Norske jenter får klitoris, indre- og ytre kjønnslepper kappet av før de sys igjen.

BINDES TIL SÅRENE GROR: Jentene som utsettes for kjønnslemlestelse av den groveste typen må ligge med føttene fastbundet til sårene gror. Denne ni år gamle jenta er fra Somalia. Hun ble lemlestet i 2004. Da bildet ble tatt var det flere dager siden det skjedde.

BINDES TIL SÅRENE GROR: Jentene som utsettes for kjønnslemlestelse av den groveste typen må ligge med føttene fastbundet til sårene gror. Denne ni år gamle jenta er fra Somalia. Hun ble lemlestet i 2004. Da bildet ble tatt var det flere dager siden det skjedde.
Foto: ULRIKE KOTERMANN/EPA

DET GJØRES MED BARBERBLAD. Uten bedøvelse og med de sterke hendene til to - tre kvinner holdes jenta nede. Hun kan være 10 år, nyfødt eller i gifteklar alder, og hun kjemper imot. Hun får beskjed om å ikke skrike. Det blir umulig for mange nå barberbladet treffer klitoris. Så tas kjønnsleppene.
MÅ HOLDES NEDE MED MAKT: Jentene omskjæres fra de er babyer opp til 20-årsalderen. Det er i mange land helt nødvendig for at jenta noen gang skal kunne giftes bort.

MÅ HOLDES NEDE MED MAKT: Jentene omskjæres fra de er babyer opp til 20-årsalderen. Det er i mange land helt nødvendig for at jenta noen gang skal kunne giftes bort.

BRUKER BARBERBLAD: Den som utfører lemlestingen bruker vanligvis ikke bedøvelse. Redskapet er et barberblad.

BRUKER BARBERBLAD: Den som utfører lemlestingen bruker vanligvis ikke bedøvelse. Redskapet er et barberblad.
Foto: METTE RANDEM

KOORDINERER NORSK ARBEID: R. Elise B. Johansen har ledet myndighetens arbeid mot kjønnslemlestelse i OK-prosjektet. Prosjektets framtid er usikker, det skal nå avvikles, og arbeidet skal spres på ulike departementer.

KOORDINERER NORSK ARBEID: R. Elise B. Johansen har ledet myndighetens arbeid mot kjønnslemlestelse i OK-prosjektet. Prosjektets framtid er usikker, det skal nå avvikles, og arbeidet skal spres på ulike departementer.
Foto: JEANETTE LANDFALD

FRANSKE PIONERER: Frankrike er det eneste europeiske landet som straffeforfølger kjønnslemlestere. 
Advokat Linda Weil-Curiel og lege Emmanuelle Piet har reddet hundrevis av jenter fra lemlestelse.

FRANSKE PIONERER: Frankrike er det eneste europeiske landet som straffeforfølger kjønnslemlestere. Advokat Linda Weil-Curiel og lege Emmanuelle Piet har reddet hundrevis av jenter fra lemlestelse.
Foto: OLE C. H. THOMASSEN

AVSLØRTE IMAMENE: Somaliske Kadra gikk inn i moskeene med skjult kamera og snakket om omskjæring med imamene for «Rikets tilstand».

AVSLØRTE IMAMENE: Somaliske Kadra gikk inn i moskeene med skjult kamera og snakket om omskjæring med imamene for «Rikets tilstand».
Foto: METTE RANDEM

UTBREDELSE AV KJØNNSLEMLESTELSE: Det er tall fra Afrol som viser utbredelsen av kjønnslemlestelse (FGM) i Afrika. Kjønnslemlestelse skjer også på den arabiske halvøya, Jordan, Syria, Tyrkia og Irak. Tallene på utbredelse er omtrentlige, men anerkjent av Verdens helseorganisasjon.

UTBREDELSE AV KJØNNSLEMLESTELSE: Det er tall fra Afrol som viser utbredelsen av kjønnslemlestelse (FGM) i Afrika. Kjønnslemlestelse skjer også på den arabiske halvøya, Jordan, Syria, Tyrkia og Irak. Tallene på utbredelse er omtrentlige, men anerkjent av Verdens helseorganisasjon.
Kart: AFROL

KJEMPER MOT KJØNNSLEMLESTELSE: Den første nasjonale markeringen i Somalia mot kjønnslemlestelse foregikk i Mogadishu 8. mars i fjor.

KJEMPER MOT KJØNNSLEMLESTELSE: Den første nasjonale markeringen i Somalia mot kjønnslemlestelse foregikk i Mogadishu 8. mars i fjor.
Foto: EPAJenter som lemlestes på den verste måten får hele kjønnsorganet skåret av. Så sys de igjen og føttene bindes sammen. Slik må de ligge en måned eller mer for at sårene skal gro. Resten av livet er det å gå på do og samleie forbundet med sterke smerter.

NORGE, SVERIGE OG FRANKRIKE. Det er ikke uvanlig at norske småjenter bruker 20 minutter for å tisse. Det er tiden som trengs for å presse urin ut av det lille hullet som omskjæreren lot være åpent. Når de gifter seg må mannen presse gjennom omskjæringsarret ved første sameleie. Manndomsprøven mislykkes ikke rent sjelden, og jentene må skjæres opp med kniv. Det samme må gjøres før fødsel. Mange sys igjen mellom hver fødsel.

Dette skjer med norske jenter, jenter med foreldre som holder på tradisjonen fra hjemlandet. De er norske statsborgere, og det er forbudt å gjennomføre slike inngrep på jentene, enten det skjer i Norge eller i utlandet.

Omskjæring eller lemlestelse av jenter er en tusenårig skikk som forsatt er vanlig i rundt 30 afrikanske land. I noen land viser forskning at skikken er kommet nylig og at den brer om seg. For noen uker siden skrev Christian Science Monitor at det er avdekket omfattende kjønnslemlestelse i Nord-Irak. Det er også registrert forekomster på den arabiske halvøya.

- Det dreier seg om generell kontroll over fruktbarhet og seksualitet som har dype kulturelle røtter. Eldre kvinner står helt sentralt. De er ofte intense forsvarere av praksisen, og dette har med avhengighet å gjøre, både i forhold til  kunnskap og arbeidskraft, sier sosialantropolog Tone Sommerfelt til Dagbladet.no.

Med de siste 30 årenes innvandring er kjønnslemlestelse eksportert til Vesten. Stadig vokser antallet norske jenter som er i risikosonen for å bli kjønnslemlestet, mens forskningen på området er fraværende.

Allerede i 2002 anslo Kommunaldepartementet i sitt faste nyhetsbrev at 1000 norske jenter er i faresonen for å bli lemlestet. Myndighetenes innsats mot kjønnslemlestelse har vært organisert i det såkalte OK-prosjektet, som nå er under avvikling.

INGEN VET. Danske eksperter har anslått at rundt 50 prosent av danske jenter fra risikolandene blir lemlestet selv om de er født og oppvokst i Danmark.

- Vi antar at tallet kan være noe lignende her i Norge, sier R. Elise B. Johansen som har vært prosjektleder for OK-prosjektet. Hun legger til at tallene er usikre og etterlyser mer forskning på området.

Det samme tallet er kommet fram i forskning fra Storbritannia fra 1998. Ifølge undersøkelsen «Female Circumcision», gjort i 1998, utsettes rundt 50 prosent av jenter med foreldre fra Somalia for lemlestelse. Det dreide seg om jenter som kom til England før de var lemlestet eller som er født i England. Undersøkelsen var et samarbeid mellom London Black Women’s Health Action Project og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

I 2004 fikk 90 unge kvinner ifølge OK-prosjektet hjelp på norske sykehus til å åpne seg etter omskjæring og gjensying. Ellers har ikke prosjektet registrert at en eneste norsk jente er blitt lemlestet etter innvandring til Norge, annet enn at det har gått rykter om dette.

TUSENVIS.  Det bor i dag 4000 jenter med opprinnelse fra høyrisikolandet Somalia i Norge fra 0 til 19 år. 2500 er under ni år. Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Human rights service.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lemlestes opp til 100 prosent av alle jenter i Somalia. Ved innvandring til Norge blir færre jenter lemlestet, ikke minst fordi det er forbudt. Likevel: Legger vi tallene fra Danmark og Storbritannia til grunn kan halvparten av disse jentene blir lemlestet.

Til sammen bor det per 1. januar 6000 jenter fra 0 til 19 år i Norge med opprinnelse fra høyrisikoland, land der over 80 prosent av kvinnene lemlestes. Disse landene er Egypt, Eritrea, Etiopia, Djibouti, Gambia, Guinea, Mali, Sierra Leone, Somalia og Sudan.

Om halvparten av disse lemlestes er vi oppe i 3000. Flere tusen jenter i Norge er dermed i faresonen for å bli lemlestet.

LEMLESTET PÅ DET MEST MAKABRE.
Den bestialske skikken med lemlesting begrunnes på mange ulike måter. Det er ifølge ekspertene på området, for eksempel den britiske organisasjonen Forward, et overordnet mål å ha seksuell kontroll på jentene. Ved å skjære bort klitoris blir den seksuelle lysten borte.

I tillegg finnes mange misforståelser om at klitoris vokser til en liten penis om den ikke tas bort, at lemlestelse gjør sex bedre for mannen, at hanmed omskjæring kan takle det å ha flere koner, at det blir lettere å føde og at islam krever omskjæring.

De fleste av jentene i Norge som er i risikosonen står ifølge OK-prosjektleder Johansen i fare for å bli utsatt for den verste formen for lemlestelse. Da skjæres de ytre kjønnsorganer inkludert klitoris av og vagina sys igjen.

- Det er denne typen omskjæring som praktiseres i Somalia, og vi har 17 000 somaliere i Norge. Det er derfor denne typen antakeligvis er den mest vanlige Norge, sier Johansen.

- Foreldre bør ikke sende barna sine tilbake til opprinnelseslandet. Om de skal hjem til for eksempel Somalia må jenta reise med en person familien stoler på, ellers er det veldig stor risiko for at hun blir omskåret.

UTFØRT PÅ BRITISK JORD. Britiske eksperter som har jobbet mot lemlestelse i årtier er ikke i tvil om at praksisen med lemlestelse i høyeste grad er blitt importert til Vesten.

- Jeg tror tallet på lemlestede jenter i virkeligheten er mye høyere enn 50 prosent. Når vi jobber i miljøene er antallet unge jenter som er lemlestet alltid mye høyere. Dessverre har det ikke vært vilje til å se mer inngående på dette, sier Adwoa Kwateng-Kluvitse som er direktør i den britiske organisasjonen Forward til Dagbladet.no.

Forward mener det ikke er nok med dialog for å få stoppet kjønnslemlestelse av jenter.

- I miljøene som praktiserer dette vil de bare forsette om man ikke får forandret tankegangen. Folk må skjønne at lemlesting ikke har noen funksjon lenger. Man må ut og jobbe i miljøene, sier Kwateng-Kluvitse, som også støtter obligatoriske helsesjekker av barn for å stoppe kjønnslemlestelse.

I Storbritannia som i Norge sendes de fleste jentene hjem til foreldrenes hjemland for å få lemlestingen gjennomført. I tillegg er det også avslørt at leger tilbyr omskjæring av jenter på britisk jord. Den britiske legeforeningen British Medical Association anslår at rundt 3000 jenter lemlestes i England hvert år.

I fjor anslo Forward at 15 000 jenter er i risikosonen. De sier at den ulovlige praksisen har blitt utført i 20 år i Storbritannia.

FOREGANGSKVINNER I FRANKRIKE. I Frankrike vet man mer om utbredelsen av kjønnslemlestelse. Flere små jenter har blødd i hjel etter omskjæring i Paris, og dødsfallene har ført til at forebyggende arbeid er satt i gang. Rettssystemet har behandlet en rekke saker, og det har falt titalls med dommer.

Advokaten Linda Weil-Curiel har vært involvert i over 30 straffesaker knyttet til kjønnslemlestelse. Hun har vunnet alle sakene bortsett fra en.

- Takket være informasjon legene gir til familiene og til rettsapparatet, samt frykten for fengselsstraff, har antallet lemlestinger gått betraktelig ned, sier Weil-Curiel til Dagbladet.no.

Hun samarbeider tett med den franske legen Emmanuelle Piet. I 1986 innførte hun systematiske helseundersøkelser av barns ytre kjønnsorganer på alle helsestasjoner i Saint Denis. På 14 år gikk de fra 100 prosent lemlesting til null. Helsesjekken har vært frivillig, men foreldre må møte opp på helsekontroll for å beholde barnetrygd.

DE ANSVARLIGE STRAFFES. I 1993 fikk en gambisk kvinne ubetinget fengsel i fire og et halvt år for lemlesting av sine to jenter. I 1999 falt dommen mot en malisk kvinne som hadde lemlestet flere hundre jenter i og rundt Paris. Hun ble dømt til åtte års fengsel. Det var et av ofrene som anmeldte både omskjæreren og sin egen mor. Rettsapparatet har også idømt flere foreldre å betale erstatning til døtrene sine.

- Jeg har stor tro på at økonomiske sanksjoner er effektivt for å få bukt med problemet. Om en familie i Frankrike ikke tar seg av ungene sine, kan trygdene bli overlatt til myndighetene for å passe på at pengene kommer barna til gode, og ikke brukes til å kjøpe en tredje kone eller på pappas forretninger, sier advokaten, som har klart å overbevise en rekke dommere om at det faktisk er foreldrenes skyld når barna lemlestes.

- Foreldrene sier det er storfamilien i Afrika sin feil. Hadde det vært riktig så ville de tatt de nødvendige grep for å hindre at familien rørte jenta, eller enda bedre, de ville ikke sende henne til utlandet, fordi de kjenner til risikoen.

VI VET AT DET SKJER. I 1997 annullerte Oslo byrett et ekteskap der en norsk-somalisk jente på 17 var blitt tvangsgiftet i Etiopia. Da mannen oppdaget at hun ikke var omskåret ble det gjort på henne med tvang.

Dagbladet fortalte i 2001 historien om mor som anmeldte ektemannen fordi døtrene var lemlestet i Gambia. De gambiske jentene ble undersøkt på Ullevål sykehus for kjønnslemlestelse i 2001. Det ble konstatert at både klitoris og indre kjønnslepper var skåret bort, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

I en undersøkelse i Sverige fra 2004 der 110 personer med opprinnelse i Øst-Afrika ble intervjuet, svarte flere at de var redde for hvordan jentene kunne bli påvirket av den liberale svenske seksualmoralen om de ikke ble omskåret.

I 2000 dokumenterte Rikets tilstand flere tilfeller av kjønnslemlestelse i Norge blant somaliske og gambiske jenter.

Men ingen er blitt tiltalt eller dømt for kjønnslemlestelse i Norge siden forbudet kom i 1995.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.