Foreldreboka om hasj» av Elisabeth Arnet ut på Pax forlag. Den er myntet på foreldre til ungdom, lærere og andre som jobber med ungdom: Boka forklarer hva hasj er utover det mest utbredte ulovlige rusmidlet blant unge, og tar opp ulike problemstillinger knyttet til rusmiddelet.


 • Slik begynner boka «Gatekapital» av sosiologiforskerne Willy Pedersen og Sveinung Sandberg.

  De har oppsøkt hasjselgerne som virker langs Akerselva i hjertet av Oslo, elva som i tidligere tider ble sagt å dele byen i øst og vest. Elva som pleide å være et sted folk verken ville eller burde gå alene, er nå åsted for mang en barnevogntrillende familie på søndagstur, men også åsted for at hasj og ulovlige penger bytter hender.

  - Det begynte med en studie av Plata (stedet ved Oslo Sentralstasjon mange av Oslos heroinbrukere tidligere hadde et slags tilholdssted, og der sprøytebussen daglig var til stede, journ.anm.). Vi skulle se på hva som skjedde med ungdommene man trodde kjøpte dop på Plata. En hovegrunn til å legge ned Plata var fra politiet og byrådets side at man trodde Plata sørget for rekruttering av ungdom «rett fra pikerommene», forteller Pedersen, og fyrer av:

  - Det var bare tull, det var ikke den type folk som kjøpte dop på Plata, det var misbrukere som kjøpte dop der. Ungdom flest syntes stedet var stigmatisert, det var ikke et sted å bli sett for dem. Da fant vi ut at det var andre steder folk kjøpte på, og det viktigste var området langs Akerselva. Det er kanskje hovedsalgsplassen for hasj i Norge, mener han.


  Gode samtaler
  Forskerne har villet finne ut hvem de er, de som selger hasj der. Hvorfor gjør de det, hvordan har de havnet der, hva er viktig for dem, slike ting.

  - Hvor mange selgere er det snakk om?

  - 50-60 gutter. Noen er mer i den harde kjernen enn andre, forteller Pedersen.

  Med seg på laget har han hatt Sveinung Sandberg. Den 29-årige stipendiaten forteller hvordan han kan ha bidratt til lettere tilgang på informantene enn den godt voksne Pedersen (54).

  - Jeg har tidligere gjort mye feltarbeid, og det var nok lettere for meg å komme inn i miljøet, sier Sandberg.

  - Jeg bor på Grünerløkka og gått forbi gutta mange ganger. Det overrasket meg hvor forskjellig bakgrunn og livshistorier de har. Jeg ble positivt overrasket over at vi fikk gode samtaler med dem. De er veldig åpne og joviale folk som lett prater om hvordan de har det.

  - Møtte dere dem på deres hjemmebane?

  - Vi oppsøkte dem der nede idet de solgte hasj til meg ...

  - Hva, kjøpte du hasj?

  - Nei, nei, de prøvde å selge hasj til meg. De sier «Kjøpe hasj?» og da har de åpnet samtalen. Det er annerledes enn når du som intervjuer må tilnærme deg folk. Så møtte vi dem på kafeer, og noen var vi hjemme hos. Det var deres hjemmebane hele veien.


  Falne gangstere
  Nesten samtlige av guttene har afrikansk bakgrunn, og de fleste fra Somalia.

  - Og utover det, er de en homogen gruppe?

  Pedersen forteller at de har klassifisert guttene i tre hovedgrupper.

  - Hasjselgerne fordeler seg på tre hovedgrupper. Det er de vi kaller «hiphopgutta», som er spenningssøkende gutter som har hatt mye av sin oppvekst i Norge, de ganske ressurssterke og energifylte gutter som ikke har kommet så langt av gårde, men finner tilhold langs «Elva». En anne gruppe er de vi kaller «falne gangstere», som har hatt karrière i kriminelt gjengmiljø, men som ikke har fått det til i den vanlige kriminelle økonomien fordi de har begynt med dop eller fått gjeld. De er lengre utpå. Den tredje gruppa er flyktninger, asylsøkere som har kortere fartstid i landet. De har ulik bakbrunn og ulike roblemer.

  - Er de både brukere og selgere?

  - Vi har villet undersøke de som livnærer seg av å selge hasj på det største utendørs hasjmarkedet i Norge. Samtidig viser det seg at mange av dem har et høyt forbruk av særlig hasj, men også andre stoffer, sier professoren.

  - Men det er jo svært mange andre som også røyker hasj, det kjenner du vel til også, sier Pedersen med en liten latter.


  Hippe hvite
  Han forteller at rundt halvparten av ungdommene som vokser opp i Oslo er borte i hasj før utgangen av 20-åra.

  - Disse gutta er selgere av hasj og ikke mange andre stoffer, mens kjøperne er hippe, hvite, gentrifiserte Grünerløkka-folk.

  Pedersen forteller om den påfallende likheten mellom dagens selgermiljø langs Akerselva, og den første gruppa som introduserte hasj til Norge på slutten av 1960-tallet.

  - Den typen musikksmak og subkuturell opposisjon finner du såvel nå som under den første hasjbølgen. Det blir et møte mellom folk som er ganske langt nede i samfunnskulturen og som opplever rasisme og diskrimering, og folk som står mye sterkere i vårt samfunn. Studenter, universitetslærere, advokater ... mange forskjellige folk kjøper hasj. Tenk på alt de gutta må kunne for å funke bra i jobben, sier Pedersen og forklarer samtidig begrepet som har navngitt boka.

  «Street-smartness», det å være «street wise», kjenne «the code of the street» viser alle til den kulturelle, sosiale kapitalen som rår på gata. Og forfatterne har valgt å oversette det med ordet «gatekapital».

  - Det er en vanskelig jobb, og dess mer gatekapital disse gutta får, dess vanskeligere blir veien ut. Mens du som journalist kan konvertere kapitalen du har til et annet område, bli informasjonsmedarbeider eller lærer, er dette en dead end. Det er et paradoks: Jo flinkere de blir, jo lenger blir de der, mener Pedersen.


  Stolte - og ofre
  - Jeg sparer penger til utdanning i England. Det er derfor jeg står her nå. Det er raske og gode penger. Det innebærer en viss risiko å stå her, men jeg har foreløpig unngått å bli tatt. Jeg tror jeg skal klare meg, uttalte nylig Mohamed (20), hasjselger ved Akerselva, til Klassekampen.

  Han ga altså uttrykk for at han er på vei videre, til et annet sted, en annen hverdag, et annet yrke. Og i Ingvar Ambjørnsens roman «Den siste revejakta», som handler om det første hasjselgermiljøet i Norge, skal også gutta bare gjøre en siste storhandel, «en siste revejakta», og så legge opp ...

  - Hvor vanlig er dette? Er det mange som gir uttrykk for at de bare skal gjøre en siste god handel» og så gi seg?

  - Nja, sier Pedersen. - Ikke så mye, men er det noen, så er det hiphopgutta. Noen av dem snuser og leker med dette et par, tre år, og så kommer de seg ut på egen maskin.

  Mobiliteten handler mye om hvordan selgerne ser på seg selv, mener Pedersen.

  - I siste kapittel skriver vi om to forskjellige diskurser. En er en offerdiskurs: Selgerne snakker mye om seg selv som undertrykt av det norske samfunnet. Men det som er vel så sterkt er deres beskrivelse av seg selv som kompetente, de har gode connections, kan deale med sterke opplegg. De viser at de har gatekapital, at de kan switche mellom disse tingene. Overfor sosialkontoret viser de seg fram som verdig trengende, men «på Elva» er det andre kilder til respekt.

  Pedersen mener selgerne er stolte av dette, men at det også binder dem fast.

  - Med blandingen av offer- og ganster-diskurs blir de ledet inn i noe som kan gå for langt. Men noen kommer ut. Det er ikke et lukket system.

   
  Publisert torsdag 01.02.2007 kl. 08:30, oppdatert 10:53

  Send inn spørsmål til nettmøtet her!

  Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Willy Pedersen og Sveinung Sandberg nedenfor.

  hvem tjener?
   Fikk dere noe inntrykk av om disse gutta er manipulerte av bakmenn som tjener penger på deres hasjsalg. Hvem er de?
   Innsendt av: christian


  De er ikke manipulert av bakmenn, de vet hva de gjør, men deres inntekter er atskillig lavere enn det folk som befinner seg høyere i hierarkiet er.

  Sveinung og Willy
   

  hvor er politiet?
   På meg så kan det virke som om hasjselgerne får stå nokså i fred for politiet. Er dette et bevisst trekk fra politiet sin side?
   Innsendt av: einar J


  Politiet er ofte til stede på elva, men de oppfatter nok ikke dette som "de store fiskene". Dessuten driver de også en god del forebyggende arbeid.

  Sveinung og Willy
   

  Skjult beundring?
   Er det ikke mange tegn i denne framstillingen som viser at forskerne har en viss velvilje for denne aktiviteten, at den framstår som en ikke helt liten smule positiv for noen av de beskrevne langerne. Personlig mener jeg disse forskerne har mistet ganske mye av syne det alvorlige resultatet denne virksomheten gir for utallige ungdommer, og at dette regnes som meget skadelig kriminell virksomhet. Dessverre er dette noe på gli, muligvis delvis takket være velvillige forskere, samt bl.a. advokater o.l. som liker en "joint". Dette har ført med seg at narko er blitt gradvis "litt mer lovlig", med større fare for at flere faller i graven. Burde ikke disse forskerne ha mer fokus på dette, eller synes de at det er positivt å ha noen slike miljøer å kose seg med? Kunne jo ellers komme i beita for oppgaver!
   Innsendt av: lita
  Vi opplever nok at boka vår i høy grad peker på alle problemene som også møter ungdom ved elva. Likevel er det et poeng å prøve å forstå hva dette er uttrykk for, og hvorfor noen oppholder seg der.

  Sveinung og Willy
   

  hasj og weed
   det blir solgt marijuana i mange kilo klassen hver dag på skoler i vestfold. hvorfor ikke ta opp det i stedet?
   Innsendt av: sandefjord
  Her trengs mer forskning!

  Sveinung og Willy
   

  Morsomme :)
   Dette er de store gutta?? Herregud, beveg dere litt rundt (Oslo folk tror alt skjer der...). Hele Norge er en plass for hasj nå*hehe*. Har du ikke sett at folk generelt smiler litt mer enn før?? ;)
   Innsendt av: VirreVapp
  Nei, dette er de små gutta, nederst i hierarkiene. Som vi skriver i boken.

  Sveinung og Willy
   

  Hasj VS Marihuana
   Hvorfor er det slik at i Norge så er hasj omtrent det eneste folk røyker (og lett får tak i), mens i de fleste andre land så er det marihuana som gjelder?
   Innsendt av: Lurer
  Kanskje fordi det er mer komplisert å smugle marihuana så langt. Volumet er mye større.

  Sveinung og Willy
   

  Dårlig hasj
   Hvorfor er det så dårlig kvalitet på den hasjen de selger ved elva?
   Innsendt av: Bønna
  Kanskje fordi selger og kjøper ikke kjenner hverandre fra før og heller ikke kommer til å møtes igjen? Dermed er det ingen incentiver for å holde et godt kundeforhold

  Sveinung og Willy
   

  Voldsmiljø?
   Heisann.
   Jeg har hørt et par - tre historier om kjente som har blitt utsatt for vold langs elva av hasjselgere. Har dere fått erfaring eller hørt no særlig om at det er mye vold i disse miljøene og mye ran av "kunder" som prøver å kjøpe hasj?
   Innsendt av: Ole Àndre
  Ja, det er en del vold og ran. Spesielt mot fulle kjøpere på nattestid. De er enkle offer.

  Sveinung og Willy
   

  Bare svarte puhsere.
   Vil bare si at da jeg var ung dame, solgte jeg blant annet hasj i slottsparken. Jeg forstår at miljøet er endret, men gi meg et spark BAK og forklar meg hvorfor det miljøet er overtatt av menn fra andre land? Driver DB med en forutinntatt innstillig og stigmatiserer unge gutter? Akerselva er ikke den eneste plazzen man få kjøpt hasj på i dag, når man er over ungdoms alderen, skjer det mer hjemme hos hverandre og i mer anonyme former. Jeg røyker heldigvis ikke så ofte, men jeg har kjennskap til både miljøet på andre siden av "skillebekk" og vet at det ikke er der den største delen av salg og kjøp foregår, selv om jeg har valgt å melde meg ut av miljøet.

   Innsendt av: moi
  Ja, det meste skjer andre steder. Men det er altså dette miljøet vi har studert. Vi tror også det er mulig å lære noe fra et slikt case-studie som kan overføres til andre marked og miljø.

  Sveinung og Willy
   

  Hiphopens diskurs?
   Hei!

   Er det slik at man rett og slett liker "offer-mentaliteten"? Det å kjempe mot "systemet", være en del av noe som er større enn en selv. Gir det en slags merkelig logikk, slik at man kan rettferdiggjøre sin handling.

   Jeg tror disse gutta rett og slett har falt ut av samfunnet, og endt i en ond sirkel. Får håpe de får en mulighet til å komme seg ut av den, men enkelte vil nok ikke klare det uten dra hjelp.
   Innsendt av: madli
  Vi tror at offermentaliteten (eller offerdiskursen) som vi kaller det er noe guttene må lære seg for å fungere i velferddstaten. De må kunne fremstille seg selv som offer for å få hjelp. Vi tror ikke det er noe de liker, det gir nok heller en følelse av avmakt. Derfor tror vi de kan trekkes mot det vi kaller gangsterdiskursen, hvor de blir mer aktive og kompetente

  Sveinung og Willy
   

  Dagens lovgivning
   Hva mener dere om dagens lovgivning i Norge rundt milde narkotiske stoffer? Syns dere norske politikere burde se på andre lands alternative lover for milde narkotiske stoffer?

   Det er veldig tydlig i dagens samfunn at de lovlige "narkotiske" stoffene alkohol og nikotin står for mye vold, sorg, død og avhengighet idag.
   Innsendt av: Siv.ing. Student
  Nikotin står vel ikke for så mye vold?

  Sveinung og Willy
   

  fortjeneste..?
   Hvor mye penger sitter dem igjen med egentlig? Hvor mye penger er dte i det lissom.
   Innsendt av: Thomas
  1500 på en god dag. Som regel mye mindre, og det kan være lange dager i regn og snø. Så det er lite penger. Det som holder dem oppe er ofte fortellingene om de store varpene, de få gangene de har tjent virkelig store penger

  Sveinung og Willy
   

  Fjerne hasj salg
   Hvorfor griper ikke politiet inn og fjerner hasj selgerne fra Akerselva? Alle veit jo hvor det selges, vil man ikke kunne ta eventuelle bakmenn ved å ta inn dealerne?
   Innsendt av: Sindre
  Det er vanskelig. De har som regel ikke stoffet på seg og narkotikaomsetning er en såkalt "forbrytelse uten offer", så det er vanskelig å få domfellelse

  Sveinung og Willy
   

  hvem hva hvor?
   hvorfor er det lettere å få tak i hasj en pot ved eika?
   Innsendt av: mr.magoo
  vet ikke, men generelt er det lite pot i forhold til hasj i Norge

  Sveinung og Willy
   

  Hasj og kath
   Synes du den massive innvandringa fra bla. Somalia har "beriket" Norge (Som politikerne ynder å kalle det). Synes du det er greit med massiv hasjlanging og khatselging?

   Innsendt av: Spekulant

  Ja,som all annen innvandring har den beriket Norge. Narkotika har vi hatt i Norge lenge før innvadringen fra Somalia, så ingen grunn til å legge skylden på dem.

  Sveinung og Willy
   

  Jeg liker det
   Hei, jeg liker å røyke hasj. Hvorfor kan jeg ikke få gjøre det i fred uten å bli stemplet som kriminell?

   I forhold til sprit er hasj en mye mildere og mer kontrollert form for rus. Jeg våkner aldri opp dagen etter jeg har røyka og angrer på noe jeg gjorde kvelden i forveien. Det skjer meg nemlig gang på gang i sprit-fylla.

   Hvorfor er jeg bad-guy?
   Innsendt av: Erat
  Du er sikkert snill!

  Sveinung og Willy
   

  Snillt bilde..
   Jeg har godt kjennskap til disse hasjselgerne fordi jeg daglig går flere turer i området. Og jeg har både sett og opplevd trusler og forsøk på ran av andre, samt hørt fra andre som har blitt ranet av disse somalierne. bare så det er sagt!
   Innsendt av: joakim


  Vi opplever nok at dette kommer temmelig tydelig fram i boka vår også.

  Willy og Sveinung
   

  Freakonomics
   Er dere inspirtert av den amerikanske boken freakonomics? (Anbefales i hvert fall hvis dere ikke har lest den)
   Innsendt av: Leif  Det er en fin bok, og vi refererer til den i vår egen bok (kap 6).

  Willy og Sveinung
   

  MORSOMT
   hvor mye omsetter de i gjennomsnitt per person om dagen?
   Innsendt av: TRULS


  På en god dag vil dem vi har snakket med kunne tjene ca 1500 kroner, noe som tilsvarer ca 30 gram solgt stoff (de selger for det dobbelte av det de kjøper, men kniper på stoffet og gir "dårlig vekt").

  Willy og Sveinung
   

  Hasj eller diesel
   Hei, jeg er en kar som er glad i en joint i ny og ne, derfor har det hendt at jeg har gått ned på elven og kjøpt en flis.

   Det er storveis av dere å skrive om denne nye pusheplassen, men hadde dere tatt steget videre for å få folk til ikke å dra dit burde dere ha testet hasjen. Det viser seg nemlig at hasjen har mer dieselstoffer i seg enn den har thc (stoffet som gjør deg stein). Dette fører til hodesmerter og litt kvalme. mao så selger de ikke hasj, men gift. De burde vært stilt til ansvar for det!! Men nei da, dere har bare skrevet om at de selger hasj der. Hadde dere fått med at de selger hasj som ikke er hasj, men gift så hadde jo storyen derres vært bedre. Håper noen tar tak i dette. For det er alment kjent blandt røykere at hasjen langs elva er gift!!!

   Rasta Spliffa man!
   Innsendt av: Petter

  Vi beskriver i boka hvordan noe av det viktigste for guttene som selger hasj på elva er å kunne "bøffe", dvs selge stoff med dårlig kvalitet eller som er noe annet enn hasj, for slik å øke inntektene.

  Det kan nok stemme at det faktisk selges mye dårlig hasj der ede. På den annen side er også mange myter om stoffet, og analyseneheten fra politiet i Oslo går jevnlig ut og korrigerer oppfatninger om feks høyt og økende THC-innhold i hasjen som kommer til Norge.

  Poenget er nok at det ikke er helt enkelt å vurdere slike forhold. Virkningene av hasj (og andre rusmider) avhenger nemlig av så vel stoffets kvalitet som en rekke andre forhold.

  Willy og Sveinung
   

  Trygghet
   Jeg lurer på hvor trygt det er å ferdes i områdene ved bunnen av akerselva på kveldstid og etter midnatt. Jeg må muligens flytte til Anker Studentboliger og de ligger jo som kjent litt tvilsomt til. Jeg jobber ofte nattevakt og går da hjem mellom 04 og 07. Burde jeg begynne på kampsport og pakke peppersprayen med en gang, eller er det en myte at det er noe å bekymre seg om?
   Innsendt av: Oslo-student (mann)
  Ville nok vært forsiktig når det er mørkt, helt nede ved elva. Men ellers går det nok greit.

  Sveinung og Willy
   

  voldsdommer?
   Hvordan fordeler voldsdommene seg over de tre gruppene dere har delt dealerne inn i? Om det overhodet er noen forskjell?

   Innsendt av: Sos student
  Vet ikke helt. Men regner med at de vi kaller de falne gangsterne har de lengste dommene

  Sveinung og Willy
   

  forsk mer...

   Norges viktigste hasjmarked???

   er dere klar over hvor liten prosent eller rettere sagt promille av omsetningen i norge som tar veien via akerselva?
   dette er stedet folk kvier seg for og gå til når deres egne lokale leverandør ikke er tilgjengelig. dette er helt klart bortkasted tid og penger hvis dere mener og ha vitenskapelig belegg for og hevde noe slikt.
   nettverk for salg av cannabis fungerer i norge på et helt annet nivå enn dette..
   noe som gjenspeiler seg i at det er nettopp akkurat her det er desidert det absolutte bunn nivå hva gjelder kvalitet på det som blir omsatt.
   dette markedet er ikke viktig for noen som helst andre enn de som selger der.
   hvis en bruker (som ellers fungerer helt normalt i dagliglivet) i løpet av ett år har ett forbruk på ca 200-500gr. pr. år. hvilket er helt normalt uansett hva forskere måtte mene. er dette stedet hvor vedkommende "muligens" kjøper 2-4gr av sitt årsforbruk i forbindelse med mangel eller en fuktig bytur..
   de aller aller fleste brukere ønsker ennå mindre og bli sett her som ungdom vil bli sett på plata...


   Innsendt av: hasjbopbaluba
  Enig. Vi har ment det viktigste utendørsmarkedet. Som vi skriver i boken skjer det meste av hasjsalget innendørs blant bekjente og venner.

  Det har nok skjedd en liten misforståelse hos Dagbladet her

  Sveinung og Willy
   

  Penger i lomma!!
   Du kan ikke se ibort fra at de fleste av disse ungdommene ikke har jobb, noen form for enkel grunnskole utdanning. Hvordan skal du bekjempe "hasj salg" i en så skjevt fordelt hverdang og verden? De som står ved "Elva" hva skal du gjøre for dem? hva kan de gjøre for seg selv i et så lukket egoistisk system??
   Innsendt av: RK
  Godt poeng!

  Vi har et eget kapittel i boken som halder om de utfordringene disse guttene møter. De har problemer på jobb- og arbeidsmarked, og de sliter ofte med diskriminering og rasisme. En gruppe ureturnerbare asylsøkere hadde det spesielt vanskelig.

  Likevel er det viktig å huske at de fleste i samme situasjon klarte å unngå miljøet.

  Sveinung og Willy
   

  idioti
   Hvorfor forske paa dette meningsloese feltet? Stakkers "negre" som maa selge hasj... fytterakkern. Rusmidler har blitt brukt i tusener av aar og kunst, vitenskap, filosofi og religion hadde ikke vaert det det er i dag uten disse stoffene. Hvorfor er kannabis ulovlig naar det ikke er noen tvil om at alkohol er mye mer skadelig? Hvorfor er kannabis i samme gruppe som giftstoffer som heroin, alkohol og kokain og andre stoffer som kan foere til overdose og doedsfall? Det hadde ogsaa vaert interesant aa vite hvorfor avfallsproduktet hasj (som maa roeykes med avhengihetskapende, giftige og kreftfremkallende tobak) er det som blir solgt i norge og ikke "weed" som blir solgt i hele resten av verden.
   Rusmiddel debatten i norge er preget av "forskere" som trekker konklusjoner som "dersom den som kastes paa elva flyter saa er det ei heks". Dersom konklusjonene disse fyrene trekker er korrekte for norge saa betyr det at norge er UNIKT i verdenssammenheng. Hvor sannsynlig er det?
   Cannabis burde selges paa polet. Dette er et stoff som en ikke kan doe av - i motsettning til alkohol. Ikke er det avhengighetskapende heller - i motsettning til alkohol. Ellers er MAATEHOLD viktig - paa samme maate som med alkohol.
   Innsendt av: Boble
  Les boken, så vil du kanskje få et annet bilde. Både av hva "forskere" driver med og konsekvensene av høyt forbruk av illegale rusmidler

  Sveinung og Willy
   

  hvor lattelig er det ikke å stå å fryse i akers elva , og selge hasj til 100 kr grammet , når man kan rane en bank

   Innsendt av:
  Før var det knyttet til høy utdannelse. Men nå ser vi bruk også knyttet til sosial marginalitet

  Sveinung og Willy
   

  Sir. Mc. Donald
   Jeg lurer på hvordan jeg kan få en stilling i en slik jobb. Jeg er ute etter noen nye utfordringer og ser på denne jobben som noe som kan utvikle og utfordre min CV. Er det mulig for meg å få tilsendt et telefonnummer eller en epost jeg kan kontakte ang. jobb? Det hadde vært veldig fint og jeg ville være veldig takknemlig for all hjelp og støtte for min fremtid.
   Innsendt av: Harald Johnsen

  Jobben "på Elva" kan nok virke både morsom og spennende og mange tjener mer her enn andre steder. Mqange av dem vi har snakket med opplevde også dette som ok i starten. Etter en stund skjer imidlertid det samme med de fleste: De fryser, blir jaget av politet og opplever vold.

  Men ta deg en tur ned dit du - så kan du jo se deg rundt. Vi har vært der mye, og ingen har gjort oss noe.

  Willy og Sveinung
   

  Lovlig
   er dere pådrivere for en endring og få nark lovlig?

   Hva med alle som sliter mer paranoia, depresjoner, angst osv pga hasj?


   Innsendt av: NN
  Nei, vi holder oss utenfor dette spørsmålet.

  Sveinung og Willy
   

  Narkotikapolitikken
   Har flere ganger diskutert den meningsløse narkotikapolitikken til Norge, som faktisk har som mål å skape et narkofritt samfunn. Den politikken er vell fra 60-70 tallet og må sies å være noe av det mest mislykkede prosjektet som noen gang har blitt gjennomført. Hvorfor er det ingen som udfordrer politikerne til å ta tak i dette og opdatere politikken slik de har gjort bl.a. i nederland, sveits og England?
   Innsendt av: Reven
  Vi er enige i at dette ikke er noe realistisk mål for narkotikapolitikken, og at det har bidratt til å øke strafferammene til et urimelig nivå.

  Likevel er npk målet om et narkotikafritt samfunn ikke lenger noe myndighetene faktisk forholder seg til som et realistisk mål - og det danner grunnlag for en mer besinnet politikk på feltet.

  Willy og Sveinung
   

  hasj..
   hva er det som er så kriminelt med hasj..
   Er det politikerne, eller politimestrene som kjører i fylla, har tale fra tinget i fylla..
   Hører vi om " han kjørte i hasjrus, han banket opp personer i hasjrus..
   Nei, det gjør vi ikke, pga hasj er ett ikke voldlig dop som alkohol er.. Det kan faktisk ikke sammenlignes! Og jeg blir bare irritert over påstander hvor skadelig det er!
   Ett godt eksempel..
   En som drikker daglig i 20år..
   Vel, han lever neppe i dag..
   En som røyker daglig i 20år..
   Vel, det er meg det og har god jobb innen sikkerhet, har lappen og bla bla bla..
   vel, kan ikke si hvor skadelig det er,
   pga har ikke merket effekten..
   Jeg har også sjekket lungene mine, og
   der er det ingenting som er galt.. alt er fint!
   Ps, hadde jeg vært dritafull, hadde jeg kunne da skrevet dette?
   Enn om jeg var påvirket av hasj da?
   Vel, nå kan dere lure og svaret er relativt
   enkelt!

   Så, legaliser hasj mener jeg..
   Enn å ha 40% sprit eller hjemmebrendt
   som bare river familier fra hverandre......

   Det er flere fordeler, enn det er med alkohol..
   eneste som gjør forskjellen er at det ikke er lov.
   Innsendt av: AH
  Det er ingen tvil om at alkoholen resulterer i store problemer og mye lidelse i vårt samfunn. Fordi forbruket av alkohol er mye høyere enn av hasj, er det totale problemomfanget også mye større.

  Når det gjelder hasj, er det nok stadig flere studier som tyder på at stoffet kan ha atskillige negative effekter. Risikoen for psykiske problemer er bedre dokumentert enn for noen få år siden.

  Vårt arbeid handler ikke om lovgivingen på feltet, og her er det argumenter både for og mot. Det vi ser at omsetningen av hasj danner noe av grunnlaget for en omfattende illegal økonomi, som ikke er heldig.

  Vi håper at vårt arbeid kan bidra til en økt debatt om lovgivingen hva angår hasj, og om mulige veier å gå.

  Willy og Sveinung
   

  Jeg har kjøpt masse hasj ved akerselva
   For et par år siden, samt en gang i fjor kjøpte jeg og noen kamerater hasj langs akerselva. De har veldig bra marokk, dvs. bra varer generelt.

   Det er ikke etnisk norske som selger, men afrikanere og tja..albanere m.fl. som selger her.

   Hasj selges veldig åpenlyst i Oslo, og det er mange kjente steder hvor du vet du lett treffer på selgere.

   Skal du ha LSD, så selges ikke dette på gata, men chat med noen på nettet, så kan du enkelt få tak i dette i Oslo og omegn også.

   Uansett, politiet bør sjekke ut pirattaxiene. Det er flere som dealer av disse, så kanskje noe å ta tak i.

   Disse spørsmålene i artikkelen:"Vil du vite mer om hvordan noen havner som hasjselger langs Akerselva? Hvor mye hasj som selges - og beslaglegges - i Norge hvert år? Hvem som kjøper hasj? " er jo ikke noe interessant. Dette er noe ALLE vet svaret på.

   Det som er interessant å vite, er HVORFOR politiet ikke gjør noe mot disse stedene! Her rekrutteres MANGE, og hadde noe blitt gjort, så ville vi spart mange menneskeskjebner!

   Hvorfor gjør ikke politiet noe her?

   Hilsen etnisk norsk gutt på 29 med høy utdannelse.
   Innsendt av: Per
  Politiet gjør som sagt mye. Men med et så stor etterspørsel er det vanskelig å legge dette dødt. Få andre byen som klarer dette. Så det må nok mer enn bare politi til.

  Sveinung og Willy
   

  utbredelse
   Jeg mener så lenge politiet lukker øynene for dette problemet blir tilgangen for "vanlige folg" meget god og forbruket blant dem øker. Disse ville ikke gått ned på plata, men det er liksom godtatt å gå tur langs elva. Synes selv det er guffent å bli tilbudt narkotika daglig langs parken ved minigolfen.
   Innsendt av: tonje
  Politiet lukker ikke øynene. De har hatt flere aksjoner mot miljøet. Problemet er at grunnene til at guttene selger hasj stikker dypere. Så vi må nok løse disse sosiale problemene for å få bukt med miljøet

  Sveinung og Willy
   

  Hvem?
   Hvem kjøper hasj?
   Innsendt av: Ola Nomann
  Langs Akerselva som vi har studert er det den norske middelklassen. Relativt velfungerende ressursterke folk.

  Sveinung
   

  weed man
   smoke weed everday. hva er gald med det. peace man.
   Innsendt av: weedman
  Å røyke hver dag fører til konsentrasjonsvansker. Mindre bruk er ikke like alvorlig. Peace tilbake

  Sveinung
   

  Legalisering
   Hvorfor ikke legalisere hasj og selge det på apoteket osv?
   Innsendt av: aa
  Dette er et komplisert spørsmål og det fins gode argumenter både for og imot. En litt for stor debatt til å ta her. Vi skriver heller ikke noe om dette i boken.

  Sveinung
   

  Les også