Embetseksamen fra universitet (7 år):

Tidl. finansminister Jens Stoltenberg: Cand.oecon. (sosialøkonom).
Tidl. næringsminister Grete Faremo: Cand.jur..
Tidl. utdanningsminister Reidar Sandal: Cand.philol. (hovedfag i nordisk).
Tidl. helseminister Gudmund Hernes: Ph.D. (doktorgrad) i sosiologi .
Tidl. planleggingsminister Bendik Rugaas: Cand.real. og Statens bibliotekhøgskole.
Tidl. justisminister Gerd-Liv Valla: Cand.polit. (statsvitenskap).

Høyere utdannelse og cand.mag. (4 år):

Tidl. fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Cand.mag.
Tidl. utenriksminister Bjørn Tore Godal:
Cand.mag. (sosiologi, statsvitenskap og historie).
Tidl. statsminister Thorbjørn Jagland: Examen.oecon. .
Tidl. sosialminister Hill-Marta Solberg: Grunnfag i norsk og historie, lærerskole.
Tidl. handelsminister Grete Knudsen: Adjunkt.

Videregående/real-, handels- og folkehøgskole:

Tidl. barne- og familieminister Sylvia Brustad: Ringsaker folkehøgskole.
Tidl. olje- og energiminister Ranveig Frøiland: Realskole.
Tidl. samferdselsminister Sissel Rønbeck: Deleksamen examen artium.
Tidl. kulturminister Turid Birkeland: Videregående og ex.phil. (forberedende).

Yrkesskole/fagutdanning:

Tidl. forsvarsminister Jørgen Kosmo: Bygningsarbeider.
Tidl. kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth: Yrkesskole, teknisk fagskole , handelsskole.
Tidl. landbruksminister Dag Terje Andersen: Skogsarbeider, .
Tidl. miljøvernminister Thorbjørn Berntsen: metallarbeider.