Nettmøte med Magnus Marsdal, forfatteren av «Frp-koden», tirsdag kl. 15 00.

VIL HA POLITISK DUGNAD: - Frp og Hagen har dyrket fram det verste i Norges folkesjel, sier Magnus Marsdal. I dag kommer boka hans, «Frp-koden».

VIL HA POLITISK DUGNAD: - Frp og Hagen har dyrket fram det verste i Norges folkesjel, sier Magnus Marsdal. I dag kommer boka hans, «Frp-koden».

- DET FINNES en norsk hang til å «ordne opp sjøl». Arbeiderbevegelsen var bygget på at ansatte sørget for at de fikk tariffavtale på sin arbeidsplass. Bonde-Venstre var basert på at folk ikke hørte på kongen og København, men bestemte sjøl.

STORT SPRIK: - Mange av velgerne til Frp drives av rettferdighetssans i måten de tenker om verden. Heldigvis er de ikke som Eli og Carl, sier forfatteren.

STORT SPRIK: - Mange av velgerne til Frp drives av rettferdighetssans i måten de tenker om verden. Heldigvis er de ikke som Eli og Carl, sier forfatteren.
Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

ELITEKULTUR: Arbeiderpartiet har skjøvet arbeiderklassen ut av de viktige posisjonene, hevder Marsdal.

ELITEKULTUR: Arbeiderpartiet har skjøvet arbeiderklassen ut av de viktige posisjonene, hevder Marsdal.
Foto: Lise Åserud/Scanpix

- Men nå har partisystemet hevet seg over velgerne sine. Og dette gjelder hele Vest-Europa.

Det sier forfatter av «Frp-koden» som kom ut i dag, Magnus Marsdal.

- Venstreeliten skal ordne opp for oss. De har regnet ut en handlingsregel, de har eksperter som har regnet ut at vi ikke har råd til ny vei på Senja, selv om de aldri har vært der. Og i dag er det omtrent bare Frp som sier at folk skal få bestemme selv, fortsetter han.

- FRP ER DEN
største politiske suksesshistorien siden Aps vekst etter krigen, og som venstreorientert følte jeg at jeg måtte finne ut mer om hva som er årsaken. Da oppdaget jeg at jeg ikke kjente en eneste Frp-velger. Så jeg dristet meg ut av kontorlandskapet i Oslo sentrum og møtte folk, sier Marsdal.

Han skriver om en bilarbeider og hans gamle mor, om Arbeiderpartiet som forsvant, om respekt for arbeiderklassens kultur. Marsdal understreker at boka handler om velgerne, og at det ikke er politikere eller eksperter som snakker.

- Jeg møtte takknemlige folk, som vet at de kunne hatt det mye verre. De er takknemlige overfor foreldrene sine, som har tatt vare på dem med små inntekter, overfor fagforeningen som har stilt opp når det gjaldt. De tar ikke trygghet og velstand for gitt. Mange av dem drives av rettferdighetssans i måten de tenker om verden. Og de har vært overraskende joviale og åpne overfor meg - som de vet kommer fra venstresiden.

Forfatteren sier han har funnet ut to ting underveis i arbeidet med boka:

- Det er masse sympatisk med mange Frp-velgere. Samtidig finner jeg ingenting sympatisk med Fremskrittspartiet, jeg ser fortsatt på Frp som Norges mest usympatiske parti. Og det blir bare verre når mange av velgerne er så allrighte mennesker. Heldigvis er ikke alle velgerne som Eli og Carl, sier Marsdal.

MEN HAN FANT også trekk han ikke setter pris på blant Frp-velgerne han møtte.

- De er fremmedfientlige overfor nye kulturer i Norge, de dyrker mannens «overlegenhet», og det styggeste ordet de vet er nøkkelbarn. Når det gjelder Frp og Hagens prosjekt, opplever jeg at han har dyrket fram det verste i Norges folkesjel. Det er smålighet rettet mot alenemødre, jeg hørte til og med en kar som mente folk skulle betale aborten sin sjøl fordi det var ens egen feil å havne i en sånn situasjon. Det dreier seg om en enorm frykt for at folk skal få noe de ikke har fortjent, småkjøpmannens smålighet, alt skal telles på krona. Det er noe av det verste med partiet, mener han.

Marsdal reagerer spesielt sterkt på det han mener er selvgodheten til Frp. For eksempel at Carl I. Hagen vet bedre enn 1000 forskere i FNs klimapanel, eller holdningen at ingen fremmede kulturer har noe å tilføre oss.

- Fire millioner nordmenn har ikke noe å lære av 6 milliarder andre. Sånn vil ikke jeg at nordmenn skal være. Vi har alle dårlige sider, jeg også, men jeg har ingen sympati for et parti som har dyrket dem systematisk.

ET AV HOVEDBUDSKAPENE i boka, er at politikerne, langt inn i AP, har overlatt styringen av økonomien til markedet. Det som var venstresidens styrke – kravet om at folk flest skulle få makt og innflytelse – utnyttes nå av Frp gjennom en blå markedspopulisme der det ikke handler om solidaritet, men om å være sin egen lykkes smed.

Marsdal skriver også om den elitekulturen som har utviklet seg i Arbeiderpartiet, som har ført til at arbeiderklassen er skjøvet ut av de viktige posisjonene i det som skulle være deres parti. Blant annet viser han i boken til regjeringen Brundtland III:

«Aldri før hadde så mange Ap-topper vært i slekt med hverandre,» heter det. Statsministeren var selv datter av en professor og tidligere minister, og en konsulent i APs stortingsgruppe. Thorvald Stoltenberg var utenriksminister, mens hans kone Karin var ekspedisjonssjef i Barne- og Familiedepartementet. Karins søster Marianne Heiberg var gift med forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Holsts rådgiver var Frode Berge, sønn av Gunnar Berge, Aps parlamentariske leder. Thorvalds statssekretær Helga Hernes hadde vært gift med utdanningsminister Gunnar Hernes, og så videre.

- Jeg bruker ikke ordet svik om utviklingen i Ap. Dette er ikke enkeltmenneskenes ønskede dreining, men det har likevel blitt sånn, sier Marsdal.

SELV OM FRP snakker til norske arbeidsfolk og mange stemmer på partiet, mener Marsdal at Frps politikk i realiteten er det motsatte av det som er interessene til denne gruppen.

- Frp setter utsatte grupper opp mot hverandre. De sier de er arbeidernes beste venn, samtidig som Per Sandberg sier at 50 kroner i timen til polakker som jobber i Norge ikke er sosial dumping. Ingen arbeidere i Norge ønsker et slikt apartheid i arbeidslivet, der folk er betalt etter hvilket land de kommer fra. Men det ønsker Sandberg.

Marsdal hevder det er gründere, ærlige håndtverkere og folk som bygger landet og følger lover og regler, som taper på dette.

- De knuses av konkurransen i systemet der det lønner seg å være kjeltring, sier han.

Forfatteren sikter til at polske firma som blir tatt i å betale helt ned i ti kroner timen til sine ansatte, blir oppdaget, slår seg selv konkurs og oppretter nye selskaper dagen etter. Og at myndighetene for eksempel i Oslo lar slike firma være underleverandører i offentlige byggeprosjekter.

MARSDAL SKRIVER MYE om klasseforskjeller i Frp-koden. Ikke så mye om innvandring, helse- , eller eldre. Saker som Frps velgere er opptatt av.

- Men kan du knekke Frp-koden uten å drøfte det som opptar velgerne til partiet?

- Jeg skriver om innvandring. Men kanskje ikke så mye. Det er hovedsaklig fordi det med innvandring er veldig godt kjent. Og det er et problem at de selvtilfredse på venstresiden setter hele Frps oppslutning på rasistkontoen, og så slipper man å undersøke om venstresiden har gjort en feil, sier Marsdal.

Han mener det trengs en politisk dugnad for å stoppe Frp. Partiet er den største trusselen mot venstresiden siden 2. verdenskrig, hevder forfatteren.

- Min motivasjon er å forstå og forklare, men ikke å frelse Frp-velgeren. Dette er heller ikke en oppskrift til venstresiden, det er jeg ikke kar om å levere. Men vi på venstresiden har mye å diskutere, avslutter han.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

 
Publisert mandag 23.04.2007 kl. 16:47, oppdatert 15:22

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Magnus Marsdal nedenfor.

Åge Aleksandersen
  Åge sang jo på AP sitt landsmøte. Er dette bra for Arbeiderpartiet? Burde de kanskje byttet ut Internasjonalen med Levva livet?
  Innsendt av: Chris
Hei Chris

Åge sang på landsmøtet, ja. Han tok avstand fra Pølse-Hanssens grilldresshets. Og han sa i VG at han vil bekjempe Frp med saklige argumenter, pluss at han "er i gang med å lese boken Frp-koden" ...

LENGE LEVE ÅGE!!!

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Rettferdighetssans
  Du skriver du opplever at FrP-velger har en stor grad av rettferdighetssans. Er det da mangel på informasjon og kunnskap som gjør at de velger å gi sin støtte til FrP's politikk?
  Innsendt av: Jan
Vanskelig spørsmål, Jan

Jeg tror det like mye er snakk om mangel på troverdige politiske alternativer som er klart *bedre* på rettferdighet. Folk har opplevd 25 år med økende forskjeller, uansett regjering. Økende egenandeler, uansett regjering. Mindre demokratisk styring, uansett regjering. Fattige kommuner, uansett regjering ...

Hvordan skal da venstresida med troverdighet mobilisere folks rettferdighetssans? Det er kanskje noe av problemet her.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

PRAXIS
  Hva mener du venstresida kan gjøre i PRAKSIS, bortsett fra å FORANDRE HOLDNING til Frp og partiets velgere?
  Innsendt av: Elling
Hei Elling

Jeg tror LO med fordel kunne brukt sin styrke som Norges største folkebevegelse til å mobilisere egne medlemmer for en virkelig ny kurs, og så kreve klare svar og lovnader fra ethvert parti som ønsker økonomisk og politisk støtte fra LO. Dette gjorde LO i Trondheim i 2003, og feide Høyre ut av ordførerstolen for første gang på 14 år. Skulle ønske det ble mer sånt framover ... Regner med Roar Flåthen er på saka.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Vindmøller
  Hei Magnus!

  Det er for meg fortvilende frustrerende å se nyliberalismens utbredelse bare øke og øke, den virker for meg helt umulig å bremse, og jeg synes den bare får mer og mer næring. Jeg synes det er trist, for vi er på god vei til å utarme Tellus på de fleste plan. Hvor henter du inspirasjon fra for å fortsette arbeidet ditt?

  Lykke til videre!
  Innsendt av: Eivind
Hei Eivind,

Jeg henter selvsagt inspirasjon fra RBK. Vi vinner igjen!!!

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Kjempebra
  Hei! Ville bare si at dette er kjempebra. Det er bra at vi på venstresida ser på som er årsakene til at FrP får oppslutning, og ikke bare sitter på vår høye hest og føler oss bedre enn de "dumme" FrP-velgerne. Dette fører ingen vei! Lykke til videre og jeg blir med i kampen mot FrPs politikk. Bare stå på!
  Innsendt av: Hilde
Takk takk, Hilde

Stå på du også!Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Frp i distriktene
  Noe av det merkeligste er FrPs framgang i distriktene. FrP vinner f.eks. terreng i Nord-Norge på tross av at det er det partiet som fnyser mest høylytt av bruk av samferdselsmidler ute i distriktene, ordninger for Finnmark, landbrukspolitiske virkemidler mm. Kan det være at den nokså ensidige fokusen på FrPs innvandringspolitikk gjør at FrPs velgere, også der innvandring nesten ikke merkes, får tilslutning likevel, nettopp på grunn av innvandringsretorikken?
  Innsendt av: Tiril
Heisann

Jeg har en egen del om "distriktskoden" i boka. Mulig innvandring er viktig her. Men i Nordreisa kommune i Troms, der Frp har ordføreren og over 30 prosent, vant de valget i 2003 *uten* å kjøre på innvandring. Derimot kjørte de på at "ingen sak eller person er for liten for oss". Jeg tror mye av "distriktskoden" handler om at folk er lei av å "ikke bety noe" for dem som sitter inne/nede i Oslo og skalter og valter og bestemmer og alltid vet best.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Velgerforakt
  Tror du ikke at den forakten, nedlatenheten og overbærenheten som politikere fra (nesten) alle andre partier viser overfor Frps velgere - som faktisk utgjør en fjerdedel av Norges befolkning - også er med på å styrke partiet?

  Sånn som Bjarne Håkon Pølse Hansen her om dagen med sitt utspill om at Frp-velgere (husker ikke ordrett) var Harrymennesker med grilldress? Tror egentlig ikke at 1 million Nordmenn passer inn i den beskrivelsen.

  Innsendt av: Geir
Hei Geir

Til ditt første spørsmå: Jo, det tror jeg. Men dette er ikke det viktigste. Det viktigste er at venstrepartiene ikke mobiliserer for en tydelig politikk, et tydelig alternativ til Høyre og markedsliberalismen, som de kan vinne entusiasme for ute blant folk flest som er blitt lei av politikere som prater og prater, men som gir oss omtrent samme politikk uansett hvem som er i regjering. Det øyeblikket en regjering virkelig går inn for å ta fra de rike, i stedet for fra folk flest, tror jeg INGEN kommer til å diskutere verken grilldress eller camping i norsk politikk lenger. Da får vi viktigere spørsmål å snakke om ...

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Du sier mye klokt !
  Du sier mye klokt.

  Jeg skjønner ikke at det har vært så vanskelig å finne FRP koden, men man har nok lett på feil sted. Jeg tror at svaret er å finne i venstresidens egen væremåte som mange tidligere AP velgere, nå FRP velgere, ikke kjenner seg hjemme i.Mange velgere føler seg overkjørt. Kan det være at venstresiden har blitt for elitistisk ? Jeg synes man ofte er lite mottagelig for andres meninger hvis de ikke er politisk korrekte, og istedenfor for å invitere til debatt som man burde i et demokratisk system, så latterligjør man og bruker hersketeknikker istedenfor. Mange politiske saker er så betente at mange ikke lenger tørr å stille spørsmål ved det man tenker, for man er redd for å få bli stemplet. Et typisk utsagn i Norge idag er " jeg er ikke rasist, men......"

  Vi på venstresiden må vise at vi tar folk på alvor, invitere til debatt, og kalle en spade for en spade. Vi må vise velgerne igjennom praktisk politikk at vår politikk fungerer, ikke bare igjennom valgtaler og teoretisk ideologi. Hjelp folk å få til fellesskapsløsninger selv i bygd og grend, oppmuntre til dette, så får vi velgerne tilbake.Ta folk med på lasset, Et stikkord er dugnad, det kan vi og det skaper samhold.
  Innsendt av: undrende
Undrende,

du sier mye klokt!


:-)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Snobbe nedover
  Som arbeidergutt er også jeg litt skeptisk til kultureliten og kultursnobben. Men jeg er enda mer skeptisk til venstreradikale akademikere som snobber litt nedover i håp om å få solgt en bok. Er det ikke det du gjør?
  Innsendt av: Olsen
Heisann Olsen

Bare en saksopplysning, tenkte jeg: Jeg har videregående skole å skilte med, intet mer. Examen artium, på fint. Kan jeg da kalle meg akademiker? (Hadde vært fint det, men er ikke sikker på om jeg får lov.)Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Hvor mange...
  ...nye velgere tror du Frp får som en konsekvens av denne bokutgivelsen din, din venstreelitistiske kvasiraddisfaen?
  Innsendt av: Aragon
Hei Aragon

De siste anslagene ligger mellom 80.000 og 90.000. Men vi jobber med saken, her nede på forlaget!

:-)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Verdiskapning.
  Hei Magnus ,
  jeg tror det er mange med meg som er litt frustrerte sosialdemokrater , dette fordi vi føler at den politiske dagsorden er noe perifert eller ofte "Oslo" relaterte , det går på fokusområder som , barnehager, prostitusjon , ikke løsningsorienterte miljøgrupper osv. mens vi "andre" er mye mer opptatt av verdiskapning dvs. industribygging , veiutbygging (husk vi skal flytte et næringsliv dvs. varer og tjenester) , dette skal da betale den kaken som feks. barnehager. Jeg føler derfor at vi har focus i feil ende av verdikjeden. Dette tror jeg er en viktig faktor for FRP , her henter de en slags forståelse , de andre partiene vil ligsom ikke , pluss at FRP har aldri fått prøvd seg.
  Forøvrig er jeg enig analysen din , desverre er det dilemma , nei til partiet men ja til velgerne.
  Fra AP mann , men frustrert .
  Nb! Leser ikke bøker om Karl I. eller Eli , men skal lese din.
  Innsendt av: Trond Kristiansen
Ja, Trond, Ja!

En holdbar næringspolitikk, en aktiv og tydelig politikk for at vi skal ha noe å leve av her i landet, er nok viktig for å knekke Frp(koden). Dette virker dessverre å være underordnet Handlingsregelen og ekteskapet med Høyres skattenivå fra 2004, som er det helligste for Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg. Inntil videre ...

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Kultureliten
  Hva skal vi gjøre, vi som mest av alt er opptatt av subsidier og stipender til kulturen (fordi det er dette vi lever av)? Uten å skulle bli Vibeke Løkkeberg.. Vi som ikke rakker ned på Frpere, men som heller ikke har faglige rettigheter for arbeiderklassen som det som ligger oss personlig og politisk nær.
  Jeg sympatiserer med analysene dine, men jeg liker ikke den skyldpåføreingen du driver mot oss kunstnerspirer
  Innsendt av: Kia
Hei Kia

Nei, det er sant, kunstnere bør ikke føle skyld og skam (med mindre de har vært på Redaksjon EN og servert Siv Jensen velgere på sølvfat, det er jo ikke noe å skryte av ...)

Jeg tror hva man kan gjøre, er å finne mer ut av vilke argumenter mto Frp som er viktige *for andre* (vanlige arbeidsfolk), sånn at man kan bruke disse *i tillegg til* gode kulturargumenter som at Carl I. Hagen ville nektet Henrik Ibsen diktergasje. Jeg har samlet slike argumenter, som best jeg kan, i "Frp-koden".

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Hets mot muslimer og Islamhat.
  Jeg som Muslim har følt at Frp rir på Islamofobi bølgen etter 11. September. Selv vi som snakker godt norsk, er lovlydige statsborgere og skattebetalere, er alltid utsatt for hets. Hvordan skal vi takle dette?

  Innsendt av: Andalusian Prince
Hei, prinsen

Det er ingen tvil om at det bygges opp islamofobi i Vesten, og at partier som Frp utnytter dette til sine egne formål. Jeg vet ikke hvordan vi skal løse det. Men i alle fall: Jeg synes muslimer skal våge å tale høyt i offentligheten, i sitt eget navn. Få fram et mangfold, ikke bare "immamer". Og så må det bli mer kontakt mellom "gammelnordmenn" og nye landsmenn på venstesida og i fagbevegelsen. Det er jo ikke akkurat super integrering der heller ...

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Redd for velferdsstaten
  Kan det være at folk synes at velferdsstaten er truet og av en absurd grunn stemmer FRP av den grunn, selv om de kanskje er den største trusselen mot akkurat den norske velferdsstaten?
  Innsendt av: Roar
Hei Roar

Ja faktisk! I alle fall noen av dem jeg har møtt. Et spennende paradoks ... Som jeg utforsker som best jeg kan, i boka.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Alder
  Hvor gammel er du? 10?
  Innsendt av: Håvard
32, faktiskHilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Selvmotsigelse??
  Du sier at man ikke må rakke ned på Fre og dens velgere fordi det skaper en sympati som Frp kan utnytte. Hvorfor sier du i neste setning at Frp er et usympatisk parti som er til fare for landet og arbeiderne i det? Du rakker jo ned på Frp du også!! Det samme som du ber andre om å slutte å gjøre?? Er ikke det litt rart??
  Innsendt av: Fredrik
Heisann Fredrik

I boken "Frp-koden" sier jeg hva jeg mener om Frp. Jeg er imot partiet. Jeg ønsker det ned på 2 prosent, maks. Men jeg *argumenterer* for hvorfor jeg synes det er et smålig parti, i stedet for bare å si "Fy de er så smålige!". Det er en forskjell. Og jeg skiller mellom å kritisere partiet og å si at velgerne er "sånn og sånn og sånn". Man kan ikke dømme mennesker man ikke har møtt. Kanskje de har ANDRE grunner til å stemme Frp, enn de som jeg trodde? Kanskje de opplever partiet på en ANNEN måte enn jeg? I så fall kan jeg si at jeg er uenig i deres oppfatning av Frp. Men det er faktisk forskjell å å si "Jeg synes Frp er et smålig parti" og å si "Alle Frp-velgere er smålige mennesker".

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Oppgitte velgere
  I stedet for å se på FRP, og hvorfor folk stemmer på FRP, er det vel velgere flykter fra Venstre, AP og Andre partier. Hva er problemet i politikken i dag? Gjennomslagskraft i politikerne mangler i alle fall, Hvorfor stemte alle småbarnsforeldre på SV og Kristin Halvorsen for noen år tilbake, jo pga løfte om full barnehagedekning! Har SV klart å gjennomføre dette? NEI, og dette i et av verdens rikeste land! I mangel av bedre alternativer, og håp om endringer i Norsk politikk stemmer folk FRP. Som akademiker kan jeg gjerne finne på det samme i mangel av bedre alternativer.
  Innsendt av: Oscar Bråthen
Hei Oscar

Ja! Det er dette som er så ille. Det burde være helt unødvendig for venstreeliten å stelle seg sånn, i verdens rikeste land ... Men det gjør de, ser det ut som. Handlingsregelen, WTO og frihandel er det helligste av det hellige for Jens Stoltenberg og hans folk, og da blir det ikke interessene til folk flest som styrer norsk politikk, for å si det forsiktig. Det er dette Frp utnytter. Venstreelitismen har åpnet for høyrepopulismen. Det er dette vi trenger en dugnad for å snu!

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

FRP og mediene
  Hvordan knekke FRP-koden?

  Tror mye av FRP-koden og FRP¿s oppslutning ligger mer i retorikken enn i politikken til partiet. Men som du påpeker så bidrar politiske ytringer og karakteristikker av FRP og høyresiden i mediene, og kanskje en bevisst neglisjering(og tildels latterliggjøring) fra deler av venstresiden, til at FRP får flere velgere. Og hvorfor det? Jo, her virker det som fokuset på sakene forsvinner i den personfokuseringen og retoriske ordbruken som motstandere av FRP og mediene driver med. Så for å få bukt med FRP¿s og andres bruk av media i å fremme personfokus heller enn sakenes mange sider, så bør journalister og andre bli mye flinkere til å peke på hvordan politiske prosesser fungerer på forskjellige nivå i samfunnet.
  Det er nødvendig å fokusere mer på saker og mindre på politiske lederes retorikk, og gjennom det ta brodden av synsere og deres lettvinte løsninger som ikke gagner debatten på kort og lang sikt. Dekk heller sakene og vis hvordan FRP ikke greier å formidle sosiale sammenhenger og et godt verdigrunnlag til å møte fremtidens utfordringer, det er min oppfordring. Lykke til!

  Line, Trondheim.

  Kommentarer her?

  Innsendt av: Line
Hei Line

Min kommentar: ENIG!

:-)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Typisk sludder fra venstesida!
  Du snakker om "melkehvite nabolag på Oslo Vest"... du er ikke rent lite frekk! Hvor, om jeg tør spørre? Det er MANGE innvandrere i Oslo Vest, selv om det kanskje ikke er så tett som du idealiserer om.

  Du drister deg altså til å indikere at folk på Oslo Vest er "rasistiske" fordi de bor DER? Jeg kan dele et argument som tilsier at Oslo Vest blir befolket fra et ØKONOMISK perspektiv (dog er dette en sannhet med voldsomme modifikasjoner), men av avlede av dette at det er en slags konspirasjon om å holde "svartingene" utenfor, oppfatter jeg som ikke bare drøyt, men rent sprøyt!

  Innsendt av: Jon Berger
Kjære Jon,

Det var ikke sånn ment. Jeg mener IKKE at det finnes en hemmelig apartheid-plan for hovedstaden, som sikrer "melkehvite nabolag" på vestkanten. Poenget, derimot, som jeg har hørt fra mange Frp-velgere på østkanten, er at det er mye lettere å påstå at "Norge har ingen integreringsproblemer" når man bor i en velstående bydel med svært lite innvandring, enn når man bor i en lite velstående bydel der lav inntekt og sosiale problemer blandes med kulturelle ulikheter som også kan være kilder til misforståelser og konflikt mennesker i mellom.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Innvandrere og FrP
  Hei Magnus. Grattis med ny bok. Har du skrevet noe i boka di om innvandrere som stemmer på FrP?

  Klems
  Innsendt av: Sapideh
Hei hei (kjentfolk på nettet, så koselig!)

Nei, dessverre, jeg har ikke med så mange innvandrere som stememr Frp. Men jeg fant en 25 år gammel andregenerasjons (iransk bakgrunn), som driver en liten klesbutikk på østkanten i Oslo. Han stemte Frp ut i fra "lommeboka", som småkapitalist mente han at han tjente på dette partiets politikk. Som småkapitalist har han muligens noe rett også ...

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Lykke til!
  Hei.
  Vi er nok litt forskjellig politisk, men jeg har stor respekt for deg. Og jeg synes temaet du tar opp er veldig viktig. Men det virket ikke som noen i tabloid eller redaksjon1 debattene forstod hva du forsøkte å si. Jeg blir forferdelig oppgitt av sånne debattprogrammer, fordi jeg synes poenget ditt er kjempebra og veldig viktig! Når det er sagt så må jeg si at jeg får vondt inni meg og blir sterkt bekymret når jeg leser hva FRP politikere vil gjennomføre av hårreisende politiske tiltak. Jeg er egentlig Høyre velger, men vil aldri stemme slik at jeg bidrar til en frp deltagende regjering. ALDRI!


  Jeg er spent på å følge debatten videre!

  Takk og lykke til videre!
  Innsendt av: Marius Mørch
Takk takk, Marius Mørch

Jeg tror det finnes ganske mange Høyre-velgere som vil tenke seg om minst 10 ganger før de bidrar til å få Frp til makten. Takk og lov.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Oslo vest
  Virker som om du mener at å komme fra Oslo vest, i seg selv, er diskvalifiserende. Er det slik at vi ikke skal tas på alvor fordi vi kommer fra/ befinner oss på livets solside? Jeg ser ikke den sammenhengen der...
  Innsendt av: vestkantgutt
Helt sant, veskantgutt

Alle mennesker skal tas på alvor og repsekteres for det de gjør og det de mener, og ikke dømmes for sin bakgrunn. Samtidig så er det ikke sjelden noen sammenhenger mellom hvor man er fra og hvordan man er, og det er det jo OGSÅ lov til å snakke om ... (Håper jeg)


Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Bare FRP
  Jeg slutter meg til de som gleder seg til å lese boken din! Spørsmålet mitt er om du tror FRP- koden kan generaliseres til resten av Europa hvor det lenge har vært en lignende oppslutning for høyrepopulistiske partier (som Pen i Frankrike).
  Innsendt av: Eva
Hei Eva

Det er selvsagt ikke *helt likt* det som skjer med Front National i Frankrike, Dansk Folkeparti, Sveitisk Folkeparti, Frihetspartiet i Østerrike osv. Men det ER mange interessante paralleller. Bl.a. at disse høyrepopulistene alle når ut til "typiske arbeidsfolk". I boken sammenlikner jeg særlig med Danmark og Frankrike, og det var det mye å lære av.

God lesning!

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

hallo
  Og du mener det er positivt med innvandring i Norge?

  Kan du peke på konkrete fordeler med dette?
  Innsendt av: Titten tei
Hei Titten tei!

En konkret fordel er at vi fikk en flott Kongefamilie som vi aller er glade i, gjennom innvandring. En annen fordel er at jeg kan spise mye god mat nede på Grønland i Oslo, der jeg bor, og slipper å sitte der med raspeball og knekkebrød hver kveld.
:-)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Hvordan merkes det?
  Hei Magnus! Gratulerer med bok - ser spennende ut og jeg har lagt den til på lista mi over det som skal leses.

  Dette blir kanskje å stille et spørsmål som du besvarer i boka, men jeg forsøker likevel. Med beina godt plantet i den åndssnobbete venstresiden, kjenner jeg meg veldig godt igjen i mye av det du skriver - ikke minst forakten for massekulturen. Og jeg deler dine vurderinger av denne forakten som en sentral forklaring for FrPs vekst.

  Imidlertid er det en ting jeg lurer litt på; Hvordan merker "vanlige arbeidsfolk" denne arraogansen? Det er jo ikke sånn at de ikke får lov til å høre på DDE, kjøpe Grandis eller se på hotell Cesar. Ikke tror jeg de leser Samtiden, Morrabla eller hører på P2, som jo må være de mediene som målbærer vår egen selvhøytidelighet. Og du sier jo selv at sånne om "oss" omtrent aldri møter "dem" - man omgås rett og slett ikke.

  Så ganske konkret: Hvordan merkes vår "masseforakt" i dagliglivet deres? Hvilke mekanismer eller prosesser er det som er i sving for fortelle dem at "åndseliten" ser på deres verdier, politiske orienteringer og smak med dårlig skjult forakt? For å si det litt banalt: Hvorfor i all verden gidder de å bry seg med hva vi synes?
  Innsendt av: Magnus
Godt spørsmål, Magnus

Det er til en viss grad sånn at "Harry gir faen", det vil si at folk flest IKKE bryr seg om hva den såkalte åndseliten synes om deres vaner og smak og væremåte. Men samtidig er hierarkiet mellom det "fine"/"riktige" og det "vulgære"/"uriktige" noe som innpodes helt fra tidlig skolegang. Noen måter å snakke og være på premieres i skolen, andre belønnes med lav karakter. Det er den skolemessige atferden som belønnes, og den finnes mest hos barn fra hjem med skolemessige foreldre som lever skolemessige liv (i eller nær det høyere utdanningssystemet). Disse skolemessige gruppenes liv og smak danner en slags norm for hva som er "intelligent" eller "god smak". For eksempel er det "viktig" med nyere norsk skjønnlitteratur, men "totalt harry" med Amcar.

Dette hiearkiet ER folk vare for, i Norge som i USA. Og Frp spiller bevisst på det, for eksempel ved å rase mot "Opera på skattebetalernes regning". Frps kulturkode er å ta avstand fra alle som tar avstand fra folk flest.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

kjempebra
  Synes deette er akkurat det som trengs, har selv mange venner som stemmer frp uten at det virker som de selv forstår partiets meninger. Det er frustrerede at ikke flere klarer å gjennomskue "partiet" å hva slags syn de står for.
  Men tror du at du klarer å stoppe frp med denne boken?
  Innsendt av: cornelius
Hei Cornelius

Jeg prøver å forstå, å forklare, ikke å frelse... Men jeg tror mange Frp-velgere vil ha glede av boken. De får jo rett i både det ene og det andre (for eksempel at partisystemet er blitt alt for høyt hevet over folk flest og at det trengs noen til å røske opp litt i det der.)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Godt tiltak!
  Hei Marsdal!
  Tusen takk for at du har skrevet denne boka. Et godt tiltak på mange måter! Tror det er lurt å bli kjent med hva, hvem, hvor og hvordan, før vi antar hver femte nordmann for å være en usympatisk og rasistisk egoist av en idiot. Det er ikke nødvendigvis bare Frp-velgerne det er noe i veien med.

  Når det er sagt:

  Vil du velge å svare ærlig hvis jeg spør deg om du har fått bekreftet nevneverdig med fordommer etter at du dristet deg ut av kontorlandskapet i Oslo sentrum og møtte folk? Og hva vil du isåfall svare?
  Innsendt av: Thomas
Takk Takk, Thomas

Jo, jeg har fått bekreftet mange fordommer. Fordommer har ofte rot i virkeligheten. Men jeg har også fått avkreftet mange, og ikke minst fått gleden av å se oss på den radikale venstresiden med et blikk utenfra. Vi oppfattes rett og slett som "en gjeng med livsfjerne STUDDENTER". Som sagt: Fordommer har ofte litt rot i virkeligheten ...

:-)

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Gleder meg til å lese boka di
  Hei, har fulgt med debatten ang boken din. Har noen spm som jeg håper du kan besvare.
  FRP har vokst på først og fremst pga av innvandringsdebatten. Dette skyldes grunnet Ap og de andre partiene som ikke tør ta den debatten. Hadde det vært bedre om FRP hadde hatt noen norsk-pakistanere i sentrale verv? Partiet står for mye bra, akkurat som AP og Høyre. Vil tørre å påstå at AP er det mest rasistiske partiet. Er selv medlem av AP, sitter i kommunestyret, men vurderer seriøst om å bytte parti.
  Innsendt av: Ali Khan
Hei Ali

Jeg tror du har rett i at venstrepartiene er på hælene i innvandringsdebatten. Jeg tror de trenger å se på den saken mer "fra gølvet": Hvordan fungerer nordmenn og nye landsmenn sammen ute på arbeidsplassene? Hvordan er det i borettslagene? Og hvorfor er det så melkehvitt også på venstresiden, for eksempel i LO? Når det gjelder integrering, har ikke venstreorganisasjonene så mye å skryte av, foreløpig, men jeg vet at for eksempel LO tar dette på alvor nå. Interssant at du mener Ap er "det mest rasistiske partiet". Det har ikke jeg inntrykk av. Skulle gjerne hørt mer om det en gang.


Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Politisk dugnad
  Ser du på dette som en utfordring kun for "venstresiden"? Jeg mener du gjør viktig arbeid med denne boken, og ser frem til å lese den, men ettersom jeg føler meg hjemme i det politiske sentrum føler jeg meg fremmedgjort når ordet "venstresida" er brukt så mange ganger i artikkelen. Mener du at dette skal være en venstre/høyre eller rød/blå kamp, eller ser du på Frps oppslutning som en utfordring for hele det politiske Norge?

  Jeg mener det ville være en ulykke dersom også dette skulle ende i en ytterligere polarisering av det politiske bildet, det er vel nettopp en slik rød/blå-polarisering som bidrar til å styrke fløypartier som Frp. Hva tenker du?
  Innsendt av: Yngve
Hei Yngve

Dette handler selvsagt ikke bare om venstresida, det er jeg helt enig i. Jeg hadde nettopp den kristne avisen Dagen på tråden. I boken bruker jeg nemlig Bibelen mot Frp (Mat. 7. kap.). Og svært mange i sentrum er like bekymret over Frps framvekst som jeg er.

Samtidig må jeg jo skrive med et ærlig utgangspunkt: Selv tilhører jeg venstresiden i politikken. Men når både SIv Jensen og Carl I. Hagen leser boken med et åpent sinn, tror jeg det kan være noe der for mange som føler seg hjemme i sentrum også, i alle fall blant dem som setter solidaritet framfor markedsstyre.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Hva med Blair?
  I motargumentasjonen fra Ap-pamper kommer gjerne historien om Tony Blair. Om hvordan det var den "gammeldagse" venstresida med fokus på tradisjonell venstresidepolitikk som hadde mistet grepet om velgerne, og at en snuoperasjon måtte til.

  I følge disse hadde situasjonen vært ennå verre for Ap i dag, dersom Stoltenberg&Støre ikke hadde tatt roret.

  Hva er ditt tilsvar til denne argumentasjonen?

  (Bra bok så langt forresten, jeg er halvveis!)
  Innsendt av: Ronny
Hei Ronny!

Jeg tror ingen skal påstå at det britiske Labour eller det norske DNA på 1970-tallet hadde perfekte oppskrifter som noen slemme elitister deretter kom og ødela i all sin arroganse. Boka "Frp-koden" gir ingen ferdige svar på "hva burde noen ha gjort i stedet for det Blair gjorde?". Jeg forsøker bare å vurdere hva som BLE gjort (høyredreining med økende forskjeller, mer privatisering, mer elitistisk økonomisk politikk), og se hvordan det har slått ut. Mye tyder på at det ikke har vært så veldig vellykket for venstresida, når vi ser hvordan høyrepopulistene fosser fram blant mange arbeidsfolk.

Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

to spørsmål
  Ærlig talt, tror du virkelig folk som stemmer FRP og andre som er skeptiske til innvadring til Norge gjør det fordi de ikke ønsker å lære eller ha noe som helst med andre kulturer å gjøre?Eller kan årsaken ligge andre steder, som vanskeligheter med integrering, økonomiske kostnader, kulturkonflikter og økt krimininalitet har selvsagt IKKE noe med saken å gjøre? Du bare observerer en holdning til innvandring, og så finner du selv på bakforliggende motiver?

  Og, det at en person/velger (litt uklart definert i teksten) mener kvinner selv må betale for abort, har det automatisk noe med partiet å gjøre? Må AP stå til ansvar for ALT alle partiets medlemmer og velgere måtte mene?
  Innsendt av:
Heisann, anonym

Nei, det ligger helt klart også reelle integreringsproblemer under innvandringskritikk. Disse problemene er mye mer synlige ute hos folk flest enn i melkehvite nabolag på Oslo Vest, der venstreliberale bedrevitere sitter og drømmer et multikulturelt paradis (på andre sida av byen).

Men integeringsproblemer har like mye med oss nordmenn som med nye landsmenn å gjøre, etter min mening. Vi tar dårlig imot folk. Det er faktisk sånn at vi nordmenn er litt dårlig integrert i vårt eget samfunn, synes jeg. Her er nok jeg og Frp-erne uenige. De jeg har snakke med anser at integrering kun har noe med De Andre å gjøre, mens vi normenn skal fortsette å leve (kulturelt) på 1950-tallet.

Dette med "betale aborten sin selv" var faktisk noe som ble uttalt av Stortingsrepresentant Terje Nyberget, ikke en tilfeldig kar på grunnplanet ...Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Overtidsbetaling
  Jeg hørte et sted at FrP er motstandere av overtidsbetaling. Kan du bekrefte/avkrefte eller utdype dette?
  Innsendt av: Hurragutt
Interessant spørsmål, Hurragutt

Programmet til Frp sier
***
"Fremskrittspartiet vil motarbeide offentlige
bestemmelser som undergraver arbeidsmoralen
og effektiviteten. Lovverket bør,
utover det rent sikkerhets- og helsemessige,
ikke inneholde begrensninger i den
enkelte borgers rett til å inngå arbeidsavtaler
på de betingelsene partene selv ønsker."
***
I dag er minimums overtidsbetaling regulert ved LOV (Arbeidsmiljøloven), til 40 prosent. Det er også ved LOV (Ferieloven) at vi har rett til fem ukers betalt ferie. Det er lovverket som gir oss rett til fast ansettelse, arbeidskontrakt, med mer. Ifølge Frps program, skal visst alt slikt vekk, med mindre det angår "det rent sikkerhets- og helsemessige".Hilsen Magnus. Mer om FRP-KODEN: www.manifest.no
 

Val og identitet
  Gler meg veldig til å lese boka di!!! Syns debatten ho har lagt grunnlaget for er svært interessant!! Trur du at identitet og "kulturell klasse" veg tyngre enn tradisjonelle økonomiske interesser når ein går til val? Og er evt dette eit symptom på kor langt velstandsutviklinga er komen?
  Innsendt av: B.
Hei B.

Takk for entusiasmen. Dette med "kulturell klasse" er ikke så enkelt alltid, synes jeg. Det er fortsatt tydelige økonomiske motsetnigner og maktforskjeller. Men disse kommer i bakgrunnen når Ap-toppene og Høyre har omtrent samme økonomiske politikk. Og da blir det mye snakk om andre ting, som grilldres ....
Hilsen Magnus, www.manifest.no
 

Halloen
  Ganske interesangt å vite hvorfor Magnus tror folk kommer til å kjøpe en bok som er basert på hans egne meninger og oppfatninger. Hvem er denne fyren egentlig?

  Frode Nilsen
  Juba
  Sør Sudan
  Innsendt av: Frode Nilsen
Hei Frode fra Sudan!

Det er ikke til å legge skjul på at også jeg har meninger. Men denne boken handler ikke om disse. Den handler om meningene jeg fant ute blant helt vanlige arbeidsfolk som er gått fra Ap til Frp. Det er disse velgerne som kommer til orde, ikke bare forfatteren. Hvis du leser anmeldelsen i Dagens Næringsliv i går, ser du at i alle fall en anmelder mener at denne boken kan man ha utbytte av selv om man ikke er enig med verken Frp-velgerne eller forfatteren. Håper du vil lese "Frp-koden" med et åpent sinn.Hilsen Magnus, www.manifest.no
 

Arbeiderpartiet
  Det er ikke tvil om at Arbeiderpartiet/Høyre-alliansen har fjernet økonomisk politikk fra dagsordenen og gitt fritt spillerom til "verdi-bevisste" FrP.

  Men mener du at den eneste veien til å få økonomi på bordet igjen går gjennom AP? Har de street-kred som SV ikke har? Eller går veien gjennom avant-garde-partier som Rødt, som de fleste arbeidsfolk er jævlig skeptiske til?

  Ser fram til å lese boka.
  Innsendt av: Johan
Hei Johan

Det er sant at "kjøttgryta" blir tatt av bordet i partipolitikken, før velgerne slipper til. "Den røde fare" gikk i 2005 til valg på Høyres skattepolitikk fra 2004. Jens Stoltenberg førte valgkamp for Per Kristian Foss sin pensjonsreform ... Frp-velgerne jeg har snakket med, sier de knapt ser forskjell i den økonomiske politikken lenger.

Du spør meg hvilket parti som bør redde venstresida. Det vet jeg ikke. Boka "Frp-koden" er et forsøk på å forstå og forklare, ikke å frelse. Verken Frp-velgere eller venstrepartier.Hilsen Magnus, www.manifest.no