Publiserte unødvendige detaljer i nyhetsartikkel.


Foto; Scanpix

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetssak som ble publisert på Dagbladet.no. Saken omhandlet tiltalen mot en antatt gjerningsmann i en tidligere omtalt draps- og voldtektssak. Artikkelen inneholdt detaljerte beskrivelser rundt det antatte hendelsesforløpet, herunder opplysninger om involverte barn. Klageren er Barneombudet, som mener redaksjonen har tatt for lite hensyn i sin omtale av barna. Konkret gjelder klagen identifisering, omtale av saken på et tidlig stadium, gjengivelse av opplysninger som er saken uvedkommende, og komplettering av nyhetsbildet gjennom omtale i flere medier.

Dagbladet.no beklager sterkt sin reportasje, og mener selv at den bryter både med Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 om omtale av barn, og Dagbladets egne etiske husregler.

Pressens Faglig Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at omtale og åpenhet rundt pågående straffesaker er en sentral del av pressens samfunnsrolle, og et viktig bidrag for å ivareta rettssikkerheten.

I det påklagede tilfellet står man overfor tiltale om en drapshandling og en voldtekt som begge deler, indirekte og direkte, har fått konsekvenser for barn. I denne type saker er det spesielt viktig at pressen tar inn over seg de krav som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten punkt 4.8, om å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Det understrekes at selv om saken er over etterforskningsstadiet, må opplysningene som gjengis være nødvendig saklig informasjon, innenfor rammen av en akseptabel nyhetsformidling.

Utvalget ser at omtale i flere medier kan være belastende for de pårørende, og at det i noen tilfeller kan bidra til en uheldig komplettering av fakta. Likevel er det den enkelte redaksjons fremstilling som er relevant i en presseetisk vurdering. Dette betyr også at eventuelle presseetiske overtramp fra ett medium, ikke flytter grensen for hva som er presseetisk akseptabelt for de andre.

Utvalget er enig i at det var nødvendig å omtale de aktuelle voldshandlingene som grunnlag for tiltalen, men mener den innklagede artikkelen, både i tekst og overskrift, gjengir unødige detaljer om hva som skal ha skjedd. Her utviser redaksjonen etter utvalgets oppfatning for lite omtanke både i innhold og presentasjon. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1. Dette, sammen med at barna i stor grad er identifisert i lokalmiljøet, fører til at saken er omtalt på en måte som strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, om å utvise særlig varsomhet ved omtale av barn. Utvalget merker seg positivt at Dagbladet.no selv mener deler av omtalen strider mot god presseskikk, og at redaksjonen har beklaget dette sterkt, men finner ikke at dette fullt ut oppveier det etiske overtramp som ble begått ved publiseringen.

Emneord

(Dagbladet.no): Barneombudet klaget inn Dagbladet.no for Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter publisering av en nyhetssak om tiltalen mot en antatt gjerningsmann i en tidligere omtalt draps- og voldtektssak. Klageren mente redaksjonen tok for lite hensyn i sin omtale av barna.

Dagbladet.no beklager sterkt sin reportasje, og er enige i at den bryter med Vær Varsom-plakaten og våre etiske husregler.

PFU er enig i at det var nødvendig å omtale voldshandlingene, men mener artikkelen gir unødvendige detaljer om hva som har skjedd.

- Her viser redaksjonen etter utvalgets oppfatning for lite omtanke både i innhold og presentasjon, står det i uttalelsen fra PFU.

Utvalget mener saken bryter med Vær Varsom-platakens punkt 4.8 om å utvise særlig varsomhet ved omtale av barn, og de viser også til punkt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU merker seg positivt at Dagbladet.no selv mener omtalen strider mot god presseskikk og har beklaget publiseringen.

Konklusjonen til PFU er: Dagbladet.no har brutt god presseskikk.

 

Les også