STEINAR SOLÅS SUVATNE mener

Eurovision er helt uviktig, men veldig moro åkkesom. Årets vinner har vi uansett snart glemt.
Les mer på lederbloggen »

Nye kutt i kommunene

Det finnes en grense for hvor mye de lokale folkevalgte kan flikke på budsjettene, før det reelt må kuttes i velferden. Den grensen er nå i ferd med og krysses.

Opprør på farmen

På Cuba utfordrer kunstnere det ensrettete maktapparatets krav om absolutt makt og kontroll over samfunnet.

Sitat

«

Hun fremstiller meg som en person som trakasserer, sjikanerer og hater homoseksuelle.

Nina Karin Monsen,, forfatter, vil klage en doktorgradsavhandling inn for Kunnskapsdepartementet. (Universitas)