Google-sjef inn i valgkampen.

Video er ikke lenger tilgjengelig.

FOR NØYTRALT INTERNETT: Barack Obama forplikter seg til å kjempe for et åpent og nøytralt internett dersom han blir president.


(Dagbladet.no): Googles administrerende direktør Eric Schmidt kaster seg denne uka inn i den amerikanske presidentvalgkampen, i ringhjørnet til senator Barack Obama.

Senere i dag stiller Schmidt etter planen sammen med Obama på et valgmøte i Florida, for å diskutere økonomisk politikk og teknologi.

Etter at det ble kjent at Obama tar en pause i valgkampen for å besøke sin syke bestemor på Hawaii, er det usikkert om møtet blir holdt i dag, men Schmidt vil ventelig benytte anledningen til å si sitt om hvorfor han støtter Obama.


For nettnøytralitet
Ved å tilkjennegi sin støtte til Obama og jobbe aktivt for at han skal bli valgt, fortsetter Google-sjefen det som til nå har vært et uformelt engasjement, blant annet gjennom epostkontakt med Obamas kampanjeledelse, og et besøk hos Obamas nye medier-stab, ifølge Wall Street Journal.

Schmidt understreker at engasjementet er av privat karakter, og at Google som selskap formelt stiller seg nøytralt i forhold til presidentvalgkampen. Likevel er det kjent at Google-ansatte har gitt 487.355 dollar til Obamas kampanje, mot mer beskjedne 20.600 til McCains kampanje.

Det er også velkjent at Obama, med sitt klare standpunkt for nettnøytralitet, har vunnet mange venner i selskapet.

I andre spørsmål som berører Googles forretningsvirksomhet og rammevillkår, som diskusjonene i kongressen om mulige begresninger på personalisert nettreklame rettet mot enkeltpersoner, er det mer uklart hvor Obama står.


Nasjonal teknologidirektør
Obama har uttalt at hvis han blir president, ønsker han å etablere en stilling som nasjonal teknologidirektør, blant annet med ansvar for å utforme politkk innenfor viktige spørsmål i tilknytning til internett og telekomindustrien.

Flere nettsteder spekulerer nå i at Eric Schmidt godt kunne tenke seg denne jobbe selv.

 

Les også